Založ si blog

Yo no entiendo, Jorge! Máš to vo svojej moci?

Citát 22.7.2018 Bergoglio: „Drahí bratia a sestry, v týchto posledných týždňoch prichádzali dramatické správy o stroskotaniach člnov s migrantmi vo vodách Stredozemného mora. Vyjadrujem svoju bolesť nad týmito tragédiami a uisťujem o mojej spomienke a modlitbe za zosnulých a ich rodiny. Vyslovujem dôraznú výzvu, aby medzinárodné spoločenstvo s rozhodnosťou a bezodkladnosťou konalo na zamedzenie opakovania sa podobných tragédií a na zaistenie bezpečnosti, rešpektovania práv a dôstojnosti všetkých.“ (end)

Nuž, píše sa mi to v istom zmysle „neskutočne ťažko“, a to sa musím ešte aj krotiť.

Som kresťanom katolíkom a zároveň bežným občanom, ktorý môže ako tak stavať aj na znení „Deklarácie ľudských práv a občianskych slobôd“ a aj Ústave – lenže, aj tak sa nájde dosť ľudí, ktorí mi môžu (minimálne) nadávať… A pritom už Orwell tvrdil: „Ak sloboda slova vôbec niečo znamená, potom je to právo hovoriť ľuďom aj to, čo nechcú počuť.“

Aké »dramatické správy«? Člny stroskotávajú už minimálne tri roky. Sú za tým pašeráci ľudí, gangstri, mafiáni, zločinci – a v spolupráci s politikmi, v spolupráci s každým, kto sa nechá kúpiť, lebo sú za tým „ťažké“ prachy (aké sa už dávno nevideli!), je to väčší biznis ako drogy a je „to“ na objednávku. Nie je to dávno, čo presiakla „infoška“ o tom, že Merkelovú navštívili nemenovaní nemeckí super-podnikatelia, ktorí ju oboznámili s problémom nedostatku minimálne milióna „novodobých otrokov“ – a tak pani Angela Dorothea sa zahrala na vítačku všetkých čias v štýle „Príďte všetci utečenci pred vojnou v Sýrii, ste vítaní!“

Jorge Mario Bergoglio je jezuita a súčasný pápež František a veľmi dobre vie, že európske krajiny by mali dôrazne trvať a dodržiavať všetko, na čom sa členské štáty dohodli ohľadne ochrany vonkajších hraníc takzvaného Schengenu – potom by sa nestávali nehody s úmrtím. Skôr by sme mali rozširovať po všetkých potenciálnych krajinách – pozrite sa, ako zbytočne umierajú – a ukazovať ako v reklame aspoň raz za hodinu celej ich verejnosti „Toto vás čaká, keď sa vyberiete za svojimi falošnými snami, falošnými očakávaniami…

Nové štúdie tinktankov potvrdili to, čo je všetkým logicky uvažujúcim jasné už veľmi dávno. Ilegálni migranti z Afriky netrpia núdzou viac ako pred rokom 2015, ale vedení márnou ilúziou o ľahkom blahobyte v Európe, platia rôznym priekupníkom a pašerákom vysoké sumy (to jest zločincom), ktoré by im v ich vlastnej krajine stačili k rozbehnutiu vlastného podnikania s perspektívou trochu slušného života. Tú ilúziu im infikujú všakovakí „merkelovia a františkovia v politickom zmysle slova“ – a navyše aj „duchovný establishment“.

Neexistuje povinnosť, aby sa politickí vodcovia Európy aj Ameriky v prvom rade starali o imigrantov. Ich primárnou povinnosťou je starostlivosť o tých, ktorí im zverili politickú moc, čiže o obyvateľov jednotlivých štátov Európy. Národ ako taký možno prosto prirovnať k rodine. Zaistená rodina isto môže adoptovať opustené dieťa, ktoré potrebuje pomôcť. Nemôže ich však prijať toľko, aby to zlikvidovalo celú rodinu. Podobne padá zodpovednosť za to, čo sa deje dnes v západnej Európe, a to na jej politických „vodcov“. Škodiť týmto spôsobom vlastnej rodine alebo vlastnému „ľudu“ v skutočnosti nie je aktom milosrdenstva, ale jeho pravým opakom – snahou o rozvrat spoločnosti.

Svätý Tomáš Akvinský, učiteľ cirkvi, zdôrazňuje vo svojom diele právo spoločnosti rozhodovať o prijatí či neprijatí migrantov pre spoločné dobro. Ako podmienku prijatia však zdôrazňuje potrebu plnej kultúrnej integrácie a varuje pred usadzovaním cudzorodých elementov vnútri národa, lebo to nemôže viesť k ničomu dobrému. Ďalej upozorňuje, že je škodlivé a nespravodlivé zveriť budúcnosť miest do rúk nedávno príchodzích, lebo tie miesta obývali a dlhodobo kultivovali celé generácie pôvodných obyvateľov.

