Založ si blog

Anna, máš takmer vo všetkom »správnu trefu«

Pri tom návale rôznych povinností a úloh som uvítal, keď si ma upozornila na čudesné prieskumy verejnej mienky, aké tu donedávna vôbec nebývali. Vedela si, že som alergický na akýkoľvek podvod a tak trochu si sa chcela uistiť, že sa vôbec nemýliš.

Raz som ti spomínal, že žijeme v prehnane sofistikovanej dobe, kedy tí, ktorí na to majú peniaze a vplyv, si zaplatia ešte aj premenovanie čiernej farby na bielu a bielej na ametystovú a ak by bolo nutné, tak aj na bodkovanú. Sofistikované ako skvele premyslené, kvalitne zorganizované, parádne fungujúce, využívajúce hocijaké metódy.

Áno, máš pravdu, že v Európe stále jestvujú „imaginárne“ hranice medzi západnou a východnou časťou kontinentu. Prieskum (vraj amerického) inštitútu Pew Research Center ukázal, ako veľmi sa líšia postoje „bežných“ občanov v otázkach tolerancie (v článku, ktorý si mi okopírovala, boli brané do úvahy iba tri možnosti, a to homosexuáli, židia a mohamedáni – už vtedy som ti zdôraznil otázku – a prečo sa nepýtali na totalitné ideológie komunistov, nacistov a fašistov? Že by práve neboli „v móde?“ Alebo je to už in running order?).

Prv ako budem pokračovať, stručné definície – v zmysle odkazu – „Ak chceš so mnou diskutovať, presne vysvetli pojmy.“ (Voltaire):

  Žid (do slovenského jazyka prešlo z taliančiny – giudeo, to z latinského jazyka – iudeus, to z gréckeho jazyka – iudaios, to z hebrejčiny – jehudi, to bolo myslené na príslušníka kmeňa Júdu, čiže doslovne „Ten, ktorý ďakuje“) je príslušník „vyvoleného národa“, niektorí bazírujú na oddelení etnického a náboženského pôvodu, v súčasnosti jestvuje „Izraelský štát“, kde žije odhadom 3,5 milióna Izraelčanov. Traduje sa, že po uplynutí niekoľkých storočí vznikla nevraživosť medzi kresťanmi a židmi pre údajnú zodpovednosť za smrť Ježiša, hoci ho zabili Rimania. Kto chce dôvod, ten pestuje nevraživosť podnes.

     Mohamedán je vyznávač totalitnej ideológie islam. Najväčší problém v prebiehajúcej migračnej vlne súčasnosti, kde je hlboké podozrenie, že ide o dokonale naplánovanú dlhodobú „vec“. Totalitná ideológia islam porušuje väčšinu bodov z dohovorov OSN, ktoré sú zapísané v „Deklarácii ľudských práv a občianskych slobôd“.

     Homosexuál – osoba, ktorú sexuálne priťahuje iná osoba rovnakého pohlavia. Pre homosexuálne orientovaných mužov sa u nás používa pomenovanie gay, pre ženy lesba (hanlivé výrazy neuvádzajme). Rovnako vytvárajú vzťahy, žijú spolu, milujú sa, prinajhoršom hrajú pred sebou divadlo. Mnohí/é by radi/y uzavreli manželstvo, potvrdili svoj zväzok právne. V súčasnosti im to väčšina krajín neumožňuje.

Anna – fakt sa neviem dopátrať, prečo ignorovali komunistov, ktorým ešte od čias „Manifestu komunistickej strany“ imperatívne prikazovala ich totalitná ideológia likvidovať kapitalizmus/kapitalistov, a to násilným spôsobom – v histórii je dosť príkladov, koľko povraždili, väznili a všakovako perzekuovali nespočítateľné množstvá ľudí… Taktne sa mlčí, že žiadny komunizmus (podľa prísnych definícií) ešte nikde nebol, vždy šlo o rôzne formy socializmu a diktatúr.

Prečo sa ani len nedotkli fašistov a aj nacistov, to je ľahšie odhadnúť – spôsobili väčšinu nešťastia pred, počas a aj po druhej svetovej vojne. Takže je o nich známe viac a až toho prekypuje.

