Založ si blog

podľahol Pellegrini pýche? privoláva pád?

(Na pravde záleží 6.) »Kto inému jamu kope, sám do nej padá. Kto stavia osídla, chytí sa do nich. Zlo, ktoré človek robí, dopadne na neho, ani nezvie, odkiaľ prišlo. Pyšní sa stále vysmievajú a urážajú, ale pomsta sliedi na nich sťa lev. Chytia sa do klepca tí, čo sa tešia z pádu nábožného človeka. Bolesť ich zožerie prv, ako zomrú. Hnev a nenávisť, obe sú odporné, ale hriešnik ich nosí v sebe.«

Médiá priniesli správu o slovnom világoše pre Blahu ako keby išlo o výhru slovenských hokejistov nad sovietskymi hokejistami 33 : 0…

     »Ďalší spor v Smere vrcholí!«

     »Pellegrinimu došla trpezlivosť.«

     »Pellegrini naložil facebookovej hviezde strany!«

Fakt?

Že by „to“ napuchlo po jeho úspechu v USA s hviezdnym Donaldom? Pán premiér Peter Pellegrini kritizoval predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti pána Ľuboša Blahu (obaja SMER-SD) za jeho protieurópske vyjadrenia na sociálnej sieti FaceBook.

Prepadnuvší pýche tvrdí, že by sa mal Blaha zdržať protieurópskych vyjadrení.

Väčšina poslancov NR SR vo výbore pre európske záležitosti postoj Pellegriniho ocenili (ask sú opoziční, bolo by čudné a divné a neobvyklé, ak by nie!).

Pán Ľuboš Blaha vzal kritiku na vedomie. (Rozumný počin – prečo by mal peniť ako nejaký nervovoparalytický plyn v zákopoch?! (Prvej svetovej…)

Pán premiér prepadnuvší pýche Peter Pellegrini na výbore pre európske záležitosti pripomenul, že je týždeň do eurovolieb a snaží sa situáciu sledovať (a čo – vari hokej ho nezaujíma?!). Rešpektuje aj iné názory na Európsku úniu. „Ja čítam niektoré tie statusy a nie sú to statusy od ľudí, ktorí od začiatku od vstupu do politiky tvrdia, že Brusel je zlý,“ povedal pán premiér Peter Pellegrini s tým, že tomu rozumie. Problémom preňho sú kritické a nenávistné statusy na adresu EÚ od predstaviteľov výboru pre európske záležitosti.

„Je to cez čiaru!“

Obrátil sa priamo na Blahu. „Ale čítam aj statusy, ktoré sú nenávistné, alebo veľmi kritické k Európskej únii od najvyšších predstaviteľov výboru pre európske záležitosti. Ak niekto má taký zásadný problém, že Úniu nazve bandou lúzrov, že je antiľudská, antisociálna, anti-neviem-aká vec, tak potom radšej treba zvážiť, či človek chce zostať vo výbore pre európske záležitosti.“

Čo hovorí „Všeobecná deklarácia ľudských práv“ Článok 18: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

A Článok 19: Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Pán premiér Peter Pellergini mu zacitoval aj niektoré výroky zo svojich statusov. „Predseda výboru pre európske záležitosti sa nemá takto vyjadrovať na adresu Európskej únie. Mal by sa týchto vyjadrení zdržať. Pokiaľ deklarujeme, že niet iného priestoru na existenciu SR, že je to náš životný priestor, tak aby predseda európskeho výboru sa takýmto spôsobom vyjadroval na adresu EÚ ako takej, to je niečo, s čím nemôžem ja ako predseda vlády súhlasiť, bez ohľadu, či je to člen našej strany.“

Zaujímalo by ma, prečo si nenašiel pán premiér dostatok času na rozhovor FACE TO FACE???

„To je cez čiaru“.

     „Beriem na vedomie,“ reagoval pán Ľuboš Blaha na kritiku. Odkázal, že drží palce s propagáciou satirickej stránky =Zomri= ((Kto zamlčal existenciu =Zomri= a aj =Fičí= pánovi premiérovi???)).

