Založ si blog

Počuj, kukni si to, či si to už niekde videl, ozvi sa mi

Bratku! To ti je vec! Ak sa nemýlim, tak už toho bolo extrémne veľa o tom Covide. To je ako s akoukoľvek extranovinkou, rastie to neudržateľným tempom – tie informácie sa šíria ako keby šlo o výbuch vodíkovej bomby. Ak tam nájdeš niečo, čo je pomýlené, prosím, daj mi vedieť, ba prípadne ponúkni, ak máš nejakú novinku k veci, ktorá ale nie je chybnou, oukej?

Ešte začiatkom marca 2020 sa zdalo, že je možné nevpustiť koronavirovú infekciu na naše územie, a ak by sa tak výnimočne stalo, zabrániť jej rozšíreniu v našej populácii. V tej dobe už prebiehala epidémia v severnom Taliansku a prvé desiatky prípadov vykazovalo Nemecko aj Francúzsko.

Za týchto okolností boli prijaté štandardné epidemiologické opatrenia, spočívajúce na 2 základných pilieroch:

1) kontrola hlavných migračných trás (predovšetkým letov z rizikových oblastí);

2) aktívne vyhľadávanie osôb podozrivých z nákazy a ich izolácia, u preukázaných prípadov choroby pátranie po všetkých kontaktoch.

Predovšetkým, choroba nemá typické klinické prejavy, podľa ktorých by bolo možné ju aspoň približne odlíšiť od bežných vírusových infekcií, ktoré sú v tomto ročnom období časté.

V oficiálnych materiáloch európskych aj svetových autorít (ECDC, WHO) sa stále píše, že:

choroba sa prejavuje náhle vzniknutou horúčkou, suchým kašľom, dýchavičnosťou, slabosťou a bolesťami vo svaloch. My, zdravotníci, ale vidíme, že väčšina chorých s preukázanou koronavírusovou infekciou má len ľahko zvýšenú teplotu a k tomu známky zápalu nosohltanu, čiže nádchu, mierne bolesti v hrdle a niekedy aj kašeľ.

Nie sme teda schopní podľa prejavov choroby vytipovať osoby, ktoré prekonávajú koronavírusovú infekciu a odlíšiť ich od ľudí s bežným nachladnutím.

Druhou okolnosťou, ktorá sa na zlyhaní protiepidemických opatrení podieľala, bola lyžiarska sezóna, ktorá vo februári vrcholí. Tisíce rodín vyrazili do hôr, vrátane oblastí v severnom Taliansku. Išlo o individuálnu turistiku, ktorú nebolo možné štandardnými postupmi kontrolovať. Najprv sa zdalo, že by tu nemal byť problém, pretože v horských oblastiach nebol hlásený výskyt infekcie. Niektorí ľudia ale po návrate pociťovali známky prechladnutia, keď u nich bolo vykonané vyšetrenie na koronavírus, ukázalo sa, že vychádza ako pozitívne. Týmto spôsobom sa zrútila ďalšia predvolená myšlienka, na ktorej bol plán boja s infekciou založená: vývoj epidémie preukázal, že nie je možné spoľahlivo určiť, ktorý región je rizikový a ktorý nie je. Možno iba povedať, že niektorý región je rizikovejší ako iný, ale za bezpečný už nemožno označiť žiadny.

Teraz stále ešte trvá snaha zastaviť šírenie infekcie, ale pritom jednotlivé prípady výskytu ochorení bez akejkoľvek zjavnej epidemiologickej súvislosti vedú k záveru, že infekcia je už teraz kdekoľvek medzi nami, hoci zatiaľ nie masívne. U ktoréhokoľvek prípadu aj mierne respiračnej infekcie teraz musíme byť pripravení na možnosť, že jej pôvodcom je koronavírus. Za tejto situácie postupne prestáva mať zmysel dohľadávať epidemiologické súvislosti medzi jednotlivými prípadmi a nachádzať kontakty a vykazovať podozrivého jedinca do karantény. Namieste sú plošné reštriktívne opatrenia, ktoré vyhlasuje štát a ktoré majú zabrániť ľahkému prenosu vírusu, a aj individuálna ochrana, ktorú by mal vykonávať každý občan sám za seba. Tieto snahy už majú iný cieľ: nie je možné epidémiu zastaviť, je ale dôležité spomaliť jej nástup tak, aby neprebiehala explozívne, ale pokiaľ možno pozvoľna.

