Založ si blog

Zabŕdnuť trochu do špekulácií

Nestíham sa čudovať. Ak by som sa nevenoval tejto morbídnej téme do hĺbky, azda by som prijímal čokoľvek od tých hore, lebo veď oni sú tí zodpovední vládcovia a chcú nám len dobre. No už keď igorko trval na absolútne striktnom nosení rúšky hoc ideš iba popri rieke a najbližší človek je odhadom sto metrov, tak sa vo mne vzbúrilo všetko to, čo som čítal od českých epidemiológov. Oni nám budú nahovárať všeličo ako keby boli jediní, ktorí vedia o tajnej pravde svätého grálu alebo o návštevníkoch negatívnej aliancie susedných mimozemšťanov.

Odborníci jednoznačne tvrdia, že nech to akokoľvek bude pokračovať, tak koronavírus oskúša všetkých, či sa nám to páči alebo nepáči. Z iných katastrofických zážitkov ľudstva (v dejinách) sa naučili vládcovia či šéfovia štátov využívať všetku dostupnú moc a súčasní sa naučili aj trhnúť niečo pre seba alebo vlastné politické či mocenské záujmy. A s pomocou naklonených médií či využívaním propagandy sa im to aj darí. A je jedno, či je to vyspelá krajina ako Japonsko, Čína, USA, Austrália, Nemecko, alebo rozvojové krajiny Afriky, Ázie a podobne.

Ešte raz rúšky. Ak je to takzvaná spodina (nekvalita), a nie respirátory špeciálne pre zdravotníkov či lekárov, tak majú obmedzený čas používania (dokonca sa dýchaním znižuje percento zachyteného) a ide skôr o skúšku poslušnosti… A tie, ktoré robia s využitím nanotechnológie (nanovlákna) a sú účinnosťou identické s respirátormi najvyššej triedy – by sme museli zakúpiť patent a vyrábať si ich sami.

A ešte ten humbuk igorka okolo zachovania hygieny alebo dezinfekcie v obchodoch s potravinami, keď schválil sanitárny deň v nedeľu (pozor, ja osobne nemám nič proti samotnému zrušeniu predaja v nedeľu, skôr ide o to ich zdôvodnenie PREČO) – ale kto kedy bude kontrolovať, či to naozaj robia a ako kvalitne? Vodcovia reťazcov viac dumali nad tým, aby ich to stálo čo najmenej. Iný postreh: v OD Mlyny Nitra zatvorili toalety. Ak idete pešo od 30 po 40 minút, aby ste sa tam dostali a rovnako dlho naspäť, tak sa vám môže stať, že budete potrebovať vykonať toaletnú potrebu – ALE – oni viac rozmýšľali – zatvoríme WC a nebudeme musieť pracne dezinfikovať alebo umývať toalety – ale sme svetoví, však?!

Niektorí ľudia sa vo všeobecnosti boja globálneho otepľovania, skleníkových efektov, šírenia púšte, topenia ľadovcov, likvidácie lesov, sucha, záplav, víchric, pesticídov, klonovania, komárov, potkanov, kliešťov, infarktov, chorôb, nelegálnych imigrantov, teroristov, ale ak by na to došlo, tak majú iba reči, rečičky a znovu iba reči. Nepohnú ani mihalnicou na to, aby čosi zmenili, ešte aj myšlienky sú schopní pozastaviť.

Jedna babička mala zaujímavú myšlienku – neboj sa sveta a katastrof, ale toho, čo nielen tvoje telo zabije, no najmä tvoju dušu, tvoje vnútro – lebo zabúdame na lásku a Boha, ktorý je jej zdrojom a aj darcom…

Že sa nielen súčasná západná civilizácia nachádza v štádiu, v ktorom sa nemôže ani udržať, ani rovnakým smerom takto pokračovať, sa zhodnú prakticky všetci kvalitní pozorovatelia.

Veď aj „zaručene pravých“ líčení spôsobov zvratu ďalšieho smerovania Ľudstva nájdeme od vedcov aj jasnovidcov na nete nadmieru (priveľa).

