Založ si blog

Fico má pravdu, ale problém s médiami je široko-ďaleko väčší

Robert Fico má nielen že pravdu ohľadne našich (niektorých) médií, ale my tu na Slovensku nežijeme v akejsi bubline! To po celom Svete sa dejú veci, do ktorých sú zapletení nie iba rôzni  politici, ba aj korporácie s koncernami, ale aj väčšina významných mediálnych mega-firiem až po najposlednejších perohryzov.

Mňa istý nemenovaný »zodpovedný« činiteľ obvinil, že údajne som priniesol v článku nepodložené informácie, nepravdy, hoaxy, ktoré sa dotýkajú aj súkromných osôb a môžu sa chápať ako »poškodzovanie ich mena«…

Prv, než budem pokračovať, pripomeňme si výňatky z našej Ústavy SR a z „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“

     Ústava SR, Čl. 24:

(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

(2) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.

(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

(4) Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

     Ústava SR, Čl. 26:

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.

(3) Cenzúra sa zakazuje.

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

 

     „Všeobecná deklarácia ľudských práv“

     Článok 11:

(1) Každý, kto je obvinený z trestného činu, má právo byť považovaný za nevinného, kým nie je dokázaná jeho vina vo verejnom konaní, v ktorom mu boli dané všetky záruky nevyhnutné na jeho obhajobu.

Článok 12:

Nikto nesmie byť vystavený svojvoľnému zasahovaniu do súkromného života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju česť a povesť. Každý má právo na právnu ochranu proti takýmto zásahom alebo útokom.

Článok 18:

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

Článok 19:

     Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

((KONIEC avizovaných citácií))

Takže späť k problému.

Ja – pre príklad – trvám špeciálne na 2 menách konkrétnych ľudí z „veľkého koláča slovenskej novinárskej obce“, ktorí nie sú sami, ale sú enormne známi, ale o to je ich činnosť/pôsobenie zápornejšie a aj silnejšie na obrovský počet občanov nášho štátu – Michal Havran mladší a šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová…

Sú to súkromné osoby? To azda nie?! ((Tvrdia, že noviny sú zrkadlom reality!!!)) Sú to novinári a autori, ktorí pôsobia na celú verejnosť, ovplyvňujú občanov a voličov SR, nikto ich nevolil a – mimochodom – ukážme si iba pár vyjadrení (z obrovského množstva) od oboch…

Najprv pani šéfredaktorka Beata Balogová:

„Zvolíme si niekoho, kto sa nezmestí do kroja, ktorý mu vnútili? Bude to referendum o Robertovi Ficovi. Ale nielen o ňom. Aj o politickom diaľkovom ovládači Mariána Kočnera, ktorý mu dala do rúk vládna garnitúra poslednej dekády…“

Od vraždy novinára pána Jána Kuciaka ubehlo veľa času – je to už viac ako rok – A denník SME aj jeho šéfredaktorka sústavne a stále a furt zatína do vládnej koalície, do Roberta Fica, do všetkého, čo len trochu pripomína SMER, Most, SNS a rôzne súvislosti – vždy nenávistne. Pozor! Ja netvrdím, že je to vždy vulgárne, že by používali sprosté slová – NIE – toto sú umelci slova, toto sú novinári, ktorí roky a roky narábajú so slovom, s vetami, s myšlienkami, s názormi, vedia ohýbať jazyk, využívajú svoje skúsenosti – ALE – nenávisť a odsudzovanie dokáže byť skryté, nenápadné, ale aj umelecky podkuté, vonia po originalite a tvorivosti…

Mne chodil nemenovaný troll do diskusií pod články a na 88,88 % vždy napísal, že „bloger je hlúpy“ prípadne „tento článok je hlúpy“ – ale ani sa len nenamáhal, že by dokázal vyargumentovať, a to krok za krokom podrobiť doslova matematickej presnosti a podobne…

Pani šéfredaktorka článok za článkom vyše roka =zohavuje= buď Fica, alebo SMER, prípadne koalíciu – dlho predlho ich vinila za smrť Jána Kuciaka, ale nedávno aj vyslovene klamala, že pán Robert Fico nemá potrebných 15 rokov praxe pre proces hlasovania ústavného súdu – až po vyjadrení profesionálneho sudcu pána Štefana Harabina, že má omnoho viac (vysvetlil to vo vysielaní tv Markíza) praxe, sme mohli zanechať problém »kauza praxe R.Fica«, ale po tej nedeli ešte vo štvrtok písala pani Balogová, že prax nemá…

Ja si nerobím dôkladné záznamy o všetkých prečinoch, polopravdách, zavádzaniach a aj klamstvách pani šéfredaktorky Balogovej – ALE – ako som si všimol, jej články (aj tie inkriminované) nezmizli z web-portálu SME!

