Založ si blog

Hrozí totalita a vraj-konzervatívcov trápi Lgbt?

(komenty/poznámky) „Každá propaganda musí byť populárna na takom intelektuálnom stupni, aby jej aj najhlúpejší z tých, voči ktorým je nasmerovaná, porozumeli… Cez jej šikovné a ustavičné aplikovanie ľudia môžu vidieť raj ako peklo a naopak – najhorší spôsob života môžu považovať za raj.“ Tento výrok nepovedal ani Stalin, ani Lenin, ani Marx s Engelsom, ani Mao, ani Castro… Žiaľ, dnes by tento výrok pokojne mohli zopakovať mnohí a namýšľali by si, akí sú originálni.

Švajčiarsky spisovateľ Erich von Däniken (ale aj český L. Souček a mnohí iní) opisovali archeoastronautov, ktorí „mohli“ ovplyvniť vývoj súdobého Ľudstva a napomôcť vývoju civilizácie aj kultúry – je o tom množstvo publikácií…

Mňa osobne zaujal fakt, že v nami pozorovanom Vesmíre jestvovali odjakživa dve aliancie či združenia vyspelých civilizácií – a – bohužiaľ, po druhej svetovej vojne nadviazali pozemšťania nevýhodnú spoluprácu práve s alianciou negatívnych mimozemšťanov – totalitárne zameraných civilizácií…

Ale naspäť k téme – údajní konzervatívci verzus progresívni liberáli (voľnomyšlienkári? Slniečkári? Pohania? Ateisti? Modernisti? – samotný názov nie je rozhodujúci, skôr význam, ktorý si oni sami prisudzujú) vo veci ľudí, ktorým sa dala značka »LGBT«.

Zareagoval som predovšetkým po dvoch článkoch, a to „Kuruc – LGBT ideológia neexistuje“ a na »postoj« boli reakcie na tému „registrované partnerstvá“, čo zasiahlo Hlinu z KDH, vmontovali sa do toho aj Boris Kollár, koaličníci a aj verejnosť cez médiá…

Šokovalo ma jemne, že v rozhovore s Kurucom sa spomína – „biskupi hovoria o dúhovom more, satanistickej agende“ – tak toto ma obišlo! Ale čudujem sa, ak to teda od biskupov vyšlo ako výhrada proti minorite LGBT… Veď sme azda jeden z mála štátov Strednej Európy, ktorí majú minimálne troch gay-biskupov a aj na nižších stupňoch hierarchie sa nájdu.

Je možné, že takú propagandisticko-politickú rétoriku zvolili na príkaz z Vatikánu – alebo – aby sa zakryla hanba a ťažoba po pedofilných škandáloch kňazov naprieč planétou Zem (nebolo to len v USA, alebo len v Írsku, prípadne len tam či onam).

Katolícka cirkev má dokument, ktorý sa nazýva Katechizmus katolíckej cirkvi a okrem iných vecí sa tam možno dočítať, že človek MUSÍ rešpektovať objektívnu skutočnosť, objektívne zistenia vedy a čokoľvek, čo s týmto súvisí. Či sa to páči mne alebo či sa to páči vám, medicína v spolupráci s genetikou a ďalšími príbuznými odbormi dokázali na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, že na prelome štvrtého a piateho mesiaca tehotenstva za istých presne špecifikovaných okolností (podmienok) sa v rozvoji mozgu a fungovania budúcej hormonálnej centrále môže stať miniatúrna zmena, ktorá zapríčiní zmenu orientácie budúceho chlapca na gaya alebo budúceho dievčaťa na lesbu – vedci vedia, že sa to tak môže stať, vedia AKO, ale ešte nechápu PREČO – hoci – v biblii je jednoznačne zapísané, že Pán Boh určuje, čo sa deje v lone matky a to je ním AJ požehnané! Takže – či sme veriaci (praktizujúci alebo iba papieroví) alebo sme ateisti, prípadne rôzne iné verzie smerovania viery-neviery – samotný fakt, že sa to udeje na onom prechode zo 4. po 5. mesiac tehotenstva – končia akékoľvek debaty či pochybnosti. Finito. Ajk niekto zámerne klame, vie prečo tak robí/koná.

