Založ si blog

Soros „Person of the Year“ (Financial Times) Čo mi pripomenul?

Britské noviny Financial Times vyberá osobnosť roka obvykle na základe toho, čo v uplynulých 12 mesiacoch dosiahla, na 88-ročného Sorosa „padla voľba kvôli hodnotám, ktoré reprezentuje“. Smetiari tvrdia, že György Schwartz je »vedúcou postavou demokracie«! A údajne útočil na Sorosa aj Fico.

Že by mysleli najúspešnejšieho slovenského politika, ktorý »musel« odísť z postu premiéra len kvôli sorosovským aktivistom? A pritom bol nevinný? Ešte aj kiskoidný prezident a údajne-slušní sa doteraz neospravedlnili?! Kto teda a na koho útočil?

Prv, než budem pokračovať, krátko sa zoznámime so všeobecne známymi faktami, ktoré sa týkajú mena George Soros.

George Soros (pôvodné meno a priezvisko: György Schwartz) je boháč a svetoobčan, formálne americký finančník, údajne židovského pôvodu – ale – vláda Štátu Izrael poprela, že by György Schwartz (Soros) mal čokoľvek spoločné s izraelským ľudom, s izraelskou vládou, ba ani s hebrejským náboženstvom, ktoré verí v Boha („Jahve“ čiže „Ja som, ktorý som“ – to je vlastne „Boh Otec“ či „Boh Stvoriteľ“ ako prevzali aj kresťania z kníh „Starej zmluvy“) – mimochodom, nakoľko mal 3 manželky, bol by tak či tak v príkrom rozpore s náboženstvom Izraelitov/Hebrejov…

Z Maďarska odišiel po II. svetovej vojne v roku 1946. Od roku 1947 žil v Anglicku (Spojené kráľovstvo…), kde študoval ekonómiu na London School of Economics a občas pracoval kvôli živobytiu ako železničný vrátnik a čašník. V roku 1956 emigroval do USA, aby – tvrdí on – zarobil »dosť peňazí« na Wall Street a mohol žiť ako pseudo-spisovateľ a pseudo-filozof (čo sa mu zaiste nepodarilo, lebo žije zatiaľ voľne ako Ktosi, komu sa ešte nepodarilo dokázať, čo zlé spôsobil… Čiže žije ako prasa v žite.

Dátum narodenia: 12.8.1930 (vek 88 – ale POZOR! číslo 88, ktoré vraj získava stále na morbídnej popularite „údajne“ značí ôsme písmeno v abecede, a preto znamená „Heil Hitler“, čo občas podaktorí aktivisti tvrdia protinacisticky, ale ak by šlo o totalitnú ideológiu islam, tam by sa báli ísť do dôsledkov) mesto Budapest, štát Maďarsko (Magyarország)

(amorálny?) počet manželiek 3 (!)

Počet detí 5

George Soros (György Schwartz) je údajne už LEGENDÁRNY »majster« hedžových fondov, ktorý v rozmedzí rokov 1969 až 2011 spravoval klientské peniaze v New Yorku, USA. A to bol základ jeho „bohatstva“.

V roku 1992 George Soros oblbol britskú libru a údajne dosiahol mega zisk vo výške 1 miliardy dolárov (USD). On sa stal známy ako »TEN«, ktorý zlomil Bank of England.

George Soros presunul odhadom 18 miliárd dolárov zo svojej rodinnej kancelárie do svojich nadácií =otvorenej spoločnosti= do roku 2018. Jeho majetok má hodnotu približne 8,3 miliardy dolárov („Čistá cena“ 8,3 miliárd USD – predpoklad je, že ide iba o „priznané“ financie…)

Založil Nadácie otvorenej spoločnosti, tie sa čiastočne zameriavajú na Strednú a Východnú Európu.

Pripomenul som si, že SMEtiari spájajú pána Sorosa s pojmom „demokracia“. Demokracia je (v stručnosti): forma politického zriadenia, kde zdrojom všetkej moci je »ľud«. Vo všeobecnej forme demokracie sa menšina v rámci daných politických organizačných štruktúr podriaďuje rozhodnutiam väčšiny a táto väčšina je zároveň zaviazaná k rešpektovaniu práv menšiny.

