Založ si blog

Ziolkovský potrebuje konzervatívnu revolúciu?

Keď som si prečítal, že Anton Ziolkovský, riaditeľ »Katolíckeho biblického diela« a odborný asistent na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave – zatúžil vo svojom článku (podľa neho) že Slovensko „potrebuje“ konzervatívnu revolúciu, pretočili sa mi neuróny šedej kôry (?) Neurón si môžeme predstaviť ako „strom“. Telo neurónu, v ktorom sa nachádza bunkové jadro, sa podobá korune stromu. Z tela sa rozvetvujú početné výbežky, dendrity. Funkciou dendritu je privádzať do neurónu informácie vo forme elektrických signálov. Pokiaľ sú signály z dendritov dostatočne silné, vyvolajú nervový vzruch. Časť neurónu, ktorá vyzerá ako kmeň stromu, sa volá axón. Práve axónom sa nervový vzruch šíri až do synaptických zakončení neurónu, pripomínajúcich korene. Niektoré axóny majú vylepšenie – sú obalené tzv. myelínovou vrstvou, ktorá výrazne urýchľuje prenos vzruchu.

Pán Ziolkovský v Postoj-sk tvrdí: „Áno, čestne a otvorene priznávam, že si prajem, aby na Slovensko prišla »konzervatívna revolúcia«. Nie, nechcem nikoho k ničomu nútiť. Úplne mi postačí, keď sa vrátime k osvedčeným mravným hodnotám a kultúrnym tradíciám, ktoré sú súčasťou našej spoločenskej pamäte.“ ((https://www.postoj.sk/55934/slovensko-potrebuje-konzervativnu-revoluciu))

Pomôžem si „múdrymi“ pomôckami, a to zo slovníka slovenského jazyka (ale aj synonymického slovníka slovenského jazyka):

Revolúcia je hlboká kvalitatívna zmena v spoločensko-politických vzťahoch, prechod od starého politického usporiadania k novému, často násilnými prostriedkami.

Pojem revolúcia sa používa aj vo význame: zvrat, obrat, základná, podstatná zmena, vznik novej kvality v určitom bode vývojového procesu, napr. vo vývoji spoločnosti je to sociálna revolúcia.

+

revolúcia, -ie -ií, -iám, -iách žen. r.

  1. základný zvrat v spoločensko-politických vzťahoch, riešiaci protirečenia medzi charakterom výrobných síl a výrobnými vzťahmi, pričom dochádza k zvrhnutiu starého, prežitého spoločenského zriadenia a k nastoleniu nového, pokrokového zriadenia: sociálna revolúcia;

buržoázna revolúcia ktorej výsledkom je zvrhnutie feudálneho spoločenského zriadenia a nastolenie kapitalistického zriadenia;

socialistická, proletárska revolúcia vedúca k zvrhnutiu kapitalistického spoločenského zriadenia, k odstráneniu vykorisťovania a k nastoleniu diktatúry proletariátu;

národnodemokratická revolúcia: ktorou sa utláčaný národ oslobodzuje z područia iného národa a v priebehu ktorej sa vytvárajú podmienky pre prechod k socialistickej revolúcii;

Veľká októbrová socialistická r. prvá víťazná proletárska revolúcia, ktorá sa uskutočnila v októbri (podľa nášho kalendára v novembri) 1917 v Rusku;

Francúzska revolúcia (Veľká francúzska r.) buržoázna revolúcia vo Francúzsku, ktorá sa začala v júli 1789 útokom na bastilu;

palácová revolúcia, pri ktorej dochádza k zmene vo vláde, nie k zmene spoločenského zriadenia;

  1. filoz. prechod skokom z jednej kvality do druhej;
  2. základná, podstatná zmena, prevrat v nejakej oblasti ľudskej činnosti: priemyslová, agrárna r., revolúcia v doprave;

kultúrna revolúcia;

socialistická kultúrna revolúcia: proces premeny v oblasti myslenia a konania ľudí v socialistickej spoločnosti, vyvolaný nastolením politickej moci robotníckej triedy

+

Konzervatívny: 1. ktorý sa pridržiava tradície, rešpektuje overené, zaužívané zásady, spôsoby, poriadky a podobne; svedčiaci o tom • tradicionalistický: konzervatívna, tradicionalistická koncepcia, orientácia • pravicový • pravičiarsky • pravý (o politickom smere): pravicová, pravičiarska strana; pravá úchylka hnutia

  1. ktorý je málo prístupný zmenám, často aj zaujatý proti pokroku (?), všetkému novému, modernému (?); svedčiaci o tom • tradičný • tradicionalistický • nemoderný (???): konzervatívny, tradičný, nemoderný postoj • zastaraný • staromódny • obyč. pejor. staromilský (ktorý vyšiel z módy): zastarané, staromódne názory na manželstvo; staromódni, staromilskí rodičia • meravý • nepružný • nedvižný • stŕpnutý • kniž.: ustrnutý • strnulý • skostnatený • expr. ťapákovský (ktorý nie je schopný ďalšieho vývinu, neprijímajúci zmeny, nič nové): meravé, nepružné, nedvižné, stŕpnuté myslenie; byť obklopený ustrnutým, strnulým, skostnateným prostredím • nepokrokový (op. pokrokový) • neprogresívny (op. progresívny) • spiatočnícky • reakčný • reakcionársky (odmietajúci nové???, presadzujúci návrat k starým, prekonaným poriadkom, obyč. v politickej, názorovej a pod. oblasti): nepokrokové, neprogresívne, spiatočnícke (?), reakčné sily, vrstvy

