Založ si blog

Drahá Anna, obhajovať kresťanov nie je dnes v móde

Pýtala si sa ma, či Ti môžem do-vysvetliť nejaké tie nuansy ohľadne znevažovania kresťanov a keď som si prečítal inkriminovaný článok, najprv som váhal. Dnes, keď „kreatúra nevraživosti“ celosvetovo naberá na obrovskej sile, keď kresťanov prenasledujú všade tam, kde niet dôsledného dodržiavania ľudských práv, tak je pragmatickejšie strániť sa „problémov“ v podobe „obhajovať kresťanov“ proti bludom…

 

Prv však, než začnem písať čokoľvek k tomu čudesnému blog-článku, prečítaj si najprv vyjadrenie 1 mohamedánskeho utečenca (bez uvedenia mena a priezviska), ktorý sa musel v Európe doslova ukryť:

„Narodil som sa v mohamedánskom štáte, v islamskej rodine. Som mohamedán, žiadny zázrak za tým nie je. Islam pre mňa nepredstavuje náboženstvo, tento termín sa u nás nevyskytoval. Nešlo o niečo duchovné v protiklade s vaším svetským. Bol to jednoducho »spôsob života« organizovaný laickým a zároveň »policajným štátom«. Islam, to boli pre mňa napríklad: sviatky, tradičné jedlo, návštevy ostatnej rodiny a susedov, sem tam sme v škole študovali pár koránskych veršov alebo výrokov z »Tradície«, o tom, aké je dôležité pomôcť svojmu blížnemu, mať úctu k rodičom, byt vďačný Alahovi za všetko atď. Postupom času mi došlo, že to nebolo nič mimoriadne, čo by ostatné presvedčenia či filozofie nemali. Boli to univerzálne jednoduché princípy, podľa ktorých sme museli žiť a hlavne, bola to pre mňa »kultúrna identita«. Niekto sa narodí ako Rus či Švéd a ja som sa narodil ako mohamedán. Povedať pôvodnému mohamedánovi, aby prestal byť mohamedánom, je podobné ako povedať Maďarovi, aby prestal byť Maďarom. A potom kým bude, Talianom? Parodoxne, islam začne byť problémom, ako náhle sa mohamedán rozhodne byť „správnym“ mohamedánom a začne praktizovať islam »doslova a do písmena«. Je to sťaby »medová pasca«. Človek skĺzne z tých všeobecných princípov do mnohých detailov nachádzajúcich sa v tradícii a v islamskej legislatíve, ktoré mali a majú až do dnes najhorší vplyv na interpretáciu Koránu a následne jeho nebezpečné pochopenie. Aj keď aj v Koráne samotnom mám stále problém s pochopením mnohých veršov z racionálneho hľadiska, a to hlavne tých, ktoré sa týkajú možných odmien, popis »surových trestov«, koncepcia pekla a raja, ktoré mi pripadajú čím ďalej tým viac hororové, aby som nepovedal mytologické. Podľa stupňa praxe a horlivosti sa potom určuje stupeň náboženského rasizmu a intolerancie všeobecného mohamedána. Zrazu vidia svet duálnou prizmou. Svet mohamedánov, ktorý skôr alebo neskôr končí v »raji« (mužský klub), aj keby boli najhorší ľudia na Zemi, či svet nemohamedánov, ktorí nakoniec skončia v pekle, aj keby boli najlepšími ľuďmi na Svete. Zrazu sa islam stáva plným nenávisti, intolerancie, odpadlíctva a hlavne čo považujem osobne za najnebezpečnejšie, je to ospravedlňovanie násilia, krutých trestov a vrážd, to všetko požehnané bigotnými imámmi (nazvať ich »duchovnými« je protirečenie), ktorí by nemali byť súčasťou žiadnej spoločnosti. Postupne som objavil legislatívu, ktorá potláča a stigmatizuje ženy, ktorá žiada od mužov »absolútnu podriadenosť« a v prípade, že sa odchýlíš od názorov väčšiny, si odpadlík, ktorého odstránenie zo sveta nepredstavuje žiadny morálny problém. Naopak, »správny mohamedán« by to ešte urobil rád a s pokojným svedomím. Koniec koncov napĺňa vôľu Božiu na Zemi…“ (Koniec citátu od ukrývajúceho sa mohamedána pred prenasledovaním.)

