Založ si blog

„Pater noster“ nie je jedinou chybou Vatikánu

Zatiaľ iba na území ITA sa kresťania katolíci nebudú modliť v tradičnom´Pater noster´ „…a neuveď nás do pokušenia“, ale zbav nás zlého, Nahradili „…nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“.

Servus servorum Dei František určil schválenie zmeny, to odobrilo v máji aj valné zhromaždenie Tbk/CEI. Takže sa objaví v 3. vydaní Rímskeho misálu, liturgickej knihy, ktorá obsahuje sprievodné texty pre omše v rímskokatolíckej cirkvi.

Pápež v roku 2017 (svojvoľne) povedal, že podľa jeho (bludného) presvedčenia by malo byť znenie tejto základnej kresťanskej modlitby zmenené.

Isto ste počuli, že neomylnosť pápeža je obmedzená iba a jedine na to, čo sa týka vierouky kresťanských katolíkov – ALE – to nemôže a nesmie byť v rozpore so znením BIBLIE, tradíciou, dogmami.

Predstavte si na okamih, že sa zblázni prezident, alebo sa zblázni premiér – prípadne sa môže zblázniť kráľovná či kráľ, môže sa zblázniť miestodržiteľ (a podobne akýkoľvek big-šéf)…

Väčšina kultúrne-civilizovaných štátov to má zariadené tak, že ich „Ústava“ pamätá aj na predvídateľné, ale aj na nepredvídateľné, kiksy, zmätky, chyby, omyly, pochybenia, úmrtie, áno, aj na zbláznenie – na zradu, na sprisahanie, na útek pred spravodlivosťou atď.

Ak sa ALE pápež vo Vatikáne (vznešenejší titul je: „Služobník služobníkov božích“) zblázni a začne navršovať bludy /omyly /chyby – nejestvuje »normálny« spôsob, ako by =nižší= od neho mohli dať veci do poriadku (všetci biskupi a aj kardináli nejako závisia od pápeža vo Vatikáne!) – a ak je onen pápež takzvane „Posledný pápež“ či „Čierny pápež“ – ako prezrádzajú takzvané „Malachiášové pororoctvá“ ohľadne posledných pápežov – splnilo sa, že to bude jezuita a pravdepodobne ostatný rímsky biskup… (podrobnosti nech si každý vyhľadá sám).

Jorge Mario Bergoglio alias rímsky biskup František nie je veru prvý z biskupov Ríma alias Vatikánu, ktorý ignoruje bibliu, a to:

Mt 23, 8-12: Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. 9 Ani Otcom nevolajte nikoho na Zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. 10 Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. 11 Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. 12 Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. (Koniec citátu)

Nerešpektuje bibliu a najnovšie sa opovažuje nanovo interpretovať alias dezinterpretovať „Pater noster“ ako jednu MINI-časť z BIBLIE…

On Tvrdí: „Nie je to dobrý preklad, pretože hovorí o Bohu, ktorý zvádza na pokušenie. Ten, kto podlieha pokušeniu, som však ja sám; on ma do pokušenia netlačí — to Otec nerobí; Otec ti pomáha okamžite vstať. Do pokušenia nás vedie Satan, je to jeho pôsobisko,“ povedal rímsky Biskup František pre nám neznámu tv-stanicu TV2000.

((Lenže z modlitby nevyplýva, že by nás Boh sám zvádzal na pokušenie – ALE – Pán Boh predvídal ako sa to vyvinie, On ako Boh Stvoriteľ stvoril aj samotný Vesmír/Kozmos a v tomto Vesmíre panujú určité presné zákony aj zákonitosti, pravidlá a okrem iného aj určil anjelské chóry, určil vplyvy na oblasti a v rámci Zeme aj na jednotlivé časti planéty aj ľudí-národov-etník… – zaujímavé, že málokedy počujeme kňazov a aj biskupov, ba ani pápeža nepočujeme hovoriť o úlohe anjelov strážnych alebo anjelov národov a podobne – prečo asi?))