Nástup úpadku správania sa ľudí a Spoločnosti sa dalo zaznamenať už odhadom pred 20 rokmi (kto to neodmietal vidieť) – bola len otázka naštelovania, kedy dôjde o doslova vesmírne rozsiahly pokus o zvrátenie škodlivého smerovania celej civilizácie Zeme… A že zmena tak môže prísť aj prostredníctvom nečakaného zásahu životodarných síl do metabolizmu Človeka, cez ovplyvnenie zdravia, plodnosti, životaschopnosti…

Pokles biologickej hodnoty potravín. Došlo k nemu preto, že výhradne trhovým prístupom k poľnohospodárstvu a aj chovu zvierat sa prakticky zničila jeho prirodzenosť. V dôsledku honby za rastom výnosov a tržieb (čiže za peniazmi a ziskom) od polovice 20 storočia tak stále klesá nutričná kvalita poľnohospodárskych produktov. Znižuje sa v nich obsah prirodzených vitamínov a žiaducich minerálov. Navyše sa v nich objavujú v čím ďalej väčšom počte a koncentráciách v prírode sa nevyskytujúce kontaminanty. Sú to jednak rezíduá prostriedkov proti škodcom, ba aj jedy a ťažké kovy produkované civilizáciou do ovzdušia.

Ďalším často uvádzaným človeka devastujúcim činiteľom je aj pôsobenie stáleho stresu v práci aj v spoločenskom živote. Psychiku a fyziológiu človeka devastujúci stres vyvoláva niekoľko faktorov. Na prvom mieste je to rozvrátenie psychického zázemia jednotlivca jeho vytrhnutím už nielen zo širšej rodiny a miestnych „rodinných“ spoločenstiev. Deti fakticky aj psychicky strácajú rodičov, rodičia zas deti, žena mužskú oporu a muž „nervy hojivé“ zázemie domova.

Ak to jemne prepojím na súčasnosť – tí starí a ohrození seniori sú vlastne odložení ockovia a mamy – len máloktorí sami túžili dostať sa do domovov dôchodcov. Ale aj opačne – deti výhradne v družinách alebo rôznych zariadeniach pre deti, lebo rodičia majú jeden a pol úväzku, prípadne niekto robí aj za troch…

Novým postsocialistickým javom je útok na spoločenské istoty, ako sú dôchodky starých ľudí a nemocenské dávky chorých spoluobčanov a aj invalidov. Lenže čo s tými, ktorí dnes dostávajú dávku v hmotnej núdzi 60 eur na mesiac a majú tú smolu, že nemajú nikoho blízkeho? (komu to stojí aspoň na stravu a najnutnejšie, dávam klobúk dole) – prosím, len netvrďte, že sa majú obrátiť na charitu, prezradíte totiž, že o tom neviete úplne všetko, že ste to nezažili na vlastnej koži – alebo aj – že niektorí to zneužívajú na vlastné obohatenie (občianske združenie, mimovládka, alebo niektorí náboženskí činitelia – my tu máme dokonca dvoch biskupov, ktorí dôverujú na sto percent kompromitujúcim materiálom, ktoré vyrobili eštebáci z čias Komančov – alebo aj – kto kedy a kde kontroloval, či dary veriacich do Etiópie či Eritrey sa aj dostanú v plnej výške tam, kam majú! A ak by ste ich kritizovali, že bezdomovcovi by nedarovali ani cent, lebo smrdí a je opitý a fuj? Naozaj?)…

V poslednej dobe sa dá pozrieť kriticky aj na rovnosť v práve – akosi sme si všetci zvykli. Iné právo platí pre veľmi bohatých a ty neriskuj, že ti hubu rozbijú, alebo ťa nájdu po rokoch kdesi pohodeného a rozloženého. Odkiaľsi sa vynorila aj skupina bezzábranovo dychtiacich „banksterov“, ktorí si začali vydržiavať ich blaho v parlamentoch presadzujúceho „zákonodarcu“. Títo odhlasujú odovzdanie daní či peňazí vybraných na dôchodky a nemocenské do ich „správy“.

(Podivné a predražené zákazky na dlh s vysokým úrokom, monopol na spôsoby liečenia „užitočnými“ farma koncernami, spravovanie dôchodkov vysoko platenými ničím svojim neručiacimi ekonomickými ukazovateľmi)

Vírusy podlamujú imunitu, parazity svojimi metabolitmi zaťažujú vnútorné prostredie organizmu človeka. Tieto vplyvy sa manifestujú ako nárasty alergií, či neschopnosťou imunitnej sústavy jednotlivca čeliť všade sa vyskytujúcim podmienečne patogénnym zárodkom. Atď.

K tejto sade nepretržite negatívne pôsobiacich faktorov sa pridáva aj znečistenie ovzdušia a „elektrosmog“ zo spotrebičov. Vplyv sa iba tuší. Tvrdí muziku súbor činiteľov, atakujúcich metabolizmus človeka, čiže jeho zdravie.