A teraz „LINK“ na onen sporný článok: https://kandalaft.blog.sme.sk/c/388112/slova-koranu.html

Kamil Kandalaft (kto-ho-vie, či nejde o pseudonym?) cituje v článku „Slová Koránu“ nasledovne: (1) A podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Prorokom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Prorok hlavou spoločenstva, on, Pán tela. Ale ako je Spoločenstvo podriadené Prorokovi, tak aj ženy mužom.

Ef 5, 21 (presná citácia): a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. (Koniec citátu)

Zákerné klamstvo Kamila Kandalafta sa odhalí, keď si prečítame o „trochu“ viac z inkriminovanej časti Písma svätého – Ef 5, 20-33: Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista 21 a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. 22 Ženy svojim mužom ako Pánovi, 23 lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela. 24 Ale ako je Cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. 25 Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, 26 aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, 27 aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. 28 Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. 29 Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev, 30 lebo sme údmi jeho tela. 31 Preto muž zanechá otca aj matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. 32 Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. 33 Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža.

+

Kandalaft cituje nasledovne: (2) Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Prorok, hlavou ženy muž a hlavou Proroka Boh. ((Technická poznámka: Mohamedán by mal byť presnejší a napísať „Alah“ namiesto „Boh“, pretože „Boh“ nie je „Alah“ a „Alah“ nie je „Boh“ – ako som už písal na „blog-pravda-sk“ slovo „Alah“ sa vyvinulo z termínu, ktorý sa v súdobých časoch používal pre mesačného „boha“, čo už vtedy bolo modloslužobníctvom, nakoľko to odporovalo knihám „Starej zmluvy“ a aj knihám „Novej zmluvy“ a súčasní žijúci mohamedáni to nemajú dôvod priznávať, lebo im to nikto nepovedal, nikto im to nenapísal, ktorýkoľvek ich imám alebo ajatolláh by ich nechal popraviť či ukameňovať, ak by sa prezentovali – a čo kameňovanie tej čiernej kocky v Medine, čo je pravdepodobne akýsi pozostatok po meteore, to im neprekáža, lebo tak samozvaný prorok Mahomet napísal do klamlivého Koránu, tam všade vyvyšuje predovšetkým sám seba (pýchy za vaňu!) – to by žiadny skutočný prorok neurobil, aby podľahol práve tak!))

1 Kor 11, 3 (presná citácia): Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je muž a hlavou Krista Boh. (Koniec citácie) ((Technická poznámka: táto časť Písma sa odvoláva dejinne na knihy „Starej zmluvy“, to preto píše o akomsi zahaľovaní v chráme, keď sa modlia k Bohu, ale sú tam dôležité časti, ktoré núkajú takzvane „vyšší level“, čiže premosťujú naše mysle k vyšším univerzálnym ideám, ktoré napomôžu oslobodiť sa od formalistických zvykov, ktoré doteraz zväzovali…))

Zákernosť a klamstvo (mohamedánskeho agenta totalitnej ideológie islam) Kamila Kandalafta sa odhalí, keď si prečítame minimálne 1 Kor 11, 11-12: Pravda, v Pánovi nie je ani žena bez muža, ani muž bez ženy, 12 lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha.

Mohamedánsky propagátor Kamil Kandalaft cituje vo svojom článku nasledovne: (3) Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. A každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu: je to to isté, ako keby sa dala oholiť. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať aj ostrihať. Ale ak je pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si nemusí zahaľovať hlavu, lebo je obrazom a slávou Boha, no žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Ani nebol muž stvorený pre ženu, ale žena pre muža. Preto žena – pre anjelov – má mať na hlave znak mužovej moci.

