Založ si blog

Boris Strugackij a môj list mu do nebíčka

(´fašizmus?´) meniny Zora, 25. tevet 5780, Slnko vyšlo 07:16 a zapadlo 16:24, v katolíckom kalendári si pripomínam mučeníka Vincenta a grékokatolíci Timoteja aj Anastáza Perzského. „Tak ako sa máš Tam?“ Так как ты на небесах? Dúfam, že tento prekladač funguje tak ako potrebujem. Я надеюсь, этот переводчик работает так, как мне нужно.

Aby som si Ťa pripomenul, kukol som si do pomôcok: Boris Strugackij (15. 4. 1933 – 19. 11. 2012 Leningrad) a ktosi spomenul aj =zlaté= úvahy: „Nerád filozofujem o ideáloch. Život je zložitejší a nádhernejší ako akýkoľvek ideál. Zavše aj strašnejší. Ideál si človek vždy vyberá sám… A neexistujú »večné« ideály. Život je na to príliš rozmanitý a pestrý.“

„Nikdy sme sa neusilovali ((on a jeho brat Arkadij, s ktorým písali sci-fi knihy)) zobraziť »ideálnu spoločnosť«. Nevedeli sme, čo to je. Zobrazovali sme svet, v ktorom by sa páčilo žiť a pracovať nám… Tento svet zrejme nie je reálny a nevznikne… kým sa neobjaví Vysoká teória (aj prax) výchovy, schopná premeniť (=takmer=) každé ľudské bábätko na tvorivú bytosť, na »Človeka Vychovaného«. Zatiaľ neregistrujem ani len pokusy vytvoriť takú teóriu, ba ani len sociálne sily, ktoré by mali o takého =Človeka= záujem…“

Viem, že to s Tebou nesúvisí, ale nemôžem sa ubrániť spomienke na úchvatnú pieseň, ktorá znela v akomsi megaseriále o druhej svetovej vojne, kde to Rusi/Sovieti víťazne =nandali= tým odporným choromyseľným nacistickým nemčúrom (ale bohužiaľ zahynulo enormne veľa bojovníkov za mier – a netuším, či na vine bola abnormalita diktátora Stalina, alebo naozaj iba morbídna súčasť či »daň« Víťazstva Dobra nad Zlom…): „Svätá vojna

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой тёмною,
С проклятою ордой.
Vstávaj!, krajina ohromná

Vstávaj na smrteľný boj

S fašistickou silou temnou

S prekliatou hordou.

((Припев x 2)):
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идёт война народная,
Священная война!
Nech zúrivosť ušľachtilá

kypí ako vlna

ide vojna národná

Svätá vojna!

Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!

Dáme odpor škrtičom

všetkých plamenných ídeí

násilníkom, lupičom,

mučiteľom ľudí!

Не смеют крылья чёрные
Над Родиной летать,
Поля её просторные
Не смеет враг топтать!
Nesmú čierne krídla

Nad vlasťou lietať

Jej polia sú priestranné

Nesmie vrah dupať!

((Припев))

Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!

Hnilé fašistické zlo

Zaženieme guľku na čelo

Spodinu človečenstva

Sklátime v krepký hrob!

A potom sa mi dostal k prečítaniu Tvoj článok ešte z roka 1995 – – – Борис Стругацкий: Фашизм – это очень просто. Эпидемиологическая памятка. Fašizmus – to je veľmi jednoduché. Epidemiologické pripomenutie.

Keďže už nežiješ tu na planéte Zem, pripomenul som si CHAOS a mišmaš s gulášom, ktorý ostatné roky vládne okolo pojmu »fašizmus«. A čudoval by si sa, ako skvele či parádne zneužívajú v politickom boji (ba dokonca aj v predvolebnom zápase) tento termín/pojem naši politici, ba aj pseudo-politici (takého Igorka určite nemáte v celom Rusku – a azda ani v USA nemajú takú hrôzu!).