Profesor Piťha povedal v jednom zo svojich príhovorov: „Čo je Európa? Európa nie je geografický pojem, ale pojem civilizačný a kultúrny. Je definovaná ako oblasť, kde sa uctieva kresťanský Boh. Európania si to uvedomili, keď boli konfrontovaní s inou civilizáciou, ktorá vyznáva iného »boha«. Je to zásadným spôsobom iná civilizácia, pretože medzi milosrdným, nesmierne ľudským a odpúšťajúcim Bohom, ochrancom a záchrancom – a Alahom, neľútostne tvrdým bohom mohamedánov, je »veľký« rozdiel. Kresťanstvo je náboženstvo, ktoré už od Starého zákona, ktorý Kristus naplnil, dovŕšil,… , považuje človeka za slobodného. Dáva mu právo sa rozhodovať a žiada jeho zodpovednosť. Alah, vyžadujúci absolútnu poslušnosť človeka, z neho robí otroka. Kresťanstvo, hlásajúce pokoj, je zjavne náboženstvo života, islam, vyhlasujúci džihád, je naopak »náboženstvo smrti«. Povedal som, že Európa je územie. Územie sa musí hájiť. Od prvej chvíle bol vzťah medzi kresťanstvom a islamom charakterizovaný vojnou o hranice dvoch náboženstiev. Od začiatku ide o džihád, boj na život a na smrť. Zabudli sme na to a zrazu si nevieme rady.“ (koniec citátu)

Krátko zacitujem z listu, ktorý napísali jezuitovi Bergogliovi vydesení konvertiti od totalitnej ideológie islam na rímsko-katolícke presvedčenie: „Islam ako pravý antikrist existuje len ako nepriateľ všetkých: (Korán píše) Prepuklo medzi nami a vami nepriateľstvo a nenávisť až naveky, kým neuveríte v jediného Alaha (60,4)! Pre korán sú kresťania nečistotou (9,28), najhorším zo všetkých stvorení (98,6) a všetci sú odsúdení k peklu (4,48), preto ich Alah musí vyhladiť (9,30). Nesmieme sa nechať zmiasť veršami koránu, ktoré sú považované za »tolerantné«, keďže ich všetky ruší »verš meča« (9,5). Tam, kde evanjelium hlása dobrú správu o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní pre spásu všetkých a naplnení zmluvy započatej s Hebrejmi, Alah nemôže ponúknuť nič iného než vojnu a vraždenie ‚neveriacich‘ výmenou za svoj »raj«. Korán hovorí: A oni bojujú na ceste Alahovej – zabíjajú a sú zabíjaní (9,111). Nezamieňame islam s mohamedánmi, ale pokiaľ pre Vás ‚dialóg‘ znamená hlas pokoja, pre islam je to len ďalší spôsob vedenia vojny džihádu.“ (koniec citátu)

Ja by som to povedal oveľa jednoduchšie, prečo Mohamedov korán a s tým súvisiaci islam je jeden obrovský podvod:

Už keď bol ako dieťa Mohamed vychovávaný a vyučovaný, vôľa jediného skutočného Boha bola známa, bola už zapísaná do biblie, vrátane takzvanej „Novej zmluvy“ (alebo sa uvádza aj „Nový zákon“ – ale podstatou sú 4 evanjeliá). Takže prečo by Boh po šiestich storočiach zrazu otočil v mnohých kľúčových veciach a „delegoval“ by Mohameda so zápisom v protiklade so svojou vôľou? Už by nebol bohom.

V Koráne sa prikazuje: „Zabíjajte židov“, „zabíjajte kresťanov“, „zabíjajte káfirov (inakveriacich)“! …slovo „káfir“ zahŕňa každého človeka, ktorý neverí v islam. Takže „káfir“ je akýkoľvek kresťan, žid, budhista, ateista. …ste im nepriateľom. Toto je doktrína totalitnej ideológie islam.

Pán Ježiš chcel, aby sme milovali svojich nepriateľov. Povedal, že ak budete bojovať mečom, tak mečom aj zahyniete. Pán Ježiš nepovzbudzoval ľudí, aby zabíjali, ale aby odpúšťali a milovali, ak to vinník oľutuje a obráti sa. Mohamedáni páchajú zlo z poslušnosti k učeniu démonického Alaha a v koráne zapísanej doktríne pseudo-proroka Mohameda a jeho hadísom (učenie Mohameda, ktoré sa tiež nazýva tradícia. Sunna je Mohamedov život – ako žil to, čo je napísané v Koráne. Šaríja vychádza z Koránu, Sunny a Hadísu). Takže v tom je hlavne obrovský rozdiel. Ak kresťania páchajú zlo, protivia sa vôli Pána Ježiša Krista, Boha. Keď zlo činia mohamedáni, riadia sa príkazmi islamu. Islam ich doslova núti zabíjať. Kresťanstvo zdôrazňuje, aby sme nezabíjali.

