Založ si blog

Hrozí totalita a vraj-konzervatívcov trápi Lgbt?

(komenty/poznámky) „Každá propaganda musí byť populárna na takom intelektuálnom stupni, aby jej aj najhlúpejší z tých, voči ktorým je nasmerovaná, porozumeli… Cez jej šikovné a ustavičné aplikovanie ľudia môžu vidieť raj ako peklo a naopak – najhorší spôsob života môžu považovať za raj.“ Tento výrok nepovedal ani Stalin, ani Lenin, ani Marx s Engelsom, ani Mao, ani Castro… Žiaľ, dnes by tento výrok pokojne mohli zopakovať mnohí a namýšľali by si, akí sú originálni.

Švajčiarsky spisovateľ Erich von Däniken (ale aj český L. Souček a mnohí iní) opisovali archeoastronautov, ktorí „mohli“ ovplyvniť vývoj súdobého Ľudstva a napomôcť vývoju civilizácie aj kultúry – je o tom množstvo publikácií…

Mňa osobne zaujal fakt, že v nami pozorovanom Vesmíre jestvovali odjakživa dve aliancie či združenia vyspelých civilizácií – a – bohužiaľ, po druhej svetovej vojne nadviazali pozemšťania nevýhodnú spoluprácu práve s alianciou negatívnych mimozemšťanov – totalitárne zameraných civilizácií…

Ale naspäť k téme – údajní konzervatívci verzus progresívni liberáli (voľnomyšlienkári? Slniečkári? Pohania? Ateisti? Modernisti? – samotný názov nie je rozhodujúci, skôr význam, ktorý si oni sami prisudzujú) vo veci ľudí, ktorým sa dala značka »LGBT«.

Zareagoval som predovšetkým po dvoch článkoch, a to „Kuruc – LGBT ideológia neexistuje“ a na »postoj« boli reakcie na tému „registrované partnerstvá“, čo zasiahlo Hlinu z KDH, vmontovali sa do toho aj Boris Kollár, koaličníci a aj verejnosť cez médiá…

Šokovalo ma jemne, že v rozhovore s Kurucom sa spomína – „biskupi hovoria o dúhovom more, satanistickej agende“ – tak toto ma obišlo! Ale čudujem sa, ak to teda od biskupov vyšlo ako výhrada proti minorite LGBT… Veď sme azda jeden z mála štátov Strednej Európy, ktorí majú minimálne troch gay-biskupov a aj na nižších stupňoch hierarchie sa nájdu.

Je možné, že takú propagandisticko-politickú rétoriku zvolili na príkaz z Vatikánu – alebo – aby sa zakryla hanba a ťažoba po pedofilných škandáloch kňazov naprieč planétou Zem (nebolo to len v USA, alebo len v Írsku, prípadne len tam či onam).

Katolícka cirkev má dokument, ktorý sa nazýva Katechizmus katolíckej cirkvi a okrem iných vecí sa tam možno dočítať, že človek MUSÍ rešpektovať objektívnu skutočnosť, objektívne zistenia vedy a čokoľvek, čo s týmto súvisí. Či sa to páči mne alebo či sa to páči vám, medicína v spolupráci s genetikou a ďalšími príbuznými odbormi dokázali na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, že na prelome štvrtého a piateho mesiaca tehotenstva za istých presne špecifikovaných okolností (podmienok) sa v rozvoji mozgu a fungovania budúcej hormonálnej centrále môže stať miniatúrna zmena, ktorá zapríčiní zmenu orientácie budúceho chlapca na gaya alebo budúceho dievčaťa na lesbu – vedci vedia, že sa to tak môže stať, vedia AKO, ale ešte nechápu PREČO – hoci – v biblii je jednoznačne zapísané, že Pán Boh určuje, čo sa deje v lone matky a to je ním AJ požehnané! Takže – či sme veriaci (praktizujúci alebo iba papieroví) alebo sme ateisti, prípadne rôzne iné verzie smerovania viery-neviery – samotný fakt, že sa to udeje na onom prechode zo 4. po 5. mesiac tehotenstva – končia akékoľvek debaty či pochybnosti. Finito. Ajk niekto zámerne klame, vie prečo tak robí/koná.