Nuž, ten chaos či guláš majú na svedomí tak rodičia s učiteľmi, nedokonalé školské podmienky, možno to aj mnohých nezaujíma, lebo si boj v druhej svetovej spájajú nevdojak s okupantmi po roku 1968 (čo je však nonsens!) – a Boh-vie či to náhodou nie je zámer kohosi, kto sa nikdy oficiálne neprihlási a neprizná si verejne vinu, že ľahšie a efektívnejšie sa vládne »ľudu« ak nevie, nepozná, neovláda poznatky, ak nemá porozumenie prečítaného (alebo videného, počutého)… ale to je už známe stáročia, nie je to žiadna novinka!

Definície fašizmu?

Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je stručná »definícia fašizmu«: „Fašizmus môžeme označovať ako akúkoľvek diktatúru s pravicovým prvkom. Je to politické hnutie antidemokratického a antiliberálneho zamerania.“

Na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra je „fašizmus“ definovaný:

Fašizmus je politický režim založený na diktatúre, potlačovaní občianskych slobôd; ideológia tohto režimu hlása šovinizmus, rasizmus, násilie a podobne: nemecký (hitlerovský) fašizmus, taliansky fašizmus; politický režim pôvodne nastolený v Taliansku (Benitom Mussolinim v r. 1919), založený na diktatúre jednej strany, agresívnom nacionalizme, terorizme, potláčaní občianskych slobôd; najreakčnejšie a najšovinistickejšie politické hnutie. Totalitný protidemokratický režim tohto typu: hitlerovský fašizmus.“ – – – Vidíš ich?! Odkiaľ majú tento blud? Taliani mali fašizmus, lebo maximalizovali (na prvé miesto dávali) ideu „Všetko pre štát – či – Všetko štátu“, no podstatou bola diktatúra a tá sa vždy (bez ohľadu na čas a miesto) šije na aktuálny stav! Nemci zase cez svojho Vodcu maximalizovali ideu „Všetko pre árijský národ“ hoci šialený Hitler vedel, že po dlhoročnom učení sa v teozofickej spoločnosti Thule IBA očakával príchod Árijcov – OBDOBNE – ako vládcovia pseudo-komunizmu Stalin a Castro a Honecker a Husák a „N“ iných diktátorov iba mali víziu budúceho »komunizmu«, ktorý ešte len príde ((POZOR – myslí sa tu zriadenie, a nie ideológia!))…

     Diktatúra je neobmedzená moc jednotlivca, určitej vybranej skupiny alebo triedy: fašistická, totalitná diktatúra, diktatúra proletariátu či komunistov – ale diktatúra môže byť rôzna. Spôsob vykonávania štátnej moci prostredníctvom jednej vládnucej politickej sily.

     Šovinizmus je krajný nacionalizmus sprevádzaný nenávisťou k iným národom; vyhranený nacionalizmus založený na slepej viere v nadradenosť svojho národa a hlásajúci nenávisť k iným/cudzím národom (podľa postavy napoleonského granátnika Chauvina z francúzskej satirickej komédie).

Mgr. Igor Matovič, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky majiteľ hnutia „OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti“ (pre nedokonalé zákony SR nesedí vo väzení!), sa pri definícii fašizmu odvolával na Roberta Paxtona (asi mu to niekto poradil, že bude zaujímavý – podobne ako s ideou kresťanstva, ktoré nežije+neuskutočňuje): „Fašizmus môže byť spôsob politického správania, ktoré sa vyznačuje nutkavými predstavami o rozklade spoločnosti, o národnom potupení, o tom, že sa národ stal obeťou, a kompenzačným kultom zjednotenia, sily a čistoty, v ktorých masová politická strana zložená z militantných nacionalistov nie príliš ochotne, avšak výkonne spolupracujúcimi s tradičnými elitami, opúšťa demokratické slobody pomocou násilia a bez akýchkoľvek etických alebo zákonných obmedzení usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu expanziu.“

Robert Paxton v knihe The Anatomy of Fascism (Anatómia fašizmu, 2004) napísal:

