Založ si blog

Hlboký omyl evanjelických aj katolíckych biskupov

S oneSKorením som si kukol rozhovor s Havranom ako jeho reakciu na troch evanjelických biSKupov, ktorí odsúdili farárku Polckovú a natárali viac ako bolo únosné.

„Najviac mi je ľúto z celej tejto nešťastnej komunikácie, že o5 sa tu snažia 3 biskupi sploštiť človeka na nejakú ideologickú floSKulu. Anička Polcková má také vyhlásenia, ako má drvivá väčšina jej kolegov evanjelických farárov v Európe. Ona nie je menšina, ale ona je v skutočnosti mainstream v evanjelickej cirkvi a robí milión ďalších vecí, na ktoré si páni biSKupi nespomenuli, keď sa ju rozhodli hodnotiť,“ povedal Michal Havran o liste 3 evanjelických biskupov…

__ „Kto sú nejakí 3 dospelí muži, ktorí vyzvú iných občanov, ktorých ani nepoznajú, na život v celibáte? Veď to je DRZOSŤ. To je normálna nezdvorilosť,“ pridal publicista Michal Havran, jeden z »osobností«, čo podporili farárku Annu Polckovú…

__ Text 3 evanjelických biSKupov VRAJ bol určený »do vnútra« evanjelickej cirkvi, a nie do uší alebo očí Verejnosti SR.

__ Neviem to absolútne presne – AKO DLHO klamú, podvádzajú, zavádzajú, predstierajú, lživo snujú úklady predovšetkým katolícki biSKupi – NIELEN v štáte Slovenská republika, ale od Vatikánu až po najposlednejšiu dedinku či mikroobec po celom svete???

__ Nedodám žiadny LINK alebo presné citácie – – – je to odhadom pár hodín, čo som vo vyhľadávači sa pokúšal nájsť, čo RKC vrátane Vatikánu má na túto tému a žiaľ, našiel som – boli to približne 5-7 strán takých dokonalých táranín, že ak by som o tom nikdy nič nečítal a nedozvedel sa, tak by som tým pseudo-výmyslom zaiste podľahol.

__ Tak potom čo sa kto čuduje, že v súčasnej aktuálnej spoločnosti, a to nie len v SR, ale po celom svete – je toľko zmätkov, nedorozumení, zavádzania, nepodarkov, CHAOS nad chaosy, cirkus nad všetky cirkusy – škoda mlčať…

__ Pripomeňme si aspoň trošku teórie:

__ »Sedem hlavných hriechov« (poznámka – možno by mali byť nazvané „srdcové“, lebo ich účinok je priamo pôsobiaci na časť nášho vnútra alias srdca):

1. Pýcha

2. Lakomstvo

3. Smilstvo (V niektorých starších prameňoch bol uvádzaný pojem cudzoložstvo – ale keď hľadáte dokonalú definíciu, tak odkazy sú na „Starý zákon“ alebo „knihy Starej zmluvy“, ale nikomu ani len nenapadne, že KOMUNIKÁCIA alebo DOROZUMIEVANIE sa vyvíjalo, že naše vedecké poznatky sa menili, že sa menila spoločnosť ako taká, že sa dosiahli určité nezanedbateľné pokroky v oblasti občianskych aj ľudských práv…)

4. Závisť

5. Obžerstvo

6. Hnev

7. Lenivosť

__ Vráťme sa k onomu paškviľu od evanjelických biSKupov – Eľko, Hroboň, Mihoč (to znie ako trojica nadávok z Andalúzie alebo z Číny!)… Pred nedávnom zverejnilo vedenie ECAV na svojej webovej stránke »Pastorálne stanovisko k témam súvisiacim so sexuálnou etikou«, v ktorom pripúšťajú, že aj medzi evanjelickými veriacimi sa nachádzajú „homosexuáli“ a ich diSKriminácia alebo šikana je neprípustná a nemá sa jej zúčastňovať žiaden veriaci.