Hovoríme, že poznať svojho nepriateľa je polovičnou výhrou v boji. A »Boh Biblie« hovorí, že jeho ľud môže prípadne zahynúť pre nedostatok poznania (vedenia). Veľa kresťanov nepozná dôkladne svoju vieru. To je tragické. A mnoho kresťanov je azda skôr ako tento súčasný svet než ako Pán Ježiš Kristus. Takže… keď neviete, kto ste, tak je ťažké vysvetliť, kto som ja. Je tu tiež po celom svete veľká propaganda islamu, ktorá sa mu snaží dať veľmi dobrý obraz na verejnosti a prezentovať ho ako »náboženstvo mieru«. Ľudia na pyšnom Západe sú úspešne klamaní. Ale kresťania z Iraku (ako dokazuje napríklad aj kresťanský utečenec Salman Hasan) zažili na svojej vlastnej koži (skúsenosti) pravú tvár totalitnej ideológie islam.

Tí, ktorí zabili kresťanov v údolí Ninive, tí, čo ich okradli o ich majetok, znásilnili ich ženy a ukrižovali ich deti (!), boli ich susedia, ich najlepší »priatelia«, ich spolupracovníci – ale mohamedáni. Mnoho z týchto mohamedánov zavolali svojim susedom kresťanom, ktorí utiekli, a povedali im: =Vieš, teraz bývam v tvojom dome.= Toto je zaznamenané. Takže si myslím, že sú zaslepení »Pánom tohto sveta« (diablom) a mohli by sa radšej prebudiť. Ak sa nepoučíme všetci z histórie, môžeme byť zničení…

Ešte krátky kúsok z príhovoru na Anjel Pána z nedele 22.7.2018 (Jorge Mario Bergoglio):

„My všetci potrebujeme slovo pravdy, ktoré nás bude viesť a bude nám osvecovať cestu. Bez pravdy, ktorou je sám Ježiš Kristus, nie je možné nájsť v živote správny smer. Keď sa vzdialime od Ježiša a od jeho lásky, strácame sa a naša existencia sa mení na sklamanie a nespokojnosť. S Ježišom po boku ale možno s istotou napredovať, možno prekonávať prekážky, možno pokročiť v láske k Bohu a k blížnemu. Ježiš sa daroval pre ostatných a tak sa stal vzorom lásky a služby pre každého jedného z nás. Nech nám Svätá Panna Mária pomáha, aby sme dokázali vziať na seba problémy, trápenia a ťažkosti našich blížnych tým, že zaujmeme postoj vzájomného zdieľania a služby.“ (koniec citátu)

Fakt je to iba krátky úryvok – ale je v ňom toľko lapsusov, že ak by som bol jezuitom, urazilo by ma to.

Jorge Mario tam vyslovuje »spojenie slov« „ktorou je sám Ježiš Kristus“, pričom plný titul je „Pán Ježiš Kristus“ – to je od človeka, ktorý neprotestuje, ak mu v rozpore s bibliou povedia „Svätý otec“ (len jeden je Svätý Otec, ktorý je v nebesiach)… Úplne tam chýba „Boh Duch svätý je Boh Láska“ – to On bol »zoslaný« po nanebovstúpení Pána Ježiša Krista, takže strácame sa azda vtedy, ak ignorujeme Ducha svätého – a prečo zatajuje Jorge Mario jestvovanie a fungovanie anjela strážneho u každého človeka – to je asi štátne tajomstvo najmenšieho štátu Vatikán!

Ďalší blud vyslovil Jorge Mario v nedeľu 22.7.2018 že vraj „Ježiš sa daroval pre ostatných, a tak sa stal vzorom lásky a služby“ – NIE – sám Boh sa daroval tým, že sa vtelil do ľudského tela, porazil Temnotu aj peklá a po zmŕtvychvstaní je to iba o doznievaní vyhratej vojny. Prítomnosť samotného Boha v jeho tretej osobe je síce hlbokým tajomstvom, ale už malé deti sa na katechizme učia tak o anjeloch ako aj o skrytej prítomnosti Ducha svätého!

Jorge Mario je ten istý, čo povedal aj: „Duše sa netrestajú. Tie, ktoré svoje činy oľutujú, dostanú Božie rozhrešenie, no tie, ktoré neoľutujú a nedá sa im odpustiť, sa vytratia. Neexistuje peklo, existuje len vytratenie sa hriešnych duší,“ (Povedal pápež pre noviny La Repubblica (Eugenio Scalfari)).