Prečo je dôležité zabrániť explozívnej epidémii?

Explozívny priebeh mala epidémia v čínskom meste Wu-chan a tiež v severnom Taliansku. Dôsledkom v oboch krajinách bol kolaps zdravotníckeho systému a vysoký počet úmrtí na koronavirusovú infekciu. Naproti tomu Nemecko alebo Južná Kórea vykazujú veľmi nízky počet úmrtí, hoci počet pacientov s Koronavírusovou infekciou sa v týchto krajinách pohybuje v tisíckach (prehľad aktuálnych dát o počte dokázaných prípadov a počtu úmrtí možno nájsť napríklad na webových stránkach Johns Hopkins University).

Nebezpečenstvo vyplývajúce z explozívne prebiehajúcej epidémie sú tieto:

1) Ak ochorie veľké množstvo ľudí naraz, zastaví sa chod spoločnosti a začnú zlyhávať služby, vrátane tých, na ktorých existencii sú mnohí občania priamo závislí.

2) Medzi týmito službami má osobitné miesto zdravotníctvo. Pri zahltení zdravotníckeho systému veľkým množstvom pacientov s COVID-19 sa môže stať, že nezostane kapacita na štandardnú zdravotnú starostlivosť, pretože ľudia ani v priebehu pandémie neprestanú chorieť na bežné ochorenia všetkého druhu (úrazy, náhle chirurgické ochorenia, infarkty a podobne).

3) Doterajšie skúsenosti s koronavírusovou infekciou ukazujú, že závažnosť ochorenia závisí, okrem iného, na množstve vírusu, ktoré sa dostalo do organizmu postihnutého človeka. Pri explozívnom priebehu možno očakávať, že koncentrácia vírusu v miestach, kde sa nahromadí väčšie množstvo infikovaných ľudí, bude veľmi vysoká. Osoby, ktoré sa do tohto prostredia dostanú, budú vystavené oveľa väčšiemu riziku nielen nákazy samotnej, ale aj ťažkého priebehu.

4) Ak sa počas explozívne prebiehajúcej epidémie vyskytnú rôzne patogénne varianty vírusu, potom sa vo výhode ocitajú tie najagresívnejšie, ktoré sa najrýchlejšie množia. Agresívne klony vírusov totiž v tejto situácii vyprodukujú viac potomstva ako tie so štandardným správaním. Explozívny priebeh epidémie teda aj z tohto dôvodu podporuje závažnejší priebeh choroby.

Čo vieme o vlastnostiach vírusu a priebehu choroby?

Predovšetkým, koronavírus patrí medzi vírusy pomerne citlivé na vonkajšie vplyvy. To znamená, že neznáša slnečné žiarenie, mráz, horúčavu, alebo vyschnutie. Vo vonkajšom prostredí vydržia len niekoľko desiatok minút. Ale v uzavretých priestoroch so stálou teplotou a vlhkosťou môžu na povrchu inertných predmetov prežívať niekoľko dní.

Na svojom povrchu majú koronavírusy lipidový (tukový) obal, ktorý je možné zničiť pomocou alkoholových rozpúšťadiel, ale aj obyčajného mydla.

Genetická informácia koronavírusu je v porovnaní s inými vírusmi veľmi premenlivá, a to je jedným z dôvodov veľkých koronavírusových epidémií v posledných desaťročiach (napr. SARS v rokoch 2002 – 2004, MERS v rokoch 2013 – 2015, súčasná pandémia COVID-19), ale aj selekciou rôznych variantov vírusu, ktoré sa navzájom líšia svojou patogenitou. U aktuálneho koronavírusu boli zatiaľ popísané 2 varianty (L a S) a možno očakávať, že čoskoro budú popísané ešte ďalšie.

