Založ si blog

Narcis na čele toho všetkého

Ten pán premiér (bez titulu) Ingwarr *atovič (OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena*Zdola), ktorý spojil nespojiteľné. Našťastie, nikto nemá dôkaz, že vysoký narcis*politik či náhodou akokoľvek nehľadal finančný benefit či pre seba alebo pre svojich z OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena*Zdola, lebo keď ide o peniaze, tak ide o peniaze, najlepšie o „veľké“ peniaze.

Aby sme nezabudli – malá pripomienka z „Deklarácie ľudských práv“ (pre tých, ktorí majú možno slabšiu pamäť):

Článok 4: Nikoho neslobodno držať v otroctve alebo nevoľníctve; všetky formy otroctva a obchodu s otrokmi sú zakázané.

Článok 5: Nikto nesmie byť podrobovaný mučeniu alebo krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.

Článok 18: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

Článok 19: Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice. (Koniec citácie)

*

Znaky, podľa ktorých pozná aj bežný ovčan kvalitného narcisa.

Ľúbi narcis »chorobne« sám seba? (Samozrejme, chorobne len z pohľadu zvonka, narcis sa vždy vidí „nevinný“!)

Pôvod významu pojmu „narcis“ pochádza z dávnej gréckej mytológie. Muž menom Narcis bol štramák, ktorý každú ženu odmietol a napokon sa zamiloval do svojho vlastného odrazu vo vode. No ako spoznáme takého nášho slovenského narcisa? Napríklad aj: „Ja, ja, ja!“

Jasné, že toto je primerane logické. Ak sa má rád, je jasné, že sa sústredí len na seba. Ale pozor, treba odlišovať „zdravé” sebectvo (skôr hrdosť) od toho =nezdravého= sebectva.

A narcis zachádza naozaj do extrémov.

Na schôdzky chodí pravidelne neskoro a bez výčitiek necháva každého čakať. Tvrdí, že pozná tamtú speváčku a kohosi osobne, len aby si zdvihol dôležitosť, na tom si naozaj veľmi potrpí.

A čo je najlepšie? To, že aj keď na to nemá, tak sa tvári, že je najinteligentnejší človek v miestnosti a nad neho nie je. ((Ten náš je najgeniálnejší zo všetkých, ktorí sa kedy pohybovali v našom mikrosvete!))

A viete čo je na tom najzaujímavejšie? Že takto zahmlieva svoj skutočný pocit menejcennosti, ktorý neprizná, ani keby ležal na smrteľnej posteli. Tak čo, poznali sme takého? Že má plačovky? Nie, nie je jediný na svete. Občas niektorý z narcisov prizná aj zodpovednosť za smrť 4300 ľudí, ak si namýšľa, že mu to prinesie bodíky… Takže zvláštny druh geniality!

„Ja som úžasný, vy ste nuly!“

Tak toto hádam nie. Pri tomto sa mi vždy dvíha žalúdok a mimovoľne prevraciam oči smerom kade tade. Tento typ má pocit, že je úplne dokonalý v každom smere a aby si zvýšil ego ešte viac, tak zhadzuje okolie a prednosti iných (ešte aj lekárov si váži do tej miery, že ziape na Krčméryho). Každý je oproti nemu nikto a téma „Každý je idiot” je jeho každodenná poznámka… Naozaj výborný typ na spolužitie!

„Som nevinný narcis!“

„Prácu (diplomovku) mi prepisovala kamarátova sestra… Takže som nevinný, nie?!“ – Čo ešte chcete viac? Páni novinári a ich povestný dvojitý meter! Ak by za tým bol Robko, zožrali by ho za živa, ak je to Ingwarr, tak pohoda! (?)

„Od roku 1998 som sa o svoju diplomovú prácu nezaujímal a ani sa o ňu zaujímať nebudem.“ Aké jasné!? HOWGH. To je fakt geniálne a fakt dokonalé – ale s univerzálnou morálkou to nemá ani toľko, čo sa zmestí do 1 jedinej bunky nášho tela!

