Založ si blog

Pár otázok pre blogera Harabina

V nedeľu som čítal Váš článok ako osemnásty v poradí („Prečítané 18x“) a chvíľu mi trvalo, kým som si naplno vychutnal celý obsah. A moja odpoveď v podobe tohto článku nebola ovplyvnená ani všakovakými pochybnými »osočovaniami či škandalizovaním« niektorých pochábľov našej politickej scény, naopak, znamenali pre mňa skôr »odobrenie«…

Veď ak »politik« Beblavý predčasne (bez dôkazov) fantazíroval a táral v kauze „Vietnamec“, ba aj v kauze vraždy novinára Kuciaka – aj tam bez akýchkoľvek dôkazov, bez akýchkoľvek oporných bodov – fabuloval aj odsudzoval, pripisoval vinu súčasnej vládnej koalícii – tak prečo by mal byť pravdivý či trefný práve v osočovaní Vašej osoby?

Takže u mňa »politik« Beblavý dosiahol pravý opak, aj preto, že obdobne »urážal voličov« celej Slovenskej republiky:

„Ak si napriek tomu 10, či nebodaj 20 % obyvateľov vyberie za prezidenta Štefana Harabina, bude to znamenať, že významná časť slovenskej spoločnosti chce za hlavu štátu to najhoršie, čo na Slovensku máme, bez ohľadu na konkrétnu, hlbokú a všeobecne známu skúsenosť. Kandidatúra Štefana Harabina tak nie je testom pre slovenskú politiku, ale pre slovenských občanov…“

Pre mňa tento »politik« v ideovom ponímaní »prestal existovať« – ak by som ho chcel voliť, nech ma zavrú do toho najťažšieho blázinca, aký jestvuje v celej Európe (a pokojne nech zahodia kľúč)…

Aj pán Daniel Lipšic (https://tv.sme.sk/v/5491/harabin-kontra-lipsic.html), ktorý Vás atakuje kedykoľvek a akokoľvek už neúmerne dlhú dobu – dnes som počúval v správach slovenského rozhlasu (verejnoprávna rtvs), že expolitik Lipšic spochybňuje, či sa príde na to, kto objednával ako hlavný rozhodujúci zadávateľ v kauze vraždy novinára Kuciaka – ako keby CELÝ SVET (a priľahlé galaxie k Mliečnej dráhe) bol zvedavý, čo na čerstvé veci okolo kauzy povie práve pán Daniel Lipšic – a hrozne to zapáchalo akýmsi pripravovaním si vhodnej pôdy na budúce možné špekulácie (spochybňovanie, zavádzanie mediálnej verejnosti), ktoré by dokazovali, že ON a jemu blízki (aj niektoré médiá) stále môžu rýpať či vŕtať do toho, aká je pravda okolo kauzy Kuciak… Takže nie prokurátori, nie vyšetrovatelia aj policajti, nie odborníci z tímov okolo ľudí  poverených štátom – ALE Daniel Lipšic je „TEN“, na koho sa čaká, čo povie, čo odobrí, čo požehná… ( ! ! ! )

Pán Boh s nami a zlé preč – amen tma!

Takže títo dvaja Vaši »nadčasoví oponenti« ma presvedčili, že nehodno veriť propagande, zavádzaniu, prvým dojmom, ba ani strachu z bubáka, za ktorého by Vás radi nadobro označkovali, hoci sami majú neviditeľný biľag…

Vo Vašom článku ste napísali mnohé, mňa zaujalo (okrem iného) aj:

     „Ako dlhoročný sudca veľmi intenzívne vnímam, čo je spravodlivé a čo nie, či bol porušený zákon, či naozaj ide o nespravodlivosť alebo ide o iné úmysly, napríklad – politický nátlak na štát v záujme získavania väčšieho vplyvu v spoločnosti. Štát v takom prípade má povinnosť nielen garantovať právny poriadok, ale ho aj aktívne chrániť. Podľa Ústavy SR sú ľudia slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Na území Slovenskej republiky sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod, alebo iné postavenie. Diskriminácia je jednoducho zakázaná. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, znevýhodňovať, ale ani zvýhodňovať.“

ALE konečne k meritu veci.

