Založ si blog

Pán Šeliga, za slušné Slovensko sa pýtam »Kedy odstúpite«?

(Pôvodne „Je požehnaním aj kliatbou demokracie, že všetko skôr či neskôr vyjde najavo.“) Pôvodne by som sa rád opýtal, kedy ste oficiálne nastúpili do svojej funkcie? Aha! Vy ste nenastúpili? Kto delegoval Vás, pán Šeliga Juraj, aby ste »údajne« vyzývali poslancov NR SR alebo R.Fica alebo Pannu orleánsku, a to k čomukoľvek?

Iniciatíva »Za slušné Slovensko« má na svojej webovej stránke napísané: „Nechceme žiť v štáte, kde sa manipuluje pravda.“ ((Kdesi sa mi ozýva: však nemanipulujte))

My ostatní slušní občania Slovenska takisto nemáme radi nepatričné manipulovanie pravdy (ba ani klamstvá, zavádzanie, bulíkovanie, balamutenie), tak si čo-to zopakujme.

Kto je v stručnosti občan SR Juraj Šeliga?

Doktorand na Katedre ústavného práva a teórie práva na »Právnickej fakulte« v Trnave. 1 z 3 „nezávislých“ organizátorov protestov »iniciatívy Za slušné Slovensko«. Figuruje spolu s maturantkou gymnázia v Dubnici nad Váhom Karolínou Farskou (spolupracovníčkou Martina Poliačika z »Progresívneho Slovenska«, predtým »SaS«) a „úplne nezávislým“ správcom webových stránok SME Creative Petrom Nagyom.

Juraj Šeliga absolvoval v rokoch 2012 – 2013 Kolégium Antona Neuwirtha, poslanca KDH. Členkou KDH je aj dcéra Antona Neuwirtha, poslankyňa EuroParlamentu pani Anna Záborská, ktorá figuruje aj v Rade poradcov tohto kolégia – ale práve mihlo mediálnym éterom, že mienbi odísť z KDH. Aj samotný občan Juraj Šeliga je spolupracovníkom KDH.

Občan SR pán Juraj Šeliga odkázal Robertovi Ficovi a Petrovi Pellegrinimu AJ TO, že aj bez G. Sorosa sa dajú organizovať masové protesty s minimálnymi nákladmi. Keď nezávislé médiá poukázali na napojenie tých protestov na miliardára Georgea Sorosa, reakciou organizátorov a našej všetkého-schopnej rozhádanej opozície bol výsmech.

Ale práve občan SR Juraj Šeliga vystupuje/vystupoval ako právnik mimovládnej organizácie »Via Iuris«. Dvomi jej najväčšími sponzormi v roku 2015 boli »Nadácia otvorenej spoločnosti« a Nórsky finančný mechanizmus. Dve organizácie, za ktorými stojí americký hazardér (odkaz na NWO) a multimiliardár George Soros (svetoobčan, rozvracač mnohých ekonomík, manipulátor) dali tejto mimovládnej organizácii odhadom 134-tisíc eur, teda asi polovicu jej vtedajších príjmov. »Via Iuris« napríklad spolupracovala aj s kandidátkou na prezidenta SR pani Zuzanou Čaputovou, známou z kauzy pezinskej skládky…

Teraz je (v tomto článku) čas na zdanlivú odbočku – trochu teórie „Stručne o demokracii“ – tí, ktorí toto dobre poznáte, pokojne TEXT preskočte a čítajte ďalej (po časti tejto teórie):

Demokracia = vláda ľudu (grécky démos – ľud, kracia – vláda). Najvyššia moc prináleží občanom štátu. Občania sa spolupodieľajú na politickom rozhodovaní, na riadení štátu. Prvá forma demokracie vznikla v gréckych mestských štátoch, kde sa slobodní občania (okrem otrokov a žien) priamo podieľali na politickom rozhodovaní cez hlasovanie. Tvorcom aténskej demokracie bol aténsky štátnik Perikles.