Vírus sa do ľudského organizmu dostáva predovšetkým dýchacími cestami, môže však do tela preniknúť aj cez očnú sliznicu alebo prípadne inými sliznicami. Inkubačná doba zvyčajne predstavuje 5 dní s rozmedzím 2-14 dní.

Infekcia najčastejšie prebieha ako bežná viróza. Pacienti majú ľahko zvýšenú teplotu, nádchu, kašeľ, pobolievanie v krku; niekedy infikovaný človek neopisuje dokonca žiadne ťažkosti. Takýto ľahký priebeh býva pravidlom u detí a mladých a inak zdravých ľudí, najmä ak infekčná dávka nebola príliš veľká. Typicky sa tento klinický obraz vyskytoval u jednotlivcov, ktorí sa nakazili počas svojej lyžiarskej dovolenky. Naopak, u osôb starých a primárne chorých – môže vírus postihnúť dolné dýchacie cesty a pľúca.

Hlavným klinickým prejavom je potom kašeľ, horúčka a narastajúca dýchavičnosť. Väčšie riziko takéhoto priebehu nastáva najmä v situáciách, kedy je infekčná dávka veľká, napríklad ak sa choroba roznesie v domove seniorov, kde všetci ochorejú naraz. Ťažký priebeh choroby bol popísaný aj u čínskych zdravotníkov, ktorí síce boli primárne zdraví, ale pracovali až do úplného vyčerpania, boli vystavení vysokým dávkam vírusu.

Častou otázkou je, či ochorenie zanecháva trvalú imunitu? Zatiaľ sa zdá, že v tomto ohľade záleží na závažnosti choroby. Veľmi ľahko prebiehajúce infekcie nemusia viesť k významnej tvorbe špecifických protilátok, čo znamená, že človek aj po prekonanej infekcii môže zostať k nákaze vnímavý. Naopak, po stredne ťažko a ťažko prebiehajúcej chorobe sa protilátky takmer určite vytvoria a imunita je potom dlhodobá.

Spôsob prenosu infekcie?

Vylučovanie vírusu pravdepodobne začína deň pred vznikom prvých klinických prejavov (nádcha, kašeľ, vzostup teploty), trvá po celú dobu choroby a ešte niekoľko dní po jej skončení. Doba vylučovania vírusu po odznení klinických prejavov je závislá, okrem iného, na stavu imunity; u jedincov so zníženou imunitou môže vylučovanie trvať dlhšie ako týždeň po normalizácii telesnej teploty. Všeobecne je zrejme možné odporučiť, aby po prekonaní choroby človek zostal ešte týždeň v izolácii.

Väčšina chorých sa nakazí jedným z 2 spôsobov. Prvým a najnápadnejším je nákaza vzduchom prostredníctvom infekčného aerosólu. Infekčný aerosól vzniká najmä pri kýchaní a pri kašli. Mikrokvapôčky obsahujúce veľké množstvá vírusu sa spravidla niekoľko minút vznášajú vo vzduchu, a potom priľne na okolitých predmetoch.

Ak sa dostanú mikrokvapôčky na sliznice doteraz zdravého človeka, ľahko u neho vyvolajú infekciu!

Druhým, rovnako veľmi častým spôsobom šírenia nákazy, je prenos kontaktom. V tomto prípade ide o to, že sekréty z nosa, úst a dýchacích ciest chorého, vrátane sĺz, obsahujú vírus, ktorý v zaschnutom sekréte pretrváva na povrchoch predmetov rozlične dlhú dobu, v závislosti na okolitých podmienkach. Na pokožke rúk vydrží rádovo desiatky minút, na povrchu vreckoviek, ale aj na držadlách v dopravných prostriedkoch, na bankovkách, na tlačidlách, na klávesniciach počítačov a ďalších často dotýkaných predmetoch môže prežívať niekoľko dní. K nákaze dochádza najčastejšie tak, že si doteraz zdravý človek najprv kontaminuje ruky dotykom znečisteného predmetu, a potom si rukami zanesie infekciu do nosa, úst, alebo očí.