Vyššie uvádzané negatívne vplyvy sú známe. Medicína sa zo všetkých síl snaží vysporiadať s ich následkami. Je ale nad jej sily to činiť inak, než prostredníctvom liekov, čiže chemických zásahov do metabolizmu ľudského tela. Materialista, považujúci organizmus človeka za stroj, tomu hovorí substitučná a symptomatická medikácia. Chemický prístup k stabilizácii chorôb je z podstaty veci len náhradným riešením a nemôže poskytnúť principiálne východisko.

Skutočným liečením všetkých chorôb a metabolického syndrómu najmä (od cukrovky po choroby ciev a mozgu) môže byť iba poznanie a odstránenie ich pravých príčin. Lenže okrem čiastočne poznanej diétnej chyby väčšina príčin civilizačných chorôb leží, na rozdiel od zvierat, v duševnej a aj duchovnej rovine bytosti človeka. To sú však oblasti reality materialistickému spôsobu myslenia neprístupné, pretože v nich platia iné než hmotné zákony. Preto medicínu ovládajúci materialistický spôsob myslenia nie je schopný tieto príčiny ani nájsť, tým menej liečiť!

Ľudstvo si svojou technologickou vyspelosťou vytvorilo stále sa uťahujúci „diabolský kruh“. Jeho vyústením by nepochybne bola smrť civilizácie. Inkarnovaní temní duchovia pri moci majú ale v popise práce podstatu problému zahmliť a prístupy k jeho riešeniu budú mocensky sťažovať. (Pozri útoky na alternatívne metódy liečenia a MMS.) Pritom stav plodnosti a metabolických porúch ľudstva dosiahol hranicu, ktorá ho blokuje v snahe vystúpiť na vyššiu duchovnú (civilizačnú) úroveň. Bez pomoci z neviditeľnej strany stvorenia by prekonanie súčasného krízového bodu nebolo možné. Preto pred príchodom „kráľovstva božieho“ už dávni proroci hovoria o rozhodujúcom stretnutí tvorivých (anjelských) a temných síl na Zemi. Podľa legiend sa má odohrať na bájnej rovine ôArmagedon“. Zdá sa mi, že stav ľudstva sa skutočne veľmi priblížil stavu, ako ich popisuje Zjavenie. Názvu roviny stretnutia Armagedon rozumiem na rozdiel od iných tak, že v jeho názve je vo forme prešmyčky vložený skrytý odkaz, skrytá rada. Tak, aby ju latinsky hovoriaci mohli rozlúštiť. Teda pre dobu stretnutia odkazuje autor videnia prešmyčkou toto: Arma (zbraň) ad (k) ego (egoizmu) nod (ne)! Oživený egoizmus! Preto výber názvu roviny stretnutia prírodných síl s temnými duchmi – Armagedon. Ježiš o tej dobe ďalej hovoril: „tým, čo majú málo viery, sa vezme aj to!“

V minulom článku som doslova „okopíroval“ krátku časť z interview (rozhovoru) so Sergejom Nikolajevičom Lazarevom, ktorý je v Ruskej federácii známy ako bohom obdarený liečiteľ, ktorý napomáha k ozdraveniu trpiacich videním ich príčiny (čiže nie cez medikamenty – text je kurzívou):

     V USA mi rozprávali o kňazovi, ktorý sa stal chirurgom. Keď sa modlil pred operáciou a v myšlienkach počas operácie, výsledok bol omnoho lepší ako bez modlitby t.j. od vnútorného stavu chirurga a tiež terapeuta, ktorý podáva tabletky, v mnohom závisí zlepšenie stavu chorého človeka.

     Spomínam si, ako na príjme v New Yorku sa ma spýtal mladý človek: „Chcem sa stať lekárom, povedzte mi, či mi niečo prekáža?“ Áno, vo vnútri príliš chcete vyliečiť pacienta, ubrať z jeho bolesti, no u každého človeka je vlastná zodpovednosť za svoju bolesť.

     „A ako treba liečiť ľudí?“ Najskôr treba pochopiť nasledovné: ani jeden lekár nikdy neliečil, nelieči a nebude liečiť človeka. Lekár iba pomáha človeku ozdravieť. Úroveň môže byť rozličná. No vyzdravenie vždy závisí od samotného konkrétneho človeka. Choroba nás posúva k správnemu svetonázoru, donucuje nás vnútorne sa meniť a hlbšie poznávať Svet, ak my nechceme toto robiť dobrovoľne. Preto vyzdravenie v prvý okamih nezávisí od úsilia lekára, ale od pripravenosti pacienta zmeniť seba, zmeniť systém priorít, precítiť, že hlavnou záchranou je zvýšenie lásky k Bohu a nazhromaždenie tejto lásky v duši.