Pán poslanec Ľuboš Blaha na sociálnej sieti FaceBook 7. Mája 2019 kritizoval ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré (podľa jeho slov) propaguje inkriminovanú odpornú morbídnu stránku =Zomri=.

     „V najnovšom propagačnom videjku MZV SR o tom, aká skvelá je EÚ, vystupujú dvaja psychopati s vreckami Zomri na hlave,“ napísal tam pán Ľuboš Blaha…

„tak ako Zomri, aj EÚ sa oháňa toleranciou a liberalizmom, a pritom nedokáže rešpektovať iný názor. ((Svätá PRAVDA!!!)) Tak isto ako Zomri, aj EÚ je plná nenávisti voči strednej Európe a našej kultúre“. EÚ odpudzujú ľudí a slintá z nich len »kaviareň.«

„Tak isto ako Zomri, aj EÚ predstiera, že je niečím viac, než sa zdá, ale pritom každý vidí, že je to len banda zakomplexovaných lúzrov,“ trefne pravdivo napísal pán poslanec Ľuboš Blaha. EÚ je arogantná, liberálna, detinská a nenávistná.

 

Prv ako ukončím tento článok – vložím DARČEK pre pána premiéra Petra Pellegriniho, aby mu to nemusel písať či posielať pán poslanec Blaha:

Najväčší prehrešok „Bruselu“ alias oficiálnych šéfov EÚ je ich chorobná tolerancia/ignorancia islamizmu! Tá ignorancia je staršia než 30 rokov…

+

Základné výhrady (kritika) k totalitnej ideológii islam – prečo totalitná ideológia islam nie je náboženstvom ALEBO iba presvedčením ALEBO vierou TAK AKO iné, prečo by sa totalitná ideológia islam nemala chrániť pod krídlami „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“?

((poradie nie je dôležité))

Po prvé: pravý Boh nepotrebuje absolútne podriadených vyznávačov v zmysle akéhosi „otroctva“ – ak by to tak chcel, hneď na začiatku by pre seba stvoril otrokov, a nie ľudí, ktorí sú obdarení slobodou. Rovnako to platí o pojmoch – bábka, robot, cyborg, to je výmysel ľudí, a nie Boha.

Kresťanstvo rešpektuje fakt, že Boh je prameňom slobody, ba dokonca to ide tak ďaleko, že Boh, hoci je absolútnym, dokonalým Pánom všetkého, čo stvoril, nenúti človeka až do tej miery, že by človeka okamžite trestal… Táto vec je očividne háklivá, pretože totalitná ideológia islam sa iba hrá (imituje) na náboženstvo a ich údajne „boh“ prísne chce totálne podrobenie sa – ale ako náhle by Boh bol yávislý od toho, či akýsi tvor sa mu bude alebo nebude klaňaťč, bude mu totálne alebo nebude podrobený – to by už nebol Boh – Boh totiž je dokonale nezávislý od stvorenia, od tvorov od čohokoľvek čo jestvuje ako dielo jeho stvorenia…

Po druhé: skutočný Boh nepotrebuje žiadnych ľudí na to, aby im musel rozkázať „choďte a zabite tých a oných, nech by šlo o akýkoľvek dôvod – ak by Boh chcel smrť kohokoľvek (bez ohľadu na počet), tak si ich pozabíja sám.

(Korán) 8:17 Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Alah ich zabil; a nevrhal si ty, keď si vrhal, ale bol to Alah, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou, od Neho prichádzajúcou, veď Alah počujúci je, vševediaci!