Ak ty spochybňuješ to, čo spôsobil Boh v lone matky – aj keď ide iba o 3-4 %, tak to si zodpovieš sám – ani spolky ti nepomôžu sa vyviniť… Všetko ostatné je politika alebo čin v praxi

     Nikto nikdy si nevolí sám svoju vlastnú sexuálnu orientáciu. Tu nejde o roztopaš, svojvoľnosť.

ALE či gay alebo negay – môže byť hlúpy alebo nehlúpy, dobrý alebo zlý, snaživý alebo nesnaživý, kooperatívny alebo nie (v súlade s Bohom alebo v nesúlade s Bohom – ak činí v súlade s Duchom svätým – miluje, berie do ohľadu druhého a nerobí úklady či zlo, či naopak, nech by sa pretvaroval a skrýval, má vzťah alebo život s iným iba pre pôžitok a sebecké ego… atď) – a takto môžeme pokračovať ohľadne čohokoľvek. Kvalita či bohumilosť jedinca nie je výhradne vec tradičný kontra netradičný, ba ani nie konzervatívny verzus liberálny atď atď…

Čo si však dobrovoľne a slobodne volíme? To je – naše konanie, naše skutky, slová (komunikácia), naše myslenie… a vzťahy. Keď bude takzvaná generálna prehliadka života (po skončení života) – neskryje nič tak gay alebo lesba alebo tzv-normal – nedá sa ukryť či utiecť pred Bohom – takže tu na Zemi podaktorí hrajú divadelnú komédiu či hororový trhák – ale načo? Čo tým získa? Všetci tí mudrlanti, ktorí sú na jednej alebo na druhej strane – chcelo by to prestať s politikou, špekuláciami a podobne…

A takisto to nie je žiadna sranda, či nadviažeme naše vnútro na Boha spolu s anjelom strážnym – prípadne – otvoríme dvierka nášho vnútra tomu rohatému (a tu je jedno, či ho nazveme Satan, diabol, démon, pekelník, vyslanec Temnoty, padlý anjel a mnoho iných, menej používaných).

Je mi úplne jasné, že málokomu „vonia“ názvoslovie údajne zo stredoveku. Lenže aj hľadanie nových názvov neprivedie samotnú objektívnu realitu k poslušnosti našim záujmom.

Sú mi na plač či jemný úsmev oba tábory. Tak VRAJ konzervatívci, či kresťania či ako sa nazývajú sami – lebo buď sú zle informovaní, alebo nevedia, ako si sami zistiť veci, ktoré sú mimo ich želaní či prianí – dokonca aj od Vatikánu cez kardinálov a biskupov – oni sú veľmi dobre informovaní, no politika a akási nevypísaná súťaž či vojna o Človeka – alebo blud v podobe „o čom sa nehovorí akože nejestvuje?“ alebo aj „N-krát opakovaná lož sa stáva pravdou?“ – v podstate je v konečnom dôsledku jedno, ako sa snažia oblafnúť ĽUD alebo veriacich alebo Spoločnosť alebo Verejnosť…

A druhá strana? Dať ochranný štít v podobe organizovanosti či spolčovania sa v ére občianskych práv aj povinností – nie je úplne nonsens – LENŽE – prečo sa SR a aj Európa »museli?« opičiť práve po Američanoch?! (lgbt…)

Chápem písmeno L a aj G – no B aj T je mizivým percentom, takže „asi“ ide o nejakého mudrlanta v podobe Sorosa (= Schwartz), ktorý nie je ani ľudomil a ani žid a ani Maďar – lebo nežije ako Maďar, neplní TO, čo by žid plnil (aj kresťan nie je kresťanom, ak TO nežije deň čo deň) a ani Američanom nie je, ak rozvracia štáty, krajiny, kultúry, civilizácie a nepriamo ničí aj životy ľudí…

Ešte raz zdôrazňujem onen rozpor, že tak kresťania či konzervatívci sa nedržia toho, čo by mali aj mohli – ale aj opačná strana akoby TO robila iba pre iné dôvody a nie v prospech tých, ktorých VRAJ zastupuje. A musia rátať na CELOK!

