Založ si blog

. .. aj sympatizantom „Za slušné Slovensko“

Keďže demokracia umožňuje aj slobodné vyjadrenia názorov, chcem prezentovať krátky pohľad na dianie okolo značky „Za slušné Slovensko“. No, krátky. Ak by som sem napísal úplne všetko, čo som pôvodne zamýšľal, článok by mal rozsah 10 a viac strán.

Bývalý slovenský premiér Robert Fico odstúpil kvôli tlaku a protestom demonštrantov, ktorí obviňovali jeho, ale aj celú koalíciu, a to najmä zo zodpovednosti za vraždu novinára. Nedávno expremiér naznačil súvislosť s miliardárom G.S., ktorý sa však volá pravým/pôvodným menom György Schwartz, ktorý médiám priznal: „Musím povedať, že subverzia (=podvratná činnosť, prevrat, podrývanie, rozvracanie zvnútra) je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať všetko hodnotné, všetko, čo má cenu v nepriateľskej zemi. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám a predstaviteľom, kultúrne tradície, všetko…

Postaviť bielych proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu, bohatých proti chudobným. Všetko, čo rozdeľuje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, to je správne. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná a zmätená, demoralizovaná a destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza. Je to kultúrny marxizmus, všeobecne známy ako »politická korektnosť«. Prechádzame kultúrnou, morálnou a náboženskou revolúciou. Je to podstata veľkej kultúrnej vojny, ktorou naša spoločnosť prechádza. Ľavicoví radikáli sú proti kresťanstvu, proti Bohu a proti tradíciám, preto cez nich tlačíme migrantov do štátov, ktoré chceme destabilizovať. Podporujú sexuálnu revolúciu, chcú zmeniť to, ako ľudia žijú a mením cez tieto skupiny ľudské hodnoty. Celý svet sa rozdelil už len na dve názorové skupiny. Rozdelenie je len podľa morálky, sociálnej príslušnosti, kultúry a náboženstva. Veľmi dobre vieme, že kultúrny stret nevytvoril nikdy v minulosti, súčasnosti a ani v budúcnosti nevytvorí pokojné spolunažívanie a na tom staviam svoj obchod. Jedna alebo druhá strana nakoniec prevládne. Tento boj, ako vidno, momentálne vyhrávam. Stúpenci tradícií sa razom stali kontra-kultúrou a dostali sa na pokraj spoločnosti, kde ich stále osočujeme a zosmiešňujeme cez naše spolky, ktoré financujeme a médiá, nad ktorými máme moc.“ (citát nie je úplný, ale pán Google vám vyjde v ústrety!)

Je tu také nenápadné „malé“ podozrenie, že pán expremiér Robert Fico nedomyslel široko-spektrálnosť a obsiahlosť vplyvu pána György Schwartza (americký miliardár rýchlozbohatlík, investor a údajne/vraj filantrop, ktorý sám seba nazýva =Soros=), ktorý je pravdepodobne iba niečo ako imidžová značka, to jest, že za ním sú pravdepodobne skryté záujmy mnohých zbrojárskych koncernov, najrôznejších korporácií, ropných spoločností, energetických a výrobných firiem, najrôznejšie banky, všakovakí spriaznení zbohatlíci a mnohí iní, ktorí sa tešia prospechu z postupných krokov a úspešných akcií Schwartza. Nemožno sa teda čudovať, že bežné alebo zabehnuté štátne inštitúcie (to sa týka mnohých iných krajín sveta, a to aj z bývalého postsovietskeho bloku) si nevedia rady a takmer nič sa nedá odhaliť či dokázať. Sily, ktoré sú skryté za menom György Schwartz, sa preto nemusia báť, že by taký Robko zo Slovenska spôsobil prekazenie ich činnosti, ich pôsobenia. Je nad Slnko jasnejšie, že Schwartz využíva všetky moderné technológie a postupy, ako aj tie, ktoré sa osvedčili počas tisícročí.