Po tretie: vyznávači totalitnej ideológie islam používajú ako účinnú výčitku pojem „Trojica“ a s radosťou vykrikujú, že Allah je iba jeden (fakt, že ide o démonickú bytosť, ktorej sa klaňať je modloslužobníctvo a aj diabolská služba Temnote, to ich netrápi!), že VRAJ kresťania nevyznávajú pravého Boha. Áno, skutočný Boh je len jeden, ale rozhodne sa nevolá Alah. Jednak arabčina nemá iný pojem pre boha a súdruhovia prekladatelia aj islamológovia s arabistami – by s pudom sebazáchovy nikdy neriskovali svoj holý život pre akýsi náboženský motív. A ak diskutujete s vyznávačom totalitnej ideológie islam, nebudete mu vysvetľovať filozofické, ontologické, historické a teologické dôvody používania pojmu „Trojice“. Dokonca mnohí biskupi majú problém dokonale vysvetliť za pár minút „Trojicu“, takže prečo by mal niekto kdesi na ulici zdôvodňovať islamistovi „čosi“, čo študenti čítajú na 300 a viac stranách vysokoškolských skrípt? Ale aby som nezabudol – až mohamedáni s ich prikázaným opovrhovaním ma priviedli k myšlienke, či náhodou aj polyteisti nie sú iba zle informovaní 1-teisti? Ak sa vyskytli menej vyspelé spoločnosti, kde civilizovanosť s kultúrou boli na nižšej úrovni – tak pripúšťam, že mohli zvlášť vyznávať prírodné prejavy – blesk, smršť, zemetrasenie, Slnko, Mesiac, vietor a podobné – ako keby boli bohmi… Potom za bohov považovali aj pána podsvetia, mali bohyňu plodnosti, bohyňu múdrosti a všelijaké obdobné kladné vlastnosti si zbožšťovali – nevedeli totiž, že Boh stvoril Vesmír a aj pravidlá preň, ktorými sa riadi hmotný svet. Lenže „Trojica“? Ja s obľubou pripomínam, že poetický príklad vody v jej 3 skupenstvách, alebo aj – že 1 človek môže byť zároveň synom, otcom, tvorcom – či matkou, dcérou, nevestou, svokrou – inými slovami, ak niekto nechce pochopiť určité významy, tak ich nepochopí (odmietne) a ešte sa bude vyvyšovať nad iných…

Po štvrté: v Koráne môžeme čítať nasledovné: 4:34 Muži zaujímajú pozície nad ženami preto, že Alah ((technická poznámka – Alah nie je Boh!)) dal prednosť jedným z vás pred druhými, a preto, že muži dávajú z majetkov svojich (ženám). A cnostné ženy sú pokorne oddané a strážia skryté kvôli tomu, čo Alah ((technická poznámka – Alah nie je Boh!)) nariadil strážiť. A tie, ktorých neposlušnosti sa obávate, varujte a vykážte im miesta na spanie a Bite ich! Ak vás sú však poslušné, nevyhľadávajte proti nim dôvody! A Alah veru je vznešený, veľký. ((technická poznámka – Alah nie je Boh!)) /koniec citácie/

Rozpor s „Všeobecnou deklaráciou ľudských práv“, hanobenie Zjavenia pravého Boha samozvaným pseudo-prorokom, ale rozpor aj s logikou, s históriou, s humanitou a podobne.

Po piate: Halal verzus Haram? Mk 7, 14-23: Nato znovu povolal k sebe zástup a hovoril: Čujte ma všetci a rozumejte! 15 Nič nevchádza zvonku do človeka, čo by ho mohlo poškvrniť, ale čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. 16 [Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje.] 17 Keď potom odišiel od zástupu do domu, spýtali sa Ho učeníci: Čo je to za podobenstvo? 18 Povedal im: Či aj vy ste takí nerozumní? Či nechápete, že nič nemôže poškvrniť človeka, čo zvonku vchádza do neho? 19 Lebo nevchádza mu do srdca, ale do brucha a odtiaľ vychádza do stoky; a tým vyhlásil každý pokrm za čistý. 20 Potom doložil: Čo vychádza z človeka, poškvrňuje človeka. 21 Lebo z vnútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, 22 cudzoložstvá, lakomstvá, zloby, podvod, rozkošníctvo, zlostný pohľad, rúhanie, pýcha, pochabosť. 23 Všetko toto zlo vychádza z vnútra a poškvrňuje človeka. (koniec citátu Mt 7, 14-23)

„Halal“ znamená „Niečo, čo nie je zakázané“. Haram znamená „Niečo, čo je zakázané“.