1 Kor 11, 4 (presná citácia): Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneucťuje svoju hlavu. ((To znamená, že Kandalaft opísal aj iné časti kapitoly, ale pod článkom uviedol iba 4. verš! Čiže Klame.)) Zákernosť Kandalafta a jeho klamstvo sa ľahšie odhalí, ak poznáme originál, ak vieme, že list Korinťanom bol písaný predovšetkým tým členom kresťanskej cirkvi, ktorí pochádzali zo staro-zmluvnej časti Rímskej ríše… Na záver – ak je niekto neinformovaný, omnoho ľahšie podľahne klamstvu Kamila Kandalafta a jemu podobným agentom totalitnej ideológie islam, ktorí boli určení pre územie SR.

Kamil Kandalaft cituje nasledovne: (4) ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. Ak sa chcú niečo naučiť, nech sa doma opýtajú svojich mužov, lebo sa nesluší, aby žena hovorila na zhromaždení.

1 Kor 14, 34 (presná citácia): …ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon. ((Technická poznámka: Kamil Kandalaft zase zle cituje, pretože on pod článkom označil, že iba 34. verš a aj tak pridal z ďalšieho.))

Zákernosť a klamstvo Kamila Kandalafta sa odhalí, keď si uvedomíme kľúčový bod kapitoly, a to 1 Kor 14, 12: Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi. (Koniec citátu) Opakujem – autor tejto kapitoly biblie sa zaoberá vecami „Zákona“, čo je odkaz na „Starú zmluvu“ (obdobne sa môže používať aj spojenie „Starý Zákon“) a tam je primnoho rituálnych postupov – ALE – na inom mieste biblie „Nová Zmluva“ alias Nový Zákon sa zdôrazňuje, že ak žiješ v súlade s Bohom Duchom svätým (Bohom Lásky), tak už nemusíš žiť podľa „Zákona“, lebo v Tebe samom žije a kraľuje samotný Boh – tak načo akýsi „Zákon“?

Kamil Kandalaft cituje nasledovne: (5) Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá.

1 Tim 2, 12 (presná citácia): Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. (Koniec citátu)

Zákernosť a klamstvo Kamila Kandalafta sa odhalí, keď si uvedomíme kľúčový bod kapitoly (1 Tim 2), a to „začiatok a koniec kapitoly (tento „LIST“ bol písaný pohanom!) 1 Tim 2, 1-4 a aj 14-15: 1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2 za kráľov aj za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3 Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4 ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. (Koniec ukážku zo začiatku kapitoly)

14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. 15 Ale spasí sa rodením detí; ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti. (Koniec ukážky záveru kapitoly)

Dôraz je „ABY boli spasení a poznali pravdu“ a Kandalaftom uvádzaná veta mohla vzniknúť len preto, že autor týchto častí Písma varoval pred hriechom a odporúčal viac vieru s láskou… (!)

Kamil Kandalaft cituje nasledovne: (6) Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu.

Hebr 10, 30 (presná citácia): Veď poznáme toho, ktorý povedal: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud.“ (Koniec citátu)

Kandalaft zrejme zle citoval?

V celej kapitole Hebrejom sú 3 kľúčové myšlienky, a to:

4 lebo je nemožné, aby krv býkov a capov odstránila hriechy. 

+

15 Dosvedčuje nám to aj Duch Svätý, keď povedal: 16 „Toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich sŕdc a vpíšem im ich do mysle; 17 a na ich hriechy a neprávosti si už viac nespomeniem.“

+

29 uvážte, o čo hroznejší trest si zaslúži ten, kto šliape po Božom Synovi, znevažuje krv zmluvy, v ktorej bol posvätený, a tupí Ducha milosti? 30 Veď poznáme toho, ktorý povedal: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud.“ 31 Je hrozné padnúť do rúk živého Boha. (koniec 3 ukážok)

Kandalaft cituje nasledovne: (7) Duch, ktorý nevyznáva Proroka, nie je z Boha. To je duch Satana, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.

Hebr 11, 6 (presná citácia): Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.

Kandalaft to omylom v článku zapísal s =malou= chybou.