+

Po tom, ako Lazarev skutočne prinavrátil nespočetnému množstvu ľudí zdravie, sa v roku 1990 dostal na úplne novú úroveň: zistil, že v energetických a informačných systémoch, ktoré obklopujú ľudí (voláme ich aura), sa objavili špecifické deformácie poľa. Tieto deformácie vedú k fyzicky prejavovaným ochoreniam a poruchám. Takéto zistenie ešte samo o sebe nemusí byť ani nič revolučné ani nové – aj homeopatia, spagyrická medicína alebo Bachove kvetinové esencie pracujú na rovnakej úrovni polí. Lenže Lazarev v roku 1991 zistil, že na tejto energetickej úrovni sú rodičia, deti a vnúčatá jednotným celkom. Správanie a emócie rodičov priamo ovplyvňujú fyzickú kondíciu detí. Takže, ak by sa zmenila psychika rodiča, zmenil by sa aj fyzický stav detí.

Hoci ide o zložitú problematiku, jeho zistenia môžeme zhrnúť jednoducho: ako náhle sa s druhým človekom zaobchádza negatívne, vytvárame narušenie v našom vlastnom energetickom poli a v poli zasiahnutého človeka. Z dlhodobého hľadiska to pôsobí ako zablokovanie zdravého a šťastného života, pretože kvôli týmto rozporom ľudské energetické pole už nevibruje v harmónii s okolitým svetom, ktorý nás obklopuje. Po čase pole vesmíru takéto deformácie zablokuje, pretože by inak mali deštruktívny vplyv na vesmír ako celok. Tieto blokády pozostávajú z kontrastného programu voči tomu, čo sa stalo. Napríklad, pýcha sa čistí pokorou, sebectvo pochybnosťami o sebe. Nadmerné pripútanie sa k niečomu je zvyčajne kompenzované pravidelnou stratou tejto veci. A ak sa daná osoba z týchto lekcií nepoučí, musí prísť ešte silnejšie zablokovanie deštruktívnych vibrácií: choroba, nehoda. alebo dokonca aj smrť. Ak sa zablokovanie nevyrieši jedným z týchto spôsobov, môže to dokonca pokračovať až do útokov na jemnejšie štruktúry človeka a spôsobiť v jeho duši, a napokon aj v jeho mysli, veľký zmätok. Z pohľadu božskej ekonomiky je v takomto prípade oveľa lepšie ukončiť „divoké putovanie“ smrťou.

Toto extrémne zjednodušené vysvetlenie, ktoré má predstaviť základnú myšlienku spôsobu, akým vesmír koná, funguje s matematickou a vedeckou presnosťou. Napriek svojej vedeckej presnosti však neovplyvňuje každého človeka rovnakým spôsobom. V závislosti od základného postoja človeka k životu sa môže meniť alebo dokonca neutralizovať. Ak je osoba veľmi láskavá a milá, účinok je značne zmiernený. Ak človek miluje Boha celým svojím srdcom, pracuje na sebe, smeruje k duchovnu a pravidelne žiada o odpustenie svojich prehreškov, potom môže tieto blokády znova a znova rozpúšťať. Lazarev píše: „Najdôležitejšou vecou je pochopiť a rozpoznať vlastné chyby a vrátiť sa do stavu súladu s Vesmírom a Bohom prostredníctvom pokánia. Odstránenie deformácií štruktúry poľa prostredníctvom uvedomenia si a pokánia vedie k neporovnateľným výsledkom pri obnove fyzického zdravia ľudí.“

Ale človek musí úplne zmeniť svoj pohľad na svet a urobiť z Boha svoju absolútnu prvoradú prioritu. Podľa Lazareva by 80 percent našej energie malo byť venované Bohu a iba 20 percent by malo byť použité pre naše vlastné potreby. V každodennom živote sa to prejavuje hlavne v postoji, ktorý človek zastáva voči životu; ak si stále uvedomuje skutočnosť, že fyzické telo je len nádobou probožieho žijúceho v jeho srdci, ktoré chce rásť a rozvíjať sa, potom je to dobrý štart. Ak vidí božské aj v každom ďalšom človeku (tajomne prítomné vnútri nich), v každej rastline, v každom zvierati, vo všetkých prvkoch a vie, že nič z toho, čím je alebo čo má, nie je výsledkom jeho vlastného malého „Ja“, ale pramení z božského zdroja, potom pravdepodobne tiež žije v postoji nepretržitej vďačnosti. Vidí Boha primerane vo všetkom – a tak „používa“ svoju energiu správnym spôsobom!