Používanie rúšok a respirátorov.

Jednoduché papierové alebo látkové rúška poskytujú čiastočnú ochranu niekoľko desiatok minút, presnejšie do tej doby, než pôsobením vlastného dychu zvlhnú. Látkové rúška je možné opakovane použiť po prepraní vo vode teplejšej ako 60 ° C a prípadnom prežehlení, papierové rúška sú jednorázové. Respirátory, ktoré poskytujú vyšší stupeň ochrany, lepšie tesnia a dlhšie chránia. Používajú ich predovšetkým zdravotníci, ktorí sú vystavení značnému riziku infekcie po dlhú časť svojej pracovnej doby.

Niektoré respirátory sú zaopatrené ventilom. Pred ich použitím je nutné si ujasniť, o aký ventil ide. Výdychový ventil umožňuje ľahký výdych, vzduch pri výdychu odchádza ventilom a nie je teda filtrovaný. Tento typ respirátora je určený pre ochranu zdravých osôb, ktoré sa nachádzajú v rizikovom prostredí. Naopak, existujú respirátory zaopatrené vdychovým ventilom, kde je uľahčený vdych a filtruje sa vydychovaný vzduch; tieto respirátory majú používať chorí ľudia, aby infekciu nešírili ďalej!

Ďalej je vhodné rozlišovať, v akých situáciách sú rúška potrebné a v akých nie.

Pri pobyte vo voľnej prírode (prechádzky, šport, vyvetranie psov) bez kontaktov s ostatnými ľuďmi (zbytočne sa nepribližovať, nedávať sa do reči!) je riziko prenosu minimálne a nosenie rúška teda nie je potrebné. Prenos by mohol hroziť v prípadoch, keď je vonku veľká koncentrácia ľudí – to je typické pre ázijské veľkomestá, preto je tam už bežným zvykom nosiť rúško na verejnosti. U nás by takáto situácia mohla nastať napríklad pri čakaní v rade (napríklad na pošte – ak nemá kto korigovať odstup medzi čakajúcimi!).

Chorý človek, u ktorého bola infekcia koronavírusu preukázaná, alebo ktorý má príznaky akejkoľvek respiračnej infekcie, by naopak rúšku nosiť mal! Rúška má v tomto prípade dvojaký účel: obmedzuje vylučovanie vírusu do okolia a zároveň pôsobí ako optický signál, ktorý varuje okoloidúcich, aby s takto označeným jedincom nevstupovali do kontaktu.

V uzavretých priestoroch sa potreba rúšky musí posudzovať individuálne, v závislosti na štyroch okolnostiach: hustota ľudí; riziko, že niektorý z prítomných je zasiahnutý infekciou; prítomnosť seniorov a oslabených osôb; možnosť účinného vetrania. Rúšku by mal nosiť každý, kto má prejavy respiračnej infekcie, ale môžu ju nosiť aj tí, ktorí sa potrebujú chrániť.

Ako sa má v čase epidémie chrániť človek, ktorý je doteraz zdravý?

1) Vyvarovať sa kontaktov s ľuďmi, ktorí majú prejavy infekcie dýchacích ciest, najmä ak ide o situácie, kedy dochádza k vzniku infekčného aerosólu. Riziko prenosu infekcie je väčšie pri dlhšie trvajúcom kontakte a vtedy, ak k expozícii došlo v uzavretom priestore.

2) Na priamu osobnú ochranu pred infekciou aerosólom je možné použiť ústenku čiže rúšku; k tomu je vhodné súčasne nosiť okuliare ako ochranu očí. Ochrana je tým lepšia, čím lepšie rúška na tvár dolieha!