Kľúčovým v jedenástej kapitole Hebrejom je ústredný bod akejkoľvek viery, ktorým je Boh Syn čiže Boh Pán Ježiš Kristus – ALE – že je to ten istý Boh a jediný Boh, či mu predtým, hovorili Boh Otec alebo Boh Stvoriteľ, či po zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení je to Boh Duch svätý – a to je vlastne Boh Láska – takže aj keby Bohu z úcty akokoľvek hovorili najrôznejšími menami, furt ide o 1 jediného Boha! Nejde o mnohobožstvo, ale je to len ALEBO nedostatok vedomostí, alebo je to nedostatok vyjadrovacích schopností a trvania na formálnych stránkach jazyka či mien a podobne – a koniec koncov, ak si človek jedinec uvedomí, že Boh môže byť len jeden, inak by nebol žiadny, tak sa môže dovtípiť, že Boh je aj Láska, ale je aj tvorcom spravodlivosti, darcom života, žriedlo slobody a zase sme tak trochu pri poetických kontúrach myslenia, lebo Boh je nepolapiteľný a vymyká sa našej nedokonalosti – my ho môžeme iba s pokorou milovať a veriť v Neho – lenže súčasne platí aj „viera bez skutkov je mŕtva“, no keď miluješ, nečakáš na zásluhy či nárokovateľnosť, takže všetky tie spory protestantov a katolíkov sú na smiech aj zaplakanie – ALE mýli sa aj poblúznený islam s Koránom, ak si namýšľa, že Boh by mohol „potrebovať“ či „vyžadovať“ absolútnu podriadenosť – na čo by mu bola, ak je absolútne nezávislý od akýchkoľvek tvorov (On je ich stvoriteľom) a On je Darcom aj Udržovateľom atd atd atd………….

Kandalaft cituje nasledovne: (8) Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte.

1 Jn 4, 3 (presná citácia): Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete. (Koniec citátu)

Že by si Kamil Kandalaft v tomto článku robil srandu? Alebo iba chyba v jeho zápise? Uvedený citát, ktorý som tu dal podľa jeho článku ako jeden zo všetkých – nádherne odsudzuje totalitnú ideológiu islam – lebo oni nevyznávajú Pána Ježiša Krista a ani na okamih by nepriznali, že Pán Ježiš Kristus je práve že vteleným Bohom a po jeho živote a nanebovstúpení kraľuje Boh Láska alias Boh Duch svätý… Tie atatky a opovrhovania mohamedánov sú založené jednak na lživom pseudoprorokovi Mahometovi, ale aj na neznalosti – lebo – mohamedán sa narodí do totality, žije v totalite, takže on vlastne nemá ani na výber a kým ho neosvieti skutočný Boh („Ja som“), tak furt otrocky slúži démoníickému Alahovi, ktorý nie je ničím iným, než padlým anjelom…

Kamil Kandalaft cituje nasledovne: (9) Veď poznáme toho, ktorý povedal: „Mne patrí pomsta, ja sa odplatím.“ A zasa: „Pán bude súdiť svoj ľud.“ Je hrozné padnúť do rúk živého Boha.

2 Jn 1, 10 (presné znenie): Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu, ani ho nepozdravujte. (Koniec citátu)

Takže to má „súdruh“ agent t.i.islam Kamil Kandalaft prehodené. Za tie roky to mohol opraviť, ak by to nepreberal kto-ho-vie odkiaľ či od koho (?)…

Kľúčové v prvej kapitole druhého Jánovho listu je: „…ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku -, aby sme jeden druhého milovali.“ Kamil Kandalaft oklamal všetkých, ktorí si čítali jeho propagátorský blog/článok – alebo – ak iba odpisoval od niekoho, tak sa v zápise jasne že zmýlil. Tak či tak je agentom totalitnej ideológie islam, čo je azda trestom horším, než keby ho „Indiáni“ mučili na mučiarskom kole (!)…

Záver:

Kamil Kandalaft píše, že iba mierne upravil „Písmo sväté“ – to keby v opačnom garde urobil kresťan v Iráne, tak by ho usmrtili tak rýchlo ako mihnutie oka.