Boh pripomenul ľudstvu jednu na prvý pohľad „jednoduchú ideu“, a to: „Všetko, čo sa týka druhých, môžete robiť iba s ich súhlasom.“

V rámci takzvanej ľudovej slovesnosti azda poznáme vyjadrenie Vox populi, vox Dei = Hlas ľudu, hlas boží. – Takže tvrdiť, že „populisti“ sú „fuj“ a pán Soros je garanciou demokracie – to je vskutku také „SMEtiarske“! Populus = ľudia. Ak by mohlo niečo vadiť, tak ak niekto nie je populista. Chápal by som jedine iný „problém“ – za socializmu sme tu mali komunistov, ale v konečnom dôsledku nekonali ani nemysleli ako komunisti, v dávnej minulosti sme tu mali kresťanov, ktorí si hovorili, že sú kresťanmi, ale svojimi myšlienkami, slovami a konaním NEBOLI kresťanmi – občas sa to stáva aj v súčasnosti, ale nie v tak masovej miere ako v časoch celoeurópskej totality Vatikánu (napríklad v stredoveku)

  Pán George Soros nie je zvedavý na súhlas občanov/obyvateľov tej krajiny, kde nechá pôsobiť „svojich“ ľudí.

Veľmi krátke pripomenutie taktiky a spôsobov sorosovských aktivistov:

Sediac za stolom v akomsi nemenovanom módnom podniku v centre Beogradu, ktorého je sorosovec-aktivista X.Y. majiteľom, poodhalil 1 tajomstvo: „Ako hovorieval Lenin, pre úspech »revolúcie« sú nevyhnutné 3 veci: organizácia, organizácia a ešte raz organizácia. A ja k tomu dodávam: treba mládež, mládež a ešte raz mládež. Prečo? Pretože mladí ľudia sú entuziasti, sú smelí a »moc« na nich nemá veľký vplyv: oni totiž nemajú deti, nemajú ešte pravidelnú prácu, nemajú ani majetok – nemajú sa teda o čo báť.“ Je ešte 1 dôvod, viac pragmatický, či dokonca trochu (sorosovsky) »cynický«: „Vždy keď sa režim chytá bezbrannej mládeže, bije mladých a zatvára ich do väzenia,“ hovorí soros-aktivista, „zároveň sa otáča chrbtom k ich otcom, dedom, strýkom a tetám, priateľom…“

Stručne povedané, k mnohým, teda aj k svojim verným prívržencom. „A práve to je ten hľadaný-želaný cieľ.“

„Chcete, prezradím vám ešte jeden fígeľ,“ pokračuje soros-aktivista s úsmevom. „Na demonštrácii, na ktorej hrozí, že sa skončí zrážkami, postavte do prvých radov mladé dievčatá v bielych blúzkach. A čakajte na útok polície. Efekt je zaručený: po niekoľkých zásahoch sa na bielych blúzkach objaví trochu krvi (či nanešťastie veľa). Vyjdú tak skvelé foto či video zábery, ktoré obletia médiá celého sveta… A režim bude zdiskreditovaný.“

Toto bola len krátka ukážka, čo dokáže urobiť skvele pripravená taktika sorosovských aktivistov v akomkoľvek štáte, kam dal IMPULZ George Soros – samozrejme – nebude vytrubovať, kam a kedy tak ide urobiť a PREČO!

Tí, ktorí ešte nestratili cit pre morálku – všimli ste si tú absurdnú morbiditu?

Dovolím si citovať z biblie (Písmo sväté, „Nová zmluva“) Mt 6, 1-4: Dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. 3 Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, 4 aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. (Koniec citátu)

Pán George Soros (György Schwartz) netají, že VRAJ je jedným z najväčších filantropov, údajne pomáha a darúva. Podľa toho, čo som čítal alebo videl v TV. Tak Soros nikdy neurobil nič, čo by mu nemalo priniesť zisk. A rád nechá o tom vytrubovať – má na to svoje finty…

O jeho ziskoch rozhodla prax v hedžových fondoch – aké sú tam možnosti:

Convertible arbitrage – V tejto stratégii sa snažia zarobiť na prípadných cenových neefektívnostiach pri trhových oceneniach rôznych cenných papierov rovnakej spoločnosti.

Distressed securities – hedge fondy, ktoré sa riadia touto stratégiou, nakupujú akcie spoločnosti v čase, keď je spoločnosť »podhodnotená« a je okolo nej záplava negatívnych informácií, s cieľom akcie predať neskôr, až cena stúpne. Druhou možnosťou tejto stratégie je predaj akcií nakrátko spoločností, u ktorých správca hedge fondu očakáva negatívny vývoj.

Long / short equity, equity hedge – portfólio manažér nakupuje akcie ako do dlhých, tak do krátkych pozícií a ich pomer priebežne koriguje podľa toho, aký predpokladá na trhu vývoj.