Takže aj sympatizanti a aktivisti iniciatívy „Za slušné Slovensko“ sú zatiaľ pomerne pokojní – jednak nie všetci vedia to, čo by mohli alebo mali, ba aj minimálne vedomí demonštranti si potom ľahko podržia plagáty „Sme tu zadarmo“ – no veď hej – niekto je zadarmo a niekto dostane čosi (bohato?) až vtedy, ak sa dosiahne TO, o čo ide tamtým okolo mena György Schwartz (vraj-soros).

Prv, než budem pokračovať ďalej, trochu jazykovedy – ktorá nám môže napomôcť o čosi máličko hlbšie pochopiť prípadné pojmové/ideové súvislosti:

slušnosť p. zdvorilosť
zdvorilosť vlastnosť, prejavujúca sa správaním podľa pravidiel spoločenského správania: je známy svojou zdvorilosťou • úslužnosť • slušnosť: slušnosť mu bola cudzia • dvornosť • galantnosť  • gavalierstvo • gavalierskosť (zdvorilosť často voči ženám, starším a podobne): vyznačoval sa galantnosťou • uhladenosť • pozornosť: je samá pozornosť • úctivosť • kniž. spôsobnosť
+

slušný 1. ktorý vyhovuje pravidlám spoločenského správania; svedčiaci o tom • zdvorilý: slušná, zdvorilá mládež; slušná, zdvorilá žiadosť • úctivý (prejavujúci úctu podľa spoločenských zvyklostí): úctivý pán, úctivý pozdrav • vychovaný • kniž. spôsobný • hovor. móresný: vychované deti, spôsobná dievčina • taktný (op. netaktný): taktné upozornenie • korektný • seriózny • solídny (slušný a spoľahlivý): korektný, seriózny, solídny človek; jeho správanie, spôsoby sú korektné, seriózne, solídne • poriadny • usporiadaný • statočný (mravne bezúhonný): obe sestry sú poriadne dievčatá; viesť usporiadaný, statočný život

2. p. uspokojivý, dobrý 13. p. značný 1, vysoký 2
dobrý 1. spĺňajúci mravné normy! (o človeku a jeho prejavoch; op. zlý) • statočný • poctivý • čestný: chce sa stať dobrým, statočným, poctivým človekom; je to dobrý, čestný charakter • bezúhonný • poriadny • počestný • mravný (op. nemravný): mať bezúhonnú povesť; žiť poriadny, počestný, mravný život • slušný • vychovaný (svedčiaci o dobrej výchove; op. neslušný, nevychovaný): človek slušných mravov; slušné správanie; slušné, vychované dievča • pozitívny • kladný (op. negatívny, záporný): mať pozitívny, kladný prístup k niečomu • pekný (vyznačujúci sa mravnou krásou) • šľachetný • ušľachtilý • kniž. bohumilý: pekný charakter; pekný, šľachetný, ušľachtilý, bohumilý skutok • pridobrý (príliš dobrý) • expr. predobrý (veľmi dobrý)

2. spĺňajúci odborné, pracovné, spoločenské a pod. požiadavky (o človeku; op. zlý) • kvalitný: dobrý, kvalitný odborník; dobrý, kvalitný lekár • súci • schopný • šikovný (prejavujúci schopnosť, šikovnosť): súci, schopný, šikovný remeselník, pracovník • onakvý (iba v 2. stupni): nájde si lepšiu, onakvejšiu ženu • hovor. expr. neúrečný • dokonalý (ktorý má všetky náležité vlastnosti): dokonalý manžel, dokonalá matka • skvelý • perfektný: skvelý, perfektný učiteľ, šéf • prvotriedny • elitný • výborný • vynikajúci • znamenitý • špičkový (veľmi dobrý, najlepší): prvotriedni, elitní žiaci školy; výborní, vynikajúci, znamenití rodičia; špičkový vedec • hovor. neskl. : príma • fajn • neskl. hovor. expr. super • hovor. expr. báječný • subšt.: bezvadný • bezva