Vôbec netuším, do kedy budú zaznievať vety v štýle: „Umožníme, aby sa mafiánske praktiky nasťahovali aj do prezidentského paláca, alebo ich pošleme na dôchodok?“

Kto stratil niť súvislostí, nech si pozrie príslušné články Ústavy SR a aj „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“ – obviňovanie v štýle Beaty Balogovej „ja som šéfka a prezumpcia neviny nie je môj problém“ – ba odhadoval by som, že denník SME si robí iba svoju politiku, háji iba svoje záujmy, chce zisky – a kto dá viac, tak na toho strane bude ona aj celá redakcia!

Toto je výsledok pozorovania a čítania celého toho obdobia (viac ako rok). To nie je o mojich urážkach, to nie je moje znevažovanie nevinnej pani Balogovej. V protiváhe je vidno výsledok ich činností a písania – napríklad – v podobe reakcií čitateľov a diskutujúcich pod ich komentármi – plno zloby, zrkadlového odrazu ich hejterstva, odsudzovania bez dôkazov, ak by sa dal uskutočniť súd v duchu honov na čarodejnice v stredoveku alebo honu na čarodejnice v prenesenom význame v päťdesiatych rokoch minulého storočia – tak by aj R.Fico, aj SMER a azda aj ostatná koalícia bola dávno v akomsi »hromadnom hrobe« či v leopoldovskej väznici

A čo náš slávny pán Havran?

Uznávam, že je novinár a pravdepodobne aj spisovateľ. Ale teológ? Je teológom niekto, kto vyštudoval teológiu? Alebo k tomu, aby bol niekto považovaný za teológa, mal by ako teológ pôsobiť a žiť aj myslieť – nie? Je toto moje uvažovanie nenávistné? Alebo je vizitka »teológ« iba marketingový ťah? Novinám SME prekáža nezaslúžený titul JUDr u Danka, ale čo teologické je u novinára Havrana?

Ja označujem pána Havrana za hejtera, lebo „Všeobecná deklarácia ľudských práv“ a Článok 11 nám oznamuje: (1) „Každý, kto je obvinený z trestného činu, má právo byť považovaný za nevinného, kým nie je dokázaná jeho vina vo verejnom konaní, v ktorom mu boli dané všetky záruky nevyhnutné na jeho obhajobu.“ A pán Michal Havran mladší obviňoval tak kňaza ((teológa!!!)) Kuffu, ale aj R.Fica so SMERom a koalíciou nespočítateľnekrát, hoci ani neboli dôkazy či zahájený súd – a ja, ak tvrdím, že on je hejter, tak ja som vinný a pán Havran je dobre že nie svätec – nie je tu niečo čudné?

V ostatnom článku pán M. Havran napísal aj: „Kuciak je mŕtvy, pán Fico. Fico je predstaviteľom politickej kasty, ktorá stratila kontakt s realitou“. (((MdM: Ak to, čo prináša SME a pán Havran s šéfredaktorkou Balogovou – ak toto je nestratený kontakt s objektívnou realitou, rád by som sa vyparil do paralelného Vesmíru a je jedno, ktoré číslo to bude!!!))) … „Pretože jeho posledné výstupy nemajú nič spoločné s politikou, ani s komunikačnými stratégiami. Sú výrazom rozpadu osobnosti a nekontrolovateľnej zúrivosti. A preto nie.“

„Ak niekto obviní Beatu Balogovú, šéfredaktorku SME, zo slov, ktoré nepovedala“ (((MdM: NAOZAJ NEPOVEDALA? A v poriadku bolo aj to, čo tvrdila pre RTVS ohľadne zámernej chyby na titulnej strane pred prvým kolom aktuálnych prezidentských volieb???))), „alebo novinárov z denníka N z protivládnej a protištátnej činnosti, tak je zrejmé, že sa proti mužovi, ktorý vyčíta mŕtvemu Kuciakovi a mŕtvej Kušnírovej zničenie politickej a zdá sa, že aj osobnej integrity, musíme ohradiť“.