3) Ochranou proti prenosu kontaktom je čo najvyššia hygiena rúk. Odporúča sa umývať si ruky dôkladne mydlom vždy po príchode domov. Je nevyhnutné vyvarovať sa v maximálnej možnej miere sahania na predmety, ktorých sa nedávno dotýkalo mnoho iných ľudí (držadlá, tlačidlá, kľučky a podobne). Pri častejšom pobyte vo verejných priestoroch sa odporúča zaobstarať si dezinfekčný prostriedok na ruky v spreji, eventuálne používať rukavice. Osobitnú pozornosť je v tomto ohľade potrebné venovať malým deťom, ktoré by v dopravných prostriedkoch mali mať rukavice. V obchodoch pozor na voľne položené potraviny, ktoré sa bez ďalšej úpravy konzumujú (žemle a rožky v kontajneroch). K plateniu je lepšie používať bankové karty a nezabúdať na hygienu rúk aj po zadaní PIN.

4) Po dotyku predmetov, ktoré mohli byť kontaminované, si človek nemá siahať na tvár, predovšetkým do blízkosti očí, nosa a úst skôr, než si dôkladne očistil ruky.

5) Miestnosti, v ktorých sa ľudia zdržujú dlhší čas, je vhodné často vetrať.

Čo má robiť človek v karanténe, ktorý bol v kontakte s infekciou, a pritom je subjektívne zdravý?

1) Človek v karanténe sa nesmie stýkať s inými ľuďmi, najmä nie s tými, ktorým by hrozil ťažší priebeh infekcie (seniori, osoby s poruchou imunity). Ak musí vyjsť z domu, napr. na nevyhnutný nákup, mal by mať ústenku. (Je potrebné dodať, že nosenie ústenky je dôležité hlavne ako optický signál pre okolie. Kým je človek zdravý a z dýchacích ciest neodchádzajú žiadne sekréty, je riziko prenosu nákazy vzdušnou cestou minimálne.) Človek v karanténe nesmie sám chodiť nikam.

2) Nemá cenu v tejto fáze usilovať o vyšetrenie na prítomnosť koronavírusu. Prípadný pozitívny výsledok len potvrdí, že človek má v sebe infekciu; kým je však subjektívne zdravý, je jeho režim rovnaký ako v karanténe, nič sa nemení. Ak bude výsledok testu negatívny, znamená to, že v danej chvíli človek vírus nevylučuje; ale inkubačná doba beží a už nasledujúci deň môže choroba prepuknúť! Negatívny výsledok testu teda nemožno považovať za akési vystavenie bezinfekčnosti; jeho platnosť nie je väčšia ako 24 hodín.

Ako má postupovať človek, ktorý má prejavy akejkoľvek respiračnej infekcie?

1) V čase epidémie by sa každý takýto človek mal správať tak, ako keby mal koronavírusovú infekciu už preukázanú. Predovšetkým teda zostať doma a nešíriť infekciu medzi ostatných ľudí.

2) Podľa súčasných nariadení má človek s príznakmi infekcie dolných dýchacích ciest (horúčka, kašeľ, prípadne dýchavičnosť) svoje ochorenie telefonicky ohlásiť pracovníkom spádovej hygienickej stanice. Tí rozhodnú o tom, či je potrebné vykonať vyšetrenie na preukaz koronavírusu.

3) Základné hygienické opatrenia k zábrane šíreniu infekcie sú všeobecne známe:

• Kašlať a kýchať do vreckovky na jedno použitie alebo lakťovej jamky, nie do dlane.

• Ku smrkaniu používať len papierové vreckovky, ktoré sa hneď po použití vyhadzujú do odpadkových nádob alebo do igelitového vrecka; rozhodne by sa nemali vracať späť do vreciek alebo do kabeliek.

• Umývať alebo dezinfikovať si ruky po smrkaní alebo inej manipulácii so sekrétmi z dýchacích ciest.

4) Ak je z nejakého dôvodu potrebné vyjsť z domu medzi ostatných ľudí, potom jedine s maskou. Je najmä nutné zabrániť priamemu aj nepriamemu kontaktu so seniormi a oslabenými osobami (oslabená imunita).