3. ktorý má vlastnosti, zodpovedajúce určitým požiadavkám, kritériám, nárokom, hodnotám a podobne (obyč. o veciach, javoch; op. zlý) • kvalitný (op. nekvalitný) • akostný: dobrý, kvalitný, akostný výrobok; kvalitná práca • vyhovujúci (op. nevyhovujúci): vyhovujúce miesto na sedenie, vyhovujúci výsledok • hodnotný (spĺňajúci požiadavky duchovnej, myšlienkovej hodnoty; op. nehodnotný, brakový): vidieť hodnotný film, čítať hodnotnú knihu • pekný • krásny: mať pekné známky na vysvedčení; počasie je pekné, krásne, slnečné • hovor.: fajnový • fajný • hovor. neskl. : fajn • príma: fajnová, fajná vôňa; fajn, príma večera • vhodný • súci •hovor.: akurátny • neskl. akurát (ktorý sa práve najlepšie hodí, ktorý sedí): vhodný, súci, akurátny darček pre oslávenca; šaty sú akurátne, akurát • chutný (o dobrom jedle, nápoji) • úrodný • hojný • bohatý (prinášajúci úrodu, hojnosť): úrodný, hojný, bohatý rok • vydarený • podarený • kniž. zdarný • hovor. expr. neúrečný: vydarená, podarená akcia, zábava; zdarný priebeh podujatia; neúrečný rast, zisk • neskl. hovor. expr. hej: bola to hej svadba • presný • bezchybný • dokonalý (zodpovedajúci kritériám presnosti, dokonalosti): presný, bezchybný výpočet, odhad; presný, bezchybný, dokonalý sluch • absolútny (o dobrom, dokonale vyvinutom sluchu) • zdravý (obyč. o dobre vyvinutých a fungujúcich telesných ústrojoch): mať zdravý žalúdok, zdravé oči • výborný • skvelý • znamenitý • špičkový • vynikajúci •prvotriedny (veľmi dobrý, veľmi kvalitný): výborné, skvelé okuliare; skvelý, znamenitý, vynikajúci príhovor; znamenitý, špičkový prístroj; vynikajúce, prvotriedne umenie • pohodlný •bezstarostný • expr. panský (o živote) • hovor. expr. : báječný • senzačný • super • výhodný (op. nevýhodný): uzavrieť výhodný obchod • závideniahodný: závideniahodné miesto • užitočný • prospešný • osožný: užitočné, prospešné, osožné rady, pripomienky • expr.: dobručký • dobručičký • dobrulinký • dobrušký • subšt.: bezvadný • bezva • hovädský • hovadský • bohovský

4. šíriaci dobro, vyžarujúci dobro, presadzujúci dobro (o človeku a jeho prejavoch); svedčiaci o tom (op. zlý) • dobrácky • kniž. dobrotivý: dobrí, dobrotiví ľudia; dobrá, dobrácka tvár • dobrosrdečný • dobroprajný • dobromyseľný • dobrodušný (svedčiaci o dobrej mysli, prajnosti): dobrosrdečná, dobroprajná osoba • láskavý • vľúdny • prívetivý: láskavá, vľúdna žena; mať vľúdny, prívetivý pohľad • hovor. neskl. : fajn • príma: mať fajn, príma sestru • hovor.expr. : báječný • senzačný • super • pekný • milý (o reči, slove): nemal pre nich pekného, milého slova • pozitívny • kladný (op. negatívny, záporný): pozitívny, kladný hrdina; pozitívne, kladné sily • kniž. bohumilý: bohumilý človek, skutok • expr.: anjelský • boží (o človeku, jeho povahe) • expr. predobrý • expr. zried. predobrotivý (veľmi dobrý) • pridobrý (príliš dobrý) •expr.: dobručký • dobrušký • dobručičký • dobrulinký subšt.: hovädský, hovadský, bezvadný, bezva • senzi