Vy ste vo svojom článku pripomenuli najmä nebezpečnosť a skrytú zradnosť „istanbulského dohovoru. Mnohí spoluobčania ani netušia, že niečo také jestvuje a aj mnohí politici alebo novinári sa tvária, že nič sa nedeje:

     „…(istanbulský) dohovor, okrem toho, znamená enormnú a pritom zbytočnú administratívnu a finančnú záťaž pre štát a jeho inštitúcie, pričom má riešiť iba veľmi úzky okruh trestnej činnosti, založenej špecificky iba na „rodovej“ nenávisti. Súčasne vyžaduje, aby akékoľvek násilie voči ženám bolo vždy posudzované iba ako rodovo motivované. Chýba tu záujem o zistenie objektívnej pravdy vo vyšetrovaní motívov, nie vždy ide o nenávisť k žene ako rodu. Takýto motív však môže byť určujúcim v mnohých prípadoch v »islamskom náboženstve«, ktoré chcú v Európe rozšíriť. Miešajú to, samozrejme, aj s postavením migranta alebo utečenca – ako súčasť plánov osídľovania. A keď už tu budú, nikdy sa nebudú integrovať do spoločnosti. Živý a odstrašujúci príklad vidíme v mnohých krajinách Európy, ktoré podľahli nátlaku alebo pre vlastný nedostatok zdravej predvídavosti prijali stovky tisíc a milióny osídlencov. Štáty im budú nútené ustupovať vo všetkom na úkor vlastných občanov a ich práv.“

A tu je ten „zádrheľ“ či háčik, ktorý by ma zaujímal:

Kedy a ako sa stalo, že nie IBA naši, ale po celom svete – tak politici (ale aj médiá a akademici rôzneho druhu) na úrovni OSN, prípadne aj na najvyššej úrovni EP v Bruseli – – – nevedno ako dlho to už trvá – tvrdia, že islam je náboženstvo?! Dokonca tí, ktorí pravdivo odhaľujú krutú pravdu, že islam je totalitná ideológia – neskutočne nebezpečnejšia a životu na Zemi usilujúca o jestvovanie, než tomu bolo za trojice iných totalitných ideológií (nacizmus, fašizmus, komunizmus)?! Ako to, že súčasní politici sa odvolávajú na všetko, čo doteraz dosiahli bojovníci za ľudské práva a občianske slobody – ALE – obrátili to „morbídne“ PROTI tým, ktorí PRAVDIVO tvrdia, že islam nie je a ani nikdy nebol náboženstvom, ale nebezpečnou totalitnou ideológiou, pri ktorej aj Hitlerov nacizmus vyzerá ako nevinný žart histórie ľudstva?

Veď práve že umne pripravené a skvele zorganizované „osídľovanie“ Európy v duchu príkazu samotného Mohameda z Koránu – to samo dosvedčuje, že nejde iba o náboženstvo, na ktoré sa zvrátene odjakživa hrá…

Mimochodom – ak občas súdia tých, ktorí kriticky upozorňujú na morbídnu totalitnú ideológiu islam – tak obvykle použijú paragraf o hanobení „presvedčenia“ – ALE nikomu vtedy nevadí, že ak je celosvetovo čosi, čo znevažuje, čo hanobí a má tendenciu likvidovať, tak je to práve totalitná ideológia islam – kde v Koráne prikazuje démonický Alah (ktorý nie je zhodný s pojmom „BOH“) svojim verným, aby likvidovali (zabili) všetkých tých, ktorí nie sú vyznávači Alaha, ktorí údajne zvádzajú od viery, ba dokonca ŽE všetko musí byť Alahovo… „Deklarácia ľudských práv a občianskych slobôd“ nikde nepripúšťa, že by jedno z akýchkoľvek presvedčení alebo náboženstiev MOHLO vraždiť/likvidovať/zabíjať akékoľvek iné.

Iným dôležitým argumentom proti obhájiteľnosti totalitnej ideológie islam JE, že v Koráne jed príkaz „Choď a zabi“ – čo by skutočný pravý BOH nikdy neprikazoval – ON si pokojne môže vyvraždiť či akokoľvek potrestať či jednotlivca, či národ, prípadne celé ľudstvo – AK BY CHCEL a nebude si hľadať vykonávateľov!

Ďalším argumentom je – ak Boh „zjavil“ ľudstvu počas plynutia histórie svoju vôľu a prikázal všetko zapísať do Biblie – v istom okamihu prišiel na náš svet SYN (život + smrť na kríži + zmŕtvychvstanie) – TO je UŽ zapísané cez „Nový zákon“ a akoby z ničoho nič LEN TAK prečudesne BY BOH zjavil v nespočítateľných veciach ÚPLNE INÉ a protichodné voči tomu, čo už zjavil?! To by bolo samo-popretie sa!