What Is Fascism? The moment has come to give fascism a usable short handle, even though we know that it encompasses its subject no better than a snapshot encompasses a person. Fascism may be defined as a form of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation, or victimhood and by compensatory cults of unity, energy, and purity, in which a mass-based party of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion. To be sure, political behavior requires choices, and choices – as my critics hasten to point out – bring us back to underlying ideas. Hitler and Mussolini, scornful of the ‚materialism‘ of socialism and liberalism, insisted on the centrality of ideas to their movements.“

Naopak, veľmi obšírnu definíciu ponúkol Mikuláš Sliacky, ktorý vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 27. júna 2016 napísal:

(Mikuláš Sliacky)) „Pod jedným FB statusom som dnes čítal vážne myslenú otázku, čo je to fašizmus, aká je jeho definícia. A mám pocit, že ľudí, ktorí to nevedia, prípadne sa tvária, že to nevedia, je u nás hodne. Takže – skúsme vysvetliť:

Mikuláš Sliacky pokračuje: Fašizmus je nenávisť ku všetkým, čo sa od nás odlišujú. Farbou kože, rečou, kultúrou, vierovyznaním. Čímkoľvek. ((Poznámka autora – Matthew Di Mateo: Klamstvo! Zamieňa mega-sebectvo či prípadné posadnutie diablom/démonom – lebo to sa mu máli a aj nehodí do jeho chúťok. Pridajme k tomu fakt, že už sme sa ako vedľajší produkt tvorby takzvanej umelej inteligencie dozvedeli, že akákoľvek jednotka či oreganizmus či spoločnosť (atď) je dovtedy tým, čo je, kým sily udržujúce to OK prevyšujú sily snažiace sa to zničiť – ak tomu rozumieme, tak uznáme, že NIE-nenávistná forma sebazáchovy, ktorá však nesnaží sa likvidovať inosť – je normálna a prirodzená a záleží iba na zdravej vyváženosti – prečo by napríklad národniari MUSELI byť nacistickí či fašistickí AUTOMATICKY ak si uchovávajú seba samého ale neničia ostatných? Demagógovia a manipulátori radi vyvolávajú CHAOS a neznalosť, aby mohli realizovať svoje zámery, ciele…))

Mikuláš Sliacky pokračuje: Fašizmus je hlásanie výlučnosti a nadradenosti vlastného národa alebo spoločenstva národov nad inými. ((BLUD!))

Mikuláš Sliacky pokračuje: Fašizmus je popieranie alebo zľahčovanie faktov o koncentračných táboroch a zločinoch nacizmu v II. svetovej vojne. ((Poznámka autora Matthew1801 – jasné, že popieranie holokaustu alebo zverstiev nacistickej Tretej ríše na čele s Vodcom-diktátorom Hitlerom je chyba či omyl – ALE je BLUD dávať popieranie objektívnej reality pod pojem »fašizmus« – a mne to pripomína pána trojnásobného kandidáíta za prezidenta SR F.Mikloška, ktorý opakuje že u nás jestvoval komunizmus ako spoločenské zriadenie – hoci – ak rešpektujeme definície a zakladateľov tejto chorej idey, tak musíme uznať, že komunizmus bol iba v podobe ideológie, a nie zriadenia! A smutné je, že vysoko inteligentný matematik to ASI isto vie!))

Mikuláš Sliacky pokračuje: Fašizmus je uctievanie diktatúr a diktátorov a pohŕdanie demokratickým zriadením. Kľúčovým je vodcovský princíp. ((Poznámka autora: BLUD! Podstatou akéhokoľvek uctievania diktatúr alebo spolupodieľania sa na diktátorstve je zvrátenosť obdobná psychopatii, prípadne súčasť gaunerstva, náklonnosti k zlu či k zločinnosti a nemusí sa to automaticky označiť za fašistické iba preto, že to má lepší cveng. Aj to, čo sme tu mali pred rokom 1989 – bola diktatúra proletariátu ALEBO diktatúra komunistov bez komunizmu v čase socializmu – – – a ako keby diktatúra socializmu bola menej odporná či zločinná, tak ju musíme nazývať komunistickou? Obdobne – ak nenazveme isté zvrátenosti, že je to »fašistické«, tak je to menej zlé???))

