Založ si blog

Minirekapitulácia o slovenských boľševikoch vraj demokratickej opozície

Najprv trochu teórie, nech sa vyhneme nejasnostiam. Boľševizmus je spoločenstvo ľudí, snažiacich sa vo svojej činnosti prejaviť strategické záujmy (údajnej) väčšiny, nezávisle od toho, nakoľko si samotná väčšina svoje strategické záujmy uvedomuje a je im verná v živote. Podstata boľševizmu nie je v číselnej prevahe prívržencov určitých ideí nad prívržencami iných ideí a nemysliacou väčšinou, ale práve v úprimnej snahe vyjadriť a uviesť do života dlhodobé strategické záujmy („vybranej“) väčšiny, ktorá si praje, aby nikto na jej práci aj živote neparazitoval.

…pripomeňme si dôležitú „Všeobecnú deklaráciu ľudských práv“ (prijaté na pôde OSN, nepriamo to majú aj ústavy štátov z EÚ):

     Článok 18:

Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.

Článok 19:

Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu; toto právo nepripúšťa, aby niekto trpel ujmu za svoje presvedčenie a zahrňuje právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice.

Článok 20:

(1) Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania sa a združovania. (((Zasiahne alebo nezasiahne polícia SR, ak je tento článok porušovaný v obciach alebo mestách Slovenskej republiky počas predvolebných akcií? Kauza „Levoča“ dala na túto otázku jasnú odpoveď!)))

Prv ako budeme pokračovať – minispomienka na „múdrosť biblie“- – – Lk 6, 31: „Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!“ (((Znamená to vari, že pán Andrej Ziska si praje, aby mu chodili hordy objednaných odporcov na jeho možné zhromaždenia? Naozaj?!)))

     „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ (1 Jn 3, 18) Pán Ziska aj značná časť údajne demokratickej opozície jednoznačne odhalila ako to chce v blízkej budúcnosti robiť…

Preklad zo slovenčiny do angličtiny: úžera – usury, úžerník – usurer, viesť úžernícku nebankovku – to lead a usurer’s non-banknote

Za ľudí. – For people. – – – Proti ľuďom. – Against people. (((Asi ho ľudia nezaujímajú?!)))

Berthold Brecht napísal kedysi dávno: „Kto nepozná pravdu, je len hlupák, kto ju však pozná a napriek svojmu svedomiu ju zatajuje alebo dokonca nazýva lžou, ten je opovrhnutia hodný zločinec.“

usurer Andrej Ziska – exprezident slovenskej krajiny, podľa ktorého údajne jestvuje „mafiánsky štát“ (!) a on v ňom žije, tak prečo by sa nemohol správať ako boľševik (?):

On tvrdí: „SLOVENSKO SI UKRADNÚŤ NEDÁME“ Na fejsbúku písal: „Skúsili to na nás v Levoči, ale utiekli. Kotlebovcov bolo veľmi, veľmi málo. Radšej sa rozpustili. My si naše Slovensko ukradnúť nedáme a ani sa ich nezľakneme. Mysleli si, že keď si nahlásia akciu v rovnakom čase v Levoči, ako strana ZA ĽUDÍ, že my naše stretnutie s občanmi zrušíme. Nezrušili sme a naopak, mnohí slušní ľudia sa zorganizovali, aby im ukázali, že – Je nás viac. Neboli žiadne problémy s bezpečnosťou, odprevadili sme ich tichým pochodom.“

Z histórie – – – 22. júna 1941 vyslovil V. M. Molotov a spolu s ním — Stalin: „Naša vec je spravodlivá, nepriateľ bude porazený, víťazstvo bude naše!“

Médiá priniesli svoje videnie: Predvolebný míting =kotlebovcov= v Levoči bol nakoniec zrušený. Proti akcii ĽS NS v meste protestovali stovky privlečených / pricestovaných ľudí, vrátane exprezidenta Andreja Zisku. Ten na sociálnej sieti vyhlásil, že si Slovensko nenechajú ukradnúť (((lebo veď boľševici majú vždy pravdu))) a =extrémisti= ((( ? ))) z ĽS NS boli nútení z Levoče utiecť. Europoslanec ĽS NS Milan Uhrík to vidí inak a obvinil Andreja Zisku, že navozil na protest stovky osadníkov z okolitých obcí.