Mnohé (Havranom písané) len bez dôkazov, len umné obvinenia, náznaky, znevažovanie, kvalita písaného, ale ktorýkoľvek teológ by ASI pánovi Havranovi citoval z biblie s dodatkom – prečo sa správate a píšete nemorálne? Prečo ste v rozpore s odporúčaniami samotného Pána Boha, ktoré je možné si prečítať/zistiť v biblii?

Extrémne zjednodušene (ako je to často teraz v móde) – »nerobte iným to, čo by ste nechceli, aby robili vám«. Nakoľko to znie negatívne – v pozitívnej podobe by to znelo: „Robte iným to, čo chcete, aby robili vám“ – – – Ste vy, pán Havran a pani Balogová, ste v súlade s touto najzákladnejšou ideou morálnosti? (Samozrejme, že je o dosť obšírnejšieho a komplikovanejšieho materiálu s celou tematikou morálky… treba si to vyhľadať)

Vyšetrovatelia a ostatné zložky k tomu určené si (našťastie) robia svoju »robotu« dobre, takže ich výsledky ubrzdili bezuzdnú fantáziu super-novinárov novín SME, ale aj iných podobných – no ak by som si ja mohol popustiť uzdu fantázii aspoň nakrátko – ponúkam špekulatívnu úvahu, ktorá nie je o nič horšia ako núkali už spomínaní (vyššie) – – –

Jeden nemenovaný autor z Palestíny geniálne opísal protesty VRAJ novinárov z izraelsko-palestínskej hranice, pripojil videá a odkazy na články iných. Kto to naozaj čítal, musel byť uveličený podobne ako dávni čitatelia Ernesta Hemingwaya či iných skvelých autorov. Nikomu z čitateľov však ani len na um neprišlo, aby skúmali pravdivosť toho, o čom v inkriminovanom článku takmer geniálny autor písal. Spomeniem iba drobnosti, ale enormne dôležité. Po prvé – konflikt medzi štátom Izrael a palestínskymi obyvateľmi územia Gazy trvá viac ako jeden rok a aj malé deti na oboch stranách vedia, že na presne určené oblasti okolo hraníc nie je možné ísť (bez vopred jasných dôsledkov) – lebo je to prísne strážené podobne ako KĽDR kontra Južná Korea, prípadne hranica USA kontra Mexico a podobne… Po druhé – autor vykresľoval jedincov, ktorí sa išli dať zavraždiť na spomínané hranice, ako keby šlo o hrdinov občianskeho boja za krajšie zajtrajšky – dokonca prirovnal ich boj k Mahatmá Ghándímu, čo je sprostá urážka pamiatky úspešného bojovníka za slobodu Indie… Prečo bol Ghándí úspešný? Kto chce podrobnosti, nech si vyhľadá vo vyhľadávači – v úplnom jadre však to je práve jeho idea pasívneho a »mierumilovného« odporu, boja za slobodu bez násilia – lenže onen autor, ktorý písal o VRAJ odpornej streľbe do bezbranných na HRANICI – zabudol pripomenúť, že to, o čom písal, bolo plne v duchu taktiky tzv islamského štátu alebo Al-Kaidy (čo je číry teror)! A onen palestínsky autor si dovolil to všetko prirovnávať k údelu pána novinára/analytika Jána Kuciaka, že zavraždenie je na tej istej FREKVENCII, čo je ďalšia morbídnosť/amorálnosť a na 99,99 % si toto nikto vôbec nevšimol!

Ak by on mal plnú pravdu, tak pán Ján Kuciak bol vopred vybraný s úplným vedomím, že ide zomrieť a vraždu objednali spoločne médiá s opozíciou a TO všetko platilo zahraničie… MORBIDITA veľká ako dve planéty JUPITER a pridajme aj hmotnosť jeho mesiacov. AK BY toto bola pravda, tak v súťaží absurdných morbidít by sme ako Slovenská republika vyhrali prvú cenu celej planéty v tematike morbidít – ešte aj Sudán s Eritreou by na tom boli lepšie!!!

Ale (pôvodom palestínsky) autor článku dosiahol to, čo písaním potreboval dosiahnuť – súcit, primeraný obdiv a možnú podporu donorov.