__ Po pár pozitívnych vetách sa ukázala pravá tvár biSKupov, keď »Dúhový pochod« prirovnali k perverznému prejavu sexuality, praktizujúcu homosexualitu za hriech a riešením je podľa nich dobrovoľný doživotný celibát homosexuálov, ktorý má byť podporovaný modlitbami a cirkevným spoločenstvom (???).

__ Na záver sa vo svojom stanovisku obuli do farárky v bratislavskom Starom Meste Anny Polckovej, ktorá je známa svojou kritikou pomerov v cirkvi a ako podporovateľka LGBT komunity. Výroky Polckovej, podľa nich, hraničia s rúhaním a tiež im prekáža, že verejne vyjadruje svoju podporu LGBT komunite. Ak v tom chce pokračovať, má zvážiť svoje pôsobenie v duchovnej službe.

__ Pod stanoviskom sú podpísaní traja biSKupi. Generálny biSKup ECAV Ivan Eľko, Ján Hroboň, biSKup Západného dištriktu ECAV a Peter Mihoč, biSKup Východného dištriktu ECAV.

__ BiSKupov šokoval výrok o Ježišovi gayovi? Farárka Polcková je dlhoročnou zástankyňou LGBT komunity. Najväčšiu senzáciu vyvolal jej nedávny POETICKÝ výrok o tom, že Ježiš by „mohol by prísť ako gay, ako rómska žena. Alebo by mohol prísť ako dieťa, ktoré je nechcené,“ povedala farárka v rozhovore pre portál Aktuality – – – zaráža, že súčasní biSKupi nemajú dostatok fantázie alebo poetičnosti, aby nevideli doslova básnický prímer… Farárka Polcková rozhodne netvrdila, že Pán Ježiš Kristus sa ROZHODNE NAISTO narodí či nejako prírodne ukáže a podobne! Takže zastaralé biSKupské mozgy nestíhajú mladším generáciám? Nemali sa poradiť a nechať si to pretlmočiť?

__ Práve tento výrok prekáža najviac biSKupom, ktorí ho považujú na hrane s bohorúhačstvom. Biskupom prekážal prakticky celý rozhovor, a aj pasáž, kde Polcková súhlasí s rozhodnutím švédskej farárky, ktorá sa vydala za inú ženu.

__ Starí páni vo funkciách si dovolili prekročiť svoje kompetencie a zrejme ich RUTINA už tak poznačila na myslení, cítení, vnímaní a reflexii, že pripomínajú skôr duchovné mŕtvoly, než kohosi, kto dobrovoľne spolupracuje s Pánom Bohom Duchom Svätým, ktorý je „Bohom Láska“!

__ Po zverejnení stanoviska sa okamžite rozprúdila vášnivá debata a vznikla iniciatíva za podporu farárky, ktorú za deň od zverejnenia podpísalo viac ako 1 800 ľudí. Iniciatíva požaduje diskusiu v cirkvi.

__ Lenže aká diskusia, ak akože-ghlavy sa tvária, ako keby ONI bolio náhradami za Boha?

__ Evanjelická cirkev je založená na tradícii rozhodovania zdola nahor, od cirkevných zborov do vyšších orgánov. To je zásadný rozdiel oproti „katolíckej cirkvi“, kde sa rozhoduje zhora nadol. Evanjelická cirkev tak bola v priebehu storočí demokratickejšia a otvorenejšia zmenám.

__ Kritici súčasného aj minulého vedenia ECAV tvrdia, že sa rozhodnutia prijímajú bez potrebnej vnútornej diskusie a biskupi ECAV sa začínajú podobať na katolíckych. Za pravdu im dáva fakt, že za stanoviskom stoja len 3 biSKupi.