Equity market neutral – veľmi podobné ako predchádzajúce stratégie, ale pomer medzi long a short akciami je udržiavaný konštantne v pomere 50:50.

Event driven – pri tejto stratégii využíva hedge fond trhových udalostí spojených so životným cyklom akciových spoločností. Hedge fond sa snaží využiť týchto udalostí na kúpu alebo predaj akcií v najvhodnejšom okamihu. Udalosti, na ktoré hedge fond reaguje, môžu byť napr. zmena vedenia, oznámenie výsledku hospodárenia, akvizície, zmena vlastníkov, reštruktualizácia či zmena legislatívy.

Merger arbitrage – stratégia, ktorá je oproti predchádzajúcej zameraná hlavne na arbitrážne príležitosti, spojené s fúziami, akvizíciami a »nepriateľským prevzatím«. Portfólio manažér nakupuje akcie spoločností, ako do dlhých, tak do krátkych pozícií, podľa očakávaného vývoja.

Global macro – táto stratégia dáva portfólio manažérom najväčšiu voľnosť. Portfólio manažér sa snaží na základe politických udalostí alebo makroekonomických údajov ako napr. menových kurzov, komodít a úrokových sadzieb, odhadnúť budúci vývoj cenných papierov.

Relative value arbitrage – táto stratégia kladie dôraz na fundamentálnu analýzu. Portfólio manažér si pomocou fundamentálnej analýzy ocení vnútorné hodnoty (ceny, ktoré by podľa neho akcie mali mať) zvažovaných spoločností, ak je akcia podcenená, tak nakupuje a opačne.

Nech to akokoľvek čítam, zapácha mi to po „temnote“ – pripodobnil by som to k hazardným hráčom kdesi v kasíne v Las Vegas – myslí si vari niekto, že ak niektorý jedinec je úspešný v hraní hazardných hier v akomsi kasíne, že je čistejší a svätejší ako tí, ktorí sú v rovnakých priestoroch či postupoch omnoho neúspešnejší? Tí, ktorí skrachovali, si za to môžu sami a azda úspešný Soros je darom z nebies? Azda až takto ďaleko nikto nezájde v úvahách?! (!)

A ešte citát Mt 6, 19-24: Nezhromažďujte si poklady na Zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. 20 V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji nedobýjajú a nekradnú. 21 Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 22 Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. 23 Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?! 24 Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone. (Koniec citátu)

A čo ten pojem „Mamon“

V „otrockom“ preklade „bohatstvo, majetok, alebo poklad“, termín využívaný kresťanmi na hanlivé označenie nadmerného materializmu a neukojiteľnej túžby po bohatstve. Prvýkrát spomenutý v evanjeliu sv. Lukáša ako stelesnenie démona, náčelníka 50 légií určených k službe bohatých a majetných. V samotnej démonológii je „Mamon“ označovaný za knieža hrabivosti, lakomstva, bohatstva, nespravodlivosti. Posadnutý démonom mamonu by sa tak mal vyznačovať chamtivosťou a túžbou získavania čo najväčšieho majetku. Slabosti, ktoré Mamon u hriešnika využíva, však nie sú len materiálne, význam býva širší, zahŕňa aj nelojálnosť, krádež, prípadne aj zákernú zradu. V biblii Pán Ježis Kristus používa termín Mamon pri pohľade na Caesarovu podobizeň na minci, ktorá slúži ako symbol ziskuchtivosti a povyšovania sa nad Boha. („Nezhromažďujte si poklady na Zemi, kde ich mole a hrdza ničia a kde zlodeji kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady; tam ich neničia ani mole, ani hrdza a tam zlodeji nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude držať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj Mamonu.“)

George Soros alias György Schwartz si je tak sebaistý, že neskrýva: „Musím povedať, že subverzia (podvratná činnosť, prevrat, podrývanie, rozvracanie zvnútra) je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale rozvracať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej krajine. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám a predstaviteľom, kultúrne tradície, všetko…

Postaviť bielych proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu, bohatých proti chudobným.

Všetko, čo rozdeľuje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, to je správne. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, krajina je dezorientovaná a zmätená, demoralizovaná a destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza.

Je to kultúrny marxizmus, všeobecne známy ako »politická korektnosť«. Prechádzame kultúrnou, morálnou a náboženskou revolúciou. Je to podstata veľkej kultúrnej vojny, ktorou naša spoločnosť prechádza. Ľavicoví radikáli sú proti kresťanstvu, proti Bohu a proti tradíciám, preto cez nich tlačíme migrantov do štátov, ktoré chceme destabilizovať.