5) Pretože proti koronavírom zatiaľ nie je k dispozícii žiadna účinná špecifická liečba, odporúča sa aspoň podporovať stav imunitného systému, t.j. dostatočne spať, zdravé stravovanie, užívať vitamín C a podobne. V súčasnej dobe prebieha intenzívny výskum možných protivírusových liekov a je pravdepodobné, že počas niekoľkých mesiacov by tieto prípravky mohli byť k dispozícii pre liečbu ťažkých prípadov Koronavírusovej infekcie. Je nutné ešte dodať, že klasické antivirotiká určená na liečbu chrípky (oseltamivir, prípravok Tamiflu) sú voči koronavirům úplne neúčinné.

6) Lekársku pohotovostnú službu má zmysel volať pri podozrení na komplikácie koronavírusovej infekcie, predovšetkým vtedy, ak človek pociťuje narastajúcu dýchavičnosť. V takom prípade je zvyčajne potrebná hospitalizácia.

Na záver?

Úplne najdôležitejšie je zachovať si chladnú hlavu a nepanikáriť. Naše doterajšie znalosti o priebehu epidémie svedčia o tom, že koronavírusová infekcia je pri správnom správaní do značnej miery porovnateľná s chrípkou. Áno, je zrejmé, že veľká časť našej populácie túto infekciu prekoná, ale prevažná väčšina postihnutých sa čoskoro uzdraví bez akýchkoľvek zdravotných následkov.

+

+

     Ako bojovať za svoju imunitu? v súvislosti s koronavírusom…

V dobách, keď Európu decimoval mor, boli ľudia, ktorí sa dostali do styku s nakazenými a nezomreli. Ako je to možné? Ako je možné, že z 2 ľudí vedľa seba 1 zomrel a druhý nie?

Rozdiel spôsobuje imunitný systém každého človeka. Imunitný systém je to, čo rozhoduje o vašom prežití alebo smrti.

Všimnite si, že dnes na koronavírus zomierajú predovšetkým ľudia, ktorí sú oslabení. Majú slabý imunitný systém. Čo oslabuje imunitný systém, nájdeš v knihách „Neponáhľajte do rakvy“ a „Hra o zdravie“.

Je dôležité si uvedomiť, že liek na koronavírus nejestvuje. Ak teda dôjde k tomu, že sa nakazíte, musíte sa uzdraviť sami. Lekári chorým len pomáhajú udržiavať zákl.telesné funkcie a snažia sa zastúpiť nefunkčný imunitný systém, aby ste mali väčšiu šancu na uzdravenie.      Mnoho ľudí však napriek všetkej ich starostlivosti rovnako zomierajú. Je tu pre vás však dobrá správa: máte 96 % šancu, že prežijete.

Ako neskončiť medzi tými 4 %?

Šancu na uzdravenie máte iba so silným imunitným systémom.

A teraz vám vysvetlím, ako posilniť imunitný systém.

Aby sme to dokázali, potrebujeme pochopiť niekoľko faktov, ako imunitný systém funguje:

V našom tele sa odohráva stála „Partizánska vojna“. Baktérie a vírusy stále útočia na rôznych miestach tela. Naše telo je skonštruované ako pevnosť, ktorú bráni vojsko imunitného systému.

Biele krvinky lymfocyty a makrofágy vystupujú v tomto boji ako ostreľovači bojujúci v 1. línii. Keď makrofág požiera baktériu, bombarduje ju voľnými radikálmi, kt. vyrába.Pomocou tohto ostreľovania naruší bunkovú stenu baktérie a môže ju vďaka tomu zničiť.

Tieto voľné radikály však môžu poškodiť a zničiť aj makrofág. Makrofág preto potrebuje mať zásobu antioxidantov, aby sám seba pri tomto ostreľovaní chránil. V bunkových stenách makrofágov je preto uložené veľa vitamínu C, ktorý odchytáva voľné radikály – pôsobí pre makrofág ako „ochranný štít“.

Ak majú makrofágy nedostatok vitamínu C, zníži imunitný systém svoj výkon, aby zabránil zničeniu bielych krviniek.

Dôsledkom je rýchle namnoženie baktérií a vírusov, prepuká choroba.