10 pilierov demokracie: 1. Národná suverenita (zvrchovanosť) štátu – štát sa vyvíja samostatne, nikto si ho neprivlastňuje, ani mu nerozkazuje (dokonca aj „Iniciatíva Za slušné Slovensko“ by toto mala robiť cez zastupiteľnú demokraciu v našom štáte – čiže – cez parlament a politické strany v ňom!). Má neobmedzenú právomoc tvoriť a meniť prostredie, v ktorom žijú jeho občania.

2. Vláda väčšiny – vládnymi stranami sa stanú tie, ktoré získali vo voľbách minimálne 50,01 % hlasov (nadpolovične),

3. Práva menšiny,

4. Záruka základných ľudských práv a slobôd,

5. Slobodné a čestné voľby,

6. Rovnosť pred zákonom,

7. Riadny súdny proces – prezumpcia neviny (každý je nevinný, kým sa mu vina nedokáže súdom – na toto by mali častejšie myslieť AJ Galko, Sulík, Matovič, Remišová, Kiska, Nicholsonová atď atď),

8. Ústavné obmedzenia vlády – vláda môže konať len v rámci Ústavy a jej zákonov (občan môže robiť všetko to, čo mu Ústava nezakazuje),

9. Sociálny, ekonomický a politický pluralizmus – existencia viacerých názorov,

10. Zásady tolerancie, spolupráce a kompromisu.

Formy demokracie: priama, nepriama.

Priama demokracia – občania priamo rozhodujú o verejných veciach. Táto forma demokracie sa využívala v čistej forme v mestských gréckych štátoch v antickom Grécku, ktoré mali do 30 000 obyvateľov. Vzhľadom na počet obyvateľov moderných štátov je táto forma neuskutočniteľná, súčasnou formou priamej demokracie je referendum a plebiscit. Typickým príkladom súčasného štátu, ktorý POMERNE často uplatňuje formy priamej demokracie, je Švajčiarsko (federatívne usporiadanie).

Nepriama demokracia – občania si zvolia svojich zástupcov, ktorí rozhodujú o verejných veciach v mene ľudu/občanov (v orgánoch štátu, regiónu, obce). Najčastejšou formou nepriamej demokracie sú volitelia a poslanci. Občania sú zdrojom moci, zvolení poslanci sú nositeľom moci. Za svoje činy zodpovedajú voličom. Na Slovensku sa NR SR skladá zo 150 poslancov volených na 4 roky. Volitelia sú osoby poverené občanmi (voličmi) voliť v ich mene. Existujú napr. v USA, u nás nie, pretože MY máme priame voľby (voliči sa priamo zúčastňujú na voľbách). Znaky nepriamej demokracie: rovnosť (občania sú si rovní vo voľbách, v možnosti zastávať verejnú funkciu), kontrola (moc je pod kontrolou opozície v parlamente a kontrolných orgánov – nie prvoplánovo cez sorosovské nadácie či sprisahancov), dočasnosť (moc je zvoleným zástupcom zverená len na presne určité obdobie), princíp väčšiny (väčšinový princíp, platí to, o čom rozhodne väčšina), princíp konsenzu (hľadanie politického súladu v zásadných otázkach), pluralita (možnosť výberu spomedzi viacerých politických   subjektov), liberálnosť (garancia ľudských a občianskych práv a slobôd – v duchu Ústavy).

Súčasnou formou priamej demokracie: referendum – hlasovanie občanov o vstupe alebo výstupe z nejakého zväzku, o ratifikácii medzinárodných zmlúv, o dodatkoch k Ústave, o bežnom návrhu zákona. Referendom sa nemôže riešiť problematika ľudských práv, daní, odvodov a štátneho rozpočtu.

Plebiscit – všeľudové hlasovanie o akejkoľvek otázke, jednou z foriem jeúzemný plebiscit – obyvatelia určitého územia rozhodujú o osamostatnení od daného štátu alebo o pripojení k danému štátu. Je to jednorazové rozhodnutie nezakotvené v ústave.