5. p. kladný 16. p. priaznivý 2, príjemný 7. p. veľký 1

Tí, ktorí si dali tú námahu a prečítali všetko okolo rozboru samotného pojmu – sa azda dovtípia, že mnohé okolo „projektu“ »Za slušné Slovensko« je v rozpore s hĺbkou slova „slušný“ alebo „slušnosť“…

Som si vedomý toho, že v dnešnej dobe bezohľadnej amorálnosti je zvláštne apelovať čímsi takým, ako je „morálne právo“. Ale predsa len tak činím, pretože verím, že ešte existuje dostatočné množstvo občanov, pre ktorých slovo »morálka« niečo znamená. Jedine títo ľudia sú si totiž ešte schopní uvedomiť do očí bijúce nemorálnosti každého nového protestu, organizovaného pod hlavičkou „Za slušné Slovensko“. A my si teraz v plnej nahote ukážeme, v čom konkrétne spočíva táto strata »morálneho práva«.

Občianske protesty na Slovensku začali bezprostredne po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho priateľky. Už pár hodín po vražde vyvstalo ICH podozrenie, že v nej má istým spôsobom prsty vládna strana Smer-SD spolu s mlčaním koalície. To vyvolalo očakávanú vlnu pobúrenia, na základe toho vyšli údajne „slušní“ ľudia do ulíc, žiadali demisiu vlády SR a predčasné voľby do NR SR.

Spomínam si, že v úplne prvých protestoch pred úradom vlády SR zazneli aj kruté slová: „Vrahovia! Vrahovia, odstúpte!“

Pod tlakom stále sa stupňujúcich protestov nakoniec došlo k odstúpeniu premiéra Slovenského republiky pána Roberta Fica a ministra vnútra pána Roberta Kaliňáka (dnes vieme, že oni boli nevinní!).

Medzitým však pokračovalo vyšetrovanie vraždy a vyšetrovací tím, ktorý spolupracoval so zahraničnými odborníkmi, odhalil úplne iných páchateľov, než boli tí, kvôli ktorým pôvodne začali masové protivládne protesty s označením VRAJ „Za slušné Slovensko“ (ako už vieme, urážka samotného pojmu „slušné“).

Je nesmierne vážne obviniť niekoho z vraždy, alebo obviniť niekoho pre spojenie s vraždou. A je veľmi vážnou vecou vyprovokovať kvôli tomuto obvineniu široké občianske nepokoje, a to s cieľom zvrhnúť legitímne zvolenú vládu (ak by šlo iba o demokratické vyjadrovanie sa k veciam verejným, nech – lenže tu bol cieľ úplne iný a my dnes už nemáme pochybnosti – nikto to predsa neskrýva, že KOMUSI išlo o pád vlády SR a priblíženie predčasných volieb). S nádejou, že masové protesty na námestiach skompromitujú vládne strany natoľko, že v nových parlamentných voľbách jednoznačne prehrajú a do vlády sa dostane súčasná opozícia (ktorá minimálne v roku 2016 neuspela a ich lídri či zodpovední neodstúpili tak, ako sa to zvykne diať v západných štátoch, ktoré sú VRAJ ich vzorom, ale toto odmietli demokraticky napodobniť – čím však otupili ich strany pred očami voličov). Liberálna opozícia, oveľa viac naklonená smerom k Bruselu a jeho známej agende, ale aj smerom k USA.

A je veľmi závažnou vecou, ​​ak sa prvotné obvinenie, ktoré toto všetko vyvolalo a spôsobilo, nakoniec ukázalo ako falošné. Ale kde je ospravedlnenie – hoci aj – „No tak sme sa sekli!“ Ani takto nie.

Za takejto situácie základná slušnosť hovorí, že keď niekoho z niečoho vážneho KRIVO obviním a moje obvinenia sa na základe riadneho vyšetrovania ukážu ako krivé a falošné, tak – ak som naozaj slušným človekom, za akého sa považujem, je mojou povinnosťou ospravedlniť sa. Ospravedlniť sa dotyčným, ktorí boli mnou krivo obvinení a ich »povesť« tým značne utrpela (ba aj keby neutrpela ich povesť – čo naše svedomie?!). To by bolo isto slušné!