Podľa Biblie naučil Pán Ježiš Kristus znenie tejto modlitby svojich učeníkov, keď sa opýtali, ako sa majú modliť ((mini-problém je, že zápis evanjelií sa udial =jemne= časovo neskôr, než došlo k smrti, zmŕtvychvstaniu a aj nanebovstúpeniu)). Lenže – to je iba náčrt, čosi ako základná vzorka – modlitba v jadre svojej podstaty má byť rozhovorom a prejavom úcty aj vďaky, prípadne môžeme prosiť o niečoho alebo za niekoho – ale Pán Ježiš Kristus nikdy nepovedal, že by to muselo byť iba tzv PODĽA KNÍH, podľa spevníkov, podľa rozhodnutia náboženskej vrchnosti…

Pápež František by mal byť skôr „servus servorum Dei“ (služobník služobníkov Božích), potom by sa mu azda nestalo, že bude z politických dôvodov zavádzať, že údajne démonický pseudo-Alah a kresťanský BOH (prameniaci z hebrejského-doslovného „Ja som, ktorý som“) je jedna a tá istá entita. Žiaľ, ja úplne presne viem, že vychádzal z rozumného východiska – že Boh, ak má byť Bohom, môže a JE jedine jeden jediný – a príma by bolo, ak by v takého Boha verili aj pobláznení islamisti či džihádisti ((dokonca aj jeden zo zamestnancov trnavskej univerzity, ktorého nesmiem menovať – hoci on rád podvádza a zavádza, ak ide o bludné pseudo-učenie démonického A…. šíri islamizmus tak nenápadne a málokto to prekukne…))

Pápež František veľmi dobre vie, že väčšina toho, čo je prisudzované k džihádistickému pseudo-bohu (A.) – je v príkrom rozpore tak s bibliou a aj „Všeobecnou deklaráciou ľudských práv“… Pápež František veľmi dobre vie, že LOGIKA nepustí: ak Boh zjavil všetko to, čo chcel, ba sa vtelil a trpel a zomrel a pochovali ho a na tretí deň vstal z mŕtvych a po krátkom čase na nebo vstúpil ((presnejšie by bolo vstúpil do nebies – ale to je vecou vývoja komunikácie)) – tak AKO a PREČO by sa odhadom po 5 storočiach zjavil nejakému Mahometovi???

Aj primitív, ktorý nemá doštudovanú základnú školu – by – pochopil, že toto všetko okolo Koránu, okolo Mahometa akože údajne-proroka a pseudo-boha (A.) JE PODVOD, KLAMSTVO, PODVOD PODVOD PODVOD a do omrzenia – PODVOD!

Len a len z politických dôvodov, zo strachu pred množstvom a vojnovou aktivitou štátov s islamistickou náklonnosťou – sa aj Vatikán s pápežom Františkom, ale aj OSN, veľmoci – USA, Rusko, Čína – BOJA SA islamistov, boja sa, boja sa…

Boja sa!

A zo strachu ešte nikdy nič dobrého nevzišlo.

Nemyslím ten strach, ktorý je súčasťou pudu sebazáchovy, ale skôr strach mysle alebo strach ducha, čo je omnoho závažnejšie, lebo ide do jadra bytia a do vnútra!

Ale vráťme sa k modlitbe „Pater noster“ (čiže „Otče náš“)

Pápež František nemá právo meniť bibliu, ani tú časť, ktorá sa zvykne volať „Nová zmluva“ (a občas prezývané aj „Nový zákon“ – hoci vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi sa už o Zákone nemá hovoriť, lebo ZMLUVA má hlbšie opodstatnenie a je príbuznejšia aj hebrejskému ponímaniu).

Pápež nemôže opravovať Boha – to je proti logike.

Naopak, mal by prestať zavádzať, kým to nebude mať väčšie dôsledky než druhá svetová vojna…

Ešte raz si to pripomeňme: „…a neuveď nás do pokušenia“, ale zbav nás zlého, Nahradili „…nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu“.

Tá modlitba je ako keď sa modlí dieťa – to dieťa tuší, že nie Boh Otec vymyslel ZLO a diablov, satanov, temnotu, podvody atď,, ale že svoju slobodu aj zodpovednosť OVERUJEME v žití – čiže v skutkoch – to, čo sa deje dnes a denne, občas zriedka, občas pričasto, podaktorým nikdy, ale nie je vylúčené, že NIEČO či NIEKTO doslova VYSKÚŠA nás, či sme v súlade s Božou vôľou, či sme Jeho deti, či konáme ako Tí, ktorí milujú Boha, či sme v tej frekvencii na podobnej vlne ((slová sa niekedy vzpierajú – je obavou, či máme rovnaké ponímanie slov, komunikácie ako také – či si vysvetľujeme niektoré pojmy alebo spojenia slov!))

Opakujem – nie samotný Boh Otec, ale On má na to v každej úrovni či sfére buď Zástupcov, alebo Služobníkov, ale aj MY občas môžeme v miniatúrnej podobe zastúpiť dielčie miesto pôsobenia či pomoci alebo skúšky alebo potvrdenia – nič extrémne. V modlitbe sa ako dieťa prihovárame za to, že nech sa nestane to RIZIKO možného zlyhania – ako keby sme ako dieťa prosili o viac sily a aj pozornosti – je to vec komunikácie – ALE toto, čo stvára pán Bergoglio, to páchne po POLITIKE v celoplanetárnych rozmeroch – ako keby POLITIKA bola liek na všetko, a nie samotné SLOVO Božie!