Nacista je v stručnosti (ako prezrádza wikipedia) stúpenec »ideológie národného socializmu«, ktorý vznikol v tridsiatych rokoch v Nemecku za vlády Adolfa Hitlera. O tomto sme sa učili v základných školách a na stredných alebo vysokých školách očakávali, že to už vieme. Jemný rozdiel medzi 2 pojmami – nacizmus kontra národniarstvo:

Ten, ktorý má rád (miluje) svoj národ (národniar), z ktorého pochádza, chce pre neho len dobre (to najlepšie), ale nemá za cieľ likvidovať iné národy či národnosti. Chráni, zveľaďuje, podporuje, v kontakte s cudzími prvkami sa snaží naučiť tvorivému či kvalitnému, aby tak obohatil svoj národ, ale nacista sa snaží ochrániť tak, že túži zničiť tých iných, prípadne izoluje svojich od tých cudzích – hitlerovský režim masovo zvážal židov do koncentrákov, ale rázne eliminovali či zabíjali aj komunistov, socialistov, slovanské národnosti, kočovných cigánov, homosexuálov a podobne. Tento nenápadný rozdiel medzi národniarom a nacistom – v „západnej“ Európe priveľmi nechápu, lebo sme tu mali viac ako 4 desaťročia neviditeľnú bariéru v podobe dvoch antagonistických celkov – prosovietsky blok verzus proamerický blok štátov (veľmoci USA kontra ZSSR).

Anna, trochu je to zdĺhavé, ale ako kdesi ktosi písal – diabol sa skrýva v detailoch – čiže je nutné sa presvedčiť, a to prv, než vyslovíme úsudok, nieto ešte odsudok…

Inštitút PRC poukázal: v rokoch 2015 až 2017 („to už je tak staré?“ medzi približne 56 000 dospelými ľuďmi (vo veku 18 rokov a staršími) v 34 krajinách západnej, strednej a východnej Európy. „Napríklad… v každej stredoeurópskej a východoeurópskej krajine, kde výskum prebiehal, menej ako 1/2 dospelých občanov tvrdí, že sú ochotní prijať mohamedánov do svojej rodiny; v takmer každej západoeurópskej skúmanej krajine naopak viac ako 1/2 tvrdí, že by do svojej rodiny mohamedána prijali. Podobné rozdelenie sa objavuje medzi strednou a východnou Európou a západnou Európou, pokiaľ ide o prijímanie Židov do rodiny,“ tvrdia výskumníci iPRC, ktorí to s vysokou pravdepodobnosťou robili takpovediac „v predvečer“ prijatia »Globálneho paktu OSN o trvalej a riadenej migrácii«. – Anka, ja mám podozrenie, že ani netušili, že to ktosi takto uverejní a práve v takom čase…

Najmenej tolerantní sú v týchto otázkach Arméni. Žida by do rodiny prijali 28 % ľudí Arménska, mohamedána dokonca iba 7 %. Na „lichotivom“ 2. mieste sa umiestnila Česká republika. Mohamedána by do rodiny prijali len 12 % opýtaných, žida 51 %. To je veľký rozdiel napríklad aj v porovnaní so Slovenskom, kde mohamedán v rodine neprekáža 47 % ľudí a židia 73 %.

Anna, už ma poznáš dosť dlho – ja veru stále nemôžem a aj nechcem uveriť, že by som takpovediac „splašil“ niekoho, kto mal čo len tušenie, že sa táto prieskumová aktivita diala!

Či si nevybrali iba 1300 »vyvolených«, o ktorých vopred odhadli, čo môžu od nich očakávať?

Väčšina obyvateľov západoeurópskych krajín nepovažuje „klasické“ náboženstvo za kľúčovú súčasť »národnej identity«. Výnimku tvoria Lotyšsko, Estónsko a Česko, ktoré sú s 84 %, 82 % a 78 % na čele štátov, ktorých obyvatelia vnímajú náboženstvo ako nedôležitú súčasť národnej identity. Lotyšsko rebríček so Švédskom vedie. Za dôležité pre národné uvedomenie, naopak, vidia vieru krajiny ako Poľsko (64 %), Grécko (76 %) či Portugalsko (62 %). Aj tomuto rebríčku však dominuje Arménsko (82 %)…

Západoeurópania v EÚ sa ústretovejšie stavajú aj k sexuálnym menšinám. Väčšina oslovených v týchto štátoch súhlasí s »manželstvom homosexuálov« (Anna – aj ty dobre vieš, že slovo manželstvo bolo a aj bude pojmom pre muža a ženu – akoby všetci výmyselníci nemali odvahu na nejakú inú podobu či výraz!)… …východní Európania už tak tolerantní nie sú. Aj tu súvýnimky. Kým Česko sa s 65 % respondentov, ktorí sa vyslovili za uzákonenie manželstva gayov a lesbičiek radí k západnej časti EÚ, Grécko s 26 % sa prikláňa skôr k východným a stredoeurópskym štátom za niekdajšou železnou oponou, ako sú Poľsko (32 %), Litva (12 %), Maďarsko (27 %) či Bulharsko (18 %).