Mikuláš Sliacky pokračoval: Fašizmus je uctievanie primitívnych a násilných riešení problémov a uprednostňovanie ‚revolučnej očisty‘ na princípoch extrémneho nacionalizmu. ((BLUD *** zas sa bojíme označiť niečo za „IBA“ odporné, zločinecké, zvrátené – ALE ak to nazveme fašistické, tak to bude mať väčší cveng?))

Mikuláíš Sliacky pokračoval: Fašizmus je uctievanie nemeckého nacizmu, ruského boľševického imperializmu a rekvizít, ktoré s nimi súvisia. Napríklad oblečenia či hudby. ((BLUD! – ako keby to písal na objednávku – „Prosím vás, pán Sliacky, mohli by ste nám, nám demagógom – urobiť takú štúdiu, ktorá sa nám bude hodiť?!))

Mikuláš Sliacky napísal: Fašizmus je uctievanie vojnového Slovenského štátu a jeho prezidenta, vojnového zločinca Jozefa Tisa. ((BLUD! – ako začal, tak aj pokračoval. Vojnový štát počas druhej svetovej vojny vznikol umelo alias na rozkaz Vodcu nacistickej ríše,takže s talianskym fašizmom nemôže mať nič spoločné a znovu to zapácha, že tak písal na objednávku a pre propagandu demagógov. Vojmový zločinec Tiso bol spravodlivo odsúdený a popravený – ale komusi sa hodí, ak budeč bludárčiť – s predpokladom, že všetci sa boja ozvať – čo ak by nás označili za fašistických fanúšikov?!))

Mikuláš Sliacky pokračoval: Fašizmus je nenávisť ku všetkému západnému, k Západnej Európe, k Európskej únii a USA. ((BLUD! – detto!))

Nuž, a fašista je človek, ktorý uznáva ktorýkoľvek z týchto príznakov fašizmu.“ ((A pán Sliacky – aspoň vám za trento BLUD dobre zaplatili? Viete, dávalo by to logiku – ak nie, tak je to abnormalita!))

*

Nechcem, aby tento článok presiahol únosnú veľkosť/rozsah – takže – už som kdesi spomenul teozofické spoločenstvo Thule, ktoré »nainfikovalo« diktátora-Vodcu Hitlera a tento šialenec či psychopat sa dopracoval až k istej forme posadnutosti – v knihe Rána kúzelníkov bol uvedený aj nasledujúci úryvok/citát:

„Osoba z Hitlerovho okolia mi povedala, že sa Hitler v noci prebúdza a vyráža kŕčovité výkriky. Volá o pomoc, sedí na kraji lôžka ako ochrnutý. Zmocňuje sa ho panika, chveje sa tak, až sa lôžko otriasa. Vyráža zmätené, nezrozumiteľné kliatby. Zachádza sa, ako keby bol na pokraji udusenia. Tá istá osoba mi opisovala jednu z týchto kríz s takými detailami, že by som im odmietol veriť, keby som to nemal z takého bezpečného prameňa. Hitler stál vo svojej izbe, motkal sa, obzeral sa okolo seba pomäteným pohľadom. »To je on! To je on! Prišiel sem!« stonal. Pery mal bledé. Pot sa z neho rinul veľkými kvapkami. Náhle preniesol akési slová, čísla,  ktoré nemali zmysel, zlomky viet. Bolo to desivé. Používal čudné zoskupenia výrazov, veľmi zvláštnych. Potom znovu zmĺkol, ale ďalej hýbal perami. Vtedy ho treli a vnútili mu nápoj. Potom zrazu zreval »Tam! Tam! V kúte! Je tu!« Dupal o zem a reval. Upokojovali ho a dovrávali, že sa nedeje nič nezvyčajné a pomaly sa upokojil. Potom dlhé hodiny spal a bol zas =normálny= a znesiteľný…“ (Achille Delmas – Hitler, essai de biographie psycho-pathologique 1946) – – – NACIZMUS bol jeden zo zriedkavých okamihov v dejinách ľudskej civilizácie, kedy sa hlučne a viditeľne otvorili dvere do =iného= sveta. A je zvláštne, že ľudia predstierajú ((predstierali a aj budú predstierať)), ako keby neboli videli a počuli nič iné ako zvyčajné divadlo a hluk vojnového a politického zmätku.