Čítal som, že po celej Európe údajne pôsobia rôzni aktéri/aktivisti, ktorí hľadajú podporu „spravodlivého boja“ Palestínčanov a radi prijmú dary a PRESAH na objektívnu realitu? Premiér štátu Izrael musel predčasne ukončiť návštevu USA, lebo palestínske strely zasiahli územie štátu Izrael a boli obete na ľudských životoch.

Rôzne a mnohé dary z Európy končia nie na jedlo alebo na lieky pre Palestínčanov, ale v konečnom dôsledku v stavbe tunelov alebo vypustení rakiet…

Žiaľ, mne to pripomína Ukrajinu. Ak by začiatkom deväťdesiatych rokov sa ukrajinskí politici na čele štátu dokázali dohodnúť s mega-menšinou (Pozor – 9 miliónov – to nie je pol milióna) Rusov, nemusel trpieť Donbas ani Krym a novinári by nemuseli klásť otázky prezidentským kandidátom ohľadne anexie/neanexie – ako môže niekto snívať o pripojení Ukrajiny do EÚ, ak Ukrajina zlyhala krátko po svojom vzniku?

Lenže nie len SR a slovenské médiá sú problémom – pôsobenie či vplyv médií je celosvetovo enormné a nakoľko novinári alebo mediálne firmy/domy nie sú volené – ťažko je ich postihovať či korigovať – ONI sa vždy oháňajú SLOBODOU MÉDIÍ – ale o zodpovednosti ani muk…

A vzdialený dotyk na meno =soros=? Jednak to nie je =soros= ale G. Schwartz …a obludného brontosaura v podobe idey „OTVORENÁ SPOLOČNOSŤ“ vypustil už dávno a táto si žije akoby nezávisle od autora…

     Pán Thomas P. M. Barnett je autorom 2 kníh: The Pentagon´s New map (2004) a Blueprint for Action (2005). Obomi titulmi sa zaoberá následne Richard Melisch v knihe Der letzte Akt: Kriegserklärung der Globalisierer (Posledné dejstvo: Vyhlásenie vojny globalistami). Ku Kriegselklärung: významom „trochu“ pripomína Jánovu Apokalypsu.

Barnett píše: „Konečným cieľom je homogenizácia všetkých štátov sveta zmiešaním rás do jednej svetlo-hnedej rasy. Európa musí prijať milióny prisťahovalcov z tretieho sveta. Výsledok bude populácia ľudí s priemerným IQ 90, príliš hlúpych na to, aby chápali, ale dosť inteligentných, aby pracovali.“

Nepripomína to snové túžby nacistov? A možno aj iných podobných výmyselníkov rôznych morbidít.

Korporátny fašizmus“ nevykazuje žiadne znaky nacizmu. Naopak, ten globalisti a Globálny Prediktor vidia ako spoločenské zlo, brániace európskej integrácii, kde pojmy národ, vlastenectvo a patriotizmus nemajú miesto. Pojmy národ a národná identita musia zaniknúť. Preto sú aj politické systémy budované nie na národnom, ale na občianskom princípe. A preto aj ten zúrivý „pohon“ na rastúci a silnejúci „xenofóbny nacizmus“ a extrémistické politické strany a hnutia v Európe a na Slovensku…

Nuž – v súznení s orwellovými dielami – kto bude určovať, čo je hoax a čo nie je hoax, čo je pravda a čo nie je pravda, čo je správne a čo nie je správne – ten bude mať aj takmer excelentnú moc. Prosto a jasne – MOC a veľmi MOC!

Kto má dosť času a chuti – nájdite si všetky články pani Balogovej, pána Havrana a prípadne ich ideových súputníkov/súznejúcich – možno vám svitne malým pramienkom prenikajúceho svetla.

Barnettov proces globalizácie má byť zavŕšený jediným svetovým náboženstvom a jednou kultúrou. Jeho „One State model“ je koncepcia a projekt už prebiehajúcich štyroch postupných krokov (4 flows):