Nájdu sa aj takí, ktorí na prvé miesto dávajú pojmy karma a reinkarnácia – hoci – to je iba technický problém – dôležitejšie je, že je tu obrovský dôraz na pojme SLOBODA v rovnocennom postavení aj ZODPOVEDNOSŤ – s tým súvisia aj následky či dôsledky, ale je to nie vopred nalinkované, sústavne všetci jednotlivci konajú slobodne a berú aj zodpovednosť, lenže na niektoré veci môže byť reakcia okamžite, na niektoré do času a niektoré až „PO“ skončení života a nikto nie je jednoznačne JASNOVIDCOM, aby videl – ČO a AKO a PREČO! Mnohí neprijmú zvláštne obchádzky – že Boh síce plne rešpektuje našu slobodu, ale môže nájsť cez anjelov konkrétnych jedincov, čo v záujme záchrany alebo ochrany zapôsobia – áno, v mimoriadnych prípadoch či stavoch môžu zapôsobiť iní. Pre rozsiahlosť to nebudem rozpisovať do podrobností a praktické/rozumné je občas vedieť iba to, čo „osoží“ pre jedinca a na zvyšok nebuďme radšej príliš zvedaví – ak je niečo navonok alebo zdanlivo extra dokonalé – či to nie je z dielne =rohatého=…

Takmer plač vyvolalo vo mne bludné pomyslenie akýchsi bludárov, čo si namýšľali, že Boh Otec »potreboval« krv svojho Syna, aby odpustil hriechy ľudu… Tu je to neverectvo, neznalosť, naivita, neinformovanosť, náklonnosť k bludom – Pán Ježiš Kristus je predsa Boh – čiže ON vedel, čo robí a ten »hlupák« Satan robil vlastne len to, čo vopred vedel Boh, že urobí. Boh potrestal pre MEGA-big-obrovskú LÁSKU sám seba (s cieľom záchrany človeka-ľudstva) – ALE – jasné je, že človeku alebo ľudstvu je to určitá mystika alebo tajomstvo – ja som to tu síce napísal, ale je to súčasťou viery aj lásky uskutočňovania – inak by šlo iba o prázdne rečičky a bol by som tým istým ako väčšina bludárov – buď niečo žijem, alebo som rovnaký táraj ako iní… … …

Nie je to automatické a vopred jasné – že by sa každý človek zachránil alebo bol zachránený bez námahy, bez snaženia – minimálne musí využiť svoju vlastnú slobodu a až potom môže pôsobiť čosi od Boha, nech už by to bolo v rôznych podobách/vrstvách/sférach atď…

Problém s tým, či žijeme raz alebo Nkrát alebo naraz sa žije všetkých ZXP životov – to sú detaily – hrať sa na jediného znalca jedinej pravdy? Načo? Ak mi uniká, že nie som iba sám, že Pán Boh zdôraznil našich blížnych – tak načo pýcha v znení „Iba ja a jedine ja rozhodujem, čo bude a ako, ako to dopadne“! – ale my žijeme s inými ľuďmi, iní ľudia nás sústavne ovplyvňujú, my vplývame na nich, a to či niečo zažívame s nimi alebo komunikujeme s nimi, myslíme na nich a podobne – nemôžeme všetko hádzať iba na Boha, to je jasné, ale namýšľať si, že vplyv ostatných okolo nás a že anjeli a ďalšie a ďalšie aktívne zložky/činitele – že nejestvujú – to ako keby sme extrém v podobe „že iba Boh všetko a ja nič“ a „Iba ja a jedine ja“ – vždy chceli nahradiť alebo vedeckými tvrdeniami, alebo takzvane posvätnými textami…

POKUŠENIE má nádych negativity – ak čosi spôsobil/inšpiroval/vyvolal démon, zlý duch, diabol, satan a podobne, tak nie je o čom – je dobré, ak sa tomu vieme postaviť, zdolať to, odporovať tomu – no „POKUŠENIE“ môže mať aj onen nádych „skúšky“ – ako keď vyskúšate prístroj, odolnosť materiálu, vlastnosť a podobne, lenže človek je komplikovanejšia TROJICA (spojenie tela, mysle, ducha)…