„Keď cítime lásku k Vesmíru, dostávame veľké množstvo energie,“ vysvetľuje S. N. Lazarev vo svojej tvorbe: „Musíme sa dostať na najvyššiu úroveň energetického poľa – na úroveň morálky, ušľachtilosti a lásky – tak získame dostatok energie a žijeme týmito myšlienkami. Človek musí pochopiť, že energia, ktorú dostáva prostredníctvom najvyšších emócií, môže uzdraviť  telo, osud, aj dušu. „Naopak, spotrebiteľská mentalita vždy vedie k degradácii“, tvrdí S. N. Lazarev.

Jeho pracovné skúsenosti v „oblasti bioenergie“ mu ukázali, že najhoršie zo všetkých priestupkov človeka je „zabíjanie lásky rôznymi spôsobmi. Všetky ostatné priestupky sú druhoradé a sú výsledkom nedostatku lásky k Bohu, vesmíru, príbuzným, deťom, ľudstvu…“

 

A na záver „jemne“ nesúvisiaci text o duši pre našich ateistov: „Pýtal si sa, prečo duša neopustí telo, keď je v ňom tak nešťastná. Ale je to trochu inak. Duša telo opúšťa, lebo sa chce regenerovať. Robí tak každý deň, to preto bol vymyslený spánok. Myslíš, že pre dušu je ľahké žiť v tvojom tele? Vôbec nie! Je to to najobtiažnejšie, čo tvoja duša kedy robila!

Duša, ktorá poznala ľahkosť a slobodu, akú si nevieš ani len predstaviť, túži po takom stave ako dieťa, ktoré má rado školu, ale aj tak sa teší na prázdniny. Ako človek, ktorý má rád spoločnosť, ale zatúži po chvíľach samoty. Duša hľadá pravý stav existencie. Duša je ľahkosť a sloboda. Duša je pokoj a radosť. Duša je neobmedzenosť a bezbolestnosť. Duša je dokonalá múdrosť a dokonalá láska. Duša je toto všetko a oveľa viac. Nič z toho však neprežíva, keď je v tele. Preto využíva čas spánku.“

Prečo niekto obhajuje Havrana?

29.05.2020

Havran čierny alebo havran poľný (corvus frugilegus), ľudovo »havran«, je spevavec z čeľade „krkavcovitých“. Je rozšírený v celej PaleArktíde, v Európe nehniezdi len na úplnom juhu Balkánskeho, Apeninského a Pyrenejského polostrova. Za posledných 50 rokov hniezdna populácia v Európe silno poklesla približne na 12 miliónov párov a 80 % z nich je v Rusku. V Európe je [...]

Napriek 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny škandalózny predaj

26.05.2020

Nakladateľstvo „Naše vojsko“ ponúka na predaj kalendár s hitlerovskými kreatúrami na rok 2021, ale aj hrnčeky a tričká. Polícia ČR ich už skôr skúmala kvôli tričkám a pohárom s portrétmi šialeného vodcu „Tretej ríše“ Adolfa Hitlera alebo zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha. Prípad však v lete 2018 uzavreli s tým, že sa trestný [...]

Matovič ako dočasný trest boží?

24.05.2020

Najprv trochu teórie z dávnych dôb. „Boží trest“ je často zanedbaný aspekt (zorný uhol pohľadu) života veriaceho človeka. Zvykneme sa sťažovať na okolnosti, a pritom si neuvedomujeme, že ide o dôsledky nášho hriechu a my sme vlastne v odvete milosrdného „výchovného“ trestu. Nevedomosť veriaceho môže spôsobiť trvalé pretrvávanie hriechu v jeho živote, a to [...]

Branislav Gröhling, Základná škola v Bystranoch

V Bystranoch a Žehre žiaci zostanú doma

30.05.2020 17:00

Pre obavy rodičov neotvorí 1. júna brány Základná škola v Bystranoch, zatvorená bude aj škola v Žehre.

počasie jeseň park kočík stromy

Štvormesačného v Česku našli mŕtveho. Matka vraj bola závislá

30.05.2020 15:41, aktualizované: 21:45

Matka pri opaľovaní sa zaspala. Keď sa zobudila, chlapec bol preč aj s kočíkom. Príčinu smrti určí pitva.

Most-Híd László Sólymos

Novým predsedom strany Most-Híd je László Sólymos

30.05.2020 14:31, aktualizované: 16:31

Do tejto funkcie ho zvolili v sobotu na sneme strany vo Fiľakove.

Andrej Babiš

Česko poslalo do Bruselu odpoveď na audit o Babišovom konflikte záujmov

30.05.2020 13:45

Európski komisári českého premiéra podozrievajú, že má stále priamy i nepriamy vplyv na zverenecké fondy.