__ „Kým mnohé zahraničné cirkvi v uplynulých desaťročiach podstúpili poctivú a otvorenú diskusiu o týchto neľahkých témach, takýto jednostranný a autoritatívny krok biskupov podľa nás skôr zabíja akékoľvek úsilie o dialóg hneď v zárodku. Pevne veríme, že to v tomto prípade tak nebude, a že týmto unáhleným a zjednodušujúcim krokom sa biskupi nevyhnú dôležitému procesu,“ píše sa v odporujúcej iniciatíve, ktorá vznikla aj na podporu pani Polckovej.

__ Ešte počas minulého vedenia ECAV došlo k podobným incidentom s Ondrejom Prostredníkom a Jakubom Pavlúsom, ktorí tiež mali odlišný názor na LGBT komunitu ako vedenie ECAV.

__ Prostredník pôsobil ako teológ na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK, no musel fakultu opustiť, lebo mu biSKupi odňali kanonickú misiu po tom, čo sa zúčastnil „Dúhového pochodu“. Rovnaký osud postihol Pavlúsa, ktorý pôsobil ako kaplán, jemu nepredĺžili zmluvu.

__ Prostredník, ktorý je teraz členom »Progresívneho Slovenska«, sa zastal svojej kolegyne a kritizoval biskupov: „Úplne ste zradili dedičstvo evanjelikov na Slovensku. Vo svojej izolácii od zvyšku svetového luteranizmu ste sa stali autoritárskymi slabochmi, ktorí poškuľujú po moci katolíckych hierarchov. V záujme zachovania smradľavých stojatých vôd cirkvi z nej vyháňate šťuky a chránite kaprov rozvaľujúcich sa v bahne jalových tradícií.“

__ „Štvete ľudí s víziou tak, ako našich predkov do exilu štvali inkvizítori v 17. storočí. Uzurpujete si právo robiť z evanjelickej cirkvi dogmatický monolit, pričom ona vznikla práve z protestu proti takým, ako ste vy. Môžete sa tváriť ako strážcovia biblickej pravdy, koľko chcete. Nepomôže vám to. Vašim stanoviskom ste úplne na dreň odhalili vašu slabošskú stratégiu prežitia na katolíckom Slovensku, v ktorej sa zaliečate katolíckym biSKupom,“ napísal Prostredník vo svojom blogu.

__ Mnohí evanjelici v Európe sú liberálnejší a mnohé evanjelické cirkvi podporujú registrované partnerstvá alebo „manželstvá“ homosexuálov. Duchovní v týchto cirkvách samotných homosexuálov sobášia. Výnimku tvoria iba luteráni v USA, ktorí sú =tradične= voliči republikánov a patria k najkonzervatívnejším obyvateľov USA.

__ Českobratrská cirkev evanjelická, do ktorej prešiel Pavlús po vyhadzove z ECAV, vo svojom stanovisku uvádza, že nikto by nemal byť diskriminovaný na základe subjektívneho poznania.

__ Teraz zacitujem krátku časť z jedného textu, ktorý hanil pani prezidentku Čaputovú ešte v časoch pred voľbami na prezidenta SR:

*

__ Tým, že podporila potraty, homosexuálne partnerstvá a adopciu detí „homopartnermi“ spáchala jeden z deviatich cudzích hriechov – zastávala hriech iných.

__ V pomenovaní hriechov, za ktoré sa postavila, sú to dva zo štyroch do neba volajúcich hriechov a to úmyselná vražda a neprirodzené smilstvo.

__ A keďže sú to závažné veci, každému katolíkovi je zrejmé, že otec arcibiskup mal jednoznačne pravdu, že voľba takéhoto kandidáta je ťažkým hriechom. Ak to ľudia ešte verejne obhajujú, alebo bagatelizujú (vytvárajú skupiny), potom tento hriech nadobúda obludné rozmery sociálneho hriechu.

