Založ si blog

Spomienky na budúcnosť

Igor! „Je požehnaním aj kliatbou demokracie, že všetko vyjde najavo.“ napísal Erich Anton Paul von Däniken (okrem iného autor knihy »Spomienky na budúcnosť«, ktorá je vraj »kontroverzná«, ešte v roku 1968, to som nastupoval do 1. ročníka a školu otváral generál Svoboda. Je zameraná na teóriu, že mnoho technológií starovekých civilizácií bolo prinesených na našu Zem cestovateľmi z vesmíru, ktorí boli vítaní ako „bohovia“. Medzi príkladmi, ktoré autor uvádza ako dôkazy svojich teórií, sú napríklad staré turecké mapy, ukazujúce planétu Zem, ako je videná z vesmíru, pričom sa zdá, že mapa bola vytvorená nad Mexikom údajne Mayskou civilizáciou. Ale to, ako to vyzerá z vesmíru, nemohli staré civilizácie vedieť, lebo ony ešte nelietali).

__ My, tu na Slovensku, máme jedného pseudopolitika (obľubuje aj plačovky), ktorý rád trpí na narcismuz (neuvedomuje si to) a krátko po nástupe do absolútnej vlády sa nechal počuť, že „raz sa o ňom budú učiť malé deti v učebniciach dejepisu.“

__ Keď spojím tieto 2 naoko nesúvisiace veci, tak si zaspomínam na budúcnosť, a to veľmi rád. Pán autor-bloger „Kormidlo“ zverejnil článok: „Pán premiér, na tento odkaz nezabudnete“ a ja fakt dúfam, že naozaj nezabudne. (Nie, nie, nie – on je tak nasrdený, že od zlosti ide robiť temné veci!)…

__ Nakoľko ide o anonymný (nepodpísaný) príspevok na FB a vrchovato nenávistný, pokúsim sa vypichnúť ešte ako tak znesiteľné a publikovateľné časti – a zdôrazňujem – že ASI ide o celoplošné povedomie „národa slovenského“ – kto si už nepamätá, tak nenávistné spojenie OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena*Zdola volilo iba 25,02 % z tých, ktorí prišli voliť (účasť približne 65 %).

__ Citácie z anonymného odkazu narcisovi Ingwarrovi *atovičovi:

__ »Už teraz si výstrahou pre nás a naše deti, ako najväčšie zlo, kedy aké tu bolo vo vláde na Slovensku.«

     »Ak si myslíš, že zdrhneš do zahraničia, si na veľkom omyle!«

     »A tie tvoje Podvody na ľudskom nešťastí za chvíľku skončia.«

*

__ Aby sme nezabudli, tak krátko zacitujme aj z „Deklarácie ľudských práv“:

__ Článok 4: Nikoho neslobodno držať v otroctve alebo nevoľníctve; všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.

__ Článok 5: Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

__ Článok 18: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

__ Článok 19: Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

*

__ Nemám pochybnosti, že v SR sa nachádza dosť rozumných, kvalitných, skúsených, dobrých ľudí, tých 25,02 % pre OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena*Zdola vyplynulo z približne desať a viac rokov trvajúcej mediálnej demagógie a propagandy niektorých médií a opretých o záujmy istých nadnárodných skupín, nech je za tým ktokoľvek, podarilo sa im zmanipulovať až zblbnúť enormný počet voličov… Škoda plakať. ((Dnes som mal príležitosť sa rozprávať s 1 voličom Ingwarra z oľAno – to bola taká hrôza, že som musel ujsť…))

__ „»Svätých« treba vždy považovať za vinných dovtedy, kým sa nedokáže ich nevina“.(G.  Orwell). … … … Áno, ktosi sa nám tu vydával, vydáva a ešte chvíľu bude vydávať za „svätého“, ba dokonca na svoj ukecaný status FB si vycapí klamstvo, že verí v boha a nehanbí sa za to – len mu akosi ušlo, že samotný Boh sa za neho hanbí!

__ Ako je to možné?

__ Biblia prezrádza: „Nie každý, kto mi hovorí: »Pane, Pane,« vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7, 21) … … … a kto si namýšľa, že to, čo tu pácha Ingwarr *atovič, je v súlade s božou vôľou, tak nevie o kresťanstve či o viere ani trt.

__ Akutagawa triafa smerom k úradu vlády: „Blázon si vždy myslí, že blázni sú všetci ostatní okrem neho.“

__ „Zlý človek predpokladá, že všetci ľudia sú jemu podobní.“ (Gruzínske príslovie trefne vraví smerom k úradu vlády)

__ Áno, drahý premiér SR, ktorý tu popáchal ajajajáj veľa zlého, si o nás všetkých asi namýšľa, že sme všetci totálni idioti! A bláznivosť je namýšľať si, že iba voľbami sa to dá zmeniť. Kto porušuje všetky pravidlá univerzálnej morálky, tak si automaticky nezaslúži ohľaduplnosť alebo žiadnu toleranciu. On si o sebe namýšľa, že je dokonale geniálny. Ale že by mu totálne nedochádzalo, že si nemôže dovoľovať všetko to, čo si opovážlivo dovoľuje? Chýba mu spätná väzba? Alebo iba svedomie? Nemá priateľa či blízku osobu, ktorá by mu povedala, prosím ťa, neblázni a kroť sa!?