Spôsob vykonávania: Referendum vyhlasuje prezident na základe petície, ktorú podpíše minimálne 350 000 občanov alebo ak ho odsúhlasí NR SR. Musí sa uskutočniť do 90 dní od jeho vyhlásenia. Nemôže byť uskutočnené 90 dní pred voľbami (ale v deň volieb áno).Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Spracováva ich Ústredná komisia pre referendum, Okresné a Obvodné komisie. Výsledky majú váhu zákona. Ak výsledky nie sú prijaté (nezúčastnil sa dostatočný počet voličov), môže sa referendum o tej istej veci vyhlásiť až po 3 rokoch. Referendum je financované zo štátneho rozpočtu. (Koniec citácie „z TEÓRIE“)

+

Keď som si pripravoval info-materiál pred samotným písaním článku – zaujali ma aj niektoré výroky »osobností« – pár ukážok:

„Aj to je demokracia – zakážu ti žobrať v centre mesta, ale nikomu tam nezakážu kradnúť.“ (Vlado Javorský)

„Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo premieňa na jasnú alebo kamuflovanú totalitu.“ (JÁN PAVOL II.,  Wojtyła)

„Demokracia nesmie zájsť tak ďaleko, aby sa v rodine hlasovalo o tom, kto je otec.“ (Willy Brandt)
„Je požehnaním aj kliatbou demokracie, že všetko vyjde najavo.“ (Erich Anton Paul von Däniken)

A ešte jeden výrok svetoznámeho svetoobčana – George Soros (=György Schwartz): „…Všetko, čo rozdeľuje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, to je správne. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná a zmätená, demoralizovaná a destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza. Je to kultúrny marxizmus, všeobecne známy ako »politická korektnosť«. Prechádzame kultúrnou, morálnou a náboženskou revolúciou. Je to podstata veľkej kultúrnej vojny, ktorou naša spoločnosť prechádza. Ľavicoví radikáli sú proti kresťanstvu, proti Bohu a proti tradíciám, preto cez nich tlačíme migrantov do štátov, ktoré chceme destabilizovať. Podporujú sexuálnu revolúciu, chcú zmeniť to, ako ľudia žijú a mením cez tieto skupiny ľudské hodnoty. Celý svet sa rozdelil už len na dve názorové skupiny. Rozdelenie je len podľa morálky, sociálnej príslušnosti, kultúry a náboženstva. Veľmi dobre vieme, že kultúrny stret nevytvoril nikdy v minulosti, súčasnosti a ani v budúcnosti nevytvorí pokojné spolunažívanie a na tom staviam svoj obchod. Jedna alebo druhá strana nakoniec prevládne. Tento boj, ako vidno, momentálne vyhrávam. Stúpenci tradícií sa razom stali kontra-kultúrou a dostali sa na pokraj spoločnosti, kde ich stále osočujeme a zosmiešňujeme cez naše spolky, ktoré financujeme a médiá, nad ktorými máme moc.“

+

Iniciatíva »Za slušné Slovensko« vyzýva poslanca Národnej rady SR Roberta Fica, aby sa vzdal kandidatúry na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Podľa mňa – nemáte právo – alebo – ak aj to robíte, je omnoho viac tých, ktorí by mohli či mali rozhodnúť o tom – A AJ – máme tu parlament a vaše na oko objednané mediálne vstupy sú mimo misu. Ja vás, pán Šeliga vyzývam, aby ste prestali so svojimi menšinovými nátlakovými aktivitami (nevydávajte ich svojvoľne za väčšinové, lebo nie sú!) – je omnoho viac tých, ktorí sú za slušné Slovensko a nemajú s vami nič spoločné a vy s nimi. Ja som za tú väčšinu – ale to nie je o vás!

     Chápete?

     Alebo vám to už nedovolia? Však vy viete. Nie?

Ešte raz sa opýtam niečo, čo tu už odznelo – počuli ste o pojme prezumpcia neviny? Od vás totiž zavialo: „O Robertovi Ficovi už dnes vieme, že sa ani len nejaví ako nezávislý a nestranný, keďže je predsedom politickej strany a ešte pred pár mesiacmi bol premiérom, nehovoriac o všetkých kauzách, ktoré sa s jeho menom a vládou spájajú. Vyzývame Roberta Fica, aby stiahol svoju kandidatúru na sudcu ústavného súdu a neznižoval už tak nízku dôveru v slovenské súdnictvo,“ oznámili Šeliga a Farská.