Páni z novinárskej obce – vy ste to celé pohnojili. Sklapli ste svoje uši ako zahriaknutý psík, ktorý je považovaný ešte za šteniatko…

Ak čakáme od takéhoto človeka empatiu, načakáme sa ešte veľmi dlho. A ak sa mu snažíme istým spôsobom vysvetliť, že jeho správanie je nevhodné, tiež neuspejeme. Pravdepodobne sa na nás veľmi nahnevá alebo sa prestane kontrolovať a začne ziapať, nezmyselne sa obhajovať a vyčítať nám naše chyby. Narcis predsa nemá empatiu a naše pocity sú preňho preukázaním slabosti.

„Nezáleží mi na tebe!“

Presne tak. Jemu na vás nezáleží ani omylom a aj keď to tak chvíľu vyzerá, je to hlúposť. Ide len o jeho dočasnú snahu získať niečo, čo chce alebo potrebuje. Vy ste, žiaľ, len prostriedok, ktorý má napĺňať jeho sny a túžby, prosto =potreby=. S takýmto človekom sa naozaj neoplatí začínať zmysluplný vzťah, môže to vážne poškodiť vaše ego či zdravú perspektívu.

  „Pravidlá určujem ja!“

No jasné, že áno. A ak sa pokúsiš nejaké určiť ty, tak ich budem schválne porušovať na náznak toho, kde som ja a kde si ty. Čiže, ak si myslíš, že s tebou pôjdem v piatok na to trápne divadlo, ktoré ti už rok sľubujem, tak si na omyle.

„Urobíš to, čo chcem JA.“

Áno, narcis potrebuje každým manipulovať a mať všetko pod kontrolou. Ak sa niekto rozhodne začať s takýmto človekom žiť, môže sa rozlúčiť so svojprávnosťou. On vie predsa o všetkom najviac, rozhodovať bude On a to úplne o všetkom. Peniaze ti bude dávať len na to, čo uzná za vhodné On. Jasné?

„Dokážem to sám!“

Pomoc? Tak to teda zásadne nie! On dokáže všetko urobiť sám najlepšie a ak by ju aj náhodou niekedy potreboval, pretože sa v niečom čistou náhodou nevyzná, tak ťa bude buzerovať a hovoriť návody, ako by to bolo lepšie. Nuž, zmier sa s tým, že ďakovného prejavu sa nedočkáš. Možno by si sa mal poďakovať ešte ty, že si sa niečo nové „priučil“.

Akutagawa tvrdil: „Blázon si vždy myslí, že blázni sú všetci ostatní okrem neho.“ POZOR! Tu použitý výraz =blázon= nie je výhradne v psychiatrickom kontexte – skôr všeobecne alebo rôznorodo – vskutku môže byť bláznom aj ten, ktorý má IQ 140 a viac, prípadne kto má N miliónov eur, lebo dokáže umiestniť AG*testíky na domácom trhu. A podobne.

VSUVKA: trochu nudnej teórie z KKC

Definícia hriechu:

1849 Hriech je previnenie proti rozumu, 311 proti pravde a proti správnemu svedomiu. Je to priestupok proti opravdivej láske k Bohu a k blížnemu, zapríčinený zvráteným lipnutím na určitých dobrách. Zraňuje prirodzenosť človeka a narúša ľudskú solidaritu. Hriech bol definovaný ako „skutok alebo slovo, alebo túžba protiviace sa večnému zákonu“. 871952

1850 Hriech je urážka Boha.1440 „Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé“ (Ž 51, 6). Hriech sa stavia proti láske Boha k nám a odvracia od neho naše srdce. Podobne ako prvotný hriech je neposlušnosťou, vzburou proti Bohu, 397 pretože človek chce byť „ako Boh“ (Gn 3, 5), a teda poznať a určiť, čo je dobro a zlo. Hriech je teda „láskou k sebe až po opovrhnutie Bohom“. 88 615 Pre toto pyšné vyvyšovanie seba je hriech pravým opakom Ježišovej poslušnosti, ktorá uskutočnila spásu. 89