Ak by v takzvane posvätných knihách bola akási časť v prospech zachovania zdravia a hygieny, isto by to bolo v púštnych častiach Arabského polostrova logicky vítané – ALE – nie že by Boh mal riešiť takéto veci tým, že to dá do démonického Koránu a nechal by skutočný Boh seba samého nazvať „Alahom“, čo je meno mesačného bôžika, čiže démonickej bytosti z Temnoty! O tom, že „Mohamed“ nikdy nebol prorokom – nikdy fanatikov nepresvedčíš.

Citát z evanjelia podľa Matúša hovorí jasne a bolo o 5 storočí skôr, než samozvaný pseudo-prorok. Môže si kadejaký aktivista a iní propagandisti, demagógovia totalitnej ideológie islam – hovoriť čokoľvek, kto by uveril zástupcom Temnoty?

Vo všeobecnosti majú mohamedáni zakázané konzumovať alkohol, krv a jej vedľajšie produkty, aj mäso mäsožravcov a všežravcov (s tmavým mäsom), čiže nielen bravčové, ale aj hovädzie mäso, jahňacie, teľacie, psy, mačky a opice (takisto by nemali jesť dravé ryby, mäkkýše a nešupinaté ryby).

Po šieste: Organizácia spojených národov prijala ešte v roku 1948 „Všeobecnú deklaráciu ľudských práv“ a tam je – okrem iného – aj Článok 4, v ktorom stojí: »Nikoho neslobodno držať v otroctve alebo nevoľníctve; všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.« Pár konvertitov z islamu, ktorým sa podarilo utiecť do Európy, informovali, že islamistickí organizátori života mohamedánov priamo určujú alebo niekedy nepriamo, kto kde môže bývať, kto a kde môže pôsobiť, nie je vyhnutie sa pred verejnými modlitbami v mešite (bez následkov to nejde – každý každého sleduje alebo udáva), dokonca aj takzvane náboženskí vodcovia vyberú džihádistických atentátnikov (väčšinou nemajú na výber, jedine že by mali šancu utiecť). Určujú, ako môžu či nemôžu byť oblečení, trestajú prehrešky proti príkazom a prikrývajú to šaríjou – ale – možnosti ochrany či obhajoby sú minimalistické. Tak či tak sa samotná totalita totalitnej ideológie islam nedá ukryť…

Po siedme: Ukončenie štatútu otroctva v Saudskej Arábii v roku 1962 nebolo výsledkom nejakého náhleho osvietenia, ale tlaku svetovej mienky. To znamená, že ak by sa onen tlak neudial, doteraz by bolo otroctvo legálne v Saudskej Arábii. Ale! Skryté formy (utajovanie) fungujú aj v súčasnosti – oni sa iba naučili, že je politicky výhodné, ak budú klamať podobne ako to robievajú klamári kdekoľvek na svete. Mimochodom – v Koráne je doslova apel klamať, ak je to v záujme šírenia islamu.

Po ôsme: obľúbená tradícia mohamedánov (vyznávačov totalitnej ideológie islam), ktorou je bitie manželky a zabíjanie v záujme cti. Čím väčšmi sa toto ich morbídne správanie kritizuje, tým ťažšie sa organizujú spomínaní obrancovia.

Po deviate: vykonávanie „FGM“ na mohamedánskych ženách (FGM – Female Genital Mutilation – rituálne odstránenie vonkajších genitálií ženy alias ženská obriezka).

Po desiate: kameňovanie alebo utínanie ruky za zlodejstvo.

Po jedenáste: trest smrti za odpadlíctvo. ((Svojho zákona o trestaní odpadlíctva sa, tak či onak, nikdy nevzdajú bez boja, a to predovšetkým preto, že je extrémne úzko prepojený s »jadrom« ich akože-viery. V skutočnosti im to garantuje, že zvyšok už nebude spochybňovaný. Aj Yusuf al-Qaradawi, najvplyvnejší vodca sunitov na Strednom východe, sa raz preriekol, keď povedal: „Ak by mohamedáni prišli o svoj trest za odpadlíctvo, islam by už dnes neexistoval.“ Ak nemôžeš slobodne opustiť svoju =vieru= bez strachu z popravy, potom si donútený zostať.))