     Žiadny človek nemusí byť extra-geniálny teológ, ba ani politik, ba ani mediálny mág – aby sám zvážil, že robiť si z Boha habaďúru je kontraproduktívne.

Ak by sa zišiel nejaký pomyselný KONGRES teológov, ktorí by však „pracovne“ museli aspoň na krátky čas pozabudnúť na svoje aktuálne väzby na svoju náboženskú konfesiu – tak po mnohých skúmaniach a kritickom myslení, ba aj vďaka dišputám zúčastnených – MUSELI by sa zhodnúť, že pravý a nefalšovaný BOH nemôže chcieť od svojich verných „TO“, čo je v Koráne – lebo by nebol Bohom…

A samotní mohamedáni svojimi činmi dokazujú dnes a denne, že totalitná ideológia islam je horšia od nacizmu, fašizmu a komunizmu – a nie len preto, že ničí najprv zvnútra a až potom aj zvyšok…

Pán Harabín – ako je možné, že nejakí právnici na úrovni OSN, na úrovni bruselského parlamentu – či akíkoľvek iní právnici a kdekoľvek – by mohli odobriť označenie „islam je náboženstvo“?!

Nevadí právnikom (nech by boli advokátmi, sudcami, učiteľmi a pedagógmi, poradcami prezidentov aj premiérov atď), že totalitná ideológia islam je v mnohých ohľadoch v neskutočnom rozpore s mnohými časťami „Deklarácie ľudských práv…“ – o tom nehovorí (nedokazuje) iba 1386 rokov, ktoré ubehli od smrti „výmyselníka“ knihy Korán (všetky tie dobývania území, vraždy, zotročovania, lúpeže a aj pedofília) – ale predovšetkým prax horúcej súčasnosti – všetky tie atentáty, všetky tie násilnícke manželstvá, kde žena je polovičným otrokom, prípadne aj výchova dorastu (keď študent na strednej škole vo Švajčiarsku ako mohamedán odmietne podať ruku učiteľke!)…

A čo je najväčší šok – ak tí, ktorí pravdivo varujú pred totalitnou ideológiou – sú mnoho ráz vláčení po súdoch, vyhrážajú sa im smrťou (občas bývajú úspešné atentáty), sú obviňovaní z údajného znevažovania (!), hoci je to vlastne úplne naopak! Akékoľvek iné náboženstvo na planéte Zem neznevažuje a nehanobí ostatné TAK ako to robí práve totalitná ideológia islam!

Je to podobné ako s tými Vašimi dlhodobými odporcami, ktorí na Vás hádžu kýble špiny a napokon ste museli vynaložiť značnú energiu aj času, aby ste vyvrátili ich nechutnosti… (Im nevadí, že jestvujú pojmy „osočovanie“, „ohováranie“ a odvodeniny).

Vo svojom článku ste napísali AJ:

     „Až na niekoľko výnimiek, dovážaní osídlenci sa nechcú začleniť do našej
civilizácie, do našej spoločnosti. Vytvárajú si vlastné enklávy, nezriedka terorizujú miestne
obyvateľstvo a nerešpektujú štátnu moc. Je toto v Európe želateľné? Je to v súlade s morálkou, hodnotami a právom našej európskej civilizácie?“

Vy ako právnik mi hádam dáte za pravdu, že to celá Európa ako keby súťažila o takzvanú „Darwinovu cenu“! Nech je pôvodcom takéhoto bláznovstva ktokoľvek – ale – oni predsa žijú od narodenia až po príchod »na povel« v jednom obrovskom klamstve a nedokážu sami prísť „z ničoho nič“ zázračne na odhalenie „ako to teda naozaj je“ – a ak to zodpovední šéfovia EÚ, ale aj politici a novinári členských krajín EÚ a aj ostatní, vrátane právnikov, nepochopili – potom má vlastne George Orwell posmrtnú pravdu a jeho kniha je ešte oproti terajšej realite sťaby prechádzkou ružovou záhradou…