*

__ K tomu pridajme „Deväť cudzích hriechov“ (myslí sa tým nejaký súvis s inými, s ostatnými ľudmi – mimo nás a našich blízkych v rodine):

1. Dávať iným radu na hriech.

2. Povzbudzovať iných na hriech.

3. Iným kázať zhrešiť.

4. Súhlasiť s hriechom iných.

5. Pomáhať pri hriechu iných.

6. Mlčať pri hriechu iných.

7. Zastávať hriechy iných.

8. Netrestať hriechy.

9. Chváliť hriechy iných.

__ Ak ste si ten úryvok prečítali dostatočne pozorne, tak by ste „museli“ spoznať, že tí údajní svätí kritici vlastne sa dopúšťali sami niektorých tzv cudzích hriechov. Ako to? Autori toho citovaného textu tvrdia, že pani Čaputová podporila potraty, ale skôr šlo o to, že ona bola za slobodu rozhodnúť sa – Pán Boh daroval ľuďom (človeku) slobodu a zároveň však očakáva aj zodpovednosť, lebo jedno bez druhého nemá zmysel… Čiže absolútne zakázať svetským zákonom možnosť voľby potratu znamená vlastne zobrať zásluhu človeku za to, že urobí slobodne niečo kladné, nie pod ťarchou zákazov, ale zároveň – ak by aj došlo k potratu, tak nebudeme linčovať či vraždiť ženu-matku, ktorá sama trpí a je v podstate obeťou, ona žiali, ona je tá obeť, ktorá smúti… Tie desaťročia, keď museli bojovníci za ľudské práva bojovať za možnosť potratov – čo malo súvis s tým, že spoločnosť sa vtedy iba zbavovala svojej spolu-zodpovednosti za to, že k nejakému potratu muselo či nemuselo dôjsť – POZOR! – aj dnes, ako je možné, že nejaká kresťanská spoločnosť či náboženská skupina (spoločenstvo, cirkev) má tendenciu či snahu zbaviť sa vlastnej zodpovednosti za svoj vplyv na svojich členov – ako je možné, že nejaká rodina kresťansky veriacich mohla dopustiť, že nevedela či nechcela vedieť o svojej dcére alebo synovi, že sa akosi dostali do problému, ktorý sa nazýva „POTRAT“ – to predsa nie je nikdy vec pár sekúnd, ak sa také niečo stane, tak má svoj vývoj, svoje dôvody, príčiny, nejakú históriu – ale namýšľať si, že prijmeme svetský ZÁKON a FINITO, máme konečne „svätý pokoj“??? Ha ha ha! Kdeže!

__ Tá citácia spomínala aj jej podporu registrovaných partnerstiev. To si už nepamätám, či to tak bolo – ale ak by aj, je to vec občianskej spoločnosti.

__ A teraz trochu širšieho záberu. Tak rôzne „povedačky“ (skôr mi to pripomínalo hlody, hlášky, výstrely) z dieľne RKC či Vatikánu, ale aj následne tých 3 biSKupov evanjelickej cirkvi – totálne ignorovanie výsledkov vedeckých výskumov, ignorovanie faktov a vedeckých zistení, ktoré sa už nedajú nadobro skryť – iba takzvane „zakecať“, zaklamať, prekonať propagandisticky, mediálne, kúpiť si noviny či rozhlas alebo televízie, aby akože prevalcovali súčasnými „modernými“ prostriedkami komunikácie a PREHLUŠILI všetko, čo sa len dá…

__ O čo v jadre ide?

__ Už na prelome 70 a 80 rokov vedci (genetici, medici, chemici, rôzni výskumníci vo vzájomnej spolupráci) dokázali, že na prelome štvrtého a piateho mesiaca tehotenstva môže dôjsť k zmene vo vývoji mozgu a budúci chalan alebo budúce dievčatko sa budú správať a konať ako gay či lesba.