Ak ty spochybňuješ to, čo spôsobil Boh v lone matky – aj keď ide iba o 3-4 %, tak to si zodpovieš sám – ani spolky ti nepomôžu sa vyviniť… Všetko ostatné je politika alebo čin v praxi

     Nikto nikdy si nevolí sám svoju vlastnú sexuálnu orientáciu. Tu nejde o roztopaš, svojvoľnosť.

ALE či gay alebo negay – môže byť hlúpy alebo nehlúpy, dobrý alebo zlý, snaživý alebo nesnaživý, kooperatívny alebo nie (v súlade s Bohom alebo v nesúlade s Bohom – ak činí v súlade s Duchom svätým – miluje, berie do ohľadu druhého a nerobí úklady či zlo, či naopak, nech by sa pretvaroval a skrýval, má vzťah alebo život s iným iba pre pôžitok a sebecké ego… atď) – a takto môžeme pokračovať ohľadne čohokoľvek. Kvalita či bohumilosť jedinca nie je výhradne vec tradičný kontra netradičný, ba ani nie konzervatívny verzus liberálny atď atď…

Čo si však dobrovoľne a slobodne volíme? To je – naše konanie, naše skutky, slová (komunikácia), naše myslenie… a vzťahy. Keď bude takzvaná generálna prehliadka života (po skončení života) – neskryje nič tak gay alebo lesba alebo tzv-normal – nedá sa ukryť či utiecť pred Bohom – takže tu na Zemi podaktorí hrajú divadelnú komédiu či hororový trhák – ale načo? Čo tým získa? Všetci tí mudrlanti, ktorí sú na jednej alebo na druhej strane – chcelo by to prestať s politikou, špekuláciami a podobne…

A takisto to nie je žiadna sranda, či nadviažeme naše vnútro na Boha spolu s anjelom strážnym – prípadne – otvoríme dvierka nášho vnútra tomu rohatému (a tu je jedno, či ho nazveme Satan, diabol, démon, pekelník, vyslanec Temnoty, padlý anjel a mnoho iných, menej používaných).

Je mi úplne jasné, že málokomu „vonia“ názvoslovie údajne zo stredoveku. Lenže aj hľadanie nových názvov neprivedie samotnú objektívnu realitu k poslušnosti našim záujmom.

Sú mi na plač či jemný úsmev oba tábory. Tak VRAJ konzervatívci, či kresťania či ako sa nazývajú sami – lebo buď sú zle informovaní, alebo nevedia, ako si sami zistiť veci, ktoré sú mimo ich želaní či prianí – dokonca aj od Vatikánu cez kardinálov a biskupov – oni sú veľmi dobre informovaní, no politika a akási nevypísaná súťaž či vojna o Človeka – alebo blud v podobe „o čom sa nehovorí akože nejestvuje?“ alebo aj „N-krát opakovaná lož sa stáva pravdou?“ – v podstate je v konečnom dôsledku jedno, ako sa snažia oblafnúť ĽUD alebo veriacich alebo Spoločnosť alebo Verejnosť…

A druhá strana? Dať ochranný štít v podobe organizovanosti či spolčovania sa v ére občianskych práv aj povinností – nie je úplne nonsens – LENŽE – prečo sa SR a aj Európa »museli?« opičiť práve po Američanoch?! (lgbt…)

Chápem písmeno L a aj G – no B aj T je mizivým percentom, takže „asi“ ide o nejakého mudrlanta v podobe Sorosa (= Schwartz), ktorý nie je ani ľudomil a ani žid a ani Maďar – lebo nežije ako Maďar, neplní TO, čo by žid plnil (aj kresťan nie je kresťanom, ak TO nežije deň čo deň) a ani Američanom nie je, ak rozvracia štáty, krajiny, kultúry, civilizácie a nepriamo ničí aj životy ľudí…

Ešte raz zdôrazňujem onen rozpor, že tak kresťania či konzervatívci sa nedržia toho, čo by mali aj mohli – ale aj opačná strana akoby TO robila iba pre iné dôvody a nie v prospech tých, ktorých VRAJ zastupuje. A musia rátať na CELOK!