Kamil Kandalaft klame, ale je nebezpečný, nakoľko ide o obzvlášť skúseného agenta, ktorý sa svojej práci venuje už minimálne 3-4 roky! On je sympatizantom palestínskych teroristov, či je vyznávačom totalitnej ideológie v plnej sile – to je v konečnom dôsledku fuk, ale z toho mála, čo predviedol a ja som to už stihol čítať – je vysoká pravdepodobnosť, že tu dlhoročne pôsobí… A jeho kamoš Karim Tóth (videá na YouTube.com ale aj Kandalaftova propagácia na blogoch Pravdy) je ešte šikovnejší v tom ako ohlupovať… kto nemá skúsenosti s klamármi, ľahko naletí. A svoje robí neznalosť…

Kamil Kandalaft ako agent totalitnej ideológie islam píše: „Účelom uverejnenia veršov Nového zákona v tomto článku bolo spochybniť falošné videnie nášho kresťanského náboženstva ako čistého, bezchybného, spásonosného a poukázať nato, že tak ako je možné nájsť v Koráne verše, ktoré nám môžu znieť poburujúco, rovnaké verše možno nájsť aj v Novom a hlavne v Starom zákone. Tu uvádzané verše sú iba zlomkom šokujúcich slov Biblie.“ – píše „nášho“ kresťanského náboženstva – ale – on s našim kresťanským náboženstvom nemá nič, jedine, že sa snaží čo najviac ovplyvniť ľudí, koľko sa len podarí.

Agent islamu Kamil Kandalaft dáva judaizmus, kresťanstvo a totalitnú ideológiu islam (horšia intenzita než fašizmus s nacizmom dohromady!, ba ani socializmus newsiahal islamu po členky!) na jednu roveň, totalitná ideológia islam mu velí cez Korán, aby umne podvádzal v záujme Alaha, ktorý však nie je Bohom… Islam má o láskle iba minimum, ale o vojne, o zabíjaní a trestoch pre „akože-nevercov“ – ako keby ropnou rúrou prilieval.

Furt opakuje, že t.i.islam je náboženstvo, ale islam sa za náboženstvo len skrýva, je to totalitná ideológia, ktorá navyše odporuje aj „Všeobecnej deklarácii ľudských práv“ (OSN 10.12.1948).

+

Článok 3: Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.

((Len nedávno celosvetovo prebehla správa o pakistanskej konvertitke na kresťanstvo, že po 9 rokoch ju oslobodil súd, lebo uznal, že ju krivo obvinili – že neurážala Mahometa ani islam, ale imámovia vyvolali protesty voči rozhodnutiu súdu a chceli linčovať tak dotyčnú kresťanku, ale aj sudcov… Správ o podobných excesoch sú tak mnohopočetné a časté, že pomaly takzvane „lezie na nervy o tom sústavne čítať“ a byť naďalej bezmocný… O počtoch zavraždených kresťanov pre ich vieru je kapitola sama o sebe!))

+

Článok 7: Všetci sú rovní pred zákonom a majú právo na rovnakú právnu ochranu bez akejkoľvek diskriminácie. Všetci majú právo na rovnakú ochranu proti akejkoľvek diskriminácii, ktorá porušuje túto deklaráciu a proti akémukoľvek podnecovaniu takejto diskriminácie.

((Svedectvo ženy pred súdom v mohamedánskej krajine má váhu ½ oproti mužovi, „neveriaci“ sú pre nich nedôverní a pred súdom nemajú vyupočutie, takže v štátoch s t.i.islam byť kresťanom je pozvánka na samovraždu.))

+

Článok 18: Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru a slobodu sám či spoločne s inými, verejne alebo súkromne, prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru vo výuke, v praktickom živote, bohoslužbe a obradoch.

Posvätná kniha islamistov „Korán“ prikazuje mohamedánom nasledovné:

8:17 Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Alah ich zabil; a nevrhal si ty, keď si vrhal, ale bol to Alah, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou, od Neho prichádzajúcou, veď Alah počujúci je, vševedúci!

2: 191 Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete, a vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnali, veď zvádzanie od viery je horšie ako zabitie. Avšak nebojujte s nimi blízko Mešity posvätnej, kým oni s vami tu nezačnú bojovať. Ak však vás tam napadnú, zabite ich – taká je odmena neveriacich!