A zabúda sa na hlavný cieľ – rozvrat, spochybňovanie, znevažovanie, vyvolávanie rozporov, míňanie energie aj času zúčastnených, vyvolávajú sa zmätky, vyvoláva sa nenávisť, hnev, zloba, smútok a tak podobne a tak ďalej…

Nič dobré pre jednu a aj pre druhú stranu a zdravý rozum hynie a skutočná láska uletela prv, než mala vzlietnuť. Pekelníci majú hody aj radosť.

Vrátim sa kdesi k úvodu – rozvadeným, rozhádaným, zneisteným atď – sa lepšie vládne. Takže TO, čo tu bolo kedysi pred 350 tisíc rokmi, ale aj pred 11 tisíc, ba aj pred 2000 rokmi, čo bolo v období 1933-1945… to v obdobe s novým šatom sa spolu s novými technológiami a starou nenávisťou výborne aplikuje aj DNES.

A potom sa pomýlene klaniame AJ „pseudo-hrdinom“, ktorí teroristicky vraždia kdesi na hranici, hoci popierajú svojimi skutkami hodnoty, na ktorých sú postavené VRAJ naše základy a ak ty napíšeš, že nestačí byť iba v rodine ako manžel a manželka a prípadne aj mať deti – ak tam nie je skutočná pravá láska, tak žijete iba úbohú komédiu, ktorá sa protiví Bohu a vy ste OUT omnoho viac ako tí, ktorých vám dávajú za príklad odporu – aha ich, to sú tí registrovaní a iné výrazy ani nepíšem, lebo to by bolo proti KOREKTNOSTI (ktorú však sprznili, aby mohli bojovať proti podstate)…

Ešte aj „Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a občianskych slobôd“ sa naučili zneužívať tak jedni aj druhí – lebo inak by museli dodržiavať obojstrannosť tohto dokumentu – že ak niekto chce byť pod ochranou tohto výdobytku všetkých bojovníkov za slobodu – musí sám plniť aj povinnosti a aj mať práva – čiže nie iba mať práva a žiadne povinnosti. Táto deklarácia je porušovaná najmä európskymi šéfmi, ale aj mocnosťami a v súčasnosti „kto môže aj chce“…

Kresťania katolíci (ale aj iné cirkvi kresťanské) neladia s bibliou (s Písmom svätým) a ani s Katechizmom, sami umne využívajú prvky demagógie, politikárčenia, zavádzania, nerešpektujú výdobytky či poznatky vedy a Vatikán sa radšej spolčí s imámmi či ajatolláhmi islamu, len aby nemuseli uznať, že sám Boh ich tlačí – plňte konečne odporúčania Zjavenia!

Občianski aktivisti okolo LGBT sa zase ako slepí aj hluchí nedovtípia, že zmena musí byť evolučne celospoločenská, takže ich náklonnosť k typickej agresivite aktivistov im viac ublíži než pomôže…

Mimochodom – na prvý pohľad zjednodušený príklad (áno, niekomu to môže pripadať smiešne či úbohé) – ALE: máme dobrý cholesterol a zlý cholesterol, dobrý aj zlý olej, dobrý aj zlý pohľad, dobré aj zlé srdce a takto by sa dalo porovnať „N“ vecí… Rodina môže byť dobrá aj zlá a je jedno, či žije akože kresťansky – nie, vždy to nakoniec rozrieši OVOCIE, ktoré napokon rozhodne, či strom, z ktorého pochádza, je dobré alebo zlé – rovnako je to s ľuďmi veriacimi či ateistickými, gaymi alebo negaymi, LGBT alebo ne-LGBT… Nech sa to mele okolo akejkoľvek stránky života či stavu či bytia, vždy môžu byť rôzne konce – a samotná náležitosť k cirkvi či politickej strane či k hnutiu nezaručuje automatický úspech…

Nenávisť alebo zločin – nevykryješ „vyšším cieľom“ – to je skoro ako nová tantra údajne progresívcov, čo tvrdia, že oni sú tí „noví“ politici a chcú nahradiť „starých“ – ALE pán Beblavý je tu pomaly od založenia SVETa a Kiska už ukázal, ako to myslí s ľuďmi (len mu nepripomínajte úroky!)…