Po dvanáste: zákon o rúhaní sa ((podobne ako v bode 11!))

Po trináste: Postavia sa kresťania proti zákonom o odpadlíctve a rúhaniu sa? Urobia z ťažko obhájiteľných slabých miest islamu – ako sú FGM, zabíjanie v záujme cti a kruté tresty – sporné otázky? Alebo podľahnú multikultúralistickým argumentom niektorých politikov EÚ, že to, čo robia mohamedáni, nie je naša vec? Ak sa vám to zdá ako príliš veľký nátlak na mohamedánov, pouvažujme nad ICH sloganom, ktorý sa príležitostne vyskytuje na mohamedánskych protestných zhromaždeniach: „Islam – naše náboženstvo dnes; vaše náboženstvo zajtra.“

     Odkaz NIELEN pánovi PELLEGRINIMU: Je najvyšší čas vystúpiť z hanebného a trápneho ticha tvárou tvár islamizmu, ktorý útočí na Západ a zvyšok sveta. Systematický zmierlivý postoj je väčšinou mohamedánov vysvetľovaný ako znak strachu a slabosti. Keď nám Pán Ježiš Kristus povedal: Blahoslavení tichí (lebo oni budú dedičmi Zeme), nepovedal nám: »požehnaní buďte pacifisti. Mier je mierom za každú cenu.« Taký prístup je čistá a jasná zrada Pravdy!

*

Technická poznámka (ad citát úplne na začiatku článku!) – citát použitý hneď PO titule, je výňatok z Knihy Sirachovho syna 27, 1-30:

Kvôli zisku hrešia mnohí. Kto túži zbohatnúť, robí sa slepým. 2 Klin sa vráža do štrbiny medzi dva kamene a hriech sa vtiera medzi predaj a kúpu. 3 Kto sa pevne nepridŕža bázne pred Pánom, tomu sa rodina čoskoro rozvráti. 4 Keď zatrepeš sitom, zostanú v ňom smeti, tak sa ukážu chyby človeka, keď začne rozprávať. 5 Ako sa hrnčiarske nádoby skúšajú v peci, tak sa človek skúša v rozhovore6 O ušľachtilosti stromu svedčí jeho ovocie, tak slovo človeka odhaľuje jeho zmýšľanie. 7 Nikoho nechváľ, kým nerozprával, lebo reč je skúšobným kameňom ľudí. 8 Ak hľadáš spravodlivosť, dosiahneš ju a odeješ ((oblečieš)) si ju ako slávnostné rúcho. 9 Vtáky sa zlietajú k seberovným a pravda prichádza k tým, ktorí ju konajú10 Ako lev sliedi za svojou korisťou, tak sliedi hriech za tými, čo páchajú neprávosť. 11 Reč bohabojného je stále plná múdrosti, ale hlupák sa mení ako mesiac. 12 Ak ideš medzi hlúpych, buď tam len krátky čas, ale medzi múdrymi zabav sa bez obáv. 13 Odporná je reč hlupákov, ich žarty – hriešna bezuzdnosť. 14 Pri ich preklínaní a hrešení vstávajú vlasy, a keď sa takí vadia, ľudia si zapchávajú uši. 15 Pri zvade pyšných tečie krv, trápne je počúvať ich vzájomné urážky. 16 Kto tajnosti vyzradí, stráca dôveru a nenájde už priateľa podľa svojho srdca. 17 Miluj priateľa a buď mu verný, ale ak si prezradil jeho tajnosti, už za ním nebehaj! 18 Lebo ako sa zabíja nepriateľ, ty si zabil priateľstvo svojho blížneho. 19 Ako sa otvára dlaň a vtáča uletí, tak si stratil priateľa a už ho nechytíš. 20 Nebež za ním! Ďaleko odbehol, utiekol ako gazela, čo unikla z osídla. 21 Lebo rana sa zaviaže. Urážka sa odpustí. Ale niet nádeje pre toho, kto vyzradil tajomstvo. 22 Kto žmurká okom, kuje zlo, preto tí, čo ho poznajú, vyhnú sa mu. 23 V tvojej prítomnosti sladkosťou mu kypia ústa, nadchýna sa za tvoje reči, ale za tvojím chrbtom zmení pesničku a tvoje vlastné reči použije proti tebe. 24 Všeličo nenávidím, ale nič natoľko, ako takého človeka, a Boh ho tiež nenávidí. 25 Kto hádže kameň do vzduchu, hádže si ho na hlavu. Kto dáva zákerný úder, zadá si protiúder. 26 Kto inému jamu kope, sám do nej padá. Kto stavia osídla, chytí sa do nich. 27 Zlo, ktoré človek robí, dopadne na neho, ani nezvie, odkiaľ prišlo. 28 Pyšní sa stále vysmievajú a urážajú, ale pomsta sliedi na nich sťa lev. 29 Chytia sa do klepca tí, čo sa tešia z pádu nábožného človeka. Bolesť ich zožerie prv, ako zomrú. 30 Hnev a nenávisť, obe sú odporné, ale hriešnik ich nosí v sebe. (Koniec citátu)