 1. Neobmedzený prúd migrantov do Európy za účelom rozpadu a likvidácie autochtónnych (pôvodných) národov a zničenie ich kultúr. ((A je jedno, či sú to migranti azylovoladení alebo ilegálni))
  Poznámka: To vysvetľuje nečinnosť Európskej únie, hľadajúcej „spoločné európske“ riešenia. Orwellizmus spočíva v ťažisku na „spoločných európskych riešeniach“. Jadrom ťažiska je dôraz na pojem „európske“.
 2. Neobmedzený tok ropy, plynu a iných surovín.
  Poznámka: V globalizovanom svete nesmú byť nerastné a surovinové zdroje vlastníctvom národných štátov (ani voda). Neskôr aj čistý vzduch. Musia byť vo vlastníctve nadnárodných korporácií.
  Nad pôvodným systémom európskych hodnôt sú schengenské princípy: voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb. My, hrdí a užasnutí Európania ich vnímame ako prejav konečnej slobody každého jednotlivca.
 3. Ničím neobmedzené finančné toky najmä do USA.
  Poznámka: Transatlantická dohoda TTIP nie je jedinou pripravovanou a dobre utajovanou zmluvou, ktorá má priniesť prospech a výhody transatlantického obchodu a trhového mechanizmu. Je dokonca pravdepodobné, že USA preberú vládu a vplyv aj nad CERN-om.
 4. Žiadny štát sa nebude smieť postaviť proti „mierovému nasadeniu“ americkej armády a „americkým“ silám NATO. Súkromné militaristické agentúry (malé špecializované armády) nastúpia na regionálne trhy (regional markets).

Poznámka: NATO sa posúva k hraniciam Ruska. NATO postupne likviduje demokraciu v EÚ, ale aj v USA. Pán Barnett myslí aj na prípadný vnútorný odpor v únii: Strategický cieľ je jasný. Zničiť všetkých protivníkov globalizácie a našej moci. Ak to bude potrebné, zinscenujeme nový 11. September 2001.

EÚ sa nechala vtiahnuť do strategického konceptu USA: udržaniu globálnej dominancie aj za cenu svetovej vojny. Európa je chorá…

Takže objektívna realita.

Som skeptický – pán Robert Fico ASI nič nedosiahne – alebo príliš málo a vopred nie je nikto vešticou/prorokom – otázkou je skôr „PREČO nebojoval proti morbidite médií SKôR“?!

Aj idea sprisahania nemala šancu – ak išli/ide/bude ísť o sprisahanie tretieho tisícročia, čiže týka sa buď celého kontinentu (Európa) alebo sveta ako takého – nejde o klasické sprisahanie, na ktoré by malo aj malé Slovensko…

Pripomeňme si – ako dlho trvajú súdne procesy, ako dlho trvá rôzne vyšetrovanie? Aká neschopnosť sa ukázala pri tzv únose Vietnamca? (S tým si nedokázali pomôcť aj Nemci!)

Ako málo stačí, aby bývalý úžerník a presstitútski perohryzovia takmer povalili legitímnu vládu?

A celý svet sa nám akosi zopsul!

V novozélandskom Christchurch niekoľko útočníkov zaútočilo na mešity a zavraždili pri svojom teroristickom útoku niekoľko desiatok ľudí, vrátane žien a detí.

Pozrieť na vec z diaľky, racionálne, vecne. Ide o odporný nechutný zlý čin. Je to terorizmus, zločin, odporný akt násilia. A tiež to je priamy dôsledok hlúpej, nezmyselnej a zločinnej politiky vlád takzvane =západných= krajín.

V Christchurch, podobne ako napríklad v Bataclane, došlo k tomu, pred čím varovali všetci „xenofóbovia“ ((takéto názvy delegujú obdobní novinári ako sú Michal Havran a Beata Balogová – takých je aj inde dosť a dosť!)), „islámofóbovia“, „rasisti“, všetci tí „nevzdelaní hlupáci, ktorí ničomu nerozumejú“. Nezmieriteľnosť nezmieriteľných kultúr. Oheň a voda. Dôkaz hlúposti tézy multikultúrneho =pseudoRaja=. V Christchurchi došlo na zákon akcie a reakcie. Došlo k reakcii na prebiehajúcu útlak národov západnej civilizácie, na permanentné propagandy alebo aj snahy o implantovanie pocitu viny za neúspech mohamedánskej „civilizácie“ všetkým, okrem vinníkov samotných.

Došlo k reakcii na stále násilia aj teror zo strany mohamedánskych migrantov (legálnych) alebo priamo ilegálnych krimi-emigrantov. To nie je schvaľovanie terorizmu v Christchurchi. To je diagnóza. Ako keď vám lekár prezradí, že máte akútny zápal slepého čreva a pokiaľ ten problém budete ignorovať, tak fakticky zomriete.