__ O akomsi slobodnom výbere nemôže ani len náhodou ísť – hoci by to 24 hodín denne a 7 dní v týždni a hoci aj 12 mesiacov do roka BY VYTRUBOVALI vo všetkých médiách, na všetkých rohoch, vo všetkých mobiloch, vo všetkých PC či aplikáciách – prosto a jasne – nejde to. Čiže jeden extrém by bol, ak by niekto tvrdil, že ktokoľvek a kedykoľvek si sám, od seba sám, môže vybrať. Ďalší extrém by bol to, čo tvrdia nedokonalí kresťania, ktorí totálne ignorujú objektívnu realitu a dokonca to súvisí s jedným hriechom proti Duchu svätému, ktorý znie – Odporovať poznanej zjavenej pravde – pôvodne to bolo myslené na Zjavenie, ktoré je zapísané v biblii, lenže náboženské spoločenstvá nemôžu aj nesmú znásilňovať objektívnu pravdu alias realitu – ak VEDA dokáže niečo a ten dô§kaz môže byť vykonaný kedykoľvek s rovnakým výsledkom, tak či je to RKC alebo ECAV alebo iná verzia náboženských spoločností – fakty tohto druhu nezlikviduješ – IBA a JEDINE mediálne, a to PODOBNE či OBDOBNE – ako to robili NACISTI, FAŠISTI, KOMUNISTI a rôzni iní diktátori (ba aj rôzni Igorkovia, ringelovci, kiskoidi, čaputoidi, neomarxisti, progresivisti a všelijakí ISTI)…

__ Ešte trochu citácií – spomínali sme 7 hlavných hriechov, ale nádherný citát ponúka aj kniha Prísloví…

__ Príslovia 6, 16-19: „Šesť vecí nenávidí Pán a sedem je pre Neho ohavnosťou: 1) pyšné oči, 2) falošnolživý jazyk a 3) ruky prelievajúce nevinnú krv, 4) srdce, ktoré snuje zámery zlé, 5) nohy, čo chvatne bežia k zlému, 6) falošného svedka, ktorý sipí lož, a 7) toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi.“

__ Pyšné oči – toto netreba rozvádzať, hádam každý (aj neveriaci, aj nie kresťan) pozná, čo je to pýcha – a to bez ohľadu, či to zažil zvonka, alebo na vlastnej koži.

__ Falošný alebo lživý jazyk – bez komentára. To sme si zažili.

__ Ruky prelievajúce nevinnú krv? Ešte aj tí, ktorí strojili úklady údajne smilníkom, ale pritom smilníkmi neboli – o čo je to iné ako vraždiť nevinného? MIMOCHODOM – ak niekto si nedokáže pretlmočiť do súčasného jazyka, čo je to smilstvo – pozrime sa na to cez prizmu Pána Ježiša Krista – ak niečo je bez lásky, tak je to smilné, je to hriešne, je to bohu odporné. Ak tam je láska, tak potom nemôže ísť o smilstvo. A teraz TEN ŠOK – niekto môže žiť zdanlivo „čistý“ život, je v manželstve, je tam dlhodobo a navonok môže budiť dojem, že je všetko OK – ALE ak nežije lásku v praxi, niet tam tej lásky, tak je vlastne „úbožiak“ a môže byť doslova na zaplakanie – a mnohí tí, čo odsudzujú údajne smilných – sami sú!!!

__ Stačí, že niekto nerozumie podstate, nechápe význam Božieho odporúčania – a môže byť, že žije v blude, v omyle, v hriechu a tých, ktorých on odsudzuje, sú vlastne nechcení mučeníci – lebo ich nenávidia tí, ktorí by si sami zaslúžili na frak…