A zabúda sa na hlavný cieľ – rozvrat, spochybňovanie, znevažovanie, vyvolávanie rozporov, míňanie energie aj času zúčastnených, vyvolávajú sa zmätky, vyvoláva sa nenávisť, hnev, zloba, smútok a tak podobne a tak ďalej…

Nič dobré pre jednu a aj pre druhú stranu a zdravý rozum hynie a skutočná láska uletela prv, než mala vzlietnuť. Pekelníci majú hody aj radosť.

Vrátim sa kdesi k úvodu – rozvadeným, rozhádaným, zneisteným atď – sa lepšie vládne. Takže TO, čo tu bolo kedysi pred 350 tisíc rokmi, ale aj pred 11 tisíc, ba aj pred 2000 rokmi, čo bolo v období 1933-1945… to v obdobe s novým šatom sa spolu s novými technológiami a starou nenávisťou výborne aplikuje aj DNES.

A potom sa pomýlene klaniame AJ „pseudo-hrdinom“, ktorí teroristicky vraždia kdesi na hranici, hoci popierajú svojimi skutkami hodnoty, na ktorých sú postavené VRAJ naše základy a ak ty napíšeš, že nestačí byť iba v rodine ako manžel a manželka a prípadne aj mať deti – ak tam nie je skutočná pravá láska, tak žijete iba úbohú komédiu, ktorá sa protiví Bohu a vy ste OUT omnoho viac ako tí, ktorých vám dávajú za príklad odporu – aha ich, to sú tí registrovaní a iné výrazy ani nepíšem, lebo to by bolo proti KOREKTNOSTI (ktorú však sprznili, aby mohli bojovať proti podstate)…

Ešte aj „Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a občianskych slobôd“ sa naučili zneužívať tak jedni aj druhí – lebo inak by museli dodržiavať obojstrannosť tohto dokumentu – že ak niekto chce byť pod ochranou tohto výdobytku všetkých bojovníkov za slobodu – musí sám plniť aj povinnosti a aj mať práva – čiže nie iba mať práva a žiadne povinnosti. Táto deklarácia je porušovaná najmä európskymi šéfmi, ale aj mocnosťami a v súčasnosti „kto môže aj chce“…

Kresťania katolíci (ale aj iné cirkvi kresťanské) neladia s bibliou (s Písmom svätým) a ani s Katechizmom, sami umne využívajú prvky demagógie, politikárčenia, zavádzania, nerešpektujú výdobytky či poznatky vedy a Vatikán sa radšej spolčí s imámmi či ajatolláhmi islamu, len aby nemuseli uznať, že sám Boh ich tlačí – plňte konečne odporúčania Zjavenia!

Občianski aktivisti okolo LGBT sa zase ako slepí aj hluchí nedovtípia, že zmena musí byť evolučne celospoločenská, takže ich náklonnosť k typickej agresivite aktivistov im viac ublíži než pomôže…

Mimochodom – na prvý pohľad zjednodušený príklad (áno, niekomu to môže pripadať smiešne či úbohé) – ALE: máme dobrý cholesterol a zlý cholesterol, dobrý aj zlý olej, dobrý aj zlý pohľad, dobré aj zlé srdce a takto by sa dalo porovnať „N“ vecí… Rodina môže byť dobrá aj zlá a je jedno, či žije akože kresťansky – nie, vždy to nakoniec rozrieši OVOCIE, ktoré napokon rozhodne, či strom, z ktorého pochádza, je dobré alebo zlé – rovnako je to s ľuďmi veriacimi či ateistickými, gaymi alebo negaymi, LGBT alebo ne-LGBT… Nech sa to mele okolo akejkoľvek stránky života či stavu či bytia, vždy môžu byť rôzne konce – a samotná náležitosť k cirkvi či politickej strane či k hnutiu nezaručuje automatický úspech…

Nenávisť alebo zločin – nevykryješ „vyšším cieľom“ – to je skoro ako nová tantra údajne progresívcov, čo tvrdia, že oni sú tí „noví“ politici a chcú nahradiť „starých“ – ALE pán Beblavý je tu pomaly od založenia SVETa a Kiska už ukázal, ako to myslí s ľuďmi (len mu nepripomínajte úroky!)…