Lekár neschvaľuje vašu smrť v takomto prípade. Len hovorí, aké majú niektoré veci, niektoré rozhodnutia REÁLNE A nevyhnutné dôsledky. Dôsledky bez ohľadu na želanie „xenofóbov“, tým skôr bez ohľadu na priania a „wishful thinking“ ideológov a pomätencov multikulturalizmu. Počet obetí mohamedánskych teroristov sa len v Európe a USA ráta v tisícoch. To spomínam len o mŕtvych, o zavraždených pri mohamedánskych teroristických útokoch v tzv „západných krajinách“ proti „západným občanom“. Státisíce znásilnených, pohlavne zneužívaných, týraných alebo prenasledovaných. To je vlastne už len detail. Vnímate tú hrôzu? Toto predsa nie je šírením paniky – ako si to nacvičili orwellovsky podučení určovatelia, kto je taký či onaký…

Pán Fico by sa – napriek vyspelosti – asi čudoval, ak by mu odborníci na históriu, teológiu, filozofiu, ALE neslúžiaci otrocky a podrobene islamistickým štátom a rôznym imámom, šejkom, ajatolláhom a iným vodcom – potvrdili, že islam nie je náboženstvom mieru ako tvrdí propaganda, ale iba totalitnou ideológiou, ktorá je horšou ako protiváha 3 nám známych (nacizmus, fašizmus, komunizmus) A TU  v Európe to vieme už dlhých 1387 rokov – IBA ostatných odhadom 25-30 rokov sa KTOSI vplyvný a mocný (či vplyvní a mocní?) HRÁ na nový prístup!?

Kto zastrašil všetkých tých skutočných odborníkov na islam, ale aj na históriu, na teológiu, na filozofiu? Kto ich donútil mlčať? Kto ich vydiera?

To predsa nie je VEC/záležitosť ostatných pár rokov!

Ako je možné, že sú zosmiešňovaní alebo znevažovaní všetci, ktorí o tom čo len šepnú vetu či slovko?!

Vo Veľkej Británii majú mohamedánske znásilňovacie gangy na svedomí extrémne veľa obetí z radov bielych britských dievčat, ako uviedla šéfka vyšetrovacej komisie britského parlamentu…

Keď sa hovorí o terorizme, v ostatnej dobe sa pritom vždy jedná o „čin pomäteného jedinca“, nemá to nič spoločné s ničím, a ak teda prípadne už to má vôbec niečo spoločné s niečím, tak jedine s belošským rasizmom a islamofóbiou, alebo s Trumpom, či Orbánom.

Reakciou na teror mohamedánov proti nemohamedánom je „zomknime sa, nenecháme sa zastrašiť (a budeme držať ústočká alebo rovno podliezať mohamedánom!), nasvietime rozhľadňu, zapálime sviečky, nájdeme 1 milého mohamedána a budeme písať len o ňom, a to až do zblbnutia“.

A na Slovensku máme jedného mohamedána, ktorý spolu-komentoval 1. Kolo prezidentských volieb – ba vyučuje na kresťanskej univerzite v Trnave! (J.L. – a má aj svoj propagandistický web-portál, ktorý sa tvári tak mieru-milovne!)

Nikomu neprišlo na um dovtípiť sa, že =islam= nie je náboženstvom, takže nemá právo na ochranu – to ako keby nacisti či fašisti (a s nimi pokojne aj komunisti) mali mať hladkanie po hlavičke a na uvítanie červený koberec!

A aj dodržiavanie „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“, ktoré bolo prijaté v OSN krátko po ukončení druhej svetovej vojny – je v štátoch totalitnej ideológie islam minimalistické…

Spomeniem iba 3 maličkosti obrovského dosahu:

Nie že sa žena musí zahalovať, ale že váha ženského hlasu pred súdom má polovičnú váhu!

Kto si koho zoberie svadobným obradom – neurčujú mladí ON a ONA, ale rodičia…

Korán a démonický pseudo-bôžik Alah vyžaduje od svojich verných likvidovať inovercov a nevercov, lebo len mohamedáni majú právo žiť – – – aké väčšie porušenie „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“ by sme ešte chceli? ((A oni to ani neskrývajú! – to len slniečkárski Európania sa tvária, že to nejestvuje a VY ste tí zlí!))