Ale organizátori protestov „Za slušné Slovensko“ majú spolu s ukričanými ľuďmi a davom na námestiach – svoje vlastné predstavy o „slušnosti“. Všetci títo »slušní ľudia« si totiž vôbec neuvedomujú, že zverejnením výsledkov vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka stratili svoju tvár a s ňou tiež »morálne právo« organizovať ďalšie protesty, pretože tieto protesty boli už od samého začiatku postavené na klamstve a na falošnom obvinení. (Dokonca aj nejaký ten paragraf vraví čosi o krivom obvinení!)

Je desivé, že tento morálny precedens, ktorý mohol byť aspoň čiastočne zmiernený ospravedlnením sa za krivé obvinenie – časť obyvateľov vôbec nevníma, navyše organizátori protestov „Za Slušné Slovensko“ sa stali spoločensky všeobecne uznávanými osobnosťami, ocenenými dokonca kiskoidným prezidentom. Sláva býva však občas chimérou ako para nad sporákom…

»Morálne právo« a „charakter“ teda zjavne nie sú silnou stránkou „akože-slušných ľudí“ a tento morálny precedens, táto morálna diskreditácia značky „Za Slušné Slovensko“ vôbec nevadí ani mnohým ostatným obyvateľom SR, ktorí sa zhromažďujú na námestiach.

A treba zvlášť zdôrazniť, že tieto protesty boli nemorálne od samého začiatku. A to z dvoch dôvodov.

Po prvé preto, že nie je možné bezprostredne po vražde, iba na základe neurčitých indícií a nepodložených domnienok – okamžite s istotou tvrdiť, kto je objednávateľom vraždy. Z tejto zarážajúcej rýchlosti a istoty, ktorá nebola ničím podložená, vyvstáva preto dôvodné podozrenie, že vražda novinára sa stala len výhodným spúšťacím momentom začatia masových politických protestov, a to s cieľom dosiahnuť pád legitímnej vlády SR. S cieľom dosiahnuť vypísanie predčasných volieb a zvolenia novej vlády SR, ktorá by oveľa viac vyhovovala vkusu úzkej skupiny organizátorov protestov, hlavne silám, ktoré stáli za tým či za nimi. Ide o liberálne sily, usilujúce sa o ešte väčšie »zotročenie a podmanenie« sa „Západu“, čomu súčasná vláda SR aspoň čiastočne bránila.

V konečnom dôsledku mne ako bežnému občanovi SR môže byť ukradnuté, koho oni zastávajú – chceli obísť demokratické postupy a využiť to pre svoje (či koho) záujmy…

Toto však nie je nič iné, než najpodlejší hyenizmus, ktorý sa priživil na nešťastnej smrti novinára Kuciaka, so zámerom dosiahnuť jej prostredníctvom vlastné mocenské a politické ciele, vytýčené už dávno pred tým. Takéto konanie, ak ho odkryjeme v celej jeho nahote, nemá vôbec nič do činenia ani s morálkou, ani so „slušnosťou“. A predsa, s drzosťou sebe vlastnou, si tento „spolok“, ako vyslovený výsmech všetkej morálky a slušnosti, zvolil vzletný názov „Za slušné Slovensko“. To po prvé.

A po druhé, strata morálneho práva je v tom, že akékoľvek masové protestné zhromaždenia na námestiach, nech by boli desaťtisícové, alebo hoci aj stotisícové, nemajú právo žiadať pád vlády SR len na základe nepodložených obvinení. Táto vláda SR totiž vzišla z legitímnych a demokratických volieb, ktoré reprezentovali vôľu väčšiny voličov SR, a nie iba sfanatizovaných či akokoľvek zmanipulovaných demonštrantov… (Niektorí zneužili právo demonštrovať).