1851 A práve v Kristovom umučení, v ktorom jeho milosrdenstvo zvíťazí nad hriechom, hriech najvýraznejšie prejavuje svoju násilnosť a mnohotvárnosť: neveru, vražednú nenávisť,598 zavrhnutie a výsmech zo strany vodcov i ľudu, Pilátovu zbabelosť a ukrutnosť vojakov, Judášovu zradu, takú bolestnú pre Ježiša, Petrovo zapretie a opustenie učeníkmi. Ale práve v hodine temnôt a kniežaťa tohto sveta90 sa Kristova obeta tajomne stáva prameňom, 2746616 z ktorého bude nevyčerpateľne vyvierať odpustenie našich hriechov.

Rozmanitosť hriechov

1852 Rozmanitosť hriechov je veľká. Sväté písmo uvádza viaceré zoznamy hriechov. List Galaťanom stavia skutky tela proti ovociu Ducha: „A skutky tela sú zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo“ (Gal 5, 19-21).91

1853 Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu, 1751 ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika. 2067 Možno ich rozdeliť na hriechy duchovné a telesné alebo aj na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň hriechu je v srdci človeka,368 v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15, 19-20). V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú hriech zraňuje.

1856 Keďže smrteľný hriech napáda v nás životný princíp, ktorým je láska, je potrebná nová iniciatíva Božieho milosrdenstva 1446 a obrátenie srdca, ktoré sa normálne uskutočňuje v rámci sviatosti pokánia.

„Keď… vôľa ide za niečím, čo samo osebe odporuje láske, ktorou je človek zameraný na posledný cieľ, je hriech vzhľadom na svoj predmet smrteľný … či už je proti Božej láske, ako je rúhanie, krivá prísaha a podobne, alebo proti láske k blížnemu, ako je vražda, cudzoložstvo a podobne… Niekedy však vôľa hriešnika ide za niečím, čo v sebe obsahuje určitú nezriadenosť, ale nie je v rozpore s láskou k Bohu a k blížnemu, ako napríklad prázdne reči, zbytočný smiech a podobne. To sú hriechy všedné.“

1857 Smrteľný hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“

1858 Vážna vec (materia gravis) je spresnená 2072 v Božích prikázaniach podľa Ježišovej odpovede bohatému mládencovi: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ (Mk 10, 19). Závažnosť hriechov môže byť väčšia alebo menšia: vražda je závažnejšia ako krádež. Treba brať do úvahy aj to, aké osoby hriech postihuje: násilie spáchané na príbuzných 2214 je samo osebe závažnejšie ako násilie spáchané na cudzom človekovi.

1859 Smrteľný hriech predpokladá plné vedomie a plný súhlas. 1734 Predpokladá poznanie, že čin je hriešny, že je v rozpore s Božím zákonom. Zahŕňa v sebe aj dostatočne uvážený súhlas, aby to bola osobná voľba. Predstieraná nevedomosť a zatvrdnutosť srdca95 nezmenšujú, ale naopak, zväčšujú dobrovoľný ráz hriechu.

1860 Nedobrovoľná nevedomosť 1735 môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť1767 dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.

1861 Smrteľný hriech je radikálna možnosť ľudskej slobody, 1742 podobne ako láska. Má za následok stratu Božej lásky a zbavuje posväcujúcej milosti čiže stavu milosti. Ak nie je napravený ľútosťou a Božím odpustením, spôsobuje vylúčenie z Božieho kráľovstva a večnú smrť 1033 v pekle, pretože naša sloboda má moc robiť definitívne, nenávratné rozhodnutia. Ale hoci môžeme usúdiť, že nejaký čin je sám osebe ťažkým previnením, musíme úsudok o ľuďoch ponechať Božej spravodlivosti a Božiemu milosrdenstvu.

1864 „Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sv. sa neodpustí“ (Mt 12, 31). 98 Božie milosrdenstvo nemá hraníc; ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svätý. 99 Takáto zatvrdnutosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti 2091 (impoenitentia finalis) a do večného zatratenia.