Že šírenie totalitnej ideológie cez zámernú migráciu majú predurčené v Koráne – to som si ja nevymyslel. Kto je lenivý čítať Korán – z tých našich novinárov a slniečkárskych ????? kto čítal z nich Korán? A prečo nie? Nemyslím upravený – ale ten jediný… Vygúgli si pojmy: takija, tawrija, kitman, muruna. Nebuď lenivý.

Po útoku v Christchurchu mohamedáni vidia príčinu v „rastúcej islamofóbii a rasizme“. To nechápem. Išlo predsa ((ako omni vravia)) o čin pomätených jedincov, frustrovaných, psychicky chorých osôb, neznámeho presvedčenia, neznámeho mena, neznámej rasy, neznámeho náboženstva. Zdravili susedov. Mladí. A tou jedine správnou reakciou je zomknúť sa a nasvietiť rozhľadne. Tiež by pomohlo viac pravicových extrémistov, po vzore liečby mohamedánskeho terorizmu, kedy jediným liekom na mohamedánsky terorizmus je viac mohamedánov, viac mešít, hlásajúcich nenávisť proti židom a proti všetkým kafirom, viac mohamedánskych krimigrantov, viac NO-GO zón, viac Sharia hliadok.

Keď nacistické Nemecko obsadzovalo Európu, bola ohrozená existencia celej našej kultúry/a/civilizácie a fyzické prežitie európskych národov (najmä židov a Slovanov).

Národy západnej civilizácie dnes čelia, podobne ako v nacistickej ére Nemecka, riziku zotročenia a vyhladenia. ((Toto nie je môj výmysel!!!)) V dnešnej multikultúrnej móde „Islam do Nemecka patrí“ ére Nemecka celú Európu ohrozujú islamistickí imigranti, ohrozujú budúcu prosperitu aj samu existenciu našej civilizácie a fyzické prežitie nás rovnako, ako „good Germans“ pred 80 rokmi.

Samozrejme, nie je mohamedán ako mohamedán. Nie je migrant ako migrant. Nie každý z nich znásilňuje európske ženy. Nie každý z nich podreže európsku manželku a deti, keď získa pocit, že sa nesprávajú podľa totalitnej ideológie islam.

On tiež nie každý Nemec stál ako obsluha pri „sprchách“ v Auschwitzi (Osvienčim).

Ale takmer žiadny Nemec (VTEDY) nezdvihol aktívne svoj hlas. Aj toto sa bude opakovať – ​​s vysokou mierou istoty v rade „západných“ krajín, dnes už skôr islamsko-západných zmesou, kde sa hranica medzi civilizáciami budú znovu ustanovovať.

A znovu násilne, za cenu miliónov a miliónov mŕtvych. Napríklad vo Švédsku, Francúzsku, V.Británii, Belgicku, zrejme aj v Holandsku a Nemecku. Tieto krajiny sú ASI už vopred odsúdené k občianskej vojne.

Pretože vlády a im podriadené policajné zložky a armády budú dlhú dobu stáť proti vlastným národom. Celý proces rastu antagonizmu medzi rôznymi kultúrami a civilizáciami vnútri jednotlivých krajín kedysi „Západu“ bude kamuflovaný, popieraný, zamlčovaný.

Ak vôbec niečo, potom budú zatýkaní, väznení a prípadne priamo likvidovaní odporcovia „multikulturalizmu a odporcovia zotročenia európskych národov islamu a migrantmi“.

tak najskôr bude dlho prebiehať akoby skryto – a o to brutálněji vybuchne o niečo neskôr.

Budú ďalší „pravicoví extrémisti“. Ale vzhľadom k mnohoročnému vymývaniu mozgov na Západe smerom k zbabelosti, konformite, ochote sa podvoliť a podriadiť, výchove k lojálnosti v dimenziách, akých nedosiahol ani stalinizmus, vzhľadom k tomu všetkému bude oveľa menej násilia „pravicových extrémistov“ a oveľa viac násilia a teroru zo strany „dobrých a tolerantných mohamedánov“.

Mediálny obraz aj politické vyhlásenia budú, samozrejme, vytvárať obraz presne opačný.