*

     Boris, ty si vo svojom článku o fašizme napísal:

„Máme totiž pocit, že o fašizme vieme všetko. Veď každému je predsa jasné, že fašizmus sú čierne esesácke uniformy ((ALE – to sú nacisti, nie fašisti!)), štekajúca reč, pravice vztýčené do rímskeho pozdravu, svastika, červeno-čierne vlajky, pochodujúce sprievody, ľudia vyziabnutí na kosť za ostnatým drôtom, hustý dym z komínov krematórií, démonický Führer, tlstý Göring, Himmler s blýskajúcimi sa sklíčkami na okuliaroch a pol tucta ďalších viac či menej významných postáv zo „Sedemnástich zastavení jari”, „Tajomstvo rozviedčíka” a „Pádu Berlína”… Však my dobre vieme, čo je fašizmus. Nemecký fašizmus, hitlerizmus. Ale vôbec nám nepríde na um, že existuje aj iný fašizmus, rovnako hnusný a strašný, ale náš, domáci. A to je možno dôvod, prečo ho nevidíme. Máme ho priamo na očiach, bujnie nečujne v tele našej krajiny doslova ako zhubný nádor. … … … Akadémie vied teraz v súlade s nariadením prezidenta horúčkovito spisujú vedeckú definíciu fašizmu. Možno predpokladať, že to bude presná, komplexná a všeobjímajúca definícia, dopadajúca na každú životnú situáciu. A, samozrejme, bude tiež diabolsky zložitá.“ ((BLUD! Mám pocit, že diktátorovi Stalinovi sa ťažšie vyslovovalo „nacizmus“, tak to PREMENOVAL na fašizmus a mal pod tým aj taliansku verziu zvrátenosti a aj nemeckú verziu zvrátenosti – ako keby sme si NEMOHLI uvedomiť, že v každom historickom čase alebo priestore sa ZNOVU a znovu môže objaviť nejaká zvrátenosť, no trpiacim či obetiam je úplne jedno, či ich nazveme fašisti alebo nacisti – jadro a podstata je však omnoho hlbšie a pramení z hĺbky bytia – no to mnohým môže pripomínať Boha alebo nábožťenstvá alebo cirkvi alebo veriacich alebo niečo príbuzné – a brrr, postmoderná doba predsa nepotrebujke „stredovek“!))

Pozri sa, Boris Strugackij – kamarát môj nebeský – aj v našom slávnom parlamente máme dosť vykukov, ktorí si namýšľajú, že oni budú stanovovať či určovať, čo je pravda a čo nie je pravda, ako sa čo pomenuje, kto je nepriateľ a kto sa má zavrieť do väzenia – čo tam po tom, že nezaplatil dane, alebo nemá potuchy, kto-čo je kresťan a vedie kresťanské hnutie, prípadne predáva päť gramov bieleho a vopred si chce zaručiť beztrestnosť aj 5 kilogramov a raz azda aj päť ton, ďalší by plakal za úžerníctvom, ďalší by chcel obchádzať bankové tajomstvo (ale beda tomu, kto by siahol na jeho tajomstvo!) – a takto by som mohol pokračovať – aj jedni aj druhí aj tí nenažratí by radi vládli a urobia prvé aj posledné, hoci sami seba predajú rohatému – čo tam po akých následkoch – a veď to bude až RAZ voľakedy…