__ Asi nie.

__ „Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16, 26)

__ Ak by mal niekto čas aj chuť a preštudoval by si seriózne INFO o exorcistoch, prípadne o =posadnutosti=.

__ Gnostici popisujú archontov ako bytosti, ktoré nemajú žiadny súcit, pocit viny a hanby. Sú to patologickí klamári, prospechári a podvodníci. Parazitujú na všetkom a urobia čokoľvek, len aby dosiahli svoj cieľ. Archonti sú gnostikmi popisovaní ako bytosti bez emócií, rovnako ako psychopati. Sú emočne plochí a neschopní vyjadriť najmä pozitívne a láskyplné emócie. Preto sú ľudia nakazení archontským vírusom tiež označovaní ako =psychopati=.

__ V gnostickom poňatí je Demiurg tým pôvodným pokrivením a archonti sú jeho kópie, ktoré tomuto pokriveniu slúžia. Nezameriavajte sa na formu a na klasickú predstavu Diabla, ale na to, čo sa cez neho deje.

__ Zlomyseľnosť nie je „bytosť“.

__ Je to pokrivená zmutovaná energia vedomia a podoby, ktoré na seba berie, sú veľmi rozmanité a všetky, či už sú akokoľvek rozdielne, odrážajú toto pokrivenie. Môže mať najrôznejší výraz a formu: od ohyzdných oplzlých, pokrivených tvárí, až po úlisný či odmeraný „úsmev“ bankového riaditeľa, ktorý vo svojej snahe získať čo najviac peňazí spôsobuje ostatným utrpenie. (((Pamätáte si na VIDEO, kde Ingwarr vysvetľuje novinárke TV čo chcela tá =Anča= že mu vlepila facku? Alebo vypočuli ste si zvukový záznam z nahrávania Radka Procházku a tá skrývano-krotená radosť z toho, že on vie, že ho nahráva a Radko ešte nie?)))

__ „Posadnutie Diablom“ je v skutočnosti spôsobené zamorením ľudského tela – biologického počítača ((to, čomu hovoríme spojenie hardvéru so softvérom a za týmito dvoma je ako keby sediaci človek, ktorý to obsluhuje, ale môže byť aj =blokovaný=)) – archontským vírusom a je to nainštalovanie jedného z archontských programov do nášho vedomia. Je to prastará téma, ktorá nás informuje o tom, ako démonické bytosti, čiastočne či úplne prevezmú vládu nad myšlienkami, emóciami a aj správaním svojich ľudských obetí.

__ História je plná takýchto desivých príbehov. ((A MY takú históriu môžeme pozorovať pri pohľade na nášho narcisistického vládcu!))

__ Kto túto pravdu a historickú skutočnosť odmietne bez skúmania, tak sa správa ako naivný hlupák alebo vystrašený zbabelec, ktorý sa bojí pozrieť pravde do očí a radšej sa uchýli k zosmiešňovaniu tejto témy a k ignorantstvu. Popieranie tohto fenoménu ale len ukazuje na trestuhodnú neznalosť tejto nesmierne závažnej a dôležitej skutočnosti v našej realite.

__ Ľudská podstata aj vedomie má povahu energetickej frekvencie a iná frekvenčná energia môže skutočne vstúpiť do tohto energetického poľa vedomia a ovládnuť ho, (posadnúť ho) keď sa tieto ich frekvencie priblížia, prepoja, zhodnú sa a sú dostatočne silné. K posadnutiu dôjde, keď sa energetická archontia bytosť prichytí k aure človeka a začne mu diktovať myšlienky, emócie a aj vnímanie. Ľudské bytosti s vysokými frekvenciami archonti vírus ovládnuť nemôže, ale ak sa ľudia prepadnú do archont stavov nízkych vibrácií (strach, alkoholová a drogová závislosť, bezcitnosť, lož, chamtivosť, žiarlivosť, slávybažnosť po poste premiéra atd.), nastane kompatibilita frekvencií a vtedy môže dôjsť k ich ovládnutiu. Preto vedomí ľudia, ktorí sú už dobre informovaní o tomto nebezpečenstve, úzkostlivo dbajú na to, čo robia, čo hovoria a dokonca kontrolujú podvedome a aj svoje myšlienky. Ľudské frekvencie a prirodzenú „aurickú imunitu“ znižuje tiež sex s posadnutým človekom, čo je rovnaké, ako keď vírus z jedného počítača prenikne do druhého.

__ Najväčším manipulatívnym archontským divadelným predstavením, ktoré archonti hrajú s ľuďmi, je komická fraška s hororovou zápletkou, ktorá pojednáva o tom, ako je diabol síce zlý, mocný a nebezpečný, ale našťastie neexistuje. Dokonalosť a účinnosť tejto =manipulácie= spočíva v tom, že ľudia po zhliadnutí tohto predstavenia odídu domov s naivnou a veľmi nebezpečnou a nepravdivou informáciou, že Diabol neexistuje.