Našťastie nie je absolútne dokázaná teória okolo pojmu „karma“ – ak by totiž celá vec okolo tohto slova bola naplno pravdivá – to až by bola vojna á la kucapaca s világošom! Jeden z mnohých príkladov: povedzme, že jedinec XY uteká zo štátu F do štátu N. Sú minimálne tri verzie – narodil sa, aby trpel počas občianskej vojny a svojim útekom vlastne ubližuje aj sebe aj blízkym, ktorým mal byť oporou (záchranou), druhá verzia – mal utiecť a nový život v novej krajine mal byť odmenou pre neho aj pre tamtú novú spoločnosť a všetkým je to odmenou, tretia možnosť – ušiel, aby mohlo dôjsť k skúške v novej domovine, na ktorú sa takmer celý doterajší život pripravoval (takže sa ešte len ukáže, či jeho námaha bola zbytočná alebo nie)… Fabulácia spisovateľa by priniesla ďalšie verzie

Spomínal som =postoj= a ich debaty okolo registrovaných partnerstiev – tu mi to pripomína blud či omyl – ako keby záležalo na politike, na organizovanosti a kdesi kamsi by radi hovorili o zásluhách či o nároku (podobne si namýšľajú takéto nezmysly aj islamisti, ale to je na inú dlhú debatu)…

Dôležitý citát z biblie …1 Jn, 3,18: „Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“ A v onom médiu „postoj“ radi iba reči a reči a reči a reči, lenže z rečí sa ešte nikto nenajedol a ani si neobliekol nové nohavice a podobne, lenže aj iní radi „bla bla bla“ a reči a reči a do omrzenia, len nech nemusia žiť kresťanstvo alebo realizovať ono človečenstvo… Ba nájdu sa aj takí, ktorí radi nútia iných, nech tí robia „dobré skutky“ a zásluha bude akože jeho (blud)…

Končím s obavou, že nech by som sa hoci aj roztrhal (naložia mi tamtí aj ich oponenti, obe strany) – tak na súčasnej rozpoltenosti či rozhádanosti – sa nič nezmení a aj tento článok je takmer márnym pokusom zobudiť aspoň jedného jediného človeka…

Ale kto ho vie? Ak by ten jeden bol – považoval by som to za úspech

 

Kto chce žiť vo svete Igora M?

13.09.2019

Údajne spúšťačom amorálneho útoku poslanca a lídra OĽaNO na predsedu parlamentu bola Dankova veta: „Slovensko by sa nemalo báť požičať si niekoľko miliárd na kapitálovom trhu a rozbehnúť viac »

Že by už tretí pokus ako sa samozničiť?

11.09.2019

Niektoré nemenované denníky, niektorí nepomenovaní nespokojenci z bizniskruhov či zahraničia, jemne neschopná a rozhádzaná opozícia (?) – títo všetci sa za dlhé obdobie snažili, snažia viac »

Oklamali Pellegriniho alebo klame on nás?

08.09.2019

V nedeľnej tatrojke ´V politike´ prejavil premiér odsúdenie, ale ako divák, ktorý sleduje tlačovky, mám pocit, že buď nedával pozor, niekto ho zavádzal, prípadne si prihrieva polievočku. viac »

bravčové mäso, supermarket, mäsiar, obchod, nákup

Slováci prejedli za miliardu eur viac cudzích potravín ako domácich

15.09.2019 13:08

Záporné saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami už v prvom polroku dosiahlo 906,5 milióna eur.

danko,

Danko: Budeme bojovať, aby sme zostavili vládu, ktorá zastaví PS

15.09.2019 12:50

Danko si myslí, že prieskumy klamú. "Ak má Drucker sedem percent, zajtra to zabalím," povedal

elektrina, ceny, energie, elektrický prúd

Cena elektriny opäť stúpa, aj pre obavy o jadrové zdroje

15.09.2019 11:44

Ceny elektriny na svetových trhoch začali znova rásť. Elektrina zažila počas týždňa na burze EEX najväčšie výkyvy v obchodovaní od mája.

Tunisko, prezidentské voľby

V Tunisku sa začali prezidentské voľby, považované za dôležité pre demokraciu

15.09.2019 11:24

O priazeň približne siedmich miliónov voličov sa uchádza 26 kandidátov.