Odkedy PRAVDA závisí od množstva ľudí, ktorí prejavili dôveru? Ak bude 7,78 miliardy ľudí tvrdiť, že 2 + 2 = 5,103 …budú zvyšní obyvatelia Zeme vo väzeniach?

Aj keby ste mali pravdu, pán Šeliga, tak by to mohlo/malo byť cez vplyv na politické strany, a to tak, že buď ste ich členmi, prípadne jednorazovo ich oslovíte – ALE – toto, čo tu sledujem, to je typická PROPAGANDA šľahnutá demagógiou – minimálne „čosi na mediálnu objednávku“…

Zaznelo AJ: „Nenechajme si uniesť ústavný súd. Na tom, kto bude ústavným sudcom, záleží,“ uzavreli Šeliga a Farská.

Ja vravím za imaginárny spolok ostatných väčšinových občanov za slušné Slovensko, ktorí nie sú organizovaní cez vašu „iniciatívu“ – neunášajte zastupiteľskú demokraciu v SR! Neimitujte dojem, že vy zastupujete väčšinu slušných ľudí Slovenska!

Prestaňte hrať sprisahanecké tanečky – hoci aj ja nemám (pohotovo dôkazy) – ALE príšerne mi to tu smrdí po nadnárodnom – síce dokonalom – sprisahaní – ALE je to principiálne SPRISAHANIE, nech by bolo akokoľvek dokonalé a bohato rozvrstvené…

Ak som mohol vidieť pod mikroskopom nádherné a až dokonalé pôsobenie mikróbov na ľudský materiál – aj tak ide o čosi negatívne, zničujúce, nechcené a fuj s tým… Nech by to bolo akokoľvek dokonalo úžasné – AKO vaše a sorosovské mecheche – a to píšem, hoc´ riskujem, že ma necháte zožrať aj s topánkami, ktoré nemajú podpätok.

Ja sa ešte raz opýtam (nebojím sa – It isn’t in my blood): „Pán Šeliga, za slušné Slovensko sa pýtam »Kedy odstúpite«?“

 

Minirekapitulácia o slovenských boľševikoch vraj demokratickej opozície

26.01.2020

Najprv trochu teórie, nech sa vyhneme nejasnostiam. Boľševizmus je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa vo svojej činnosti prejaviť strategické záujmy (údajnej) väčšiny, nezávisle od toho, viac »

Kompliment? Keď já ti nevím Karle!

24.01.2020

A vrabce čvirikajú, že tu máme medzinárodný Deň komplimentov, ktorý údajne vznikol v roku 1998 na základe iniciatívy Američaniek Kathy Chamberlin(ovej) z Hopkintonu v štáte New Hampshire viac »

Boris Strugackij a môj list mu do nebíčka

22.01.2020

(´fašizmus?´) meniny Zora, 25. tevet 5780, Slnko vyšlo 07:16 a zapadlo 16:24, v katolíckom kalendári si pripomínam mučeníka Vincenta a grékokatolíci Timoteja aj Anastáza Perzského. "Tak ako viac »

Rakety / Izrael /

Americkú ambasádu v irackom Bagdade zasiahli rakety

26.01.2020 22:30

S odvolaním sa na zdroj z prostredia irackých bezpečnostných síl o tom informovala agentúra AFP.

Auschwitz-Birkenau / holokaust / vyhladzovací tábor / Židia /

Holandský premiér sa ospravedlnil za vojnovú perzekúciu židov

26.01.2020 21:01

Mark Rutte sa takto vyjadril v prejave, ktorý predniesol na spomienkovom podujatí na obete holokaustu v Amsterdame.

Andrej Babiš, Monika Babišová

Babiš na Hrad? Čo si o tom myslí český premiér?

26.01.2020 20:20

„Chcem Českú republiku posunúť na špičku Európy. Máme jasné výsledky, a preto nám ľudia veria," povedal český premiér v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu.

Nemecko, vojak, vojaci, armáda

Viac ako 500 vojakov Bundeswehru podozrievajú z pravicového extrémizmu

26.01.2020 19:43

Zhruba dve desiatky takýchto prípadov sa pritom vyšetrujú i v najelitnejšej jednotke Bundeswehru: v špeciálnom komande KSK (Kommando Spezialkräfte).