Veľmi by ma zaujímalo, kto robil tieto prieskumy – ale – ešte viac my ma zaujímalo, PREČO takéto prieskumy robil. Samozrejme, predpokladám, že 94 % náhodných aj nenáhodných čitateľov obdobných prieskumov nepohne ani jediným chĺpkom v nosných dierkach, aby sa vhĺbili do problému – „čo za tým asi je?“

Anna, ja mám znovu iba podozrenie či pocit či nábeh myslieť si, že je to jeden z mnohých krokov – iba súčasť prípravy realizácie »Globálneho paktu OSN o trvalej a riadenej migrácii«.

Často sa stáva, že v „Západnej“ Európe, ale mnohokrát aj v niektorých našich médiách pretláčajú zámerne KLAMLIVÚ definíciu – nacionalizmus = vlastenectvo – lenže v slovenčine a aj slovanských jazykoch to máme vždy ako dve odlišné, hoci jemne podobné veci !!!

Ale »vlastenectvo«, kde ide o ochranu vlasti, prípadne »národniarstvo«, kde ide o ochranu národa a snahy rozvinúť svoj národ, čiže príslušníkov toho národa, ku ktorému patrím – ale bez tých negatívnych vlastností, ktoré sa prisudzujú k »nacizmu« – nikto neplánuje vraždiť tamtých či ďalších. Nacista je stúpenec »ideológie národného socializmu«, ktorý vznikol v tridsiatych rokoch v Nemecku za vlády Adolfa Hitlera a aj dnes by konal tak šialene s činmi vrážd a násilia – brrrrr!

Anna, nesúhlasím s tebou, že sa to akosi utrasie – kým sa ľudia sami nezobudia, lebo tu máme aj géniov režírovania budúcnosti EÚ, ktorých nezaujíma, aká je vôľa či chuť samotných občanov EÚ! Podľa nich stačí, aby machiavelisticky opakovali svoje, donútili či zaplatili médiá a využijú akékoľvek dostupné aj technologické prostriedky…

„Globálny pakt OSN o trvalej a riadenej migrácii“ – V Cieli č. 17 (písm. a, b) si naša vláda dovolila prijať na seba povinnosť, okrem iného, prenasledovať tých ľudí, ktorí sa »boja« migrantov, ktorý akože majú údajne xenofóbiu (!), ktorá znamená »strach z neznámeho«.

Ich nezaujíma, že PRÁVE NAOPAK u týchto ľudí nejde o STRACH, ale o poznanie, o vedomosť, o skúsenosť alebo zažité! A to je pre nich omnoho nebezpečnejšie.

Oni – obdobne ako Hitler – vedia, že hlúpym alebo ľahko-ovládateľným – sa lepšie velí, lepšie sa nimi manipuluje – ak sú neznalí a neaktívni… Oni budú milióny miliónov ráz opakovať do nemoty „TO SVOJE“ a kto bude odolávať naďalej, donúti sa cez Globálny pakt… Že je to v rozpore s našou Ústavou SR, s medzinárodným právom a rovnako aj s našimi zákonmi? To zvládnu! Keď sa eliminujú tí, ktorí nesúhlasia, budú mať fajront.

Veľmi zavádzajúce je sústavné a cielené spájanie pojmov ako „rasizmus“, „diskriminácia“, „násilie“, s pojmom „xenofóbia“. Ale aj klamstvo okolo pojmu národniarstvo (prejav lásky k národu, z ktorého pochádzam) – čo však títo „géniovia“ manipulácie vedia, ale spoliehajú sa na našu lenivosť, nechuť angažovať sa.

Alebo „otentujú“ masy tak ako sa to na Slovensku podarilo s takzvanou iniciatívou „Za slušné Slovensko“, kde väčšine z nich dodnes nedošlo, že ich oklamali, že ficovci ani koaličníci nie sú, neboli priamo a trestne vinní za to, čo sa stalo novinárovi Kuciakovi… Smutné.