„Denník N“ tvrdil: Mazurek sa odvolal na bezpečnostné riziko, policajti priamo na mieste o žiadnom nevedeli. (((Kto nechce vidieť, tak naozaj nevidí. Kto nechce konať, tak nekoná))) Vyše hodinu stála dodávka s mikrofónom a zástavami na námestí v Levoči a čakala na prejav Mariana Kotlebu. Ale ten sa zľakol vyše tisícky protestujúcich ľudí a nevystúpil. Milan Mazurek sa okolo štvrtej popoludní postavil k mikrofónu. Ukončil stranícky míting, ktorý sa ani nezačal, a odvolal sa na nebezpečenstvo, ktoré „extrémistom“ údajne hrozilo od protestujúcich. (Denník N o pravých extrémistoch – o boľševikoch pána Zisku nenapísal ani Ň)…

krutá pravda o Levoči spred pár dní: „ZABIME ICH!“ AJ TAKÉTO SLOVÁ PADALI NA PROTESTE PROTI KOTLEBOVCOM

http://www.prehladsprav.sk/zabime-ich-aj-taketo-slova-padali-na-proteste-proti-kotlebovcom-video/4731

 

Namiesto záveru si pripomeňme trochu z „božej“ múdrosti Univerza:

Deuteronomium 5, 9-10 prezrádza: Stíham vinu otcov na synoch aj do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, ale preukazujem milosrdenstvo tisícom pokoleniam tých, ktorí ma milujú a moje prikázania zachovávajú.

     Ex 20, 5-6 pripomína aj: Ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivo milujúci. Trestám vinu otcov na synoch do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, ale preukazujem milosrdenstvo tisícom pokoleniam tým, ktorí ma milujú a moje prikázania zachovávajú.

     Ez 33, 14-15 hovorí: Keď poviem bezbožnému: „Zomrieš!“, ale on sa od svojho hriechu odvráti a bude jednať podľa práva a spravodlivosti, … bude určite žiť a nezomrie.

+

     Žalm 139: Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; 2 Ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: 3 či kráčam a či odpočívam, Ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú Ti známe4 Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, Ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať5 Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. 6 Obdivuhodná pre mňa je Tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. 7 Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred Tvojou tvárou? 8 Ak vystúpim na nebesia, Ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. 9 I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, 10 ešte aj tam ma Tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica. 11 Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“ 12 pre Teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. 13 Veď Ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. 14 Chválim Ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky Tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. 15 Moje údy neboli utajené pred Tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách Zeme. 16 Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v Tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. 17 Bože, aké vzácne sú pre mňa Tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský. 18 Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri Tebe. 19 Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov; vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační. 20 Oni zlomyseľne hovoria o Tebe, márnivo sa dvíhajú nad Teba. 21 Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia Teba, Pane, a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti Tebe? 22 Skrz-naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi. 23 Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. 24 Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti. (Koniec citácie Ž 139)

+

Ef 4, 25-32: Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. 26 Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27 a nedávajte miesto diablovi! 28 Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29 Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. 31 Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. 32 Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! (koniec úryvku Ef 4, 25-32)

Igorko vymyslel predvolebné noviny. Naozaj?

19.02.2020

Neprial som si tvoje noviny, Igorko. Pôvodne som chcel písať o svojich predvolebných pocitoch, keď čítam o našich slovenských kresťanoch v aktuálnom čase, ktorí čo len ťukli nejako do politiky viac »

Pre niektorých nie je nič sväté?

13.02.2020

Aj dávne časy, aj prastaré myšlienky, môžu viac menej pomôcť človeku dneška pochopiť váhu niektorých univerzálnych právd. Voľby dneška sú vecou 4 alebo 5 ročných cyklov, ale v istých viac »

Satirické výstrely predvolebných dní

10.02.2020

Čo zacvendžalo počas víkendových vravotov? Majiteľ 4*člennej korporácie oľAno pán Mgr Igorko Šachovič nedokázal rieknuť, kto by dokázal byť precedom vlády SR, ak by sa občania voliči viac »

andrej kiska

Kiska ešte nebol vypovedať na polícii v súvislosti so zverejnenými videami

20.02.2020 15:41

Kiska vo štvrtok vyzval políciu, aby začala v tejto súvislosti konať.

vymenovanie sudcov

Mamojka má na krku opäť problém. Opäť súvisí s Kočnerom

20.02.2020 14:20

Ústavný sudca bude musieť vysvetliť svoju komunikáciu s Marianom Kočnerom.

slovenská pošta, bezcenné akcie, cenné papiere

Pre voľbu z cudziny sa rozhodlo viac ľudí ako v roku 2016

20.02.2020 13:37

Voliť cez poštu sa tento rok rozhodlo vyše 55-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí.

BBC

Johnson chce BBC zmeniť na Netflix

20.02.2020 13:00

Johnson je podľa vládnych zdrojov pevne presvedčený o potrebe "vážnej reformy“ fungovania BBC.