1992 Ospravedlnenie nám svojím umučením zaslúžil Ježiš Kristus,617 ktorý sa obetoval na kríži ako živá, svätá a Bohu milá obeta a ktorého krv sa stala prostriedkom zmierenia za hriechy všetkých ľudí.1266 Ospravedlnenie sa udeľuje krstom, sviatosťou viery. Dáva nám podobnosť so spravodlivosťou Boha, ktorý nás mocou svojho milosrdenstva robí vnútorne spravodlivými. Cieľom ospravedlnenia je Božia a Kristova sláva a dar večného života.44294

„Ale teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi. Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša“ (Rim 3, 21-26).

1993 Ospravedlnenie utvára 2008 spoluprácu medzi Božou milosťou a slobodou človeka. Zo strany človeka sa ospravedlnenie prejavuje v tom, že vierou súhlasí s Božím slovom, ktoré ho pozýva na obrátenie, a láskou spolupracuje s vnuknutím Ducha Svätého, ktorý ho predchádza a ochraňuje:

„Keď sa Boh dotkne srdca človeka osvietením Ducha Svätého, 2068 človek nie je ani celkom nečinný, keď prijíma toto vnuknutie, lebo ho môže aj odmietnuť, ale bez Božej milosti ani nemôže svojou slobodnou vôľou smerovať k spravodlivosti pred Bohom.“ 45

1994 Ospravedlnenie je najvynikajúcejšie dielo Božej lásky, ktorú nám Boh zjavil v Ježišovi Kristovi a udelil skrze Ducha Svätého. Svätý Augustín sa nazdáva, že ospravedlnenie bezbožného je dielo 312 „omnoho väčšie… ako nebo a zem“, lebo „nebo a zem sa pominú… ale spása a ospravedlnenie predurčených budú trvať navždy“. 46 Domnieva sa tiež, že ospravedlnenie hriešnikov prevyšuje samo stvorenie anjelov 412 v spravodlivosti, lebo svedčí o väčšom milosrdenstve. ((Koniec citácie))

  „Prácu mi prepisovala kamarátova sestra…“ – Čo ešte chcete viac?

„Od roku 1998 som sa o svoju diplomovú prácu nezaujímal a ani sa o ňu zaujímať nebudem.“ HOWGH.

*

Lk 16, 10: „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.“

*

Narcis môže v parlamente vysypať smetný kôš na poslanca Poliačika a zároveň si vycapiť na FB, že údajne verí v Boha a nehanbí sa za to…

Človek, ktorý nechce uznať pravdu, nech nečaká, že ona uzná jeho.“ (Marcus Antonius)

*

SPOMIENKA na minulosť:

V súvislosti s predajom firmy regionPress začala polícia vyšetrovanie pre krátenie daní. K tomu malo dôjsť ešte v roku 2008, keď Igor *atovič svoju firmu predal, ale príjem z predaja do daňového priznania nezahrnul. Štátu mala vzniknúť škoda viac ako pol milióna eur. I. *atovič bol v tejto súvislosti na polícii vypovedať. Za tento trestný čin hrozí páchateľovi trest od 7 do 12 rokov. Informoval denník Pravda.

„Predmetom vyšetrovania je úmyselné nezahrnutie príjmu z predaja podniku do daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby, čím malo dôjsť k účelovému skráteniu dane z príjmu fyzických osôb za obdobie roka 2008 v celkovej výške najmenej 645 254,16 eura,“ uviedol pre Pravdu hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl.

Denník Pravda pripomenul, že Daniel *ipšic ako právny zástupca I. *atoviča označil minulý týždeň postup polície za šikanu ((???)).

„Protikorupčná jednotka NAKA vedie stíhanie na základe premisy, že fyzickou osobou už raz zdanené peniaze, pokiaľ ich prevedie z podnikateľského účtu na osobný, musí zdaniť 19 percentami ešte raz,“ povedal vtedy pre TV JOJ D. *ipšic.

„Keď sa Igor *atovič po voľbách v roku 2010 stal poslancom, firmu previedol na manželku. Ešte vo februári minulého roku ho premiér Robert *ico obvinil z fiktívneho prevodu spoločnosti s úmyslom preprať 121 miliónov korún a z likvidácie účtovníctva,“ informovala Pravda.