Írska mystička (ak sa nemýlim, formálne patrí ku kresťanom katolíkom – ale – je dôležitejšie, či niekto žije podľa Zjavenia!) má od detstva dar komunikácie s anjelmi: „Vždy som sa pýtala, prečo práve ja vidím anjelov a komunikujem s nimi. Prečo nie niekto vzdelanejší, keďže som odmalička dyslektik a mám stále problémy s čítaním aj písaním. Neviem. Rozmýšľam nad tým, pýtam sa, ale dodnes tomu nerozumiem. No som za to vďačná. Bolo mi povedané, že svet potrebuje navrátiť vieru aj nádej…“

„Všetci máte strážnych anjelov – nezáleží na vašom náboženstvae, ba dokonca, aj keď nie ste veriaci, tak máte svojho anjela…“ – TO však nesníme ŤARCHU slobody aj zodpovednosti, no ako pomocníka mať DAR od Boha – to nie je až tak zlé, nie?

 

Lorna Byrne(ová) povedala aj: „Niekedy sú naše modlitby natoľko zamerané na žiadanie o isté veci, že zabúdame načúvať, čo sa nám Boh, anjeli a »naši milovaní« snažia povedať. Boh má stále pre nás pripravenú hojnosť darov. Sú to malé aj veľké dary. Chce dopriať každému človeku požehnanie, ktoré mu zmení život, počnúc okamihom narodenia. Boh urobí všetko možné pre to, aby sa to stalo, no nikdy nezasahuje do slobodnej vôle jedinca. To je dobrý dôvod na to, aby sme s Bohom v modlitbe nadviazali inteligentné hovory – počúvali a aj kládli otázky.“

Čo dodať? Prečo si niekto nevšíma hlavné prikázanie evanjelií? Evanjelium podľa Matthewa – kapitola 22 On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu rovnocenné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (koniec citácie)

Prečo? Kdesi inde v knihách pani Byrne(ová) vysvetlila, že tajomne (technicky sa to ťažko popisuje) je Pán Boh V SKRYTOSTI prítomný v nás a anjeli sa teda klaňajú priamo Bohu v nás a ak by sme načúvali »našepkávaniu/radám«, nekazili by sme toľko toho, čo sa nám chtiac nechtiac darí ničiť, mýliť sa – a nemuseli by sme tak hrozne nadávať na našu ťarchu slobody aj zodpovednosti (mnohí by brali pohodlné otroctvo – ale to diablovo radšej nie)…

A predpoklad, že potom by sa žilo o máličko ľahšie či krajšie? Nuž, niektorí nazývajú tento hmotný Svet väzením, iní zase školou – tak či tak, vystupovať za jazdy sa veľmi neodporúča…

 

„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3, 18)

 

November pripomenuli aj F. Mikloško a V. Palko

16.11.2019

„Kto sa ešte nevyjadril k Novembru 1989, nech sa hlási na vrátnici u súdruha Žinčicu!“ je hláška, ktorá mi prišla na um hneď po tom, čo sa vyrojilo premnoho pohľadov na „bod Zlomu“ viac »

Ak by bol G. Soros vzorom, tak amen tma achjoj!

04.11.2019

V rozsiahlom rozhovore s reportérom Shaunom Walkerom, v ktorom villain G. Soros priznal svoju finančnú účasť aj v kampaniach okolo Brexitu, bola reč okrem iného aj o súčasnej hlave štátu SR viac »

Mini o dueli Matovič verzus Kotleba

28.10.2019

Hneď v začiatku pseudo-bojovník proti akože-mafii pán Mgr. Igor Matovič začal na tatrojke nenápadne nehovoriť pravdu – čo iné sme ale čakali? Ako druhé ten super-suverén odhalil, že ho viac »

Bielorusko volby

V Bielorusku sa konajú parlamentné voľby

17.11.2019 08:21

Volia sa poslanci dolnej komory parlamentu. Právo voliť v týchto voľbách má zhruba 6,88 milióna voličov.

Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan

Vokswagen váha prideliť Slovensku výrobu VW Passat

17.11.2019 08:00

Výroba luxusných manažérskych vozidiel Vokswagen Passat nakoniec môže skončiť mimo Slovenska.

November

Čo formovalo tvár Slovenska?

17.11.2019 08:00

Pred 30 rokmi padol v Československu socialistický režim. Len o tri roky neskôr sa Slovensko vydalo cestou samostatnosti. Ktoré udalosti ho počas troch desiatok rokov slobody najviac ovplyvnili?

logo, nežná revolúcia, November 1989, 17. november 1989

Tridsať rokov slobody

17.11.2019 06:00

Pred tridsiatimi rokmi prišla na Slovensko sloboda a demokracia. Preto je výročie 17. novembra 1989 dôležité. Sloboda a demokracia dali obyvateľom krajiny ozajstné ľudské a politické práva.