Podporujem sexuálnu revolúciu, chcem zmeniť to, ako ľudia žijú a mením cez tieto skupiny ľudské hodnoty.

Celý svet sa rozdelil už len na 2 názorové skupiny. Rozdelenie je len podľa morálky, sociálnej príslušnosti, kultúry a náboženstva. Veľmi dobre viem, že kultúrny stret nevytvoril nikdy v minulosti, súčasnosti a ani v budúcnosti nevytvorí pokojné spolunažívanie a na tom staviam svoj obchod.

Jedna alebo druhá strana nakoniec prevládne.

Tento boj, ako vidno, momentálne vyhrávam.

Stúpenci tradícií sa razom stali kontra-kultúrou a dostali sa na pokraj spoločnosti, kde ich stále osočujem a zosmiešňujem cez moje spolky, ktoré financujem a aj médiá, nad ktorými mám moc.“ (citát nie je úplný, výňatok z knihy Soros o Sorosovi)

Takže – ako je možné, že SMEtiari obhajujú pána Sorosa, ktorý je (podľa nich) vedúca postava demokracie?! To myslia naozaj vážne? DEMOKRACIA ako nedosiahnuteľná veličina? Alebo by sa mohli SMEtiari spamätať a vrátiť sa k objektívnej realite!

Soros povedal aj: „Obviňujú ma zo všetkého, aj z toho, že som Antikrist,“ povedal Soros denníku Financial Times. Ak si znovu prečítame vyššie uvedený výrok o rozvracaní, tento výrok má iný nádych. Tak sa chvíli alebo sťažuje?

Do mnohých médií prenikli v ostatnej dobe informácie o uniknutých e-mailoch organizácií financovaných Georgeom Sorosom. To, že sa tento americký miliardár, (ktorého mainstreamové médiá označujú ako „filantropa“, t.j. ľudomila, pričom svoje bohatstvo dosiahol vysoko amorálnym spôsobom), snaží ovplyvňovať nielen politiku USA, ale aj zasahovať do vnútropolitických záležitostí európskych krajín, je už známe.

George Soros sa nezameriava iba na politiku, ale snaží sa ovplyvňovať zákonodarstvo krajín aj v iných oblastiach. Írske médiá informovali o uniknutom trojročnom pláne 2016-2019, zameranom na „práva žien“, ktorým chce Soros eliminovať zákony na ochranu nenarodených detí po celom svete. Ako modelový príklad slúži v stratégií Írsko s jeho silnými pro-life zákonmi, ktoré má byť prvým cieľom a zároveň modelovým príkladom ako „odstrániť  ochranu práva na život aj v iných silne katolícko-kresťanských krajinách.“

Server Lifesitenews.com cituje z uniknutého dokumentu: „Víťazstvo v krajine s jednou z najprísnejšou protipotratovou legislatívou by mohlo mať dopad aj na iné katolícke krajiny, ako Poľsko a poskytnúť tak dôkaz, že zmena je možná, dokonca aj vo  vysoko konzervatívnych krajinách.“

Server informuje aj o tom, že George Soros veľmi štedro financuje írske potratové hnutia ako Abortion Right Campaign, miestnu pobočku Amnesty International a Irish Familly Planning Association. Podľa viceprezidenta Capital Research Center vo Washingtone, Matthewa Vaduma „George Soros si myslí, že ak sa podarí zvrátiť silné katolícke zákony v Írsku, podobná legislatíva v ostatných katolíckych krajinách padne ako domino efekt. To je spôsob, akým on pracuje.“ (!!!)

Predstavitelia írskeho pro-life hnutia priznávajú veľký tlak na zmenu legislatívy a pociťujú dopad obrovského finančného krytia, ktoré propotratové organizácie „ešte pred pár rokmi nemali k dispozícii.“ Podľa Cary Sherlock, vedúcej postavy írskeho pro-life hnutia, tento tlak je vyvolaný faktom, že „Írsko dokazuje, že je možné zakázať potraty a zároveň byť svetovým vodcom v ochrane života a zdravia tehotných žien. Tisíce írskych občanov dnes žijú vďaka týmto zákonom.“

Cary Sherlock považuje financovanie hnutia za zmenu írskych zákonov zo zahraničných subjektov za zasahovanie do vnútorných záležitostí a zároveň „urážku írskeho národa.“ Je potrebné uviesť, že v krajine silnie liberálne hnutie a Írsko nedávno legalizovalo homosexuálne manželstvá, čo v uniknutých Sorosovských dokumentoch bolo charakterizované ako „vzácny a časovo vhodný príspevok k potratovej kampani”.