„Len deň pred plánovanou kontrolou daňového úradu mal *atovič firmu previesť na bieleho koňa. Bol ním jeho vtedajší zamestnanec Pavol *andák. Ten tvrdil, že peniaze neprevzal a *atovič ho vraj podviedol. Líder OĽaNO-Nova-KÚ-Zmena*Zdola krátenie daní, či iné podvody vo firme odmietol.“

Podľa dokumentov z daňového úradu v Trnave, ktoré zverejnil premiér Robert *ico, Igor *atovič firmu predal *andákovi za 121 miliónov slovenských korún, v prepočte viac ako 4 milióny €. Tie si mal následne I. *atovič na základe splnomocnenia poslať na vlastný účet.

Necelé 2 mesiace na to mal I. *atovič od zmluvy o predaji podniku odstúpiť. Autenticitu týchto dokumentov potvrdil. Ako sa k nim Robert *ico dostal, nepovedal premiér ani po otázkach novinárov. ((Koniec „spomienky“ na minulosť)…

Žalm 59, 13: Pre hriech ich úst, pre reč ich perí nech sa chytia do svojej pýchy; pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.

 

(Pesnička pripomínajúca náladu pred demisiou)

Milan Lasica – Skôr než odídeš

 

Skôr než odídeš aspoň mi zBohom daj

Skôr než odídeš aspoň mi zakývaj

Podaj mi rúčku maličkú opri si o mňa hlavičku

Nech ťa na vrelé čielko biele pobozkám

 

Skôr než odídeš aspoň mi zbohom daj

Skôr než odídeš aspoň ma pobozkaj

Nech moja nádej naďalej sníva o láske bývalej

Nech radšej nevie že lúčenie koniec má

 

Prečo nie hneď prečo až keď láska odchádza

Vtedy zbadáš to čo hľadáš keď sa to stráca

Skôr než odídeš aspoň mi zbohom daj

Skôr než odídeš aspoň ma pobozkaj

 

Podaj mi rúčku maličkú opri si o mňa hlavičku

Neviem kto ťa snáď bude mať rád tak ako ja

 

+

 

VIDEO

„Prorok *atovič: Islam je mierumilovný (?) a jeho podmnožinou je učenie Ježiša Krista (!)“

83 049 zhliadnutí • 22. 5. 2018 … Súhlas 121 … Odmietajúce hlasy 928

https://www.youtube.com/watch?v=Y7RR4r1ZSHw&ab_channel=LifeNewsSlovensko

 

+

 

VIDEO

„Obergruppenführer *atovič“

Premiéra *atoviča ocenili v Bruseli. Ovečky pome za baranom. Zas a zas a zas.

(Len som zvedavý či je rovnaký meter .)

Dátum: 21.11.20 12:12 … Autor: dakar … Dĺžka: 1:55 … Kategória: Ľudia

https://www.mojevideo.sk/video/33974/obergruppenf_hrer_matovic.html

 

+

 

VIDEO

Igor *atovič- premiér Slovenskej republiky. … Dátum: 18.6.20 17:19 … Autor: tomso … Dĺžka: 1:08 … Kategória: Šokujúce

https://www.mojevideo.sk/video/3272a/igor_matovic_premier_slovenska.html

 

+

 

VIDEO

Igor *atovič neľutuje a nebude ľutovať stretnutie s Marianom Kočnerom, nebude sa za to ospravedlňovať (?)!

23.9.19 12:34 … Autor: tomso … Dĺžka: 0:20 … Kategória: Šokujúce

https://www.mojevideo.sk/video/30713/matovic_a_kocner.html

 

+

 

VIDEO

„Múdrosráči“ – autor definície Igor *atovič

Ako Igor po namáhavej vedeckej práci podáva definície

https://www.mojevideo.sk/video/3304b/mudrosraci_autor_definicie_igor_matovic.html

 

+

 

VIDEO

Igor *atovič a jeho BEST OF v politike (najlepšie momenty)

(Výrok anonyma) „Je ťažké byť debilom, pretože konkurencia je extrémne veľká.“

Dátum: 14.2.17 12:06 … Autor: vashho … Dĺžka: 4:40 … Kategória: Zábavné

https://www.mojevideo.sk/video/299da/igor_matovic_a_jeho_best_of_v_politike_(najlepsie_momenty).html

 

+

 

VIDEO

Pani Remišová a koľko máte teda členov?