Našťastie nie je absolútne dokázaná teória okolo pojmu „karma“ – ak by totiž celá vec okolo tohto slova bola naplno pravdivá – to až by bola vojna á la kucapaca s világošom! Jeden z mnohých príkladov: povedzme, že jedinec XY uteká zo štátu F do štátu N. Sú minimálne tri verzie – narodil sa, aby trpel počas občianskej vojny a svojim útekom vlastne ubližuje aj sebe aj blízkym, ktorým mal byť oporou (záchranou), druhá verzia – mal utiecť a nový život v novej krajine mal byť odmenou pre neho aj pre tamtú novú spoločnosť a všetkým je to odmenou, tretia možnosť – ušiel, aby mohlo dôjsť k skúške v novej domovine, na ktorú sa takmer celý doterajší život pripravoval (takže sa ešte len ukáže, či jeho námaha bola zbytočná alebo nie)… Fabulácia spisovateľa by priniesla ďalšie verzie

Spomínal som =postoj= a ich debaty okolo registrovaných partnerstiev – tu mi to pripomína blud či omyl – ako keby záležalo na politike, na organizovanosti a kdesi kamsi by radi hovorili o zásluhách či o nároku (podobne si namýšľajú takéto nezmysly aj islamisti, ale to je na inú dlhú debatu)…

Dôležitý citát z biblie …1 Jn, 3,18: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ A v onom médiu „postoj“ radi iba reči a reči a reči a reči, lenže z rečí sa ešte nikto nenajedol a ani si neobliekol nové nohavice a podobne, lenže aj iní radi „bla bla bla“ a reči a reči a do omrzenia, len nech nemusia žiť kresťanstvo alebo realizovať ono človečenstvo… Ba nájdu sa aj takí, ktorí radi nútia iných, nech tí robia „dobré skutky“ a zásluha bude akože jeho (blud)…

Končím s obavou, že nech by som sa hoci aj roztrhal (naložia mi tamtí aj ich oponenti, obe strany) – tak na súčasnej rozpoltenosti či rozhádanosti – sa nič nezmení a aj tento článok je takmer márnym pokusom zobudiť aspoň jedného jediného človeka…

Ale kto ho vie? Ak by ten jeden bol – považoval by som to za úspech

 

Minirekapitulácia o slovenských boľševikoch vraj demokratickej opozície

26.01.2020

Najprv trochu teórie, nech sa vyhneme nejasnostiam. Boľševizmus je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa vo svojej činnosti prejaviť strategické záujmy (údajnej) väčšiny, nezávisle od toho, viac »

Kompliment? Keď já ti nevím Karle!

24.01.2020

A vrabce čvirikajú, že tu máme medzinárodný Deň komplimentov, ktorý údajne vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin(ovej) z Hopkintonu v štáte New Hampshire viac »

Boris Strugackij a môj list mu do nebíčka

22.01.2020

(´fašizmus?´) meniny Zora, 25. tevet 5780, Slnko vyšlo 07:16 a zapadlo 16:24, v katolíckom kalendári si pripomínam mučeníka Vincenta a grékokatolíci Timoteja aj Anastáza Perzského. "Tak ako viac »

Rakety / Izrael /

Americkú ambasádu v irackom Bagdade zasiahli rakety

26.01.2020 22:30

S odvolaním sa na zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl o tom informovala agentúra AFP.

Auschwitz-Birkenau / holokaust / vyhladzovací tábor / Židia /

Holandský premiér sa ospravedlnil za vojnovú perzekúciu židov

26.01.2020 21:01

Mark Rutte sa takto vyjadril v prejave, ktorý predniesol na spomienkovom podujatí na obete holokaustu v Amsterdame.

Andrej Babiš, Monika Babišová

Babiš na Hrad? Čo si o tom myslí český premiér?

26.01.2020 20:20

„Chcem Českú republiku posunúť na špičku Európy. Máme jasné výsledky, a preto nám ľudia veria," povedal český premiér v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu.

Nemecko, vojak, vojaci, armáda

Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

26.01.2020 19:43

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa pritom vyšetrujú i v najelitnejšej jednotke Bundeswehru: v špeciálnom komande KSK (Kommando Spezialkräfte).