9: 5 A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov ((za modloslužobníkov považujú tých, ktorí nevyznávajú islam a kresťanov obviňujú z viery v Trojicu, hoci Boh je len jeden – len z časovo-dejinného hľadiska sa môže vnímať, že ide o tri rôzne osoby – lenže nie o 3 bohov!!! Preto islamisti hanlivo nazývajú kresťanov „kresťanskými psami“)), kdekoľvek ich nájdete, zajmite ich, strážte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy! Ak sa však kajúcne obrátia, budú dodržiavať modlitbu a dávať almužnu, nechajte ich ísť cestou ich, veď Alah je veru odpúšťajúci, súcitný.

8:39 Bojujte teda proti nim, aby už nebolo pokušenia k odpadlíctvu a aby všetko náboženstvo bolo len Alahovo. Ak však prestanú, potom Alah jasne vidí všetko, čo robia.

5:73 A sú veru neveriaci tí, ktorí vyhlasujú: „boh je tretí z trojice“ – zatiaľ čo nie je božstva okrem Alaha jediného. A ak s tým neprestanú, čo hovoria, veru sa dotkne tých, ktorí z nich sú neveriaci, trest bolestný!

2: 217 Dopytujú sa ťa na posvätný mesiac a na bojovanie v jeho priebehu. Povedz: „Bojovať v ňom je hriech ťažký, avšak odvracať od chodníka Alahovho, neveriť v Neho a v Mešitu posvätnú a vyháňať obyvateľov ich z nej je ešte ťažší hriech pred Alahom; zvádzať od viery je horšie ako zabíjať. „Neveriaci“ neprestanú proti vám bojovať, kým vás neodvrátia od „náboženstva“ vášho, ak budú toho schopní. Pre tých z vás, kto od náboženstva svojho odpadnú a ako neveriaci zomrú, márne bude ich konanie na tomto aj onom svete – tí ohňa obyvateľmi sa stanú a nesmrteľní v ňom budú. (koniec citácií)

Tak to je všetko, sorry, musím sa venovať iným povinnostiam – ďakujem, že si sa ozvala, ďakujem Ti za všetky Tvoje priania a na zadnej strane si prečítaj moje extra dodatky, ktoré nie sú pre verejnosť… (V láske niet strachu, ba dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je »dokonalý v láske«. My milujeme, pretože Boh prvý miloval nás. Ak niekto povie: »Milujem Boha« a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A jeho »prikázanie« máme: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata)… dear MdM

Keď záchrancu asi nikto nezachráni

23.08.2021

Priznávam sa, že vôbec neviem, ako toto popísať a vystihnúť. Pred týždňom som sa vracal z centra mesta a celkovo som dumal nad X vecami, čo ďalej, čo nezabudnúť, čo vynechať, ako zvládnuť nenapísaný „program“ a totálne som si neuvedomil, že práve zažívam úpal… vonku bolo odhadom 32 stupňov a ten stav som si nevšímal príliš dlho… Po príchode [...]

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

thumbnail image001, pr, nepouzivat

Pellegrini: Noha slovenského vojaka na Ukrajinu nevkročí

27.02.2024 19:04

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini trvá na tom, že Slovensko nebude posielať svojich vojakov na Ukrajinu.

Michal Šipoš

Koalícia plánuje ukončiť parlamentnú schôdzu, tvrdí Šipoš

27.02.2024 18:04

„Parlamentné vrabce čvirikajú, že v stredu chcú páni poslanci ukončiť túto schôdzu, pretože idú prezidentské voľby," uviedol poslanec hnutia Slovensko.

Poľsko, NATO

Prídu špeciáli či ženisti? Kto pošle na Ukrajinu vojakov a čo na to Rusko?

27.02.2024 17:23

Experti pre Pravdu vysvetlili, ako by západné jednotky mohli pomôcť Kyjevu, a či je reálne, že ich niektoré štáty nasadia.

Rusko, Moskva, Ukrajina, protesty

Režim v Rusku sa snaží zlomiť všetok odpor. Prenasleduje už aj rodiny oponentov vlády

27.02.2024 16:45

Ruské úrady začínajú prenasledovať už aj rodiny a príbuzných oponentov režimu.

matthew1801

boh stvoril humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 308
Celková čítanosť: 1401809x
Priemerná čítanosť článkov: 4551x

Autor blogu