 

+

 

Pár drobných vyjadrení čitateľov – – – Z diskusií:

je to ***il,
pelegrini skončí ako madarič, ak bude takto =kvákať=…

+

a prečo nenapíšete že na tom výbore Pelle naložil aj Kiskovi za XXXXXXXXX Slovenska v zahraničí?

+

Blaha píše pravdu, tak čo sa ten zženštelý XXXXX nadrapuje

+

A čo vlastný názor je už zakázaný, pele?

+

Ani proti Moskve sa svojho času nemohlo povedať jedno jediné krivé slovo!
Ak ste povedali, nastúpili najprv ŠtBácke udavačské krysy – Budaj
(Domovník), Kukan (Edo, Skopec), Hrušovský (Jednota), … oficiálne vás
riešili na ZO KSS alebo SZM – Ján Štrasser predseda ZO KSS v Slovenskom
spisovateľovi, Dostál, Kiska, Kramár zväzáci, … ideologicky Biľak,
Leško, Kusý, Mesežnikov, Mešťan, Bútora, … a museli ste sa učiť
revolučné básničky od komunistov ako Feldek —

Minirekapitulácia o slovenských boľševikoch vraj demokratickej opozície

26.01.2020

Najprv trochu teórie, nech sa vyhneme nejasnostiam. Boľševizmus je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa vo svojej činnosti prejaviť strategické záujmy (údajnej) väčšiny, nezávisle od toho, viac »

Kompliment? Keď já ti nevím Karle!

24.01.2020

A vrabce čvirikajú, že tu máme medzinárodný Deň komplimentov, ktorý údajne vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin(ovej) z Hopkintonu v štáte New Hampshire viac »

Boris Strugackij a môj list mu do nebíčka

22.01.2020

(´fašizmus?´) meniny Zora, 25. tevet 5780, Slnko vyšlo 07:16 a zapadlo 16:24, v katolíckom kalendári si pripomínam mučeníka Vincenta a grékokatolíci Timoteja aj Anastáza Perzského. "Tak ako viac »

Rakety / Izrael /

Americkú ambasádu v irackom Bagdade zasiahli rakety

26.01.2020 22:30

S odvolaním sa na zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl o tom informovala agentúra AFP.

Auschwitz-Birkenau / holokaust / vyhladzovací tábor / Židia /

Holandský premiér sa ospravedlnil za vojnovú perzekúciu židov

26.01.2020 21:01

Mark Rutte sa takto vyjadril v prejave, ktorý predniesol na spomienkovom podujatí na obete holokaustu v Amsterdame.

Andrej Babiš, Monika Babišová

Babiš na Hrad? Čo si o tom myslí český premiér?

26.01.2020 20:20

„Chcem Českú republiku posunúť na špičku Európy. Máme jasné výsledky, a preto nám ľudia veria," povedal český premiér v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu.

Nemecko, vojak, vojaci, armáda

Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

26.01.2020 19:43

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa pritom vyšetrujú i v najelitnejšej jednotke Bundeswehru: v špeciálnom komande KSK (Kommando Spezialkräfte).