MINI-časť rozhovoru Jorge Maria Bergoglia s Juanom Carlosom Cruzom, ktorý je jednou z mnohých obetí „čilského sexuálneho škandálu“: „Viete, Juan Carlos, na tom nezáleží. Boh vás stvoril takto. Boh vás takto miluje. Pápež vás takto miluje a vy by ste mali milovať seba takého, aký ste, a nemali by ste sa trápiť tým, čo hovoria ostatní.“

V dejinách boli všelijaké schizmy, dvojvládia aj trojvládia, omyly, zrady a všeličo všelijaké, lenže päťročné „stváranie“ Jorge Maria – ani pri megafantázii by som nikdy nepovedal, že tento človek »TO« má vo svojej moci. (Jedine, že by šlo o mäkčeň v poslednom slove titulky)

Totalitná ideológia islam, umne skrývaná za akože-náboženstvo, je v mnohých prvkoch v príkrom rozpore s „Deklaráciou ľudských práv“ (prijatá už v roku 1948) a v rozpore s väčšinou ústav členských štátov EÚ – pretože výhodu vyznávať náboženstvo alebo mať akékoľvek presvedčenie môže mať jedinec alebo skupina iba vtedy, ak uznáva to isté právo aj iným a nesnaží sa ostatných likvidovať či obmedzovať.

A čuduj sa svete, nebolo ani náznaku či akejkoľvek zmienky, že by ktokoľvek zrušil „voľnosť“ pre totalitnú ideológiu islam – to ako keby niekto povedal fašistom, nacistom, stalinistom, marxistom, kastrovcom ETC „POKOJNE SI ROBTE, ČO SA VÁM LEN CHCE, a to komukoľvek a kedykoľvek…“ Hlúposť na N-tú…

„Pokiaľ pápež František nie je schopný správne jednať, mal by už zomrieť“ povedal kňaz a aj profesor teológie Edward Staniek. Tak tomu ktosi porozumel, hoci Staniek to formuloval inak, veľmi zašifrovane: „Modlím sa za pápežovu múdrosť, za to, aby sa jeho srdce otvorilo činnosti Ducha svätého, pokiaľ nebude chcieť, modlím sa za jeho rýchly odchod do domova Nášho Boha Otca. Vždy môžem požiadať Boha o šťastnú smrť pre neho, pretože mať šťastnú smrť je veľkou milosťou.“ (koniec citátu)

Eventuálnym kritikom vopred zdôrazňujem, že Boh je prednejší než pápež a duplom viac, ak Jorge dlhodobo usiluje o zánik kresťanstva v Európe… Mt 7, 16-20: Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 18 Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Teda po ich ovocí ich poznáte. (koniec citátu)

(napísal Matthew Di Mateo) (I wish I was wrong! + ¡Ojalá estuviera equivocado!)

Minirekapitulácia o slovenských boľševikoch vraj demokratickej opozície

26.01.2020

Najprv trochu teórie, nech sa vyhneme nejasnostiam. Boľševizmus je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa vo svojej činnosti prejaviť strategické záujmy (údajnej) väčšiny, nezávisle od toho, viac »

Kompliment? Keď já ti nevím Karle!

24.01.2020

A vrabce čvirikajú, že tu máme medzinárodný Deň komplimentov, ktorý údajne vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin(ovej) z Hopkintonu v štáte New Hampshire viac »

Boris Strugackij a môj list mu do nebíčka

22.01.2020

(´fašizmus?´) meniny Zora, 25. tevet 5780, Slnko vyšlo 07:16 a zapadlo 16:24, v katolíckom kalendári si pripomínam mučeníka Vincenta a grékokatolíci Timoteja aj Anastáza Perzského. "Tak ako viac »

Rakety / Izrael /

Americkú ambasádu v irackom Bagdade zasiahli rakety

26.01.2020 22:30

S odvolaním sa na zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl o tom informovala agentúra AFP.

Auschwitz-Birkenau / holokaust / vyhladzovací tábor / Židia /

Holandský premiér sa ospravedlnil za vojnovú perzekúciu židov

26.01.2020 21:01

Mark Rutte sa takto vyjadril v prejave, ktorý predniesol na spomienkovom podujatí na obete holokaustu v Amsterdame.

Andrej Babiš, Monika Babišová

Babiš na Hrad? Čo si o tom myslí český premiér?

26.01.2020 20:20

„Chcem Českú republiku posunúť na špičku Európy. Máme jasné výsledky, a preto nám ľudia veria," povedal český premiér v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu.

Nemecko, vojak, vojaci, armáda

Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

26.01.2020 19:43

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa pritom vyšetrujú i v najelitnejšej jednotke Bundeswehru: v špeciálnom komande KSK (Kommando Spezialkräfte).