Takýmto prístupom totiž vzniká precedens, že ak sa nájde dostatočný počet ľudí, ktorí zaplnia námestie, môžu byť schopní zhodiť akúkoľvek vládu. A to aj napriek tomu, že ich protesty vzniknú na základe účelovej nepravdy, alebo na základe klamstva tak, ako sa to stalo v prípade iniciatívy „Za slušné Slovensko“.

Súčasná vláda SR má MOŽNO za ušami mnohé (rôzne?). To nikto nepopiera, ale ako sa ukázalo na základe vyšetrovania, vrahmi rozhodne nie sú. „Slušnosť“ vyžaduje ospravedlniť sa. Toto ospravedlnenie by sme však „ASI“ márne čakali! Pokiaľ si to dobre pamätám – nikde nikto nič také nevykonal – ba ani všetci opoziční poslanci v NR SR, ktorí sa priživovali na aktivitách takzvanej iniciatívy…

Podobný postoj je však dôkazom toho, že pre „slušné“ masy na námestiach a „slušných“ organizátorov protestov – je slovo „slušnosť“ len prázdnym slovom. Je len niečím, čo držia pred sebou ako štít, to kvôli tomu, aby mohli v jeho tieni dosiahnuť svoje vlastné ciele.

Ale paradoxne, ani tieto vlastné ciele nie sú ich vlastné. Sú to totiž ciele tých, ktorí stoja za nimi. Sú to ciele liberálnych svetových a domácich mocenských síl, stojacich v zákulisí a pohybujúcich organizátormi protestov, aj masami na námestiach ako bábkami na povrázkoch.

A tieto bábky kričia, rozhorčujú sa, hrozia a protestujú, domnievajúc sa, že to robia oni sami a jedine sami – slobodne – ako nedávno držali prefabrikované transparenty „My sme tu zadarmo“… Nevnímajú však, že na ich rukách, nohách, hlavách, hlasivkách, a najmä, na ich mozgoch – sa nachádzajú tenké, priehľadné virtuálne/imaginárne nitky, ktorými pohybujú zvrátené, šedé, liberálne eminencie v zákulisí, využívajúce tieto naivné bábky k tomu, aby prostredníctvom nich dosahovali svoje vlastné mocenské, politické, ekonomické a svetovládne ciele. Mimochodom – v konečnom dôsledku pre väčšinu obyvateľov SR je úplne ukradnuté, či je za tým banda liberálov, zahraničných sprisahancov, „sorosovcov“, alebo akokoľvek ich nazveme – tak či tak je to popretie všetkých demokratických princípov, ku ktorým sme sa v roku 1989 tak či tak priklonili a ako to bežne aj opakujeme, len občas sa nájdu „šikovní“ experti »všetkého schopní«…

A všetci si môžeme byť istí, vrátane tých ukričaných bábok, že to nie sú ciele, zohľadňujúce prospech slovenských občanov, ale naopak, ciele, ktoré budú mať za následok demontáž ich sociálnych istôt, hroziace „zotročenie“, potenciálne vydrancovanie a slepé podriadenie sa svetovým mocenským liberálnym elitám, ktoré sa nesnažia o prospech žiadneho národa, ale len o prospech seba samých, ktorí sa usilujú len o svoje vlastné zištné, bezohľadné a mocensky aj ekonomicky svetovládne ciele. A to všetko so slovami tých najušľachtilejších ideálov na perách. Presne tak, ako sa hovorí: „V ústach med, v srdci jed“.

Žiaľ, určitá časť slovenských obyvateľov/občanov tieto veci nevníma a vo svojej povrchnosti, naivite a hlúposti, stávajú sa nemysliacimi nástrojmi na dosiahnutie celkových choromyseľných nemravníkov, stojacich v pozadí, ktorí však majú dostatok prostriedkov na to, aby celému svetu vnucovali svoje zvrátené zámery.