Čo tam po tom, že dokážem pochopiť – napríklad – že kedysi za čias otrokárstva by bol otrok, ktorého prepustili, doslova nešťastný, lebo si nedokázal predstaviť, čo so slobodou. A čosi podobné je vlastne aj s tými, ktorí od narodenia žijú vo svete totalitnej ideológie islam a zrazu by im niekto alebo niečo odhalilo pravdu, že dlhodobo žijú v omyle, klamstve, podvode, mámení… Tí, ktorí zažili totalitnú dobu socializmu u nás, kedy vládli komunisti a odvolávali sa na diktatúru proletariátu – aspoň JEMNE vedia odhadnúť – totiž – tá diktatúra nebola toho druhu, že by zasahovala aj vnútorný duchovný aj duševný život ľudí…

Prosím Vás – pýtam sa Vás ako dlhoročného skúseného právnika – naozaj to my, bežní ľudia, ktorí nemáme ako jednotlivci extra veľké možnosti – naozaj to môžeme zabaliť či pochovať – lebo „tí HORE“, ktorí by mohli aj mali, tí sa na TO všetko už dávno VY… ? ? ?

Obávam sa, že mi alebo neodpoviete, alebo sa tento článok k Vám ani nedostane – ste totiž pracovne zaneprázdnený a… možno sa budete opatrne pýtať, či toto nie je provokácia?…

ALEBO odpoviete?

.

(napísané v pondelok 1. októbra 2018, vložené z technických dôvodov o niečo neskôr)

(Zdroj článku: http://stefanharabin.blog.pravda.sk/2018/09/30/lgbti-ako-je-to-u-nas-s-diskriminaciou/)

 

 

 

Keď záchrancu asi nikto nezachráni

23.08.2021

Priznávam sa, že vôbec neviem, ako toto popísať a vystihnúť. Pred týždňom som sa vracal z centra mesta a celkovo som dumal nad X vecami, čo ďalej, čo nezabudnúť, čo vynechať, ako zvládnuť nenapísaný „program“ a totálne som si neuvedomil, že práve zažívam úpal… vonku bolo odhadom 32 stupňov a ten stav som si nevšímal príliš dlho… Po príchode [...]

3 x 321 slov Ľudu

12.03.2021

„Kto je vinný? Ak sa nemýlim, premiér Ingwarr Patovič krátko po začiatku epidémie sa postavil pred kameru a vyhlásil, že vzhľadom k vážnosti situácie berie organizáciu boja s »hnusobou« na seba.“ Ľud odkazuje: „Tráp sa so svojimi problémami, lebo je sa čoho báť!“ „If you have any doubts, speak the trut.“ Psychológ Kleinman na adresu Igora Narcisoviča (OĽaNO [...]

Chuck Norris sa pýta „Ako ste mohli voliť Igora *atoviča? “

10.03.2021

(Humor*mišung, Paródia) Pôvodný názov „Chuck Norris verzus Igor Patovič.“ Carlos Ray alias „Chuck“ Norris (* 10. marec 1940) dnes oslavuje narodeniny, americký akčný herec, skvelý majster bojových umení, spisovateľ, športovec, podnikateľ, mediálna osobnosť. Je hlavnou postavou televízneho seriálu »Walker, texaský ranger«. Preslávil sa svojim kopom z otočky aj [...]

Sergej Lavrov

Lavrov: F-16 môžu niesť jadrové zbrane, eskalovali by konflikt na Ukrajine

06.06.2023 10:41

Na adresu USA ruský minister zahraničia dodal, že "ak tomu nerozumejú, potom sú ako vojenskí stratégovia a plánovači bezcenní."

Ukrajina Rusko priehrada Kachovka evakuácie uarus

Kachovská priehrada zadržiavala 50-krát viac vody ako Liptovská Mara

06.06.2023 10:40

Nádrži na rieke Dneper na juhu Ukrajiny sa niekedy hovorí aj Kachovské more.

Migranti / Hraničný priechod /

Stovky migrantov sa pokúsili dostať do USA, polícia ich zahnala späť do Mexika

06.06.2023 10:29

Mexické úrady na incident zareagovali uzatvorením hraničných priechodov.

SR Ružomberok medvede cintorín plašenie ŠOP ZAX

Výskyt medveďov v Ružomberku privolal zásahový tím. Z okolia cintorína môžu zaznieť výstrely

06.06.2023 10:12

Pohyb najmenej štyroch medveďov zaevidoval v týchto dňoch v Ružomberku zásahový tím Štátnej ochrany prírody v areáli cintorína.

matthew1801

boh stvoril humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 308
Celková čítanosť: 1369717x
Priemerná čítanosť článkov: 4447x

Autor blogu