__ Znovu si musím spomenúť na jeden prípad – istý bohoslovec na konci takzvaného socializmu odmietol spolupracovať s agentmi ŠtB, tí ho donútili, aby odišiel z RK CMBF Bratislava a aby mali istotu, že im už nikdy nespôsobí čokoľvek, tak vyrobili na neho kompromitujúce materiály (produkty) – s tým, že „dokonale“ vykreslili exbohoslovca že je =homosexuál= a bolo to tak dokonalé aj geniálne, že by sa za to nemusel hanbiť ani predseda OĽaNO, keď vyrábal niečo proti smerákom. Biskupský úrad istého krajského mesta to vzal na vedomie, zarchivoval do svojho archívu a keď sa udial „prevrat“, dotyčný exbohoslovec sa šiel opýtať na biskupský úrad, či by nemohol pokračovať v štúdiu aspoň na zabezpečenie vzdelania v štýle „mať papier“ a nejaké dobré zamestnanie… Odmietli sa s ním baviť, nikto mu nič nepovedal, jeden biskup nič, potom pôsobil kardinál a stále nič, zákaz vstupu na pôdu biskupského úradu – bez toho, že by mu čokoľvek povedali, ba aj jeho „akože-známy“ čo bol piatakom, keď on bol prvákom, tak sa ten stal biskupom a exbohoslovec znovu prišiel na pôdu biskupstva a ten niekdajší piatak sa odvolal na archív, ale nič bližšieho nevysvetlil… Márne bolo, že ÚPN mal doklad o tom, že exbohoslovec bol pod dôkladným dozorom (špehovaním) eštebákov. Nič nepomohlo, že onen exbohoslovec nemal ani činy, ani myslenie, ani hovorenie, ani skutky ako mávajú gay-muži, rôznym biskupom v rôznom čase v tom biskupstve to bolo ukradnuté. Mali PRODUKTY, ktoré vyrobili aj vymysleli eštebáci, tie boli geniálne až dokonalé, tak čo?!

__ Že práve slúžiaci biskup onoho biskupstva bol Bohom potrestaný vážnou chorobou odhadom 3 či 4 mesiace po tom, čo odohnal od seba pokorného exbohoslovca – to sa síce ťažko preukazuje, ale vo výsledku je to tak. Tento biskup nemusí čakať na odmenu POTOM, má ju už teraz a stále ignoruje, že proti božej vôli ublížil nevinnému…

__ A v úplnom protiklade je, že aj kresťanské spoločenstvo (RKC v SR), ale aj celková verejnosť – si akosi nevšimla alebo nechce všímať, že odhadom minimálne 3 katolícki biskupi sú homosexuáli – HOCI – možno nie ich činmi, len ich vnútorným nastavením. A pritom sú horliví bojovníci proti gay-komunite… Paródia? Nedokázateľné? Neuveriteľné? Ja sa nemienim púšťať do akéhokoľvek linču – len sa mi to nezdá, prečo tá SLEPOTA.

__ Znovu by sme sa mali spýtať biblie alebo toho, čo nám zanechal Pán Ježiš Kristus – zacitujem:

__ Jn 8, 2-12: Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku 4 a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. 5 Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“

6 Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. 7 Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

8 A znovu sa zohol a písal po zemi.

9 Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. 10 Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ 11 Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“

12 A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Koniec citátu)

__ Kľúčovým v tomto všetkom nie je pojem SEX alebo sexuálne vzťahy či sexuálne konanie – ALE – slovo aj pojem „LÁSKA“!!!

__ 1 Kor 13, 1-13: Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. 2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 8 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 9 Lebo poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. 10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je len čiastočné. 11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. 13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. (Koniec citácie)

__ Dôkladne a absolútne napísať „ľahko“ a dôkazne, čo je za pojmom láska – ak nestačí biblické – netuším, čo iné by komu mohlo povedať alebo vysvetliť. Láska je predsa viac ako iba vzruchy našich chúťok tela, naše telesné žiadosti, naše chúťky na sex – LÁSKA je čosi, čo ak príde a zasiahne jedinca, tak to má grandiózny dosah/vplyv – to nie je iba vec telesnej rozkoše, ani otázka populačného dorastu ďalších detí a ani nič podobné.