Žiadna vláda a žiadny nový spoločenský systém neprinesie pozitívnu zmenu, kým sa samotní občania, čiže jednotlivci – morálne/mravne a hodnotovo „vnútorne“ neobrodia. Ale k niečomu takému majú „takzvaní slušní ľudia“ na námestiach relatívne veľmi ďaleko.

Dosiahnuť skutočné obrodenie spoločnosti je teda možné iba prostredníctvom osobného, ​​vnútorného, ​​hodnotového, morálneho obrodenia jednotlivcov Spoločnosti (Celku), nikdy však nie prostredníctvom pokrikov zmanipulovaných davov na uliciach.

+

A potom tu máme niektoré médiá a niektorých novinárov, ktorí sú sťaby dobrovoľným nástrojom či aktérom miliardára Schwartza… (neplateným)…

Napríklad taká Beatka „Smetiarovie“ – vydáva často svoje vlastné sny za realitu. Oslovuje masu akože-slušných za akože-Slovensko a píše im, že vraj SMER-SD „prichádza VRAJ o posledné zvyšky zdravého rozumu, strana je VRAJ rukojemníkom Roberta Fica, ktorý o jej obsahu VRAJ už dávno nepremýšľa, má VRAJ slúžiť jedine jeho ambíciám, VRAJ čuchá vo verejnom priestore a keď zacíti frustráciu, hnev alebo strach, VRAJ okamžite ich využije vo svoj prospech. Nezaujímajú ho VRAJ zajtrajšky a ďalšie generácie.“ Interesante, Beatuška, ešte keby to bolo pravdou a KEBY tá masa bez kritického myslenia vedela, že na rozdiel od niektorých pochybných straničiek v NR SR sú takzvaní smeráci klasickí demokrati a nerobí si jedinec čosi iba pre seba a svoje libido – lebo to by sa odkrylo pomerne rýchlo. Horšie je, že takých akože-novinárov, ktorí ovládajú bravúrne JAZYK, ale sledujú svoje veci – tých kto skontroluje alebo nachytá na hruškách?

Napríklad Beatka a jej akože-noviny expresne rýchlo vyhadzujú nepohodlné poznámky diskutujúcich spod článkov, lebo odlišné postoje či názory nie sú IN podľa nej...

Naposledy a čerstvo sa Beatka spýtala: „Prečo štát tentoraz reaguje prehnane?“ Pani šéfredaktorka smetiarskych novín NEVIE? A opovažuje sa ovplyvňovať sympatizantov iniciatívy „Za slušné Slovensko“?! Akým právom? Kde nechala morálku? Nevie, že také niečo jestvuje?

Mala by pochváliť, že príslušné orgány alebo inštitúcie konajú tak, ako je určené, aby konali – lebo – pred zákonom sme všetci rovní – či Beatka alebo takzvaní „slušňáci“ majú výnimku?

Zmenili sme režim a ani si to nikto nevšimol?

Vraj „Väzba nenásilne protestujúcich aktivistov páchne policajným štátom.“ A nie je to tak, že ak niekto poruší zákon, tak má niesť aj zodpovednosť?

Zas niekto túži meniť pravidlá hry, a to bez toho, aby s tým súhlasila celá spoločnosť, nie iba akýsi výsek či vyvolení…

Na hlavnej web-stránke iniciatívy „Za slušné Slovensko“ nájdeme aj nasledovnú vetu:

     »Nechceme žiť v štáte, kde sa manipuluje pravda.«

Sami krivia pravdu svojimi činmi aj slovami, ale majú tú drzosť proklamovať tak „čistú“ ideu!