Páči sa mi tvoja záverečná myšlienka o vlastenectve – „Vlastenectvo je láska k vlastnému národu, zatiaľ čo nacionalizmus je nepriateľstvo k tým cudzím. Vlastenec veľmi dobre vie, že neexistujú žiadne dobré a zlé národy, sú len dobrí a zlí ľudia. Nacionalista naopak vždy premýšľa v kategóriách „naši – cudzí“, „zlodeji – obete”, celé národy označí s neobyčajnou ľahkosťou za exotov, hlupákov alebo zločincov.“

*

Namiesto „extrazáveru“ si dajme krásny text od Vladimira Vysockého:

  1. Vysockij: »Pieseň o priateľovi«

 

Ak ti priateľ tvoj múti zrak,
ak raz tak – a raz naopak,
až sa vôbec v ňom nevyznáš
a nevieš, čo v ňom máš –
do hôr vezmi ho so sebou
a skús spolu s ním štíty zliezť.
Na jednom lane, pod nebom,
uvidíš, s kým máš česť.Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а – так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, –
Парня в горы тяни – рискни!
Не бросай одного его,
Пусть он в связке в одной с тобой –
Там поймешь, кто такой.
Ak mu hlas zlomí prvý zráz,
uzrie ľad a hneď začne kliať,
keď sa pokĺzne prvýkrát,
urobí čelom vzad –
s takým nenájdeš jednu reč,
je ti cudzí a žeň ho preč,
na takého si pozor daj,
o takom nespievaj.Если парень в горах – не ах,
Если сразу раскис и – вниз,
Шаг ступил на ледник и – сник,
Оступился – и в крик, –
Значит, рядом с тобой – чужой,
Ты его не брани – гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Ak sa zaťato drel, no šiel,
aj mal zlosť a mal dávno dosť,
predsa však, keď ti hrozil pád,
vedel ťa podržať –
s tebou po boku vpred sa dral
až tam na vrchol príkrych brál,
vtedy uver, že ako brat
pri tebe bude, bude stáť.Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но – шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но – держал,
Если шел oн c тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, –
Значит, как на себя самого,
Положись на него.

 

Igorko vymyslel predvolebné noviny. Naozaj?

19.02.2020

Neprial som si tvoje noviny, Igorko. Pôvodne som chcel písať o svojich predvolebných pocitoch, keď čítam o našich slovenských kresťanoch v aktuálnom čase, ktorí čo len ťukli nejako do politiky viac »

Pre niektorých nie je nič sväté?

13.02.2020

Aj dávne časy, aj prastaré myšlienky, môžu viac menej pomôcť človeku dneška pochopiť váhu niektorých univerzálnych právd. Voľby dneška sú vecou 4 alebo 5 ročných cyklov, ale v istých viac »

Satirické výstrely predvolebných dní

10.02.2020

Čo zacvendžalo počas víkendových vravotov? Majiteľ 4*člennej korporácie oľAno pán Mgr Igorko Šachovič nedokázal rieknuť, kto by dokázal byť precedom vlády SR, ak by sa občania voliči viac »

vymenovanie sudcov

Mamojka má na krku opäť problém. Opäť súvisí s Kočnerom

20.02.2020 14:20

Ústavný sudca bude musieť vysvetliť svoju komunikáciu s Marianom Kočnerom.

slovenská pošta, bezcenné akcie, cenné papiere

Pre voľbu z cudziny sa rozhodlo viac ľudí ako v roku 2016

20.02.2020 13:37

Voliť cez poštu sa tento rok rozhodlo vyše 55-tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí.

BBC

Johnson chce BBC zmeniť na Netflix

20.02.2020 13:00

Johnson je podľa vládnych zdrojov pevne presvedčený o potrebe "vážnej reformy“ fungovania BBC.

NAKA, polícia

Ľudia polícii neveria. Dôvod? Slabé výsledky vyšetrovania, tvrdí opozícia

20.02.2020 12:41

OĽaNO by vrcholových predstaviteľov polície poslalo na detektor lži, Za ľudí chce centrálny úrad pre výber a výcvik príslušníkov bezpečnostných zložiek