A ešte prv, než budem ďalej pokračovať, pridávam 2 výroky od Voltaireho:

Voltaire: „Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to.“ – – – toto sa dá povedať obom znepriateleným stranám, či akýmkoľvek nesúhlasiacim – ALE – zároveň to neznamená, že dávame priechod k voľnosti akejkoľvek sprostej nenávisti, ktorej vôbec nejde ani o pokrok, ani o pravdu, ani o zmier, ani o nič kladné a povzbudzujúce… (áno, niektorí hejteri si namýšľajú, že tento výrok je odobrením ich bezbrehej vulgárnosti či možnosti ponižovať a podobne).

Voltaire: „Ak chceš so mnou diskutovať, najprv presne vysvetli pojmy“. ((V prenesenom význame: ak máme diskutovať naozaj na úrovni a s nejakým pokrokom, tak si musíme najprv vopred vysvetliť pojmy, inak sa nedohodneme nikdy a nijako! A to sa často stáva, že každý z diskutujúcich si myslí pod používanými pojmami čosi iné ako náprotivok.)

+

Pán Ziolkovský tvrdí: „Byť konzervatívny znamená riadiť sa =Desatorom= (alebo aspoň sa ním inšpirovať).“ – – – ale ale ale!!! Pán Ziolkovský je predsa kňaz RKC, nie? Čo je vyššie ako „Desatoro“? Prišiel Pán Ježiš Kristus, jeho život, smrť umučením Rimanmi (ukrižovanie) a – následne zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, a potom aj Zoslanie Ducha svätého!!!

Takže nad „Desatorom“ má vyšší Level to, čo nám prezradil Pán Ježiš Kristus (Mt 22, 36-40): „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ 37 On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! 38 To je najväčšie a prvé prikázanie. 39 Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon aj Proroci.

Takže – čo je konzervatívne a čo je progresívne? Ak si spomenieme Voltaireov výrok, tak koľko mudrcov, toľko významov či vysvetlení – alebo hádok do skončenia vekov?

Kňaz Ziolkovský volá po konzervatívnej revolúcii pre Slovensko, ktoré to potrebuje. Ak by sme nepoznali spory a zvady ostatných stáročí, tak prečo nie? Ale ak možná revolúcia nevedie k „lepšej“ kvalite, tak kašlať na revolúciu. Ak niekto chce „konzervatívne“ a myslí tým čosi, čo iba on rozumie a má nejaké svoje bubliny minulosti, tak k ničomu pozitívnemu to nepovedie.

Kňaz Ziolkovský by bol rád, ak by sudcovia, prokurátori a advokáti – boli dôveryhodní a vraj sa to dosiahne tak, že „nech sú konzervatívni“, čiže nech žijú mravne, nech sú nepodplatiteľní a odborne zdatní.

ALE to by mohlo aj malo byť „normálne“! A je mi jedno, čo dotyčný policajt alebo právnik je progresívny, konzervatívny, makový či jahodový – buď normálny, lebo je normálne, že budeš v základoch univerzálnej morálky „čistý“ a nepoškvrnený. Veď ak nie, tak si skôr zloduch, zločinec, mafián, padúch, smrad, nepodarok a čo tam na tom tvojom mieste, kde práve si, čo tam ešte robíš? Ale už choď kade tade!

Ale musím tomu dávať nálepky, že niečo je konzervatívne alebo je to progresívne, ale je to makové či orechové? Ak to nie je také, aké by bolo fajn, tak nech to nie je.

To volanie po konzervatívnej revolúcii mi však skôr pripomína – náš tím, alebo náš mančaft, náš druh alebo naša strana, naša kampaň a čo ja viem čo naše – to je to pravé – a budú to tvrdiť aj jedni aj druhí a ten tretí, ten radšej skolí oboch, len aby on mal to právo byť NAJ… A nikam sa nedostaneme. Nikam.

K politikom má pán Ziolkovský výzvu: „Nech nie sú populistami, zlodejmi, nech nešíria ľavicovo-liberálne, marxistické a fašistické idey. Nech nie sú šovinistami, oportunistami a prospechármi. Nech sú konzervatívni: nech im ide tak o dobro jednotlivca, ako aj o dobro spoločnosti; nech sa usilujú o zachovanie spravodlivosti, zachovávanie ľudských práv a slobôd.“

Veď áno, ale prečo to prikrývať pláštikom „konzervatívnosti“? Nech je politik v prospech tých, ktorí ho volili a tak jedinec aj Spoločnosť nech z toho má prospech, úžitok. A načo prívlastky? To smrdí iba po politike – čosi také – akože „Dajte mi moc určovať, čo je dobré a čo je zlé a uvidíte!!!“ a pritom pokrok v prospech jedinca aj spoločnosti by mal byť základ, a to bez prívlastkov.