Neporovnateľne vyššiu životnú úroveň, rovnaké otroctvo. Ako keď nemeckému otcovi, funkcionárovi EÚ, znásilnil nelegálny afganský imigrant dcéru, potom ju utopil, dotyčný riadne sfanatizovaný tatko nechal peniaze vybrané nemeckými občanmi na podporu jeho rodiny poslať na podporu nelegálnej migrácie do Nemecka. (Tomu hovoríme uvedomelý multikulti „súdruh“ – nelegálny mohamedánsky migrant mu znásilní a zavraždí dcéru a on chce viac nelegálnych islamistických migrantov.)

Áno, všetci =súdruhovia= z neziskoviek a všetci „masters“ dnešného zločineckého plánu na islamizácii =Západu=, tí všetci teraz namietnu, že to nie je ten =správny= Islam. A viete čo? Vieš čo, Merkelová, Macron, ba vy všetci ostatní? Zoberte sa a bežte to povedať osobne mohamedánom napr. v Afganistane alebo Pakistane – bežte a povedzte im, že sa nesprávajú ako mohamedáni, že vy všetci viete oveľa lepšie ako oni, čo Islam je a čo Islam nie je.

Občianska vojna bude s veľkou pravdepodobnosťou ďalšou fázou skutočného priebehu realizácie Kalergiho plánu, ďalšou fázou islamizácie Západu. Nie preto, že si ju niekto praje. Úprimne – neželáme si žiadnu občiansku vojnu. Nikde na svete! A nie len preto, že sú porušovatelia „Všeobecnej deklarácie ľudských práv“… ((Ktosi kdesi šepol, že údajne super-zbohatlíkom, koncernom, korporáciám, obchodným reťazcom, ale aj elitám ako takým je vrátiť vývoj sveta do nových foriem otroictva na sofistikovanej úrovni – takže preto tí delegovaní určovatelia vykrikujú – aha! Tam je potenciálny ničiteľ našich záujmov!!! Zrušte ho, alebo mu zabráňte…))

Takže – čo s pánom R. Ficom? Zapíše sa do dejín malého Slovenska, že vhodne spacifikuje médiá, novinárov, (všetkého-schopnú) opozíciu – tým spomalí úspešnosť prebiehajúcej islamizácie aspoň o trochu? O trošilinka?

A našim drahým milým novinárom – čo tak nechať si transplantovať SVEDOMIE a prípadne aj SRDCE pre našich spolurodákov, to jest pre našich bratov, naše sestry, bratrancov, kamošov, susedov a čo ja viem pre koho ešte?

Hallelujah!

 

https://www.youtube.com/watch?v=qj5LWKuRhu4

 

Minirekapitulácia o slovenských boľševikoch vraj demokratickej opozície

26.01.2020

Najprv trochu teórie, nech sa vyhneme nejasnostiam. Boľševizmus je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa vo svojej činnosti prejaviť strategické záujmy (údajnej) väčšiny, nezávisle od toho, viac »

Kompliment? Keď já ti nevím Karle!

24.01.2020

A vrabce čvirikajú, že tu máme medzinárodný Deň komplimentov, ktorý údajne vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin(ovej) z Hopkintonu v štáte New Hampshire viac »

Boris Strugackij a môj list mu do nebíčka

22.01.2020

(´fašizmus?´) meniny Zora, 25. tevet 5780, Slnko vyšlo 07:16 a zapadlo 16:24, v katolíckom kalendári si pripomínam mučeníka Vincenta a grékokatolíci Timoteja aj Anastáza Perzského. "Tak ako viac »

Rakety / Izrael /

Americkú ambasádu v irackom Bagdade zasiahli rakety

26.01.2020 22:30

S odvolaním sa na zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl o tom informovala agentúra AFP.

Auschwitz-Birkenau / holokaust / vyhladzovací tábor / Židia /

Holandský premiér sa ospravedlnil za vojnovú perzekúciu židov

26.01.2020 21:01

Mark Rutte sa takto vyjadril v prejave, ktorý predniesol na spomienkovom podujatí na obete holokaustu v Amsterdame.

Andrej Babiš, Monika Babišová

Babiš na Hrad? Čo si o tom myslí český premiér?

26.01.2020 20:20

„Chcem Českú republiku posunúť na špičku Európy. Máme jasné výsledky, a preto nám ľudia veria," povedal český premiér v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu.

Nemecko, vojak, vojaci, armáda

Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

26.01.2020 19:43

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa pritom vyšetrujú i v najelitnejšej jednotke Bundeswehru: v špeciálnom komande KSK (Kommando Spezialkräfte).