__ A to už nehovorím o takých „exotoch“ akým je istý nemenovaný majiteľ straničky, ktorý sa záhadne stal premiérom a napíše si (Fejsbúk), že on verí v Boha a nehanbí sa za to, ale vôbec mu neprekáža, že NEŽIJE vieru+nádej+lásku, nežije kresťanstvo v jeho podstate a vlastne poburuje aj nekresťanov aj kresťanov, pohoršuje kohokoľvek – – – v podstate sa podobá na toho biskupa, ktorý 30 rokov po prevrate verí eštebákom bývalého socialistického režimu, so všetkými následnými dôsledkami na svojej vlastnej duši, na morálke, na zodpovednosti, na slobode – a hanba mu nič nehovorí…

__ A ako vidím, už treba končiť – nech by som pridával a pridával, už samotnú podstatu ani neprikrášlim ani nepohorším. Trochu sa obávam o vývoj súčasnosti, lebo tá „móda“ relativizovať, spochybňovať, zavádzať a podobne – pomerne dosť značne silnie – a ja som iba jeden z mnohých blogerov či autorov a dokonca aj majitelia či admini blogov nedokážu účinne a vhodne ochrániť autora alebo autorské dielo – už vidím tých spochybňovateľov, ktorí si udrú aj z jedného extrému aj z druhého extrému a podaktorí hejteri sa vopred tešia, že si majú do čoho kopnúť – tak čo potom čakať?! – aký pokrok vo vnímaní alebo nazeraní skutočnej lásky a ako odstrániť všetky tie dlhoročné bludy a bludiská našich myslí či celej spoločnosti?

__ „Ako povedal Zappa: – Dve veci na tejto Zemi sú všade prítomné: vodík a ľudská blbosť.“

 

Neveríš v Boha a nehanbíš sa za to!

24.07.2020

Pobúrilo ma to. Spupný majiteľ oľano má nevedno ako dlho odkaz na fejsbúku: „Verím v Boha a nehanbím sa za to!“ Tak neviem, či sa mi to iba nezdalo, ale nepoznám verejne činnú osobu – inú a inde – ktorá by sa v mojej mysli nezapísala tak hororovo, znechucujúco, odpudzujúco – ako je to s menom Igor Matovič. To sú sprosté/nechutné/nevhodné nadávky [...]

Ja som tu Víťaz!

22.07.2020

(satira, humor) „No čo je? No čo je? No čo je? Veď som vám už povedal, že nič sa nestalo?! Nie?! Vám, novinári, vám ja nebudem vysvetľovať nič. Vám, novinárskej obci nevadilo, že nie dlho po nástupe do parlamentu – som vyhlásil, že 23. júna 2010 mi ponúkli 20 melónov evričiek za to, že spolu s mojimi otrokmi z mnou vlastneného hnutia pomôžem odstaviť [...]

Slabé hlášky či tvrdenia o ničom?

21.07.2020

(humor) Ako zneuctil predseda vlády Slovenskej republiky pán Mgr. Igor Matovič slávnostný príhovor na oslave 140. výročia narodenia generála Milana Rastislava Štefánika v Košariskách? „Nikdy mu neprestalo srdce biť pre Slovensko a svoje kontakty, vedomosti a um využil na to, aby našim predkom na Slovensku pomohol vytvoriť krajinu, v ktorej budú môcť ako národ [...]

juan carlos

Bývalý kráľ Juan Carlos oznámil, že opúšťa krajinu

03.08.2020 19:29

Juana Carlosa v súčasnosti vyšetruje španielsky Najvyšší súd v súvislosti korupčnými aktivitami.

požiar hasiči bratislava

Bratislavskí hasiči zasahujú pri požiari na Rožňavskej ulici

03.08.2020 17:37

Na mieste zasahuje 21 hasičov s 5 kusmi hasičskej techniky. Pozrite si video.

Ján Hrubala

Vo výberovom konaní na post predsedu ŠTS získal najviac bodov Hrubala

03.08.2020 15:34

Ministerka spravodlivosti Kolíková si teraz môže a nemusí z úspešných uchádzačov vybrať nového predsedu.

Seattle, usa, policajt, policajti, zasah

Ukrajinská polícia zneškodnila muža, ktorý sa v banke vyhrážal bombou

03.08.2020 15:32

Polícia 32-ročného občana Uzbekistanu zadržala po vyjednávaní. Nikto nebol zranený. Zapojil sa aj prezident Zelenskyj.