Pri zasiahnutí infekciou sú baktérie a vírusy schopné množiť sa explozívne. Imunitné bunky preto musia byť tiež schopné množiť sa explozívne, aby malo telo zodpovedajúce množstvo „vojakov“ proti armáde „nepriateľa“.

K tomuto explozívnemu nárastu miliónov a miliónov nových imunitných buniek potrebuje však imunitný systém stavebný materiál. Potrebuje teda zúfalo správne bielkoviny a dostatok vitamínu B, ktorý ovplyvňuje výstavbu imunitných buniek.

Potrebuje aj dostatok vitamínu E, ktorý ovplyvňuje množenie lymfocytov a zvyšuje ich aktivitu, podieľa sa na navyšovaní množstva makrofágov a zabíjačských buniek a zvyšuje odpoveď „antigénov“.

Z toho vyplýva, ako je možné posilňovať imunitný systém:

Užívajte denne 1500 mg vitamínu C, vitamín B komplex, vitamín E, zinok a selén, prípadne kvalitný multivitamínový prípravok.

Vitamíny a minerály užívajte najlepšie s jedlom – lepšie sa vstrebajú.

Imunitný systém vychádza zo správne fungujúcich čriev.

Užívajte preto probiotiká. Ak máte problémy s trávením, sú vhodné tráviace enzýmy.

Dajte si každý deň po kúpeli krátko studenú sprchu.

Občasný krátky pôst posilňuje imunitný systém (neplatí pre ľudí s podváhou!).

Niektoré prírodné látky (doplnky stravy) posilňujú funkciu imunitného systému. Je to napr. žen-šen, Echinacea, Reishi, Cordyceps atď.

Imunitu tiež podporuje Aloe vera. Je však nutné, aby nebola pasterizovaná (ohrievaná), ako ju predávajú v lekárňach a v marketoch. Naozaj kvalitné majú firmy LR a Forever Living Products (FLP).

Ďalšie, čo podporuje činnosť imunitného systému, je zelený jačmeň a chlorella.

Ďalšie dobré produkty, podporujúce imunitu, nájdete na stránkach http://www.uncaria.cz (Vilcacora, Sangre de Drago)

Molekulárny vodík silne uľahčuje imunitnému systému tým, že hasí zápaly a pôsobí ako super-antioxidant. Imunitný systém sa potom môže venovať viac boju s nákazou.

Ak pocítite príznaky infekcie, OKAMŽITE si dajte zrazu dávku 5000 mg vitamínu C a potom po 2 hodinách vždy ďalších 1000 mg.

Neužívajte Aspirin (acylpirín) – zvyšuje vylučovanie vitamínu C na desaťnásobok!

Ďalej, pri infekcii potrebujete 400 mg vitamínu E denne. Spolu s vitamínom C tým opancierujete imunitné bunky. (Vitamín E v tomto množstve je možné užívať LEN pri napadnutí infekciou a len po dobu 14 dní – potom je nutná pauza minimálne 1 mesiac).

Pri vitamíne B komplex prejdite ihneď na B komplex forte.

Ďalej potrebujete denne 200 mg selénu a 20-60 mg zinku. Zinok zabraňuje usadzovaniu vírusov na slizniciach.

Je tiež dobré užívať vitamín D, pretože zabraňuje poruchám imunitného systému.

Zväčšené dávky molekulárneho vodíka (3×3 H2Real) potom vďaka alkalizácii vezmú patogénom priaznivé prostredie pre ich množenie a zvýši aktivitu bielych krviniek.

Pri infekcii tiež stúpa potreba bielkovín o 30 %, pretože sa explozívne množia imunitné bunky. Potreba glutamínu sa dokonca späťnásobí. Glutamín silne podporuje odolnosť proti infekciám. Jeho účinnosť sa zvyšuje, ak ho užívate spolu s BCAA (k dostaniu v potrebách pre kulturistov).

Jedzte preto orechy, strukoviny, chia semienka, slnečnicové, tekvicové, konopné a ďalšie semienka. (Živočíšne bielkoviny imunitný systém oslabujú!)