24 907 zhliadnutí • 8. 12. 2018

https://www.youtube.com/watch?v=NDRsZkHRSWc&ab_channel=Maro%C5%A1Pavlovi%C4%8D

 

+

 

VIDEO

Predseda vlády SR:Igor *atovič bude Inkognite  ((Svojou účasťou v televízii JOJ porušil zákon SR! Pokuta by mala byť do výšky 12 platov.))

Dátum: 15.5.20 11:13 … Autor: mtvpopfoxtv … Dĺžka: 17:18 … Kategória: Ľudia

https://www.mojevideo.sk/video/3230f/predseda_vlady_sr_igor_matovic_bude_inkognite.html

*

Lk 6, 43-45: Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno. Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

*

Evanjelium podľa Matúša 18,19-20: A zase vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na Zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

(aby sme nezabudli!) MODLITE sa so mnou: Ó Bože všemohúci jediný láskavý, prosíme Ťa, paralyzuj toho nebezpečného psychopata Ingwarra Patoviča, ktorý si namýšľa, že nás bude ničiť podobne, ako to dal vykonať na svätom mučeníkovi Milanovi! My sme Ti verní – na rozdiel od tohto »herca«, ktorý len imituje vieru a čistotu a nevinnosť a svätosť, má krásne ľúbivé rečičky, ale iba reči a ide mu výhradne o jeho tučné zisky bonusy prospechy – POZRI sa, TY PANE urob s ním čokoľvek tak jasne účinné, aby už viac nikdy neškodil nám, Tebe oddaným obyvateľom Slovenska! Vopred Ti všetci ďakujeme.

Aleluja!

Amen.

Keď záchrancu asi nikto nezachráni

23.08.2021

Priznávam sa, že vôbec neviem, ako toto popísať a vystihnúť. Pred týždňom som sa vracal z centra mesta a celkovo som dumal nad X vecami, čo ďalej, čo nezabudnúť, čo vynechať, ako zvládnuť nenapísaný „program“ a totálne som si neuvedomil, že práve zažívam úpal… vonku bolo odhadom 32 stupňov a ten stav som si nevšímal príliš dlho… Po príchode [...]

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

zostreleny dron Sahid 136

Šahídy hučia všade rovnako. Odblokujú pomoc pre Izrael i Ukrajinu?

15.04.2024 16:54, aktualizované: 16:57

Úspech Izraela pri odrazení iránskeho útoku v noci na nedeľu upriamil pozornosť na zraniteľnosť Ukrajiny voči Rusku. Prečo to Iráncom nevyšlo? A aký vplyv to môže mať na agresiu, ktorej čelí Kyjev?

peter náhlik

Nadácia Zastavme korupciu podala podnet na preskúmanie majetkového priznania poslanca Hlasu Petra Náhlika

15.04.2024 16:35

Dôvodom sú nedostatky v majetkovom priznaní, v ktorom najskôr zamlčal luxusnú vilu v bratislavskej Vrakuni a neskôr ju do priznania doplnil.

čaputová, duda

Čaputová odcestuje na rozlúčku s Poľskom. Získa Rad Bielej orlice za rozvoj dobrých vzťahov

15.04.2024 16:30

Vo Varšave bude rokovať s prezidentom Andrzejom Dudom.

Ministerstvo životného prostredia

Novou šéfkou inšpekcie životného prostredia sa stala Anna Calpašová

15.04.2024 16:20

Doterajšia generálna riaditeľka inšpekcie Katarína Jankovičová sa vracia na rezort životného prostredia.

matthew1801

boh stvoril humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 308
Celková čítanosť: 1406938x
Priemerná čítanosť článkov: 4568x

Autor blogu