Oni chcú navodiť dojem, že „strach z migrantov“ je neadekvátny alebo až zakázaný. Súčasne s tým sa naša vláda zaviazala jednostranne prenasledovať prípady prejavov rasizmu iba voči migrantom, akoby rasizmus zo strany migrantov a nenávistné prejavy voči domácemu obyvateľstvu vôbec neexistovali. Je neuveriteľné, že slovenská vláda v písm. c) sa zaviazala podporovať TIE médiá, ktoré propagujú migráciu a na druhej strane nepodporovať médiá, ktoré sú k migrácii logicky opatrné, kritické. Hovoriť o »nezávislosti médií« (keď niektoré fungujú iba pre tých, ktorí dajú najviac?!), „slobode prejavu“, a pritom diskriminovať finančne aj inak tie médiá, ktoré vyjadrujú dokázateľné obavy aj iné názory, je to vlastne veľmi jasným a hrubým porušovaním Ústavy SR a aj medzinárodného práva. Ale vláda to už prijala cez Lajčáka. (!)

Mňa by strašne zaujímalo – Anna – aké myšlienkové procesy môžu viesť napríklad k otázke v prieskume: „Prijali by ste do rodiny mohamedána?“ To musí podľa mňa vymýšľať niekto, kto chce naštvávať ľudí. Inak to podľa môjho názoru snáď ani nie je možné. Verila by si tomu, že ide o nevinnú otázku? Možno – ak by som práve pred sekundou spadol z Mesiaca – potom možno.

Našiel som si svedectvo skutočného nefalšovaného utečenca z vojnou sužovanej krajiny:

Salman Hasan pochádza z Iraku, žije v ČR. Pochádza z mohamedánskej šíitskej rodiny, ale opustil totalitnú ideológiu islam, stal sa kresťanom. Mohamedáni ho za to chceli zabiť, sám bol zajatcom „Islamského štátu“. Varuje pred totalitnou ideológiou islam, podľa neho ide o veľmi zlú doktrínu, ktorá motivuje ľudí páchať zlé činy, vraždiť, znásilňovať. Varuje ľudí, aby si nenechali zničiť svoj štát mohamedánmi. Hovorí, že drvivá väčšina takzvaných utečencov utečencami naozaj nie sú a sú nástrojom džihádu, obsadenia Európy mohamedánmi. Sám totiž pracoval a pomáhal v utečeneckých táboroch, pomáhal skutočným utečencom. Pomáha nadácii Generácia 21 s kresťanskými utečencami z Iraku, ktorí sú aj v ČR. Tí, ktorí zabili kresťanov v údolí Ninive, tí, ktorí ich okradli o ich majetok, znásilnili ich ženy a ukrižovali ich deti, boli ich susedia, ich najlepší priatelia, ich spolupracovníci – mohamedáni. (https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Utecenec-z-Iraku-Podla-islamu-je-spravne-zabijat-zidov-krestanov-a-ateistov-Je-to-nabozenstvo-zla-a-masova-migracia-je-invazia-262973)

Takže odpovedať na otázku, či by som prijal do rodiny mohamedána – by som odmietol ako provokáciu, ako zavádzanie a prejav snáh NWO…

Anna, doslova mi behá mráz po chrbte a po všeličom inom, ale to si nechám pre seba.