__ Opak je ale pravdou!

__ Toto zlo má sakramentsky reálnu podobu a ľudia mu preto musia sústredene a stále čeliť, inak mu vo svojej naivite a nevedomosti vbehnú priamo do hrtanu. Stačí sa pozrieť okolo seba.

*

__ Ešte raz si pripomeňme, čo to bolo v tom fejsbúkovom anonymnom príspevku?

Citácie z anonymného odkazu narcisovi Ingwarrovi *atovičovi:

     »Už teraz si výstrahou pre nás a naše deti, ako najväčšie zlo, kedy aké tu bolo vo vláde na Slovensku.«

     »Ak si myslíš, že zdrhneš do zahraničia, si na veľkom omyle!«

     »A tie tvoje Podvody na ľudskom nešťastí za chvíľku skončia.«

*

Tu by sa žiadalo si zaspievať aspoň časť pesničky od Milana Lasicu:

 

Skôr než odídeš aspoň mi zBohom daj

Skôr než odídeš aspoň mi zakývaj

Podaj mi rúčku maličkú opri si o mňa hlavičku

Nech ťa na vrelé čielko biele pobijkám

 

*

__ Ale to je – pochopiteľne – o inom lúčení. Na tohto zlo činiaceho by sa ani kočnerovský proces nehodil. ((„Keď človek ponižuje, potom len preto, že je sám nízky.“ (Exupéry))

__ Sebastian: „Dúfam, že to peklo na zemi naozaj zažiješ, Igorko. A dúfam, že zažiješ podobné peklo v base, aké si zariadil Lučanskému. Zaslúžiš si ho!“

 

__ Pre tento typ aký máme my tu – by sa hodil skôr iný druh poézie či veršovaniek:

 

Tu som sedel tu som žil,

hovno som sa naučil.

Kto tu bude po mne sedieť,

ten bude tiež hovno vedieť.

+

Do hlavne sa okom díval,

pohol iba brvou,

načerveno svoju izbu,

vymaľoval krvou.

+

Ceruzkou si v uchu špáral,

lovil ušný cement,

do ruky mu niekto drgol,

už je z neho dement.

 

*

Veľmi pozoruhodné výroky Igora *atoviča (zavádzanie, klamstvá, úlisnosť)

18 492 zhliadnutí • 6. 2. 2016

 

*

__ Evanjelium podľa Matúša 18,19-20: A zase vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na Zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

__ (aby sme nezabudli!) MODLITE sa so mnou: Ó Bože všemohúci jediný láskavý, prosíme Ťa, paralyzuj toho nebezpečného psychopata Ingwarra *atoviča, ktorý si namýšľa, že nás bude ničiť podobne, ako to dal vykonať na svätom mučeníkovi Milanovi! My sme Ti verní – na rozdiel od tohto »herca«, ktorý len imituje vieru a čistotu a nevinnosť a svätosť, má krásne ľúbivé rečičky, ale iba reči a ide mu výhradne o jeho tučné zisky bonusy prospechy pre narcisa – POZRI sa, TY PANE urob s ním čokoľvek tak jasne účinné, aby už viac nikdy neškodil nám, Tebe oddaným obyvateľom Slovenska! Vopred Ti všetci ďakujeme.

__ Aleluja! … … … Amen.

 

Keď záchrancu asi nikto nezachráni

23.08.2021

Priznávam sa, že vôbec neviem, ako toto popísať a vystihnúť. Pred týždňom som sa vracal z centra mesta a celkovo som dumal nad X vecami, čo ďalej, čo nezabudnúť, čo vynechať, ako zvládnuť nenapísaný „program“ a totálne som si neuvedomil, že práve zažívam úpal… vonku bolo odhadom 32 stupňov a ten stav som si nevšímal príliš dlho… Po príchode [...]

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

NRSR, parlament, poslanci

Prieskum: Voľby by v máji vyhral Smer, náskok pred druhým PS je minimálny

27.05.2024 20:10

Hranicu zvoliteľnosti by prekročila aj SNS a Republika.

nehoda, horná streda

Počas zásahu na D1 do nich vrazil kamión, dvaja hasiči zahynuli. Šutaj Eštok vyjadril rodinám sústrasť

27.05.2024 18:10, aktualizované: 21:40

Diaľnica bude podľa polície uzatvorená do obhliadky.

žilina, polícia,

Len 16-ročný mladík namieril BMW do skupiny ľudí, jeden človek skončil v nemocnici

27.05.2024 17:53

Vyšetrovateľ na obvineného spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby.

ZSSK, vlak, zeleznice, IC, stanica, lokomotiva, pracovnik

Vlak v Podolínci zraziť malé dievčatko, doprava je smerom do Starej Ľubovne zastavená

27.05.2024 17:49

Dieťa malo utrpieť zranenia, ich rozsah nateraz nie je známy.

matthew1801

boh stvoril humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 308
Celková čítanosť: 1414352x
Priemerná čítanosť článkov: 4592x

Autor blogu