Namiesto záveru opíšem niečo, čo uviedla vo svojom blog-článku autorka „Hilda“ a čo som ja použil ako argument proti istému nenapraviteľnému haterovi, ktorý prv, než bol úplne zrušený za svoje nenávistné komentáre (dnes má však ďalší pozmenený nick – v poradí 17. alebo X-tý), vypisoval neskutočne otravným demagogickým spôsobom komu práve mohol – autorovi za autorom, ale aj diskutujúcim, s ktorými on nesúhlasil (ale opakoval všakovaké útoky do nemoty a obmieňal absurdnosti do omrzenia – viac ako 15000 !!! Stále opakoval a opakoval a opakoval a opakoval a urážal a opakoval a ponižoval a opakoval a opakoval a ponižoval – do omrzenia a furt a stále, síce nie k veci, ale vytrvalo opakoval a domnievalk sa spolu s Beatkou, že opakovaním klamstiev sa to preonačí na akúsi-pravdu – nikto sa s ním už nechcel zaoberať a on stále a stále a stále a opakoval):

10. novembra 2018 16:39, Prečítané 111x, blogerka/autorka „hilda“, (Nezaradené) Psychopat nie je, prosím, nadávka, je to diagnóza. Psychopata charakterizujú nasledovné vlastnosti: prejavuje sa bezcitnosťou voči iným ľuďom, neschopnosťou cítiť úprimnú výčitku z ubližovania ostatným, klame, aby zmanipuloval iných, na svoje klamstvá je hrdý, nerobí si starosti s tým, že ho niekto odhalí, je egocentrický, nemá emočné reakcie – prejavované emócie sú iba hrané, nikdy neprizná svoju chybu, prekrúti situáciu tak, aby bol vinný niekto iný, psychopat rád provokuje ostatných, je rád stredobodom pozornosti, zbožňuje byť „vo svetle reflektorov“, je to herec, psychopat nepovie nikdy nič zlé o svojom správaní, vždy odmieta zodpovednosť za svoje činy a ich dôsledky, vie rýchlo zhodiť vinu na niekoho iného, je veľmi narcistický a nedodržiava zákony, porušuje pravidlá. Zdroj: https://noizz.azet.sk/zaujimavosti/znaky-ktore-prezradia-psychopata/n4mjbns

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

Je to „čestný“ človek. Fakt? Unbelievable!

08.03.2021

Pán poslanec NR SR Jozef Pročko (OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena.Zdola): „Nie, odísť sa nechystám. To, že má Igor *atovič svoje komunikačné chyby, je v poriadku, lebo je to »čestný« človek. Keď Sulík zoberie zo svojho ega a *atovič zo svojej ješitnosti, tak si myslím, že to bude super.“ Igor *atovič: „Kým som zháňal vakcíny, Sulík klamal, útočil a nadával“ do omrzenia [...]

matovič lengvarský

'Neočkovaní sú TUPELO'. Matovič kritizuje štátnu úradníčku od Lengvarského

04.08.2021 17:31, aktualizované: 18:36

Igor Matovič nazval absurdnou kampaňou, keď vysokopostavená úradníčka z ministerstva zdravotníctva častuje nezaočkovaných slovami, že sú tupelá. Žiada Lengvarského, aby ju vyhodil. Nemusí, odchádza na štúdium do Oxfordu.

eurovoľby, vlajka, urna, voľby

Bujňák: Novela zákona nemá za cieľ znemožniť právo voliť nezaočkovaným

04.08.2021 16:58

Úmyslom zmeny volebného zákona nemá byť znemožnenie práva voliť nezaočkovaným. Skonštatoval to ústavný právnik Vincent Bujňák.

podhajska, kupalisko, voda, bazén, barát, horúčavy, teplo, leto, skok, skakanie

ÚVZ: Nie sú predpisy pre rádioaktivitu geotermálnych vôd

04.08.2021 16:27

V súčasnosti neexistujú národné ani európske legislatívne predpisy, ktoré by ustanovili kritériá pre prítomnosť prírodných rádionuklidov vo vodách na kúpanie.

graffiti, kostoly, sprejeri

Za nastriekanie nápisov ako 'god is trans' na budovy začali trestné stíhanie

04.08.2021 15:11

V prípade preukázania viny pred súdom hrozí doposiaľ neznámemu páchateľovi trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

matthew1801

aj boh má humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 307
Celková čítanosť: 1201433x
Priemerná čítanosť článkov: 3913x

Autor blogu