Salman Hasan: „Hovoríme, že poznať svojho nepriateľa je polovičnou výhrou v bitke. A Boh Biblie hovorí, že jeho ľud zahynie pre nedostatok poznania. Veľa kresťanov nepozná svoju vieru. To je tragické. A mnoho kresťanov je skôr ako svet než ako Pán Ježiš Kristus. Takže… keď neviete, kto ste, tak je ťažké vysvetliť, kto som ja. Je tu tiež po celom svete veľká propaganda totalitnej ideológie islam (bohato platená), ktorá sa mu snaží dať veľmi dobrý obraz na verejnosti a prezentovať ho ako náboženstvo mieru. Ľudia na =Západe= sú klamaní. My kresťania z Iraku, a to nehovorím len o sebe, ale o tých, ktorí majú a odovzdávajú vieru už po 1 900 rokov, poznáme skutočnú tvár totalitnej ideológie islam. Mohamedáni kresťanov stále prenasledovali a zabíjali, prenasledujú a zabíjajú. Pomaly, ale iste. Už od doby, čo islam prišiel. Takže, keď si niektorí ľudia stúpnu a povedia „mohamedáni sú normálni ľudia“, tak s nimi budem súhlasiť. Ale poviem, že islam nie je ako kresťanstvo a že mohamedáni sú ovplyvnení zlým duchom. Aj keď sú mohamedáni veľmi láskaví a priateľskí, tak tento duch zla ich môže v sekunde obrátiť k zlým veciam. Máme dôkazy z nedávnej histórie. Tí, ktorí zabili kresťanov v údolí Ninive, tí, čo ich okradli o ich majetok, znásilnili ich ženy a ukrižovali ich deti, boli ich susedia, ich najlepší priatelia, ich spolupracovníci – mohamedáni. Mnoho z týchto mohamedánov zavolalo svojim susedom, kresťanom, ktorí utiekli, a povedali im: „Vieš, teraz bývam v tvojom dome.“ (( !!! )) Toto máme zaznamenané. Takže si myslím, že je naivné, ak nie priamo zlé, podporiť islam a hovoriť, že je ako my. Ale kresťania to robia. Môžem povedať, že sú zaslepení Pánom tohto sveta (=diablom) a musia sa prebudiť. Ak sa nepoučíme z histórie, budeme zničení. Preto mám túžbu cestovať po vašej krajine a učiť o tom ľudí. Nechcem, aby vaša krajina bola zničená ako moja krajina, Irak.“

+

Anna, som rád, že som na konci svojho uvažovania, ktoré mi neprinieslo radosť, ale naopak – dosť váham, či „iba“ modliť sa za ľudí – či to nie je akosi primálo? Spomínam si, že katechizmus katolíckej cirkvi spomína aj hriech za nečinnosť alias pasivitu vtedy, keď by tvoj skutok ovplyvnil beh udalostí – ale čo ak sa iba rúham, prípadne toho ešte mnoho neviem? Ak by si mohla, daj mi vedieť, keď budeš mať niečo nové – vďaka!

Škoda len, že tých, ktorí nevedia, aký je rozdiel medzi nacizmom a národniarstvom (láskou k svojmu národu), alebo, čo je to korporátny fašizmus korporácií aj koncernov, aký je rozdiel medzi socializmom a komunizmom… takých je v Bruseli, ba aj v médiách a NR SR – habadej!

Teším sa na tvoj nový list… vďačný MdM

V kauze Ali Ajuška mám pár naivných otázok

17.01.2019

Keď som si prečítal základné info o „komunikácii Aleny Zs“, tak mi okamžite vyvstali otázky: „A to čo, SME vari v Libérii, v Burundi, v Guinea Bissau?!“ To páni novinári aj politici viac »

Kto už je zvedavý na humor?

16.01.2019

(Pôvodne „Humor bojuje aj s hlúposťou politikov“) Keď je niečoho veľa, tak sa to až tak necení, aj šafránu je vždy menej ako buriny, ta ne? A politici u nás tomu dávajú »korunu«. Tvária viac »

Drzosť niektorých klamárov neukryješ, aj v telke. Nechcú!

14.01.2019

Jestvuje druh človeka, ktorý klame, aby zmanipuloval iných, aby dosiahol to, čo práve chce alebo potrebuje. Dokáže sa vynájsť v každej situácii, vie každého zaslepiť. Tiež je známe, že viac »

vojaci, francúzsko, orly, útok

Francúzsko začne v júni s testovaním povinnej brannej prípravy

17.01.2019 10:09

Branná povinnosť sa bude týkať chlapcov i dievčat od 16. rokov a bude rozdelená do dvoch fáz.

plast, more, znečistenie, odpad

Globálne firmy založili alianciu pre boj s plastovým odpadom

17.01.2019 09:46

Dvadsaťosem globálnych spoločností, vrátane firiem BASF, DowDuPont, Procter & Gamble a SABIC, založilo alianciu pre boj s plastovým odpadom.

Košice, vláda ČR, rokovanie

Vláda prerokuje na výjazdovom zasadnutí akčné plány okresu Levoča

17.01.2019 09:29

Cieľom akčného plánu okresu Levoča je podpora vytvorenia 515 pracovných miest.

US steel

Borgula: Stávka U.S. Steel na elektromobily je dobrá voľba

17.01.2019 08:59

Košické oceliarne ukončili roky špekulácií o možnom odchode ohlásením investície do výroby plechov pre elektromobily.

matthew1801

aj boh má humor

Štatistiky blogu

Počet článkov: 70
Celková čítanosť: 125633x
Priemerná čítanosť článkov: 1795x

Autor blogu

Kategórie