Kto je tento muž? „Vždy som sa na seba díval ako na »boha«. Pravdu povediac, od detstva som v sebe nosil »mesiášske« fantázie (urážka číreho pojmu „mesiášske“), o ktorých som cítil, že ich musím kontrolovať, inak ma môžu dostať do problémov.“ Toto sú jeho vlastné slová. Keď ho British Independent požiadal, aby toto svoje vyhlásenie viac vysvetlil, dostalo sa redaktorovi odpovede: „Je to druh choroby, keď sa považujete za »boha«, za tvorcu všetkého, ale cítim sa spokojne, pretože som to začal uskutočňovať.“

Ako podotýka server usanewsflash.com, ak aj „blázon“ disponuje miliardami, nikdy nie je „irelevantný“ a ohromné bohatstvo je to, čo mu umožňuje vplyv.

„Som niečo na spôsob deus ex machina. Som niečo výnimočné. Som veľmi spokojný so svojím obrazom na verejnosti, »pretože som ho vytvoril JA sám«. Reprezentuje to, ako chcem, aby ma ľudia vnímali, nie aký som. Viete, v skutočnosti  nie som nezištný filantrop. Som veľmi egocentrický“…uviedol ešte v roku 1994 pre New York Times.

Pred svojím životopiscom Michaelom Kaufmanom poodkryl svoju »dušu«: „Som blázon, ktorý chce mať vplyv.“ George Soros sám uviedol, že v jeho rodine sa vyskytli psychické poruchy, jeho starý otec trpel paranoidnými predstavami. „V mojej rodine je veľa šialenstva. Zatiaľ sa mi podarilo tomu uniknúť,” citujú Sorosa usanewsflash.com.

„Neakceptujem zákony, zavedené inými… V obdobiach, kedy sa menia režimy, normálne zákony neplatia.“ (!!!) George Soros (György Schwartz) sa zjavne pokladá za niekoho, kto je schopný určiť, kedy »normálne zákony« platia a kedy nie.

.

Namiesto záveru: „Ak sloboda slova vôbec niečo znamená, potom je to právo hovoriť ľuďom to, čo nechcú počuť.“ (George Orwell – aj on bol George, ale nikoho neokrádal – akokoľvek)

+

(Video je nepriamo k téme)

 

 

Minirekapitulácia o slovenských boľševikoch vraj demokratickej opozície

26.01.2020

Najprv trochu teórie, nech sa vyhneme nejasnostiam. Boľševizmus je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa vo svojej činnosti prejaviť strategické záujmy (údajnej) väčšiny, nezávisle od toho, viac »

Kompliment? Keď já ti nevím Karle!

24.01.2020

A vrabce čvirikajú, že tu máme medzinárodný Deň komplimentov, ktorý údajne vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin(ovej) z Hopkintonu v štáte New Hampshire viac »

Boris Strugackij a môj list mu do nebíčka

22.01.2020

(´fašizmus?´) meniny Zora, 25. tevet 5780, Slnko vyšlo 07:16 a zapadlo 16:24, v katolíckom kalendári si pripomínam mučeníka Vincenta a grékokatolíci Timoteja aj Anastáza Perzského. "Tak ako viac »

Rakety / Izrael /

Americkú ambasádu v irackom Bagdade zasiahli rakety

26.01.2020 22:30

S odvolaním sa na zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl o tom informovala agentúra AFP.

Auschwitz-Birkenau / holokaust / vyhladzovací tábor / Židia /

Holandský premiér sa ospravedlnil za vojnovú perzekúciu židov

26.01.2020 21:01

Mark Rutte sa takto vyjadril v prejave, ktorý predniesol na spomienkovom podujatí na obete holokaustu v Amsterdame.

Andrej Babiš, Monika Babišová

Babiš na Hrad? Čo si o tom myslí český premiér?

26.01.2020 20:20

„Chcem Českú republiku posunúť na špičku Európy. Máme jasné výsledky, a preto nám ľudia veria," povedal český premiér v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu.

Nemecko, vojak, vojaci, armáda

Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

26.01.2020 19:43

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa pritom vyšetrujú i v najelitnejšej jednotke Bundeswehru: v špeciálnom komande KSK (Kommando Spezialkräfte).