Tieto informácie sú dôležité, ak chcete nákazu prežiť.

Poznámka: Je nezmysel užívať všetky produkty. Užívajte to, čo máte k dispozícii! Hlavné sú vitamíny C, E, B komplex.

Teraz sa pre vás snažíme zabezpečiť ďalšie potrebné produkty, ale „asi“ je nedostatok surovín a nie je to ľahké. Je pravdepodobné, že ceny surovín porastú. Držte nám preto palce a hlavu hore – keď sa budete správne starať o svoj imunitný systém, on sa postará na oplátku o vás a budete medzi tými 96 %, ktorí prežijú.

A ešte poznámka na dezinfekciu. Ak nemáte žiadny dezinfekčný prostriedok, používajte na dezinfekciu Alpu („francovku“). Poslúži vám veľmi dobre a zatiaľ to je v obchodoch dosť…

+

+

Pred ochorením COVID-19 neochráni:

Pitie horúcej vody

Nosové kvapky alebo kloktanie

Fajčenie

Alkohol

Cesnak

Antibiotiká

=
Nepoužívajte na umývanie rúk chlór! Prípravky s chlórom sú určené na dezinfikovanie povrchov!

 

Prevencia pred ochorením COVID-19:

Časté a dôkladné umývanie rúk

Nosenie rúška

Používanie jednorazových papierových vreckoviek, ktoré po použití zahodíte do koša

Vyhýbanie sa blízkemu kontaktu ľuďom s príznakmi nádchy alebo chrípky, dodržiavanie minimálne metrovej vzdialenosti od každého, kto kýcha alebo kašle

Vyhýbanie sa miestam s vyššou koncentráciou ľudí

Pravidelná dezinfekcia povrchov, pracovných plôch a pomôcok v domácnosti aj na pracovisku

+

 

Are not five sparrows sold for two pennies? And not one of them is forgotten before God. Why, even the hairs of your head are all numbered. Fear not; you are of more value than many sparrows.

Keď záchrancu asi nikto nezachráni

23.08.2021

Priznávam sa, že vôbec neviem, ako toto popísať a vystihnúť. Pred týždňom som sa vracal z centra mesta a celkovo som dumal nad X vecami, čo ďalej, čo nezabudnúť, čo vynechať, ako zvládnuť nenapísaný „program“ a totálne som si neuvedomil, že práve zažívam úpal… vonku bolo odhadom 32 stupňov a ten stav som si nevšímal príliš dlho… Po príchode [...]

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

Kuchyňa armáda lietadlo C-27J Spartan

Nový minister obrany Sklenár podpísal servis armádnych lietadiel za 42 miliónov. Spájali ich s Výbohovou firmou

06.06.2023 12:00

Ministerstvo obrany bez súťaže zadalo talianskej firme zákazku za 42 miliónov eur. Na výber nemalo, rezort je podľa zmluvy na leteckej spoločnosti závislý.

sas, saska, sulik

Sulík: Máme ambíciu mať najlepší program, budeme o ňom ešte diskutovať

06.06.2023 11:46

Sulík predstavil beta verziu programu v oblasti školstva, vedy a výskumu, kultúry a osobných slobôd.

trnavskí colníci, falzifikáty drogérie, prací prach

Trnavskí colníci zaistili falzifikáty drogérie za 7000 eur. Podvodník pôsobil na internete

06.06.2023 11:40

Predávajúci cez sociálne siete ponúkal falzifikáty pracích práškov, gélov, šampónov a čistiacich prostriedkov.

Ukrajina Rusko priehrada Kachovka evakuácie uarus

Expert: Zničenie Kachovky hrá viac do karát Ukrajincom ako Rusom

06.06.2023 11:27

Voda podľa Zdeňka Kríža z Masarykovej univerzity poškodí ruské obranné postavenie.

matthew1801

boh stvoril humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 308
Celková čítanosť: 1369734x
Priemerná čítanosť článkov: 4447x

Autor blogu