V časti o starých ľuďoch som našiel iba vzletné reči – aj pandémia koronavírusu odhalila, že väčšina spoločnosti si navykla odkladať svojich starých rodičov alebo členov rodín do domovov dôchodcov a je úplne jedno, či si dotyční „odkladači“ hovoria progresívci či konzervatívci. Česť výnimkám – nechce sa mi hľadať pomer percent.

A najväčšie eso je v časti, kde brojí proti potratom. Ja som už počas ostatných kampaní tvrdil dosť dôrazne, že moje kresťanstvo je založené na tom, že nebudem rečniť a nebudem hlasovať – ALE – rozhoduje to, ako žijem, čo konám alebo nekonám a čo sa ukáže vo výsledku. Čiže kresťanské nie je prijať zákon proti potratom, ale ktorýkoľvek kresťan, ktorý má v rodine alebo v relatívnej blízkosti niekoho, komu by hrozilo, že môže prísť k potratu – čo si robil pre to, aby sa nestal? Mohol si? Urobil si? Pôsobil si? Žil si v duchu lásky, porozumenia, spolupráce, pomoci, atď.? Ak je niečo prikázané zákonom – akú máš „zásluhu na tom, že činíš v duchu príkazov a zákazov?“ Ale ak je niečo voľné a všetci tí, ktorí môžu – spôsobia, že sa potrat nestane – to je bohumilé, a nie nejaký kolos príkazov či zákazov a postihov a nenávisti a propagandy a čo ja viem čo ešte!

Takže nie „iba“ starozákonné „Desatoro“, ale už vyššie citované vyjadrenie Pána Ježiša Krista o láske k Bohu aj blížnemu – a nepotrebuješ zákon proti potratom!

Mimochodom – nedávno som počúval akúsi reláciu v rozhlase rtvs o bezdomovcoch a ako sa zdá, toť Fínsko nás môže všetkých zahanbiť (v rôznych porovnaniach majú najlepší a najúčinnejší spôsob záchrany bezdomovcov v celej EÚ) – ako sa staráme o život… čiže nie iba „krásne rečičky“ o tom, ako niekto zachraňuje „nenarodených“ alebo starých ľudí, ale ani životy tých, ktorí z najrôznejších dôvodov sa ocitli na totálnom spodku bytia aj sociálno-ekonomickej úrovne. Ale to asi nie je lákavá téma pre politikov alebo aj podaktorých kňazov. Čo tak si všimnúť ono odporúčanie Pána Ježiša Krista o láske k Bohu aj k blížnym???

 

Gen 2, 7-9: Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou. 8 Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. 9 A Pán, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie chutným, i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla.

Gen 3, 1-5: No had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: »Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!«?“ 2 Žena odpovedala hadovi: „Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, 3 ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal: »Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli!«“ 4 – Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, 5 ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

Je to „čestný“ človek. Fakt? Unbelievable!

08.03.2021

Pán poslanec NR SR Jozef Pročko (OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena.Zdola): „Nie, odísť sa nechystám. To, že má Igor *atovič svoje komunikačné chyby, je v poriadku, lebo je to »čestný« človek. Keď Sulík zoberie zo svojho ega a *atovič zo svojej ješitnosti, tak si myslím, že to bude super.“ Igor *atovič: „Kým som zháňal vakcíny, Sulík klamal, útočil a nadával“ do omrzenia [...]

izrael synagóga

Zrútenie tribúny v synagóge si vyžiadalo najmenej dvoch mŕtvych a vyše 150 zranených

16.05.2021 21:52

Podľa starostu židovskej osady v Predjordánsku bola budova synagógy nedokončená a preto bolo zhromažďovanie ľudí v nej nebezpečné.

Nedeľa popoludnie, zápchy na hraniciach s Rakúskom

Tri hodiny v rade áut do Rakúska. Priechodu Jarovce - Kittsee je lepšie sa vyhnúť

16.05.2021 21:10

Vodiči, ktorí majú z hlavného mesta SR namierené do Rakúska, by sa mali vyhnúť diaľničnému priechodu Jarovce - Kittsee.

Vatican Pope

Pápež František vyzval na ukončenie bojov v Pásme Gazy aj Mjanmarsku

16.05.2021 20:30

Pápež František celebroval špeciálnu svätú omšu za obyvateľov Mjanmarska. Modlitba prišla v čase, keď vládnuca junta začala útočiť na mesto Mindat.

izrael ruiny bombardovanie gaza

Netanjahu odôvodnil nálet na budovu, v ktorej sídlili viaceré médiá

16.05.2021 19:50

Podľa izraelského premiéra malo v zbombardovanej budove kancelárie aj nepriateľské hnutie Hamas.

matthew1801

aj boh má humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 307
Celková čítanosť: 1160178x
Priemerná čítanosť článkov: 3779x

Autor blogu